Lisää hakutuloksia...

Generic selectors
Vain tarkat osumat
Hae otsikoista
Hae sisällöistä
Post Type Selectors
Rajaa kategorioita
kalastuslait
Kalastustarvikeluettelot
pintaa syvemmältä
Pintaa syvemmältä - Henkilöt
Pintaa syvemmältä - Historiaa
Pintaa syvemmältä - Järjestöt
Pintaa syvemmältä - Joet ja järvet
Pintaa syvemmältä - Kalalajit
Pintaa syvemmältä - Kalojen loiset ja taudit
Pintaa syvemmältä - Keräily
Pintaa syvemmältä - Teokset
pintaa syvemmältä_en
pintaa syvemmältä_se
saadut tuet ja avustukset
sarjajulkaisut
Uncategorised
uutisia

Suomen eliölajien luettelon vuosiversio 2023 on julkaistu

Suomen eliölajien luettelon vuosiversio 2023 on julkaistu Suomen Lajitietokeskus on tänään julkaissut Suomen eliölajien lajiluettelon kuudennen vuosiversion. Lajitietokeskus ylläpitää Suomen kansallista lajiluetteloa, joka on julkisesti käytettävissä ...

Welkom op de website van De Visbibliotheek van Finland

Welkom op de website van De Visbibliotheek van Finland       De Visbibliotheek (Suomen Kalakirjasto) is een privévisbibliotheek, die begon als een hobby. Tot voor kort werden oude visboeken gearchiveerd in de bibliotheken van nationale ...

Nelman viljely lopetettiin  Suomessa

Nelman viljely lopetettiin  Suomessa Nelmassa on potentiaalia uudeksi kalanviljelyn lajiksi (2014) Nelman maahantuonnin ekologisten haittariskien arviointi Nelman viljely tuotantooloissa Nelma (Stenodus leucichthys) on Coregoninae-alaheimoon kuuluva ...

MDPI, Predatory Reports ja julkaisutoiminnan harmaa alue

MDPI, Predatory Reports ja julkaisutoiminnan harmaa alue MDPI puhuttaa myös Julkaisufoorumin paneeleissa, mutta äkillisiä muutoksia luokitukseen ei ole tulossa. Tiedeyhteisöä on viime aikoina puhuttanut Predatory Reports -sivusto (englanniksi), joka ...

Miten kirjallisuus on vaikuttanut kalastusharrastukseesi?

Miten kirjallisuus on vaikuttanut kalastusharrastukseesi? Kyselytutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa sitä, miten kalastusaiheisten kirjojen lukeminen on vaikuttanut kalastusharrastukseen. Miten se on lisännyt inspiraatiota, lisännyt tietämystä, pa ...

Die Fischbibliothek Finnlands

Die Fischbibliothek Finnlands Die Fischbibliothek (Suomen Kalakirjasto) ist eine private Fischbibliothek, die als Hobby begonnen wurde. Bis vor Kurzem wurden alte Fischbücher in den Bibliotheken nationaler Forschungsinstitute und Universitäten archiv ...

La Bibliothèque des poissons de Finlande

La Bibliothèque des poissons de Finlande La Bibliothèque des poissons (Suomen Kalakirjasto) est une bibliothèque privée consacrée aux poissons, qui a été créée comme un passe-temps. Jusqu’à récemment, d’anciens livres sur les poissons éta ...

Kalaretkien Kuusamo ja Paanajärvi

Markku Myllyllä : Kalaretkien Kuusamo ja Paanajärvi       Kalaretkien Kuusamo ja Paanajärvi Uutuuskirja Kalaretkien Kuusamo ja Paanajärvi kertoo monista kirjoittajan mieleen painuneista kalaretkistä ja muista kalastukseen liittyvistä a ...

Expert – ympäristökunnostamisen ammattilainen

Expert – ympäristökunnostamisen ammattilainen EXPERT-hanke oli Kolarctic-CBC ohjelman osarahoittama hanke, jonka tavoitteena oli tuottaa ympäristökunnostuksiin liittyvää koulutusmateriaalia ympäristökunnostusten parissa toimiville konetyöntekij ...

