Generic selectors
Vain tarkat osumat
Hae otsikoista
Hae sisällöistä
Hae sivuilta
Rajaa kategorioita
kalastuslait
Kalastustarvikeluettelot
pintaa syvemmältä
pintaa syvemmältä_en
pintaa syvemmältä_se
saadut tuet ja avustukset
sarjajulkaisut
uutisia

HAKU TIETOKANNASTA
SUOMI   |   PÅ SVENSKA   |   ENGLISH  


Kalakirjaston sarjajulkaisut

Kalakirjaston sarjajulkaisut Sarjajulkaisut (kausijulkaisut) on aineistokokonaisuus, jonka alla ilmestyy tai on ilmestynyt yliopistojen, tutkimuslaitosten, järjestöjen ym. julkaisemia artikkeleita, tu ...

Suomen kalastusten tarkastelijan tiedonantoja

Suomen kalastusten tarkastajan/tarkastelijan tiedonantoja Suomen kalastusten tarkastelijan tiedonantoja ilmestyi vuosina 1891-1896 ja jatkui nimellä Kalastuksentarkastajan julkaisuja. I Åtgärder för f ...

Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja

Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston toimesta aloitettiin vuonna 1957 julkaista monistettua tiedotuslehteä: Kalataloudellisen tutki ...

Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto

Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto Suomen ympäristökeskuksen työn tuloksia julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä ja ammatillisissa sarjoissa, oppaissa, raporteissa, lehdis ...

RKTL: julkaisuarkisto 2015

RKTL: julkaisuarkisto 2015 Kirjasto on hävitetty. Osa siirretty Suomen Kalakirjastoon RKTLn julkaisuarkisto 2015 ...

Kalataloussäätiön julkaisut

Kalataloussäätiön julkaisuja – Fiskeristiftelsens skrifter Kalataloussäätiön julkaisuja -sarjassa ilmestyi 3 numeroa vuosina 1949-1953. Julkaisujen otsikko on linkki pdf-versioon. Kalataloussäät ...

Komiteamietintöjä

  Komiteamietintöjä http://www.arkisto.fi/uploads/Arkistolaitos/Kansallisarkisto/Aineistot%20ja%20kokoelmat/MMM,komiteat.pdf https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.73740 http://www.maanmittauslaitos. ...

Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisut

Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisut 1. Nahkiainen – Nejonögon. Symposium 17.-18.1979 Kalajoki. I Kalastusmuseopäivät. Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 1. Toim. Teuvo Järvenpää ja Kai Westman. ...

Tenojoen tutkimusaseman julkaisut

Tenojoen tutkimusaseman julkaisut   Tieteelliset ennakkotarkastetut julkaisut Vähä, J-P., Erkinaro, J., Niemelä, E. & Primmer, C. R. (2008). Temporally stable genetic structure and low migrat ...

Suomen Kalatalous

Suomen Kalatalous Suomen  Kalatalous on julkaisusarja, jonka ensimmäinen numero ilmestyi  vuonna 1912 ja viimeinen numero 1992/1993. Julkaisusarjan kirjoittajat edustivat oman aikansa kalatalouden par ...

Meddelanden från Fiskodlingens Vänner r.f.

Meddelanden från Fiskodlingens Vänner r.f. Kalanviljelyksen ystävien julkaisuja 2. Segerstråle, Curt 1939. Kalanviljelyksen ystävien julkaisu N:o 2, Kalanviljelykseen on yhdistettävä tehostettu kalast ...

Lohijoki kirjallisuutta

Lohijoki kirjallisuutta Lohikirjallisuus bibliografia vuoteen 1971 A. B-g. 1923. Lohikalastus peräpohjolassa. Kalamies. Suomen kalastajaväestön yhteistyö ja harrastukset n:o 4. 1 s. Kirjapaino Polytyp ...

Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar

  Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar http://jukuri.luke.fi/handle/10024/520253   Kalastus, saimaannorppa ja kansalaisnäkökulma. Hallinnan haasteet ja luonnon monimuotoiset tulkinnat ...

Kala- ja riistatilastot

Kala- ja riistatilastot http://jukuri.luke.fi/handle/10024/520253 Ammattikalastus merellä 2002 – Yrkesfisket i havet 2002 – Commercial Marine Fishery 2002 Merialueen ammattikalastajien luk ...

Kalaraportteja

Kalaraportteja http://jukuri.luke.fi/ Kalaraportteja numerot 1-27  – jatkonumerot 28-417 julkaistu nimellä: Kala- ja riistaraportteja Jätefosforin ja -kiintoaineen virrat ja talteenotto kalanvil ...

Kala- ja riistaraportteja

Kalakirjaston tietokanta ****** RKTL: julkaisusarjat Kala- ja riistaraportteja Uusimmasta vanhimpaan: Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu : Toimintakert ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!