Generic selectors
Vain tarkat osumat
Hae otsikoista
Hae sisällöistä
Rajaa kategorioita
kalastuslait
pintaa syvemmältä
Pintaa syvemmältä - Henkilöt
Pintaa syvemmältä - Historiaa
Pintaa syvemmältä - Järjestöt
Pintaa syvemmältä - Joet ja järvet
Pintaa syvemmältä - Kalalajit
Pintaa syvemmältä - Kalojen loiset ja taudit
Pintaa syvemmältä - Keräily
Pintaa syvemmältä - Teokset
pintaa syvemmältä_en
pintaa syvemmältä_se
saadut tuet ja avustukset
sarjajulkaisut
uutisia

HAKU TIETOKANNASTA
SUOMI   |   PÅ SVENSKA   |   ENGLISH  


Kalakirjaston sarjajulkaisut

Kalakirjaston sarjajulkaisut Sarjajulkaisut (kausijulkaisut) on aineistokokonaisuus, jonka alla ilmestyy tai on ilmestynyt yliopistojen, tutkimuslaitosten, järjestöjen ym. julkaisemia artikkeleita, tu ...

Luke-Luonnonvara-ja-biotalouden tutkimus

Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus -sarja Sarjassa ilmestyy useamman tieteen alan tutkimuksia. Alla olevaan luetteloon on valittu sarjassa ilmestyneet kala- ja kalastusaiheiset tutkimukset. Tu ...

Pohjois-Suomen kalatutkimus

Pohjois-Suomen kalatutkimus – Ichthyologia Fennica Borealis Pohjois-Suomen kalatutkimus 1973: 1, sivut 1-30 Lind, E.A. ; Hytinkoski, P. ; Keränen, M. ; Kukko, O. Särjen, Rutilus rutilus (L.), ku ...

Suomen kalastusten tarkastelijan tiedonantoja

Suomen kalastusten tarkastajan/tarkastelijan tiedonantoja Suomen kalastusten tarkastelijan tiedonantoja ilmestyi vuosina 1891-1896 ja jatkui nimellä Kalastuksentarkastajan julkaisuja. I Åtgärder för f ...

Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja

Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston toimesta aloitettiin vuonna 1957 julkaista monistettua tiedotuslehteä: Kalataloudellisen tutki ...

Kalastushallituksen kirjanen

Kalastushallituksen kirjanen 1. Kalastuskunnat Niiden tarkoitus ja perustaminen. Kolmas painos. Helsinki 1928. Valtioneuvoston kirjapaino Om Fiskelag Deras betydelse och organisation. Andra upplagan. ...

Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto

Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto Suomen ympäristökeskuksen työn tuloksia julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä ja ammatillisissa sarjoissa, oppaissa, raporteissa, lehdis ...

RKTL: julkaisuarkisto 2015

RKTL: julkaisuarkisto 2015 Kirjasto on hävitetty. Osa siirretty Suomen Kalakirjastoon RKTLn julkaisuarkisto 2015 ...

Kalataloussäätiön julkaisut

Kalataloussäätiön julkaisuja – Fiskeristiftelsens skrifter Kalataloussäätiön julkaisuja -sarjassa ilmestyi 3 numeroa vuosina 1949-1953. Julkaisujen otsikko on linkki pdf-versioon. Kalataloussäät ...

Information från sötvattenslaboratoriet 1959-1995

Ett urval nummer i serien finns att ladda ner som pdf (skannad) Information från sötvattenslaboratoriet 1959-1995 https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/kontakt/sotvattenslaboratoriet/his ...

Komiteamietintöjä

Komiteanmietintöjä https://www.arkisto.fi/uploads/Arkistolaitos/Kansallisarkisto/Aineistot%20ja%20kokoelmat/MMM komiteat.pdf ???? https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.73740 ????? Maanmittauslaitos. Mene ...

Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisut

Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisut Alla on listattuna sarjassa ilmestyneet julkaisut ilmestymisjärjestyksessä. Osa on digitoitu, jolloin julkaisutietojen ylin rivi on linkki pdf-versioon. Tarkemmat ku ...

Tenojoen tutkimusaseman julkaisut

Tenojoen tutkimusaseman julkaisut   Tieteelliset ennakkotarkastetut julkaisut Vähä, J-P., Erkinaro, J., Niemelä, E. & Primmer, C. R. (2008). Temporally stable genetic structure and low migrat ...

Suomen Kalatalous

Suomen Kalatalous Suomen  Kalatalous on julkaisusarja, jonka ensimmäinen numero ilmestyi  vuonna 1912 ja viimeinen numero 1992/1993. Julkaisusarjan kirjoittajat edustivat oman aikansa kalatalouden par ...

Meddelanden från Fiskodlingens Vänner r.f.

Meddelanden från Fiskodlingens Vänner r.f. Kalanviljelyksen ystävien julkaisuja 2. Segerstråle, Curt 1939. Kalanviljelyksen ystävien julkaisu N:o 2, Kalanviljelykseen on yhdistettävä tehostettu kalast ...

Lohijoki kirjallisuutta

Lohijoki kirjallisuutta Lohikirjallisuus bibliografia vuoteen 1971 A. B-g. 1923. Lohikalastus peräpohjolassa. Kalamies. Suomen kalastajaväestön yhteistyö ja harrastukset n:o 4. 1 s. Kirjapaino Polytyp ...

Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar

Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar Kalatutkimuksia on osa RKTL:n julkaisusarjoja:  http://jukuri.luke.fi/handle/10024/520253 Kalakirjaston tietokannassa Kalatutkimuksia -sarja Kalatutkimuksia -sarja ...

Kala- ja riistatilastot

Kala- ja riistatilastot http://jukuri.luke.fi/handle/10024/520253 Ammattikalastus merellä 2002 – Yrkesfisket i havet 2002 – Commercial Marine Fishery 2002 Merialueen ammattikalastajien luk ...

Kalaraportteja

Kalaraportteja http://jukuri.luke.fi/ Kalaraportteja numerot 1-27  – jatkonumerot 28-417 julkaistu nimellä: Kala- ja riistaraportteja Jätefosforin ja -kiintoaineen virrat ja talteenotto kalanvil ...

Kala- ja riistaraportteja

Kalakirjaston tietokanta ****** RKTL: julkaisusarjat Kala- ja riistaraportteja Uusimmasta vanhimpaan: Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu : Toimintakert ...

suomenkalakirjasto.fi