Aavaa merta ja syvänmerenpohjaa suojelee nyt uusi YK-sopimus

Aavaa merta ja syvänmerenpohjaa suojelee nyt uusi YK-sopimus Sopimus antaa tarpeellisia työkaluja luontokadon torjuntaan, mutta ne pitäisi myös ottaa tehokkaasti käyttöön. Ensimmäiseksi sopimus pitää saada kansainvälisesti voimaan, mihin tarvitaan 60 ...

Perhoatlas ilmestynyt

Perhoatlas ilmestynyt Virtolainen Pertti Kanerva on asunut kuusi vuosikymmentä hyvien suomalaisten kalavesien ja -koskien äärellä. Perhokalastuksestakin Kanervalla on kertynyt monipuolisia kokemuksia neljän aktiivisen vuosikymmenen ajalta lähes joka ...

ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2024

ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2024 Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on 31.5.2023 julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2024 kiintiöistä.  Lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2024.   Atlanti ...

Lohenkalastuksen alkaminen Norjan rannikolla 2023

Lohenkalastuksen alkaminen Norjan rannikolla 2023 Lohenkalastus Norjassa alkaa seuraavasti eri alueilla: Jarfjord: 1.6. -21.7. Kjöfjord/bökfjord: 1.6.-21.7. Karlebotn: 8.6.-21.7. Tanafjord: 8.6.-4-8. EI PYYNTIÄ VUONNA 2023 Porsanger: 1.6.-21.7. Lakse ...

Raisio myy kalanrehuliiketoimintansa Finnforelille

Raisio myy kalanrehuliiketoimintansa Finnforelille Raisio on myynyt kalanrehuliiketoimintansa Finnforel Oy:n tytäryhtiölle. Perustettavan yhtiön muita osakkaita ovat amerikkalainen AllTech Corporation sekä suomalainen Heino Group. Velaton kauppahinta ...

Ilmastobarometri

Ilmastobarometri Ilmastobarometri on kansalaisille suunnattu kyselytutkimus, joka selvittää suomalaisten mielipiteitä ja asenteita ilmastomuutoksesta ja sen vaikutuksista. Ilmastobarometri selvittää kansalaisten näkemyksiä ilmastopolitiikasta, ilmast ...

KALATALOUSYKSIKÖN TIEDOTUSLEHTI 1/ 2023

Uutisrysä ELY-keskus | Järvi-Suomen kalatalouspalvelut KALATALOUSYKSIKÖN TIEDOTUSLEHTI 1/ 2023 ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden tämän vuoden ensimmäinen tiedotuslehti on ilmestynyt. Lehdessä käsitellään muun muassa seuraavia ajankohta ...

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko 8.12.2022 Valiokunta korostaa, että maatalouden lisäksi myös kalataloudella on merkittävä rooli huoltovarmuuden ja ruokaturvan takaamisessa. Suomi on kalantuotannon suhteen teoriassa omavarainen, eli kalantuotan ...

Maapallon ekosysteemit on vihdoin luokiteltu

Maapallon ekosysteemit on vihdoin luokiteltu Kansainvälinen monitieteinen tutkijaryhmä on julkaissut Nature -tiedelehdessä ensimmäisen koko maapallon kattavan ekosysteemien luokittelun. A function-based typology for Earth’s ecosystems Keith, D. ...

VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMAT

VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMAT ELY-keskukset ovat julkaisseet uuden valtakunnallisen tietopalvelun (20.6.2022), johon on kerätty sähköiseen muotoon kaikki Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmat (lukuun ottamatta Ahvenanmaata). Sivustolla pääsee sela ...

