Suomen lajien uhanalaisuus. Punainen kirja 2019 ilmestyi 8.3.2019

 

Kuva: Ari Savikko

 

https://www.ymparisto.fi/punainenlista

 

Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia, kun edellisessä arvioinnissa osuus oli 10,5 %. Uhanalaisia on kaikissa lajiryhmissä, suhteellisesti eniten linnuissa ja sammalissa. Suurin syy uhanalaistumiseen on lajien elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Paljon on tehtävissä uhanalaistumisen pysäyttämisessä, mutta toimilla on kiire.

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Uusi_arvio__joka_yhdeksas_Suomen_eliolaj(49609)

 

Kaloista on oma lukunsa. Kuva: Ari Savikko

Kalat_ Punainen-kirja-2019-net

http://www.ym.fi/download/noname/%7B81A46395-BA69-43CC-B3A5-078B211112EC%7D/144453

 

Julkaisutilaisuus pidettiin Säätytalolla. Kuva: Ari Savikko

 

Aikaisemmat Punaiset kirjat ja arviointiperusteet

https://punainenkirja.laji.fi/publications

 

Linkkejä:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006027515.html

https://yle.fi/uutiset/3-10658731

 

Säätytalo tarjosi juhlavat puitteet Punaisen kirjan julkaisemiseen. Kuva: Ari Savikko

 

Kuva: Ari Savikko