Kulttuuriperinnön säilyttäminen saa vahvan tuen

Kulttuuriperintöbarometri 2021

Barometri kertoo, että asenteet kulttuuriperintöä kohtaan ovat myönteisiä. Korkea enemmistö (88 %) vastaajista pitää kulttuuriperinnön säilyttämistä tärkeänä. Ikäryhmien väliset erot ovat kaventuneet vuodesta 2017, mutta edelleen arvostus on sitä korkeampaa mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse. Niiden osuus, joille kulttuuriperinnön säilyttäminen ei ole lainkaan tai ei kovin tärkeä asia on edelleen varsin pieni, vain 8 %. Verovarat ovat 44 prosentille mieluisin tapa panostaa kulttuuriperintöön. Valtion taloudellinen tuki kulttuuriperintöä suojeleville ja hoitaville saa laajan kannatuksen.

https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/julkaisut/kulttuuriperintobarometri