KALATALOUDEN KESKUSLIITON (SKY:N) NUMEROIDUT JULKAISUT 1895-

1.
Cederström, Carl
Neuvoja kalastuksen hoidossa. Pienempien kalavesien omistajille sekä kalastajille. 1895. 88 s.

Hajanaisia i fiskevård avsedd för egare af mindre fiskevatten samt fiskare. 1895. 87 s.

2.
Sjöberg, H.R.A.
Fiska, men låt fisken föröka sig. Några allvarliga ord till fiskarene och fiskevattens egarene i Replot skärgård. 1897. 17 s.

3.
Sandman, J. Alb.
Jäähdytyshuoneista. 1900. 20 s.

Om fryshus. 1900. 19 s.

4.
Reuter, Ossian
Silakan suolaamisesta ja muunlaisesta säilyttämisestä. 1902. 37 s.

Om saltning och annan konservering af strömming. 1902. 36 s.

5.
Otterström, Andreas
Lohikalastus pitkälläsiimalla. 1907. 8 s.

Laxfiske med långrev. 1907. 8 s.

6.(5)
Wallenius, I.M.
Kalastusneuvojen vakuutus-yhdistyksistä. 1908. 24s.

Om föreningar för försäkring af fiskebragder. 1908. 24 s.

7.
Nordqvist, Oscar
Kalastuksen hoito. Opas käytännölliseen kalatalouteen. 1915. 101 s.

8.
Artukka, Aino
Yksinkertaisia kalaruokia. 1918. 17 s.

Enkla fiskrätter. 1919. 16 s.

9.
Haapala, A.
Maustekalan valmistamisesta. 1925. 8 s.

Beredning av kryddströmming. 1925. 8 s.

10.
Reinilä-Hellman, Edit
Silakkaruokia. 1925. 32 s.

Strömmingrätter. 1925. 31 s.

11.
Haapala, A.
Saltning av strömming. 1926. 33 s.

12 a.
Haapala, A.
Silakan suolauksesta. 1926. 31 s.

12 b.
Hinkkanen, Kalle
Lahnanviljelys ja pyynti. 1932. 11 s.

13
Forsell, Fredrik
Kalansavustus. 1930. 16 s.

Fiskrökning.1930. 16 s.

14.
Hakola, T.P.
Kuhanviljelys. 1930. 24 s.

Kuhanviljelys ja pyynti. 2 uud. p. 1954. 26 s.

15.
Forsell, Fredrik
Haukiviljelyksen opas. 1930. 8 s.

Råd för gäddodlare. 1930. 8 s.

16.
Aalberg, A.F.
Lankapyydyksen lujitus ja värjäys. 1932. 14 s.

lankapyydyksien värjäys ja lujitus. 2. uud. p. 1944. 24 s.

17.
Järnefelt, Heikki
Järvityyppimme ja niiden käyttö kalavesinä. 1933. 24 s.

18.
Olsoni, Kerttu
Kalaruokia. 1934. 48 s.

19.
Järvi, T.H.
Määräyksiä kalojen ravintoarvosta. 1935. 11 s.

20.

Kalakauppa kaupungeissa. 1935. 7 s.

Gällande bestämmelser om handel med fisk i städerna. 1935. 7 s.

21.
Forsell, Fredrik
Om fiskeriförsäkring. 1936. 16 s.

22.
Hinkkanen, Kalle
Kalanpoikasten kuljetus ja istutus. 1937. 14 s
Suomen kalastusyhdistys No 22

23.
Hurme, Seppo
Yleiskalastusoikeudet. 1953. 29 s.
Suomen kalastusyhdistys No 23

24.
Forsell, Fredrik
Den auktoriserade strömmingshandeln i Sverige. 1953. 10 s.
Ruotsin lakisääteinen silakkakauppa. 1954. 7 s.
Suomen kalastusyhdistys No 24_1954

25.
Brofeldt, Pekka
Ankeriaasta ja sen istuttamisesta vesistöihimme. 1955. 19 s.

26.
Kaartotie, Tauno ja

Ryhänen, Reino
Kalavesitutkimus I. 1957. 97 s.

27.
Laine, Jorma
Silakan säilönnästä. 1958. 16 s.

28.
Bergman, Gösta
Färskfisk – problem och utväger. 1959. 24 s.

29.

Kalavesien rotenonkäsittelystä. 1961. 28 s.
Suomen kalastusyhdistys No 29

30.
Forsell, Fredrik
Hauenviljelysopas. 10. tark. p. 1961. 16 s.

31.
Bergman, Gösta
Tuoreen kalan käsittelystä. 1961. 88 s.

32.

