29.1.2024

 

Suomen Kalakirjastoa täydennetään jatkuvasti. Varsinkin vanhempien kirjojen löytyminen on hankalaa. Tässä listaa niistä kirjoista jotka ainakin puuttuvat kirjaston kokoelmasta. Pienpainatteiden osalta luettelo ei ole kattava, mutta tässä ovat tietoiset puutteet. Teoksia voi tarjota osoitteeseen info@suomenkalakirjasto.fi

 

Vanhan kalakirjallisuuden puuteluettelo

 

Malmgren A.J. An die ackerbau-expedition in Kaiserlichen senat fur Finnland von dem inspector for fischerein den 20 januar abgegebenes gutachten in wiefern es geeignet wäre in Finnland Kunsliche fischsucht einzufuhren. 1883

Malmgren A.J. Till Chefen för Jordbruks-expeditionen i kejserliga senaten M.O.Norrmen.  1885

Leisten E. Selostus lohi-ja siikakalastuksista Iin ja Pudasjärven pitäjissä Oulun läänissä. 1869 (Tästä on kopio)

Nordqvist Oscar. Fiskeriinspektören, filosofiedoktor O. Nordqvists berättelse öfver den resa han, enligt Kejserliga senatens förordnande af den 4 maj 1899, företagit för undersökning af fiskeriförhållandena vid Tana, neiden och Patsjoki elfvar samt hans förslag till ordnande af dessa förhållanden. 1899

Kalastuslait

Asetus nijstä wero-ja cruununmailla löytywäisistä pärlepyydöxistä: Ruotzisa ja Suomesa

1736. Asetus (1736-06-28) Annettu Stokcholmisa raadicamarisa , sijnä 28.päiw.kesäcuusa 1736

Asetus tulewa silahcan pyydön yhteiseen pitämiseen:yhteiseldäcansalda Suomesa aukeilla meri-metsä-mäki-ja kiwi-rannoilla. 1763. Asetus (1736-04-20) Annettu Stokcholmisa raadicamarisa 20.päiwänä huuhti.cuusa 1763

Cuning:sen Maj:tin ja waldacunnan cantzlie-collegiumin julistus:muutamain erhetysten ojendamisexi,jotca owat tullet uloskäynehin exemplareihin Cuning:sen Maj:tin armollisesta yhteisestä säännöstä ja järjestyxestä:waldacunnan meri-skäri-wirta-ja järwi calastamiselle. 1768. Asetus (1767-09-30). Stockholmisa sinä 30.päiw.syys-cuusa 1767

Hans Kejserliga Majestäts nådliga instruktion för inspektören för fiskerierna i Finland. 1861. Gifwen i Helsingfors, den 16 Januari 1861 n:o 1

Väitöskirjat

Malm Nic.(Resp.) Mennander C.F. Ichthyo-Theologiae primae linneae eller:Kårt försök til Guds kännedom af fiskarnars betraktande. Disp. Åbo. 1751

 

NUOREMMAN KALAKIRJALLISUUDEN PUUTELUETTELO

Siimes J. Talvikalastuksen opas  1949

KALAAIHEISET PIENPAINATTEET  PUUTELUETTELO

Aalberg A.F. :

Muikun savustamisesta  3 s.  1937

Muikun suolaus  8 s.  1936

Siian suolaus  7 s. 1936

Ahlgren Simo. Suomen metsästäjä ja kalastajaliitto 20 vuotta  8 s.  1966

Flomin . Taistelu kalastajain kollektiivitalouksien puolesta  57s.  1922

Hakkari L.   Veden laatutekijät ja niiden merkitys lohikaloille  Omakustanne  8 s.

Heilala Y.    Päijänteen vesien matkaopas  43 s. 1917

Nuorten onkiopas  20 s. 1979

Pravdin I.F.  Siiat, kasvatus ja kalastus  47 s. 1932

Snellman Walter. Silmäys Muhoksen kalastusoloihin  4 s. 1926

Solovjev.  Kalastusverkkojen lujitustavat  Petroskoi  17 s. 1933

Suvanto Katriina. Eräkirjallisuutta   40 s.  1990

Torvinen E. (”Kalamies”):

Jäänaltapyynti kannattavaksi 1-2  Omakustanne   1936

Hauenpyyntiopas  16 s.
Sären ja pienkalan pyyntiopas  4 s.

Toivanen F.  Hauen kalastus talvella  Omakustanne  7 s. 1932

Viherjuuri H.J. Kalle Viksari kalastaa. Kokoelma kuvasarjoja  19 s. 1940

Vinkkejä lomakalastukseen. Sokos Sport 16 s.  1982

Volkov V. Kalastus kollektiivitalouksissa  32 s.  1932

Wuorentaus Y.  Kalastajaväestön asian ajaminen  12 s. 1920

Lehdistä puuttuu:

Kalamiehen  Viesti lehden numeroita puuttuu