Välkommen till Finska Fiskeboksbiblioteket

Virtuellt bibliotek

 

Finska Fiskeboksbiblioteket (Suomen Kalakirjasto) är ett hobbybaserat privat bibliotek om fiske och fiskar.
Fram till nu har gamla fiskeböcker sparats i de statliga forskningsinstitutens och universitetens
bibliotek. Nu har dock de statliga forskningsinstituten nästan helt avvecklat sina bibliotek
och påtryckningar om att reducera biblioteken ökar hela tiden. Nationalbiblioteket har sin
egen viktiga uppgift, men även dess verksamhetsmöjligheter är begränsade. Därför har de
enskilda samlarnas betydelse i att överföra kulturen till nästa generation ökat avsevärt.
De privata samlingarna splittras lätt efter att samlaren har dött. Det är sällan man hittar
någon bland de närstående som vill fortsätta arbetet och därför säljs samlingen ofta vidare
till flera olika ställen. En intakt samling är dock alltid mer värdefull än varje enskild bok för
sig. Ofta är även samlingens kulturella värde mycket högre än det prismässiga värdet.
Detta är också den största orsaken till varför Suomen Kalakirjasto grundades.

För Suomen Kalakirjasto har man hyrt en tomt i Kemiläisenvaara i Muonio där man har
byggt ett timmerhus. Idén är att biblioteket ska vara öppet för forskare, samlare och andra
som är intresserade av ämnet. I biblioteksbyggnaden finns även ett arbetsrum och
möjligheter till logi, så att man i biblioteket kan arbeta under korta perioder, exempelvis om
man vill skriva en avhandling eller för en liten arbetsgrupp.

Biblioteket är beläget mittemot Keimiöniemi fiskefält så fiskehistoria finns det gott om även i området. Det är inte tänkt att samlingen ska bli museiföremål utan man vill bevara befintlig information och dela den med andra som behöver den.

 

 

Bild: Ari Savikko

Biblioteket innehåller Finlands mest omfattande skriftsamling om fiskar och fiske.
Samlingen omfattar finsk fiskelitteratur från 1730 ända fram till nutid. Bibliotekets
specialområde är finsk fiskelitteratur som har utgetts före 1950. I databasen finns
57 200 böcker eller skrifter. Dessa omfattar även alla artiklar i facktidskrifter som har
publicerats före 1940. Databasen uppdateras så att den fram till 2017 kommer att
innehålla alla artiklar publicerade före 1950. Dessutom innehåller samlingen även nyare,
nästan alla fram till 2000-talet utgivna finska böcker och tidskrifter om fiskar och fiske.
Dessa uppdateras i databasen hela tiden.

Samlingen omfattar även en stor mängd äldre (1700- och 1800-tals) svensk fiskelitteratur,
samt engelskspråkig klassisk fiskelitteratur som förstautgåvor. Samlingens äldsta utgåva
är från 1600-talet. Biblioteket innehåller dessutom bl.a. tysk, rysk, estnisk, norsk och
fransk fiskelitteratur.

Även om dataåldern har revolutionerat till och med bokbranschen, anser jag att
specialiserade bibliotek i Finland också i framtiden har mycket att ge. En bok är så mycket
mer än bara ett tryckalster. Som föremål är boken vardagens kulturhistoria och dess
djupare innebörd för människan illustreras fint av namnet på det första
institutionsbiblioteket i antika Egypten: Själens Sanatorium.

 

Bild: Ari Savikko