Ilmastonmuutostieto yhdestä osoitteesta

Ilmastonmuutostieto yhdestä osoitteesta Ilmasto-opas.fi tarjoaa ilmastonmuutostietoa yhdestä osoitteesta ja ohjaa myös muihin luotettaviin tietolähteisiin. Nyt palvelu on saanut paremman käyttöliittymän. Esimerkki kalastus ja kalatalous   ...

WWF:n kalaopas päivitetty

WWF:n kalaopas päivitetty WWF:n Kalaopas auttaa Sinua tekemään vastuullisia kalavalintoja. Opas ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen liikennevaloin. Oppaan suosituksia seuraamalla voit olla mukana vaikuttamassa siihen, ettei maailman meriä kalasteta tyh ...

IPCC Sixth Assessment Report

IPCC Sixth Assessment Report työryhmä IPCC:n kuudenteen arviointiraporttiin arvioi ilmastonmuutoksen vaikutuksia ekosysteemeihin, biologiseen monimuotoisuuteen ja ihmisyhteisöihin globaalilla ja alueellisella tasolla. Siinä tarkastellaan myös haavoit ...

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/958

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/958 (SUP-direktiivin toimeenpano Suomessa) Markkinoille saatettuja kalastusvälineitä ja jäsenvaltioissa kerättyä kalastusvälinejätettä koskevien, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 13 ...

Kansainvälinen biodiversiteettipolitiikka

Kansainvälinen biodiversiteettipolitiikka Suomea sitovat useat kansainväliset sopimukset, joiden avulla pyritään turvaamaan luontoa. YK:n biodiversiteettisopimus (CBD) on keskeisin luonnon monimuotoisuutta turvaava sopimus. YK:n biodiversiteettisopim ...

Merien keittokirja

Merien keittokirja Kokit ja kalastajat yhteisrintamaan kestävän kalastuksen puolesta. Kalaa tänä iltana, ja myös tulevaisuuden aterioilla: Suomenkielinen kirja löytyy osoitteesta https://www.msc.org/fi/merien-keittokirja “Vaikkei olekaan olemas ...

Kulttuuriperinnön säilyttäminen saa vahvan tuen

Kulttuuriperinnön säilyttäminen saa vahvan tuen Kulttuuriperintöbarometri 2021 Barometri kertoo, että asenteet kulttuuriperintöä kohtaan ovat myönteisiä. Korkea enemmistö (88 %) vastaajista pitää kulttuuriperinnön säilyttämistä tärkeänä. Ikäryhmien v ...

Valtioneuvoston päätös Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen−Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen−Saaristomeren−Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen−Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon−Näätämöjoen−Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022−2027

Valtioneuvoston päätös Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen−Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen−Saaristomeren−Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen−Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoa ...

Kalakirjastolle Bertel von Bonsdorffin kirjakokoelma

Kalakirjastolle Bertel von Bonsdorffin kirjakokoelma Kalakirjasto sai lahjoituksena merkittävän  Bertel von Bondorffin kirjakokoelman. Kokoelma sisältää vanhaa, 1700- ja 1800-luvun, tutkimuskirjallisuutta leveästä heisimadosta, eli lapamadosta. Hän m ...

Pienet virtavedet ovat laaja-alaisesti heikossa tilassa

Pienet virtavedet ovat laaja-alaisesti heikossa tilassa Syke 14.10.2021 Pienet virtavedet ovat laaja-alaisesti hyvin heikossa tilassa, selviää uuteen paikkatietoaineistoon perustustuvista arvioista. Tilaa heikentävät erityisesti maatalous- ja metsäma ...

Tarttuva lohikalojen IHN-virus Suomessa 2021

Tarttuva lohikalojen IHN-virus Suomessa 2021 Lohikalojen tarttuvaa vertamuodostavan kudoksen kuoliotautia IHN (infectious haematopoietic necrosis) on todettu Ahvenenmaalla sijaitsevassa kalanviljelylaitoksessa 27.5.2021. Tartunta on peräisin tanskala ...

