Suomen Kalakirjastolle lahjoituksena Kaihuan kalanviljelylaitoksen arkisto

Kaihuan perinteikkään kalanviljelylaitoksen omistaja Sauli Kieksi lahjoitti Suomen kalakirjastolle laitoksen arkiston. Se sisältää runsaasti tietoja Kemijoen vesistön istutushistoriasta.

 

Sauli Kieksi Kalakirjaston portailla. Kuva: Ari Savikko

 

 

Kaihuan kalanviljelylaitoksen taustoja

Ala-Kemijoen uittosääntö 30.9.1921 edellytti Kemijoen Uittoyhdistykseltä kalanviljelylaitoksen perustamista Kemijoen lohikannan säilyttämiseksi. Laitoksen rakentaminen alkoi 1926 ja varsinainen toiminta syksyllä 1927. Lohen ohella kasvatettiin 1930-luvulta lähtien siikaa, josta tuli pääasiallinen istutuskala sen jälkeen, kun voimalaitosrakentaminen esti lohennousun. Lapin sota keskeytti laitoksen toiminnan, mutta 1946 toiminta jatkui samalle paikalle uudelleenrakennetuissa rakennuksissa. Vesioikeuden päätös ylivuotisen kuorellisen havupuutavaran uittamisesta 1960-luvun lopulla toi mukanaan siian ja harjuksen poikasten istutusvelvoitteen. Kolme luonnonravintolammikkoa valmistui 1971 ja istutustoimintaa tehostettiin 1973. V. 1989 uittoyhdistyksen hallitus päätti ostaa velvoiteistutuksiin tarvittavat kalanpoikaset jatkossa yksityisiltä kalankasvattajilta, mikä johti laitoksen toiminnan päättymiseen seuraavana vuonna. Kaihuan kalanviljelyslaitosta hoiti kalastusmestari Kemijoen Uittoyhdistyksen johdon alaisena ja Maataloushallituksen kalatalousosaston (vuodesta 1970 Maa- ja metsätalousministeriön kalastus- ja metsästysosaston) valvonnassa. (lähde: Arkisto, Rovaniemi)

http://www.avi.fi/documents/10191/56962/psavi_paatos_57_11_1-2011-07-01.pdf

 

Kaihuan kalanviljelylaitoksen arkisto kaappeineen Kalakirjastolla. Kuva: Ari Savikko