Om rotenonbehandling av fiskevatten. 1962. 16 s.

33.

Kalapaikkaopas -62. 1962. 80 s.

34.
Järnefelt, Heikki, Naulapää, Ainikki ja Tikkanen, Toini
Planktonopas. Kalavesitutkimus II. 1963. 133 s. + 54 kuvataul.

35.
Bergman, Gösta
Tuttua ja uutta tuoreesta kalasta. 1963. 31 s.
Suomen kalastusyhdistys No 35

36.

Kalapaikkaopas -63. 1963. 104 s.

37.

Suomen Kalastuslehden ruokakala-aapinen 1964. 1965. 4 s.

38.

Kalapaikkaopas 1964-65. 1964. 112 s.

39.
Hakola, T.P. ja Juvonen, Onni
Kuhan viljely ja pyynti. 1964. 39 s.
Suomen kalastusyhdistys No 39

40.
Fredrik, Forsell
Hauenviljelyn opas. 11. tark. p. 1964.

 

41.
Bergman, Gösta
Tuttua ja uutta tuoreesta kalasta. 2. laaj. p. 1965. 63 s.

42.

Jokamiehen kalastuslakia. 1965.

43.

Kalapaikkaopas 1965-66. 1965. 116 s.

44.

Vattenskydd. 72 s.

45.
Bergman, Gösta
Färskfisk-ABC. 1966. 63 s.

46.

Plock ur lagen om fisk. 1967.

47.

Silakka, terveellinen herkku ympäri vuoden. 1967. 22 s.

48.

Strömming, hälsosam delikatess året runt. 1967. 22 s.

49.

Muikku, lohensukuinen herkku. 1968.22 s.

50.
Ryhänen, Reino ja Ovaskainen, Risto
Kaikuluotausopas. Kalavesitutkimus III. 1969. 39 s.

51.
Ryhänen, Reino ja Ovaskainen, Risto
Ekolodet i fisket. 1974. 38 s.
951-95058-0-6

52.
Ovaskainen, Risto, Korhonen, Erkki ja Ahvenniemi, Antero
Hauenviljelyopas. 1969. 38 s.

Suomen kalastusyhdistys No 52

53.

Kala, arvokas ravintomme. 1970.

Fisk, vår bäst mat. 1971.

54.
Ahvenniemi, Antero
Kalastuskuntaopas. 1972. 15 s.

Suomen kalastusyhdistys No 54

55.

Uutta ja hyvää kalasta. Kalaruokakilpailun parhaita ohjeita. 1972. 20 s.

56.

Lomailijakalastajan lakitietoa. 1973. 13 s.

2. p. 1976.
951-95058-1-4

951-95059-1-1
57.
Korhonen, Martti
Luonnonravintolammikot. 1973. 30 s.
951-95058-2-2
58
Bergman, Gösta
Tuttua ja uutta tuoreesta kalasta. 3.tark.p. 1974. 45s.

4. p. 1977.
951-95058-3-0
59.

Oikea kalan käsittely ja perkaus.1974.

2. tark. p.

3. p.

4. p.

5. p.

6. p. 1983

7. tark. p. 1985

8. p. 1986

9. p. 1987

10. p. 1988

11. p. 1989
951-95058-4-9

951-95058-8-1

951-96150-1-6

60.
Eloranta, Anssi
Kalojen iänmääritys. 1975. 68 s.
951-95058-5-7
61.

Kunnon kalaruokia. 1975. 20 s.
951-95058-6-5
62.

Muikku lohensukuinen herkku. 3. p. 1976.
951-95058-7-3
63.

Rensa fisk rätt och slätt. 1976. 16 s.
951-95058-9-X
64.

Liten lagbok för semesterfiske. 1976. 13 s.
951-95059-0-3
65.
Tammelin, Jaakko
Verkon paikkaus. 1977. 66 s.

2. p. 1977.
951-99079-5-5

951-95059-2-X
66.

