Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista

 

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista. Asetus liittyy 1.5.2019 voimaan tulleeseen kalastuslain muutokseen, jonka mukaan uhanalaisiin lajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä tuomitaan valtiolle menetettäväksi se arvo, joka laittomasti saaliiksi otetulla kalalla on lajinsa edustajana.

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/mmm-vahvisti-suojeluarvot-uhanalaisille-ja-taantuneille-kalalajeille?fbclid=IwAR3boAM_6XOTjc7KME-ZrBGOw3M9E4MoEfgRnHWgURUP1xgv92G9uQUM_xA

 

Kesänvanha järvilohen poikanen Ala-Koitajoesta. Kuva: Ari Savikko

 

 https://mmm.fi/…/mmm-vahvisti-suojeluarvot-uhanalaisille-ja…