Itämeren alueen hylje- ja merimetsoprojekti

Itämeren alueen hylje- ja merimetsoprojekti Kansainvälinen Itämeren hylje- ja merimetsoprojekti on laaja kalatalousryhmien välinen ponnistus, jonka tarkoituksena on pelastaa historiallinen ja kulttuurisesti arvokas elinkeino: pienimuotoinen rannikkok ...

Muonion Lohiviikko järjestetään tänä kesänä jo 27. kerran

Muonion Lohiviikko järjestetään tänä kesänä jo 27. kerran     Muonion Lohiviikko on perinteikäs lohensoutukilpailu, joka on järjestetty aina vuodesta 1993 alkaen. Kilpailun organisoi Muonion Lohiviikot ry. Muonionlohiviikot järjestetään  26 ...

Kalakirjaston tietokannassa 44444 tietuetta

Kalakirjaston tietokannassa 44444 tietuetta Kalakirjaston tietokanta saavutti 44444 tietueen rajapyykin 14.4.2021, Se osui teokselle: Saamelaisten mytologia / Juha Pentikäinen, Risto Pulkkinen. SKS, 2018. https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjast ...

Kalakirjaston virtuaalikierros

Kalakirjasto sai rinnalleen virtuaalikirjaston Korona-epidemia osoitti, että maailma saattaa muuttua nopeasti. Matkustaminen ei ole enää yhtä itsestäänselvää kuin aikaisemmin. Siksi Kalakirjastolle on tehty  virtuaalikirjasto. Kalakirjaston fyysistä ...

Kalakirjastolle Jukka Peltosen Lappi-kirja kokoelma

Kalakirjastolle Jukka Peltosen Lappi-kirja kokoelma Lapin maakuntakirjaston Lappi-osaston edesmenneen  erikoiskirjastonhoitaja Jukka Peltosen perikunta lahjoitti Kalakirjastolle hänen lappi-kirja kokoelmansa. Kokoelma liitetään Kalakrjaston Lappi-osa ...

Merikalastus Norjassa

Merikalastus Norjassa Uudet merikalastusohjeet löytyvät Fiskeridirektoratetin sivuilta Sea angling in Norway – Regulations for foreign visitors   ...

Merikalastus Norjassa Uudet ohjeet merikalastukseen löytyvät Fiskeridiroktoratetin sivuilta Sea angling in Norway – Regulations for foreign visitors       ...

Palokinkoskista kotisivut

Palokin historialliset kosket Tällä sivustolla esitellään Heinäveden Palokinkoskia sellaisina kuin ne olivat ennen voimalaitoksen rakentamista 1961. Vaikka kosket eivät uittoperkaamisesta ja sahateollisuudesta johtuen olleet enää luonnontilassa, järv ...

Uusi vesi.fi verkkopalvelu

Vesi.fi verkkopalvelu Vesi.fi kokoaa yhteen verkkopalveluun tärkeät mittaustiedot veden, lumen ja jään määrästä. Palvelusta voi tarkistaa nyt paikallisen vesitilanteen joka puolelta Suomea eri mittauspisteiltä. Viranomaistiedon lähteisiin perustuva v ...

Itämeri-sivusto

Itämeri-sivusto   Itämeri.fi-sivusto kokoaa muun muassa Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Museoviraston aineistoja. https://www.itameri.fi/fi-FI   https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000006504544.h ...

TIEDELEHTIEN YHTEISNEN JOURNAL.FI-VERKKOPALVELU

TIEDELEHTIEN YHTEINEN JOURNAL.FI-VERKKOPALVELU sivustolla on vapaasti ja maksutta saatavilla yli 80 suomalaista tiedejulkaisua. “Tiedon tähden” -kampanja nostaa napakasti näkyville koko joukon laadukkaita suomalaisia tiedelehtiä. https:// ...

Kirjoita tammukasta ja tammukanpyynnistä!

Kirjoita tammukasta ja tammukanpyynnistä! Tammukka on perinteisesti ollut olennainen osa Lapin, Kainuun ja laajemminkin pohjoisen Suomen arkielämää. Monille se on ollut ensimmäinen kalastuskokemus ja se on tarjonnut särvintä yhtä hyvin heinänteossa k ...