Uutta ja hyvää kalasta. 2. p. 1977. 20 s.
951-99112-9-4

67.
Kuuppo, M., Koivurinne, J. ja Koivistoinen, P.
Piensäilöntäasemien säilöntämenetelmät I. Ahvenen ja särjen marinointi. 1978. 16 s.
951-95059-3-8 (koko teos)

951-95059-4-6 (osa I)
68.
Korhonen, Martti
Kalanpoikasten luonnonravintoviljely. 1978. 53 s.
951-95059-5-4
69.
Kuuppo, M., Koivurinne, J. ja Koivistoinen, P.
Piensäilöntäasemien säilöntämenetelmät II. Kalatäyssäilykkeiden valmistus piensäilöntäasemilla. 1978. 38 s.
951-95059-3-8 (koko teos)

951-95059-6-2 (osa II)
70.
Ahvenniemi, Antero ja Heikkilä, Pekka
Havaspyydysten valmistuksen perusteet. 1981. 36 s.
951-95059-7-0
71.

Jokamiehen lakitietoa. Uusi kalastuslaki voimaan 1.1.1983. 1982. 12 s.
951-95059-9-7
72.

Kala – arvokas ravintomme. 1982. 16 s.
951-95059-8-9
73.

Jokamiehen kalastuslakia. Uusi kalastuslaki ja -asetus voimaan 1.1.1983. 1983. 16 s.
951-95060-1-2
74.
Kostiainen, Rauno
Kalan savustus. Ohjeita kotitarvesavustajille. 1983. 20 s.

2. uud. p. 1989. 32 s.

3. p. 1994.
951-95060-3-9

 

951-96150-3-2
75.

Liten regelbok för fiske. Nya bestämmelser om fiske i kraft 1.1.1983. 1983. 20 s.
951-95060-2-0
76.

Uutta kalastuslakia. 1983.

Suomen kalastusyhdistys No 76

2. ja 3. p. 1993

77.
Ryhänen, Reino, Ovaskainen, Risto ja Jurvelius, Juha
Kaikuluotausopas. 2. uud. p. 1984. 39 s.
951-95060-4-7
78.

Rensa fisk rätt och slätt. 2. p. 1984. 16 s.
951-95058-9-X
79.
Behm, Vesa
Liinan sisään kudottu riimuverkko. 1985. 22 s. + 16 liites.
951-95060-6-3
80.
Kyllönen, Seppo
Kalanpyydyksiä Varsinais-Suomesta. 1985. 58 s.
951-95060-5-5
81.

Uunikalaa Etelä-Pohjanmaalta.

82.

Kalastajan kalan käsittely. 1985. 12 s.

83.

Hantering av fisk i producentledet. 1985. 12 s.

84.
Salojärvi, Kalervo et al.
Kuhanviljely. 1986. 20 s.
951-95060-7-1

85.

Suomen kalastusyhdistys No 84

Kalastuspaikkaopas 1986. 1986. 96 s. + 2 karttal.

86.
Ahvenniemi, Antero
Kalojen kasvatus luonnonravintolammikossa. 1986.

87.

Suomen kalapaikkaopas. 1988. 95 s.

88.
Kilpinen, Kari
Kalaveden hoito. Opas kalastuskuntia varten. 1988. 149 s.
951-95060-8-X

89.
Heikkilä, Pekka
Verkon pauloitus, paikkaus ja verkkokalastus. 1988. 62 s.

2. p. 1990.

3. p.
951-95060-9-8

 

951-96150-6-7

951-95060-9-8
90.
Ahvenniemi, Antero
Muikun mädin talteenotto, käsittely, suolaaminen. 1988. 12 s.

2. p.
951-96150-0-8
91.
Kilpinen, Kari
Rapu. Raputalouden uusi tuleminen. 1989. 10 s.

2. uud. p. 1990.

3. uud. p. 1994
951-96150-2-4

952-9614-01-2

952-9614-15-2
92.
Valtonen, E. Tellervo
Loiset kalassa. 1990. 12 s.

2. uud. p. 1996. 5000 kpl

3. korj. p. 1998. 5000 kpl
951-96150-4-0

952-9614-24-1

952-9614-34-9
93.
Bergman, Gösta
Tuore kala tutuksi. 4. tark. p.1990. 46 s.
951-96150-5-9
94.

Kalan käsittely ja perkaus. 12. uud. p. 1991. 17s.

13. p. 1992

14. p. 1993.

