Suomen lajien uhanalaisuus. Punainen kirja 2019 ilmestyi 8.3.2019

 

Kuva: Ari Savikko

Punainenkirja 2019

https://www.ymparisto.fi/punainenlista

 

Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia, kun edellisessä arvioinnissa osuus oli 10,5 %. Uhanalaisia on kaikissa lajiryhmissä, suhteellisesti eniten linnuissa ja sammalissa. Suurin syy uhanalaistumiseen on lajien elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Paljon on tehtävissä uhanalaistumisen pysäyttämisessä, mutta toimilla on kiire.

Uusi arvio – joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen

 

Kaloista on oma lukunsa. Kuva: Ari Savikko

Punaisenkirjan kalat

 

 

Julkaisutilaisuus pidettiin Säätytalolla. Kuva: Ari Savikko

 

Aikaisemmat Punaiset kirjat ja arviointiperusteet

https://punainenkirja.laji.fi/publications

 

Linkkejä:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006027515.html

https://yle.fi/uutiset/3-10658731

 

Säätytalo tarjosi juhlavat puitteet Punaisen kirjan julkaisemiseen. Kuva: Ari Savikko

 

Kuva: Ari Savikko

 

MMM vahvisti suojeluarvot uhanalaisille ja taantuneille kalalajeille