Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman verkkoportaali

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman tavoitteena on menestyksekäs ja kestävä sininen biotalous. Meri- ja kalatalousrahaston kautta edistetään kestävää kalastusta ja vesiviljelyä, unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa ja alueellisen työllisyyden ja koheesion lisäämistä. Lisäksi edistetään kalatuotteiden markkinoille saattamista ja jalostusta sekä yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa.

Euroopan meri ja kalatalousrahaston toimintaohjelman muuttaminen

https://mmm.fi/emkr

https://www.eurahoitusneuvonta.fi/ohjelmat/emkr

https://rahatpintaan.fi/rahoitus/euroopan-meri-ja-kalatalousrahasto-emkr/