Arkistosihteeriksi tuntureiden keskelle

Arkistosihteeriksi tuntureiden keskelle 19.3.2020 Suomen Kalakirjasto on harrastuksen pohjalta syntynyt yksityinen kalakirjasto. Suomen Kalakirjasto ry on rakentanut kirjastorakennuksen Muonioon, Kemiläisen metsätie 151. Kokoelma sisältää niin tutkim ...

Pohjoiskalotin kalapaikkaopas

Pohjoiskalotin kalapaikkaopas         Odotettu opas johdattaa karttojen ja kohdevinkkien avulla pohjoisen kirkkaille kalavesille. Lohikalojen ohella teoksessa huomioidaan tasaveroisesti muutkin pohjoisten vesien lajit. Kaikki pyyn ...

Patrik Svensson: Ankeriaan testamentti

Patrik Svensson: Ankeriaan testamentti       Pojasta, isästä ja maailman arvoituksellisimmasta kalasta Syvällinen tarina kirjailijasta, hänen isästään ja mystisestä kalasta, joka yhdisti heidät. Ankeriaan testamentti on kerronnallista ...

Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia

Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia Strategialla ohjataan vapaa-ajan kalatalouden hallintoa, alan tutkimustoimintaa sekä järjestötoimintaa. https://mmm.fi/kalat/strategiat-ja-ohjelmat/vapaa-ajankalastus   Vuonna 2001 valmistunut strategi ...

Onni Juvonen 1932-2019

Onni Juvonen 1932–2019 Tarkastaja Onni Juvonen kuoli 11. toukokuuta 2019 Järvenpäässä 86-vuotiaana. Hän oli syntynyt Terijoella 10. marraskuuta 1932. Linkissä Onni Juvosen tyttären Tuula Juvosen muistokirjoitus.  https://www.hs.fi/muistot/art-2000006 ...

Sulkavaras

 Kirk Wallace Johnson:  Sulkavaras   Eräänä kesäkuun iltana vuonna 2009 amerikkalainen huilisti Edwin Rist hyppäsi junaan kohti Tring-museota esiinnyttyään konsertissa Lontoossa. Tring kuuluu osana Lontoon luonnonhistorialliseen museoon ja tarjo ...

Loheton lohijoki-kirjan julkaisutilaisuus Rovaniemellä 7.6.

Loheton lohijoki-kirjan julkaisutilaisuus Rovaniemellä 7.6.       Rovaniemellä on  7.6. Loheton lohijoki-kirjan julkistaminen, sekä aiheeseen liittyvä kansalaiskeskustelutilaisuus. Tilaisuus järjestetään osoitteessa Rovakatu 2,  Tiroli ...

Kirjansitoja Jorma Niemitalo Kalakirjastolla 14.3.2019 klo 9-16

Kirjansitoja Jorma Niemitalo Kalakirjastolla Kirjansidonta on perinteikästä käsityötä, jonka taitajia löytyy myös nykyään. Yksi heistä on Jorma Niemitalo. Hän on Kalakirjastolla ja Muonion kunnankirjastolla kertomassa kirjansidonnasta ja esittelemäss ...

Suomen eliölajien lajiluettelo on julkaistu ensimmäistä kertaa

Suomen eliölajien lajiluettelo on julkaistu ensimmäistä kertaa Suomen Lajitietokeskus on julkaissut ensimmäistä kertaa listan Suomen eliölajeista. Lajitietokeskus ylläpitää Suomen kansallista lajiluetteloa, joka on julkisesti käytettävissä Lajitietok ...

Hyvää ja rauhallista joulua

Hyvää ja rauhallista joulua       Kiitos kuluneesta vuodesta. Kalakirjaston sivulla on ollut vuoden 2018 aikana yli 45 oo0 katselukertaa ...