15. p. 1994

16. p. 1994

17. p. 1996. 5000 kpl

20. p. 1999. 15 000 kpl

21. p. 2000. 15 000 kpl (EU)

22. p. 2003. 20 000 kpl
951-96150-7-5

952-9614-43-8
95.
Valtonen, E. Tellervo
Parasiter i fisk. 1991. 12 s.
951-96150-8-3
96.
Tammelin, Jaakko
Avorysäpiirustukset (7,0 m) muikun kalastukseen. 1991. 32 s.
951-96150-9-1
97.
Ahvenniemi, Antero
Kalatalousyhteisöt – kalastuskunta, kalastusalue, yhdistykset. 1993. 100 s.
952-9614-05-5
98.
Tammelin, Jaakko
Jokamiehen avorysäpiirustukset (2,5 m) suomukalan kalastukseen. 1993. 27 s.
952-9614-06-3
99.
Myllylä, Markku, Kostiainen, Rauno ja Lundqvist, Gunnar
Centralförbundet för Fiskerihushållning. Fiskerirådgivning i 100 år. Spridda iakttagelser från organisationens 100-åriga bana.1991. 113 s.
952-9614-02-0
100.
Myllylä, Markku ja Kostiainen, Rauno
Kalatalouden Keskusliitto. 100 vuotta kalatalousneuvontaa. Hajanaisia havaintoja järjestön 100-vuotistaipaleelta. 1991. 113 s.
952-9614-00-4
101.
Sukuvaara, Pertti
Siikamassatuotannon käynnistysprojekti 01.04.1991 – 31.12.1991. 1992. 60 s.
952-9614-03-9
102.
Vesa, Risto
Kalastuksenvalvojan opas. 1993. 40 s.

2. uud. p. 1993. 40 s.

3. uud. p. 1994. 32 s.

4. uud. p. 1998. 32 s. 700 kpl

5. uud. P. 2003.
952-9614-04-7

952-9614-08-X

952-9614-11-X

952-9614-33-0

952-9614-58-6
103.

Kalastussäädöksiä. 1993. 40 s.
952-9614-07-1
104.

Kalastussäädöksiä 1994. 1994. 44 s.

2. uud. p. 1994.

3. uud. p. 1996. 300 kpl.

4. uud. p. 1996. 300 kpl
952-9614-09-8

952-9614-13-6

952-9614-22-5

952-9614-25-X
105.

Fiskerilagstiftningen 1994. 1994. 44 s.

2. uud. p. 1994.
952-9614-10-1

952-9614-14-4
106.

Kalastuslakia. 1994.

107.

Lagen om fiske. 1994

107.
Vesa, Risto ja Wallgren, Matias
Övervakning av fiske. 1994. 35 s.
952-9614-12-8
108.
Kilpinen, Kari
Kräftan. Nytt intresse för kräfthushållning. 1995. 12 s.
952-9614-16-0
109.

Rensa fisk rätt och slätt. 3. p. 1995. 16 s.

4. p. 1999. 5000 kpl

5. p. 2000. 5000 kpl (EU)
952-9614-17-9

952-9614-44-6
110.
Bergman, Gösta
Färskfiskinfo. 1995. 52 s.
952-9614-18-7
111.
Kostiainen, Rauno
Rökning av fisk. Instruktioner för husbehövsrökare. 1996
952-9614-19-5
112.
Kostiainen, Rauno
Kalan savustus. Ohjeita kotitarvesavustajille. 4. uud. p. 1995. 47 s.
952-9614-20-9
113.
Myllylä, Markku
Katiskapyynnin ABC. Kesämökkiläisille ja muille asianharrastajille. 1. p. 1996. 64 s. 3200 kpl.
952-9614-21-7
114
Wallgren, Matias
Fiskhanteringsnormer. 1996. 1. p. 106 s.
952-9614-23-3
115
Kilpinen, Kari
Rapu. 1997. 4. uud.p. 16 s. 5000 + 10 000 kpl.

Rapu. 1998. 5. p. 10 000 kpl
952-9614-26-8

952-9614-35-7
116

Kalastussäädöksiä 1997. 5. uud. p. 48 s. 3000 kpl.

Kalastussäädöksiä 1998. 6. uud. p. 52 s. 1000 kpl
952-9614-27-6

952-9614-36-5
117

Fiskerilagstiftningen 1997. 3. uud. p. 48 s. 500 kpl.

1999. 4.uud.p. 300 kpl
952-9614-28-4

952-9614-39-X
118
Ahvenniemi, Antero, Vesa, Risto, Kilpinen, Kari ja Wallgren, Matias
Kalastusalueopas. 1997. 1. p. 68 s. 700 kpl.
952-9614-29-2
119

Kalastuslakia 1997. 40 000 + 30 000 kpl

120

Lagen om fiske 1997. 6000 kpl.

121
Kirjavainen Eija
Kalastuksesta matkailutuote. Matkailukalastus-yrittäjän opaskirja. 107 s. 1997. 1000 kpl
952-9614-30-6
122
Kilpinen Kari
Kalastuskuntaopas. 1997. 1500 kpl
952-9614-31-4
123

Kalastuslakia 1998. 70 000 kpl.

