Meddelanden från Fiskodlingens Vänner r.f.

1. Segerstråle, Curt 1939. Intensiv utsättning av sikyngel i våra kustvatten.8 s. Övertr. Samarbete ; nro 4, 1939.

 

2. Segerstråle, Curt 1939. Fiskodlingsarbetet bör förenas med en skärpt övervakning av fisket. 8 s. Övertr. Borgåbladet nro 28, 1939. – Ny uppl. 1942 ,4 s. Helsingfors 1942. Lindbergs Tryckeri Aktiebolag.

 

6. Segerstråle, Curt 1939. En fiskevårdsförening för Nykarleby-nejden. 8 s. Övertryck ur Österbottniska Posten N:o 45 och 46, 1939.

 

7. Segerstråle, Curt 1939. Sikrommen bör tillvaratagas för fiskodlingsändamål. 4 s. Övertryck ur Samarbete N:o 47, 1939. Helsingfors 1939. Yhteiskirjapaino osakeyhtiö.

 

11. Segerstråle, Curt 1940. Om transport av rom och yngel vid fiskodlingsarbetet. 15 s. Särtryck ur Svensk Fiskeri Tidskrift n:o 3 och 4, 1940. Klara Civiltryckeri A.-B., Stockholm 1940.

 

19. Segerstråle, Curt 1942. Riktlinjer vid fiskerikampanjen år 1943 : intensifiering av rationell fiskevård och fiskodling. 4. s. Övertryck från Syd-Österbotten nr 144/-42. Kristinestad 1942. Tryckeri- & Tidnings A.-B:s Tryckeri.

 

20. Segerstråle, Curt 1942. Några fiskevårdsuppgifter i Österbottens kustområde. 8 s. Övertryck från Syd-Österbotten nr. 146/-42. Kristinestad 1942, Tryckeri- & Tidnings A.-B:s Tryckeri.

 

29. Segerstråle, Curt 1946? Skall oföretagsamheten få triumfera i riksagen vid behandlingen av lagen om varmansfisket? 4 s.

 

 

Meddelande från Fiskodlingens Vänner r.f.

 

8. Segerstråle, Curt 1939. Torskbeståndet, en viktig resurs för vår livsmedelsförsörjning. 4 s. Övertryck ur Samarbete N:o 50, 1939. Helsingfors 1940. Yhteiskirjapaino sakeyhtiö

 

9. Segerstråle, Curt 1940. Torskfiske vintertid med rev. 4 s. Övertryck ur Samarbete N:o 1, 1940. Helsingfors 1940. Yhteiskirjapaino osakeyhtiö.

 

10. Segerstråle, Curt 1940. Vinterfiske med krok under isen. 4 s. Särtryck ur Lantmän och Andelsfolk, årgång 1940, 2. Borgå 1940. Tryckeri- & Tidningsaktiebolagets tryckeri.

 

12. Segerstråle, Curt 1940. Från Fiskodlingens Vänners r.f. verksamhet år 1939. 4 s. Särtryck ur Lantmän och Andelsfolk, årgång 1940, 7. Borgå 1940. Tryckeri- & Tidningsaktiebolagets tryckeri.

 

13. Segerstråle, Curt 1941. Älvarnas överbyggande kräver starkt utvidgat fiskodlingsarbete i vårt land. 8 s. Överstryck ur Finlands Jakt- och Fiskeritidskrifts årspublikation 1940. Helsingfors 1941. Mercators Tryckeri.

 

14. Segerstråle, Curt [1941]. Torsken en värdefull och mångsidigt användbar fisk. 8 s. Åbo Tidnings och Tryckeri A. B.

 

22. Segerstråle, Curt 1943. Fiskodlingens Vänners r.f. gäddodlingsverksamhet under år 1943. 4 s. Helsingfors 1943. Tidnings Ab. Nylands Tryckeri.

 

25. Segerstråle, Curt 1945. Fiskodlingens vänner har ett vidsträckt arbetsfält. 8 s. Helsingfors 1945. Lindbergs Tryckeri Aktiebolag.

 

Fiskodlingens Vänners meddelande

 

26. Segerstråle, Curt 1945. Transportabla romkläckningsanstalter av Fiskodlingens Vänners standardtyp. 8 s. Lindbergs Tryckeri Aktiebolag, Helsingfors 1945.

 

27. Segerstråle, Curt 1946. Även varmansfiskaren och yrkesfiskaren bör deltaga i fiskevårds- och fiskodlingsarbetet. 4 s. helsingfors 1946. Lindbergs Tryckeri Aktiebolag.

 

 

NÄITÄ EN OLE NÄHNYT: siksi en tiedä sarjan tarkkaa nimeä

 

Meddelande från Fiskodlingens Vänner r.f. tai Meddelanden från Fiskodlingens Vänner r.f.

 

15. Segerstråle, Curt 1941. Vår folkförsörjning kräver intensifierat fiske även i insjövattnen. 7 s. Övertr.: Fiskeritidskrift för Finland ; nro 12, 1940.