Kirjastonhoitajaksi tuntureiden keskelle

Kirjastonhoitajaksi tuntureiden keskelle 16.12.2018 Suomen Kalakirjasto on harrastuksen pohjalta syntynyt yksityinen kalakirjasto. Suomen Kalakirjasto ry on rakentanut kirjastorakennuksen Muonioon, Kemiläisen metsätie 151. Kokoelma sisältää niin tutk ...

Uusi kalavarojen käyttö ja hoito opaskirja on julkaistu

Uusi Kalavarojen käyttö ja hoito  opaskirja on julkaistu Vuonna 2002 ilmestyi opaskirja Kalavedet kuntoon. Luonnonvarakeskus on uudistanut ja laajentantanut opasta siten, että se on nyt 2 osainen yli 600 sivun tietopaketti. Opas on vappaasti luettavi ...

Norja rajoitti ulkomaalaisten pilkkimistä Finnmarkissa

Norja rajoitti ulkomaalaisten pilkkimistä Finnmarkissa Norja sulki rajansa 16.3. klo 9:00 koronaviruksen takia. Pilkkille Norjan puolelle ei toistaiseksi pääse https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/ ...

Suomen Kalakirjasto avattu

Suomen Kalakirjasto avattu Kalakirjastoa pyöritetään talkoilla, joten varsinaisia aukioloaikoja ei vielä ole. Kuitenkin pyritään siihen, että halukkaat pääsevät tutustumaan Kalakirjastoon. Varminta on, että ilmoittaa tulostaan etukäteen. Tulevista ta ...

Kala-aiheinen postikortti lahjoitus

Kala-aiheinen postikortti lahjoitus   Jarmo Jähi lahjoitti 300 kpl kala-aiheista postikorttia Suomen kalakirjastoon https://soittajavanhus.kuvat.fi/kuvat/Kalastusaihe/ ...

Suomen Kalakirjaston avajaiset 25.8.2018

Suomen Kalakirjaston avajaiset 25.8.2018 Perjantaina 24.8. Keimiöniemen kalapirteillä klo 19 nuottakalailta: nuotanvetoa, kahvia ja kalaa yms.       Lauantaina 25.8. Keimiöniemen kalapirteillä Klo 12 alkaen (lähdöt n. 20 hlön ryhmissä ...

Suomen murteitten sanakirja

Suomen murteitten sanakirja Suomen murteiden sanakirja kuvaa kaikki suomen kielen murteet, ja se pohjautuu maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen mittavaan aineistoon. Sanakirjasta on aikaisemmin ilmestynyt kahdeksan noin tuhannen sivun laajuista paine ...

Utsjoen luontotuvan palon mukana meni myös arvokas perhotaulu

Utsjoen luontotuvan palon mukana meni myös arvokas perhotaulu Metsähallituksen luontotupa tuhoutui tulipalossa Utsjoella 8.3.2017. Sen mukana paloi myös arvokas perhotaulu, jonka mukana meni kappale suomalaista perhokalastushistoriaa.     P ...

Merivaeltajan retkiopas

Merivaeltajan retkiopas Saaristo- ja kalastuskulttuurista, tarinoista ja meriretkistä kiinnostuneet. Merivaeltajan retkiopas on ilmestynyt. http://www.selkamerenystavat.fi/joomla/index.php/design3/17-hankkeet/hankkeet-2/68-nyt-o-hanke-2 ...

Suomen kalakirjasto Riihimäen erämessuilla 2018

Suomen Kalakirjasto Riihimäen erämessuilla 2018 Suomen Kalakirjasto on mukana Riihimäen Erämessuilla osastolla U 409, Lappi http://www.eramessut.fi/fi/info/naytteilleasettajat/         Tervetuloa juttelemaan kalakirjoista ja kalas ...

Suomen Kalakirjastolle kirjalahjoitus

Suomen Kalakirjastolle kirjalahjoitus Titta Leikkari lahjoitti miehensä Erkki Leikkarin kalakirjakokoelman Suomen Kalakirjastolle. Kokoelma sisältää   suomen-, ruotsin- ja englanninkielistä urheilukalastuskirjallisuutta.   ...