Lagen om fiske 1998. 10 000 kpl.

124
Kirjavainen Eija
Handbok i fisketurism. 1998
952-9614-32-2
125

Mökkiläinen tunnetko kalastuskuntasi? 1. p. 1998. 10 000 kpl (ilman nroa)

2. p. 35 000 kpl

126

Sommarstugeägare känner du ditt eget fiskelag? 1998.

127
Vesa & Wallgren
Fiskeövervakarens handbok. 1999. 2. uud. p.
952-9614-38-1
128
Ahvenniemi, Vesa, Kilpinen & Wallgren
Handbok för fiskeområden. 1999. 1. p.
952-9614-40-3
129

Lomalainen ota onkeesi ahven Suomen kansalliskala. 1999. 1. p. 15 000 kpl

130

Vesipellon viljely. Kalojen ja rapujen istuttaminen. 1999. 1. p. 10 000 kpl

131

Ammattikalastus Suomessa – perinteitä ja nykyaikaa. 1999. 1. p.

2. uud. p. 2007.

132
Kilpinen, Vesa, Wallgren, Myllylä & Ahvenniemi
Fiskelag. En handhok för förman och styrelsemedlemmar. 1. p. 300 kpl
952-9614-41-1
133

Yrkesfisket i Finland – traditioner och nutid. 1999. 1. p.

134

Vesiviljely ruots.k.

135

Ota onkeesi ruots.k.

136

Koululaisten kalaherkut
952-9614-42-X
137

Kalastussäädöksiä 2001. 7. uud. p. 3000 kpl, 2000

2002 8. uud. p. 1500 kpl 2001

2003 9. uud. p. 1500 kpl 2003

2004 10. uud. p. 1000 kpl 2004

2006 11. uud. p. 1000 kpl 2005

2007 12. uud. p. 1000 kpl 2006

2009 13. uud. p. 1000 kpl 2009

2011 14. uud. p. 1000 kpl 2011

2012 15. uud. p. 1000 kpl 2012

2013 16. uud. p. 600 kpl 2013
952-9614-45-4

952-9614-48-9

952-9614-54-3

952-9614-62-4

952-9614-68-3

952-9614-76-4

978-952-9614-83-7

978-952-9614-88-2

978-952-9614-94-3

978-952-9614-98-1
138

Fiskerilagstiftningen 2001. 800 kpl

Fiskerilagstiftningen 2003. 200 kpl

Fiskerilagstiftningen 2004. 200 kpl

Fiskerilagstiftningen 2006. 200 kpl

Fiskerilagstiftningen 2007. 200 kpl

Fiskerilagstiftningen 2009. 50 kpl

Fiskerilagstiftningen 2011. 150 kpl

Fiskerilagstiftningen 2012. 50 kpl

Fiskerilagstiftningen 2013. 50 kpl
952-9614-46-2

952-9614-57-8

952-9614-65-9

952-9614-69-1

952-9614-77-2

978-952-9614-84-4

978-952-9614-88-2

978-952-9614-95-0

978-952-9614-99-8
139

Kalaveden osakaskunta
952-9614-47-0
140
Vesa, Kilpinen, Myllylä & Wallgren
Delägarlaget – verksamheten inom samfällda fiskevatten. 1. p. 2001. 500 kpl
952-9614-50-0
141
Kilpinen, Kari
Rapu. 2001. 6. uud.p.10 000 kpl

