Kalastushallituksen kirjanen

1.
Kalastuskunnat Niiden tarkoitus ja perustaminen. Kolmas painos. Helsinki 1928. Valtioneuvoston kirjapaino
Om Fiskelag Deras betydelse och organisation. Andra upplagan. Helsingfors 1923, Statsrådets Tryckeri

2.
Kalastusta koskevat Määräykset Pohjoisella Jäämerellä Petsamon alueella. Helsinki 1923. Valtioneuvoston kirjapaino

3.
Gottberg, Gunnar 
Haukikannan lisääminen Käytännöllisiä ohjeita.
Toinen painos Helsinki 1930. Valtioneuvoston kirjapaino
Åtgärder till gäddstammens förökande. Adra upplagan. Helsingfors 1930. Statsrådets Tryckeri

4.
P. Brofeldt
Ravusta ja raputuotantomme elvyttämisesta. Helsinki 1925. Valtioneuvoston kirjapaino
Om kräftan och åtgärder till kräftstammens förökande. Helsingfors 1925. Statsrådets Tryckeri

5.
V.A. Harju.
Venemoottorit rakenne, käyttö ja huolto.  Helsinki 1931. Valtioneuvoston kirjapaino
Båtmotorer konstruktion, drift och skötsel. V.A. Harju. Helsingfors 1932. Statsrådets Tryckeri

Ei numeroitu.
Gottberg, Gunnar
Kalojen istuttaminen Muutamia neuvoja ja ohjeita. Helsingissä 1917. Suomen senaatin kirjapaino
Några rådar och anvisningar vid plantering af fisk.

Ei numeroitu.
O.Y. PETSAMO A.B. Yhtiöjärjestys. Valtioneuvoston vahvistama 19 päivänä toukokuuta 1921. Helsinki 1921. Kirjapaino-osakeyhtiö Sana
Bolagsordning för O.Y. PETSAMO A.B. Stadfäst av Statsrådet den 19 maj 1921. Helsingfors 1921. Boktryckeri-Aktiebolaget Sana