Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisut

1. Nahkiainen – Nejonögon.
Symposium 17.-18.1979 Kalajoki. I Kalastusmuseopäivät.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 1. Toim. Teuvo Järvenpää ja Kai Westman. Helsinki 1986.

2. Lohisymposium 16.-17.9.1980 Espoon Hanasaari. II Kalastusmuseopäivät.
(Ei julkaistu)

3. Silakkasymposiumi – Strömmingssymposium. III Kalastusmuseopäivät.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 3. Hanko 1986.

4. Järvikalastussymposiumi 5.-6.11.1987 Kerimäki. IV Kalastusmuseopäivät.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 4. Toim. Ari Lappalainen ja Tuija Paananen. Helsinki 1988.

IV kalastusmuseopäivät

5. Rapu – Kräft – Symposium 23.-24.8.1990 Hämeenlinna. V Kalastusmuseopäivät.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 5. Toim. Irmeli Wallin ja Kai Westman. Helsinki 1991.

Rapu symposium 5. Kalastusmuseopäivät 1990

6. Lappalainen, A.: Kalastuskulttuurin tallennus Suomessa. Kalastusmuseotoiminnan kehitys, kalastusmuseokokoelmat sekä kalastusmuseotoiminnan tehtävä ja tulevaisuus.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 6. Helsinki 1993.

7. Naskali, E.: Näin ennen. Kalastuksesta J. Alb. Sandmanin ja T. H. Järven aikana.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 7. Vammala 1993.

8. Pyyntitavat ennen ja nyt -symposium 30.11.1993 Riihimäki. VI Kalastusmuseopäivät.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 8. Toim. Kaarina Manninen ja Kai Westman. Helsinki 1995.

VI kalastusmuseopäivät

9. Lappalainen, A.: Kalastusmuseoyhdistyksen kokoelmat.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 9. Helsinki 1995.

Kalastusmusoeyhdistyksen kokoelmat

10. Lappalainen, A. – Naskali, E.: Kalastusmuseosta sanoin ja kuvin.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 10. Vammala 1995.

11. Lohen jokipyynnistä merikalastukseen -symposium 31.1.1995 Kemi. VII Kalastusmuseopäivät.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 11. Toim. Kaarina Manninen, Ari Lappalainen ja Kai Westman. Helsinki 1995.

VII Kalastusmuseopäivät

12. Lappalainen, A.: Kalastusmuseoyhdistyksen kokoelmien aihepiirit.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 12. Helsinki 1996.

Kalastusmuseoyhdityksen julkaisuja 12

13. Lappalainen, A.: Kalastuskulttuuri muuttuvassa yhteiskunnassa. Etnologinen analyysi kalastuskulttuurin muuttumisesta Pohjois-Karjalan Höytiäisellä 1890-luvulta 1990-luvulle.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 13. Vammala 1998.

http://www.jyu.fi/tdk/hallinto/tiedotus/217.htm

14. Lappalainen, A. – Naskali, E.: Puukoukusta trooliin. Suomalaisen kalastuksen 10 000 vuotta.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 14. Porvoo 1999.

Puukoukusta trooliin Kalastusmuseon julkaisu 14

15. Lappalainen, A.: Puukoukusta Rapalaan. Suomen vapaa-ajankalastusmuseon näyttelyesite.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 15. Porvoo 2002.

16. Jussila, J. – Lappalainen, A. – Mannonen, A.: Piru Merrassa. Rapunäyttely Päijännetalossa.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 16. Espoo 2003.

17. Lappalainen, A. (toim.) – Muurimäki, E. – Naskali, E. – Peltonen, J.: Erämaasta EU-Suomeksi.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 17. Porvoo 2004.

18. Jussila, Japo – Lappalainen, Ari – Mannonen, Ari: Piru Merrassa. Rapunäyttely Päijännetalossa. Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 16. Espoo 2003.

19. Lappalainen, Ari (toim.) – Muurimäki, Eero – Naskali, Eero – Peltonen, Jukka: Erämaasta EU-Suomeksi. Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 17. Porvoo 2004.

20. Lappalainen, Ari (toim.) – Kuhanen, Ilkka: Kekkonen kalasti. Näyttelyjulkaisu. Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja18. Lahti 2007.

21. Merikalastussymposium 25.10.2007. X Kalastusmuseopäivät 2007. Kotka. Kalastusmuseoyhdistys ry, julkaisuja 19. Toim. Ari Lappalainen. Jyväskylä 2008.

22. Lappalainen, Ari – Westman, Kai: Suomen kalastusmuseot – toiminta ja kehittäminen. Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry., julkaisuja 20. Joensuu 2012.

23. Savikko, Ari – Lappalainen, Ari – Kettunen, Matti. Suomen kalabibliografia. Osa I, vuodet 1730 – 1917. Kalatalouden Keskusliitto, julkaisuja 172 sekä Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry., julkaisuja 21. Sastamala 2012.

24. Savikko, Ari – Lappalainen, Ari. Suomen kalabibliografia. Osa II, vuodet 1918 – 1940. Kalatalouden Keskusliitto, julkaisuja 182 sekä Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry., julkaisuja 22. Sastamala 2015.

25. Lappalainen, Ari. Vapaa-ajankalastus muuttuvassa yhteiskunnassa – Suomen Kalamiesten Keskusliitto 1950 – 2010. 208 s. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusliitto, julkaisuja sekä Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry., julkaisuja 23. Helsinki 2016.

26. Savikko, Ari – Lappalainen, Ari. Suomen kalabibliografia. Osa III, vuodet 1941 – 1950. Kalatalouden Keskusliitto, julkaisuja 194 sekä Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry., julkaisuja 24. Vaasa 2017.

Tiedustelut ja tilaukset:

Ari Lappalainen

Suomen Kalastusmuseoyhdistys

Puutarhatie 20 B 10, 81100 Kontiolahti

0400-210440

ari.lappalainen@kalastusmuseo.fi