työryhmä IPCC:n kuudenteen arviointiraporttiin arvioi ilmastonmuutoksen vaikutuksia ekosysteemeihin, biologiseen monimuotoisuuteen ja ihmisyhteisöihin globaalilla ja alueellisella tasolla. Siinä tarkastellaan myös haavoittuvuuksia sekä luonnon ja ihmisyhteisöjen kykyjä ja rajoja sopeutua ilmastonmuutokseen.

Kansainvälinen, YK:n alainen ilmastopaneeli IPCC kokoaa tietoa ilmastonmuutoksesta ja antaa suosituksia päätöksenteon tueksi. Siten suositukset vaikuttavat myös tavallisiin kuluttajiin.
IPCC:n raportit ovat maailman seuratuimpia ilmastojulkistuksia. Niitä käytetään kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden pohjana. IPCC ei tee itse tutkimusta vaan analysoi ja kokoaa yhteen olemassa olevaa tietoa. Raporttien lähteinä käytetään tuhansia tieteellisiä julkaisuja.

IPCC:n raportti: Ilmastonmuutos on vaikuttanut vakavalla tavalla luontoon ja ihmisiin – vaikutukset jakautuvat epätasaisesti

IPCC-raportti välittää hälyttävän viestin ilmastokriisistä: Aikaikkuna korjausliikkeelle on sulkeutumassa – ihmiskunnan nykyinen elämäntapa on uhattuna

 

 

Kuva: Ari Savikko