8. uud.p. 2003. 10 000 kpl
952-9614-49-7

952-9614-59-4
142

Mökkiläinen tunnetko osakaskuntasi? 2001. 20 000 kpl

143

Sommarstugeägare känner du ditt eget delägarlag? 2001. 5000 kpl

144
Kilpinen, Kari
Kräfta. 2002. 2000 kpl
952-9614-51-9
145
Kilpinen, Kari
Salaperäinen ankerias. 2002. 1. p. 10 000 kpl

2. p. 2003. 10 000 kpl
952-9614-52-7

952-9614-60-8
146
Kilpinen, Kari
Kalavedenhoito. 2002. 2.uud.p. 800 kpl
952-9614-53-5
147
Kilpinen, Kari
Katiska -esite. 2003. 15 000 kpl
952-9614-55-1
148
Vesa, Mononen, Myllylä
Kalaveden osakaskunnan kokous ABC. 2002. 1 p.
952-9614-56-X
149
Valtonen, E. Tellervo
Loiset kalassa. 4. uud. p. 10 000 kpl. 2003.
952-9614-61-6
150
Kilpinen, Kari
Mäti -esite. 1. ja 2. p. 2004. 20 000 kpl
952-9614-63-2
151
Kilpinen, Kari
Istuta paremmin. 1. p. 2004. 500 kpl
952-9614-64-0
152
Wirola, Pyyvaara
Vesialueen omistajan edunvalvontaopas. 1. p. 2004
952-9614-66-7
153
Myllylä, Laamanen
Tuotteistettu kalastusmatkailu. 1.p. 2004. 1000 kpl
952-9614-67-5
154
Tammelin
Pyydysrakentamisen perusteet. Osa A teksti, 2006
952-9614-70-5

952-9614-71-3
154
Tammelin
Pyydysrakentamisen perusteet. Osa B rakennepiirustukset, 2006
952-9614-70-5

952-9614-72-1
155
Vesa, Tuormaa
Kalastuksenvalvonta dvd, 2006
952-9614-73-X
156

Kalastusaluetoiminnan käsikirja. 1.p. 1000 kpl 2006
952-9614-74-8
157

Kalan tunnistamisopas. 2006
952-9614-75-6
158
Vesa, Fredrikson, Lönnroth
Kalastuksenvalvonnan ABC. Opas kenttätyöhön.
1. p. 2008. 1000 kpl.
978-952-9614-78-3
159
Vesa, Fredrikson, Lönnroth
Fiskeövervakningens ABC. En fälthandbok. 1. p. 2008. 300 kpl
978-952-9614-79-0
160
Myllylä
Kalasta katiskalla. 1. p. 2008. 1200 kpl
978-952-9614-80-6
161

Kalan käsittely ja perkaus. Esite. 2008.
978-952-9614-81-3
162

Rensa fisk rätt och slätt. Broschyr. 2008.
978-952-9614-82-0

Kalastussäädöksiä 2009. 1000 kpl
978-952-9614-83-7

Lagstiftningen 2009. 50 kpl
978-952-9614-84-4
163

Kalan iänmääritys Esite 2009. 2000 kpl
978-952-9614-85-1
164

Åldersbestämning av fisk Broschyr 2009. 10 290 kpl
978-952-9614-86-8
165
Eloranta
Virtavesien kunnostus. 2010. 500 kpl
978-952-9614-87-5
166

Venäjänkielinen lupaesite. 2010. 30 000 kpl.

2. p. 2011. 30 000 kpl

169
Fredrikson, Wirola
Edunvalvontaopas. 2. uud. p. 2011.
978-952-9614-90-5
170
Fredrikson, Wirola
Ed.valv.opas på svenska 2011
978-952-9614-91-2
171
Myllylä
Bongaa 50+ fisua. 2012
978-952-9614-92-9
172

Kalabibliografia I. 2012. 650 kpl
978-952-9614-93-6
173

Merkitse pyydyksesi oikein. 2012. 20 000 kpl

174

Märk dina redskap rätt. 2012. 2000 kpl

175
Fredrikson, Vesa
Kalastuksenvalvojan opas. 2013
978-952-9614-96-7
176
Fredrikson, Vesa
Fiskeövervakarens handbook 2013. 300 kpl
978-952-9614-97-4
177

Tietoa kalasta. 1. p. 2013.

Tietoa kalasta. 2. uud. p. 2015. 1 500 kpl.
978-952-7004-00-5

978-952-7004-10-4
178
Fredrikson
Osakaskunta opas, 1. p. 2013.
978-952-7004-01-2
179

Fakta om fisk. 1 p. 2014
978-952-7004-04-3
180

Vastuullinen vesienomistus-esite. 1.p. 2015.

181

Ansvarfullt vattenägare. 1.p. 2015.

182

Suomen Kalabibliografia II. 2015.

183

Suomen kalojen tunnistusopas. 2015. 2. uud. painos. 1 000 kpl.

184

Kalasta Saimaalla Norppaturvallisesti. 2015.

185
Kalastussäädökset 2016. 2015. 2 000 kpl.
978-952-7004-05-0

978-952-7004-06-7

978-952-7004-07-4
186                                           Fiskerilagstiftningen 2016. 2015. 100 kpl.             978-952-7004-08-1

2016 2. uud. painos 100 kpl.

187     Fredrikson                    Kalastuksenvalvojan opas. 2016.                            978-952-7004-09-8

188     Fredrikson                    Fiskeövervakarens handbok. 2016.