Aavaa merta ja syvänmerenpohjaa suojelee nyt uusi YK-sopimus

Sopimus antaa tarpeellisia työkaluja luontokadon torjuntaan, mutta ne pitäisi myös ottaa tehokkaasti käyttöön. Ensimmäiseksi sopimus pitää saada kansainvälisesti voimaan, mihin tarvitaan 60 ratifiointia. Kunnianhimoisena tavoitteena on, että sopimus voisi tulla voimaan jo 2025, jolloin Nizzassa järjestetään YK:n kolmas valtamerikonferenssi.

Taustaa:

Vuonna 1994 voimaan tullut YK:n merioikeusyleissopimus määrää valtamerten käyttöä, niiden luonnonvaroja ja meriympäristön suojelua koskevista valtioiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Se muodostaa oikeudelliset puitteet kaikelle mereen liittyvälle toiminnalle. Nyt tehdyllä sopimuksella täsmennetään ja pannaan täytäntöön merioikeusyleissopimuksen yleisluonteisempia määräyksiä.

Pienen kokonsa vuoksi Itämerellä ei ole sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa kansainvälistä merialuetta. Itämeren rantavaltioiden talousvyöhykkeet rajautuvat toisiinsa eikä uutta sopimusta sovelleta rantavaltion talousvyöhykkeellä tai mannerjalustalla eikä myöskään rantavaltion alueeseen kuuluvalla aluemerellä.