Generic selectors
Vain tarkat osumat
Hae otsikoista
Hae sisällöistä
Hae sivuilta
Rajaa kategorioita
kalastuslait
Kalastustarvikeluettelot
pintaa syvemmältä
pintaa syvemmältä_en
pintaa syvemmältä_se
saadut tuet ja avustukset
sarjajulkaisut
uutisiaHAKU TIETOKANNASTA
SUOMI   |   PÅ SVENSKA   |   ENGLISH  


Kalakirjaston sarjajulkaisut

Kalakirjaston sarjajulkaisut Sarjajulkaisut (kausijulkaisut) on aineistokokonaisuus, jonka alla ilmestyy tai on ilmestynyt yliopistojen, tutkimuslaitosten, järjestöjen ym. julkaisemia artikkeleita, tutkimuksia ja tutkimustuloksia. Sarjat ovat usein p ...

Read More

Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto

Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto Suomen ympäristökeskuksen työn tuloksia julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä ja ammatillisissa sarjoissa, oppaissa, raporteissa, lehdissä ja esitteissä. Kaikki omat sarjajulkaisumme tal ...

Read More

Kalataloussäätiön julkaisut

Kalataloussäätiön julkaisut   Kalataloussäätiön julkaisuja 2 Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja no 2 Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja no 3 osa 1 Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja no 3 osa 2 Kalataloussäätiön monistettuja ...

Read More

Komiteamietintöjä

  Komiteamietintöjä http://www.arkisto.fi/uploads/Arkistolaitos/Kansallisarkisto/Aineistot%20ja%20kokoelmat/MMM,komiteat.pdf https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.73740 http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/pekka_lukkari_-_menetysten_ ...

Read More

Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisut

Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisut 1. Nahkiainen – Nejonögon. Symposium 17.-18.1979 Kalajoki. I Kalastusmuseopäivät. Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 1. Toim. Teuvo Järvenpää ja Kai Westman. Helsinki 1986. 2. Lohisymposium 16.-17.9.1980 Espo ...

Read More

Tenojoen tutkimusaseman julkaisut

Tenojoen tutkimusaseman julkaisut   Tieteelliset ennakkotarkastetut julkaisut Vähä, J-P., Erkinaro, J., Niemelä, E. & Primmer, C. R. (2008). Temporally stable genetic structure and low migration in an Atlantic salmon population complex: impl ...

Read More

Suomen Kalatalous

Suomen Kalatalous Suomen Kalatalous Nide 1 1912 Suomen Kalatalous Nide 1 1912 sivut 1-111 Suomen Kalatalous Nide 1 1912 sivut 112-178 Suomen Kalatalous Nide 2 Suomen Kalatalous 2 s. 1-132 Suomen Kalatalous 2 Huomioita Kemijoen kalastosta Suomen Kalat ...

Read More

Meddelanden från Fiskodlingens Vänner r.f.

Meddelanden från Fiskodlingens Vänner r.f. 1. Segerstråle, Curt 1939. Intensiv utsättning av sikyngel i våra kustvatten.8 s. Övertr. Samarbete ; nro 4, 1939.   2. Segerstråle, Curt 1939. Fiskodlingsarbetet bör förenas med en skärpt övervakning a ...

Read More

Lohijoki kirjallisuutta

Lohijoki kirjallisuutta Lohikirjallisuus bibliografia vuoteen 1971 A. B-g. 1923. Lohikalastus peräpohjolassa. Kalamies. Suomen kalastajaväestön yhteistyö ja harrastukset n:o 4. 1 s. Kirjapaino Polytypos. Turku. A. L. 1923. Riitaisuuksia Oulujoen lohi ...

Read More

Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar

  Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar http://jukuri.luke.fi/handle/10024/520253   Kalastus, saimaannorppa ja kansalaisnäkökulma. Hallinnan haasteet ja luonnon monimuotoiset tulkinnat – Pekka Salmi (toim.) Kalatutkimuksia – Fisk ...

Read More

Kala- ja riistatilastot

Kala- ja riistatilastot http://jukuri.luke.fi/handle/10024/520253 Ammattikalastus merellä 2002 – Yrkesfisket i havet 2002 – Commercial Marine Fishery 2002 Merialueen ammattikalastajien lukumäärät sekä ammattikalastuksen saaliit lajeittain ...

Read More

Kalaraportteja

Kalaraportteja http://jukuri.luke.fi/ Kalaraportteja numerot 1-27  – jatkonumerot 28-417 julkaistu nimellä: Kala- ja riistaraportteja Jätefosforin ja -kiintoaineen virrat ja talteenotto kalanviljelyssä. Selvitys Saimaan vesiviljelyn aiheuttaman ...

Read More

Kala- ja riistaraportteja

Kalakirjaston tietokanta ****** RKTL: julkaisusarjat Kala- ja riistaraportteja Uusimmasta vanhimpaan: Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu : Toimintakertomus 2006 – Erno Salonen, Teuvo Niva, Sari R ...

Read More

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!