Valtakunnallinen Vesistökunnostusverkoston talviseminaari 2018

Valtakunnallinen Vesistökunnostusverkoston talviseminaariin 2018 Valtakunnallinen Vesistökunnostusverkosto järjesti talviseminaariin 2018 Helsingissä 30.1.2018. Auditorio oli ääriään myöten täynnä, ja etäyhteyden tai livestriimauksen kautta tilaisuut ...

Plinius: Historia Naturalis vuodelta 1635 Kalakirjastoon

Plinius: Historia Naturalis vuodelta 1635 Kalakirjastoon     Plinius vanhemman (23-79 jaa) tärkein kirjallinen työ on latinankielinen, vuonna 77 valmistunut Historia naturalis, josta on säilynyt 37 osaa. Lähteinään Plinius sanoo käyttäneens ...

Kala – kohtalo vai kutsumus?

Kala – kohtalo vai kutsumus?     Kalatalouden tarina on yksi Suomen historian jännittävimmistä sivupoluista. Se, mikä alkoi eräkauden kalastuksena, on ajan virrassa muovautunut moderniksi luonnonvarataloudeksi – kalastuksen, kalanvilj ...

Onni Kaasinen: Veljesten kalaretket Tenolle

Onni Kaasinen: Veljesten kalaretket Tenolle       Kirjan kertomukset ovat Onni Kaasisen kirjoittamia mainioita tarinoita lohen pyynnistä Tenolla yhdessä veljesten ja kavereiden kanssa vuosikymmenten ajoilta aina 1960-luvulta alkaen. Hi ...

Sata merkittävää kalakirjaa

SATA MERKITTÄVÄÄ KALAKIRJAA :  kalatietoa ja kalatarinoita SATA MERKITTÄVÄÄ KALAKIRJAA Kalatietoa ja kalatarinoita -teoksesta   Tutkimusmestari Ari Savikon ja kirjailija Sulo Tiaisen laatimassa teoksessa esitellään noin sata suomenkielistä ja su ...

Meri- ja kalatalousverkosto

Meri- ja kalatalousverkosto Meri- ja kalatalousverkosto on avoin yhteistyöverkosto, jonka tärkeimpänä tavoitteena on edistää meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman toteutumista. Kuka tahansa voi kuulua verkostoon, eikä sillä ole varsinai ...

Suomen Kalakirjaston juhlaseminaari 23.11.2017

Suomen Kalakirjaston juhlaseminaari 23.11.2017       Tilaisuuden avaus Milla Madetoja (ääniraita)     Ääniraita Julius Öförsagd     Ääniraita Matti Myllykangas     Ääniraita Pentti Pasanen     Su ...

Suomen Kalabibliografia osa III

Suomen Kalabibliografia osa III 205 s. ISBN 978-952-7004-17-3 Suomen Kalabibliografian osa 3. Osa käsittää ajanjakson 1941–1950, joka on monella tavalla merkittä niin Suomen, kuin koko Euroopan historiassa. Toinen maailman sota jätti lähtemättömät jä ...

Jahdissa & Kalassa verkkolehti

Jahdissa & Kalassa verkkolehti Jahdissa&Kalassa on kaikille vapaasti luettavissa – emme velvoita sinua tilaamaan tai kirjautumaan. Halutessasi voit kuitenkin tilata lehden ja näin saada sähköpostiisi aina ilmoituksen tuoreimmasta lehdes ...

Puoli vuosisataa Lohimiehen elämää

Puoli vuosisataa Lohimiehen elämää Tero Ronkaisen 50-vuotta 8.6.2017 “Kirjan niin kuin minun elämänikin punainen lanka seuraa vahvasti ylävirtaan nousevaa hopeahohtoista lohta.”       Kirjaa saa rajoitetusta http://www.luos ...

suomenkalakirjasto.fi