Kalakirjaston sarjajulkaisut

Sarjajulkaisut (kausijulkaisut) on aineistokokonaisuus, jonka alla ilmestyy tai on ilmestynyt yliopistojen, tutkimuslaitosten, järjestöjen ym. julkaisemia artikkeleita, tutkimuksia ja tutkimustuloksia. Sarjat ovat usein pitkäkestoisia ja monesti sarjan elinkaari jatkuu yhdistyneenä johonkin toiseen sarjaan. Monet sarjajulkaisut ovat siirtyneet verkkoon maksumuurin taakse. Niihin Kalakirjastosta ei ole pääsyä taloudellisista ja käyttöoikeudellista syistä johtuen.

Kalakirjastossa on saatavilla painettuina keskeiset kala-aiheista materiaalia sisältävät kotimaiset sarjajulkaisut ja valikoiden myös muista maista. Sarjajulkaisujen artikkelit ovat usein englanninkielisiä.

Suomessa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut,
pääkielinä: suomi, ruotsi, englanti, saksa

Acta Zoologica Fennica
Helsinki : Finnish Zoological and Botanical Publishing Board, 1926-2006.
ISSN 0001-7299
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Annales Zoologici Fennici
Helsinki : Finnish Zoological Publishing Board, 1964-1999.
ISSN 0003-455X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Boreal Environment Research : An International Interdisciplinary Journal
Helsinki : Finnish Environment Institute, 1996-
ISSN 1239-6095
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Bothnian Bay Reports
Oulu : University of Oulu, 1980-1993.
ISSN 0355-8142
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Budkavlen : organ för Brages sektion för folklivsforskning och Institutet för nordisk etnologi vid Åbo akademi
Åbo : Åbo Akademi, Föreningen Brage, 1931-1945.
ISSN 0302-2447
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Emissio
Kuopio : Kuopion ympäristöhygienian opiskelijayhdistys Hyeena, 1983-1989. – ()
ISSN 0780-2544
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Faravid : Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen Vuosikirja
Oulu : Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, 1977-1996
ISSN 0356-5629
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fennia
Helsinki : Societas Geographica Fenniae, 1889-2009.
ISSN 0015-0010
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Finlandia : Årsbok-Vuosikirja
Helsinki : Matkailutoimisto Finlandia, 1913-1935.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Finlands fiskerier
Helsingfors : Fiskeriföreningen i Finland, 1912-1920.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Finnish Game Research
Helsinki : Finnish Game and Fisheries Research Institute, Game Division, 1988-1996
ISSN 0783-4365
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Finskt Museum
Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1894-
ISSN 0355-1806
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Handlingar och förordningar angående Finlands fiskerier / And. Joh. Malmgren
Helsingfors : J. Simelii ocj Theodor Sederholm, 1869-1970
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset numerot: ilmestymisjärjestyksessä

Husö Biologiska Station: Meddelande
Pålsböle : Åbo Akademi – Ålands Landskapsstyrelse, 1969-1978.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Hydrobiologian tutkimuskeskuksen tiedonantoja
Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1970-.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Jatuli : Kemin kotiseutu- ja museoyhdistyksen julkaisu
Kemi : Kemin kotiseutu- ja museoyhdistys, 1949-2002
ISSN 0357-3583
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen tiedonantoja
Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1979-1992.
ISSN 0357-5535
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Kala- ja riistahallinnon julkaisuja
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1996-2006.
ISSN 1236-7222
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset numerot: ilmestymisjärjestyksessä

Kalastushallituksen julkaisuja – Meddelanden från fiskeristyrelsen
Helsinki : Kalastushallitus, 1921-1926
Ilmestyi sekä suomeksi että ruotsiksi
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset numerot: ilmestymisjärjestyksessä

Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja – Fiskerimuseiföreningens publikationer
Helsinki : Kalastusmuseoyhdistys, 1979-
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset numerot: ilmestymisjärjestyksessä

Kalastuspiirit
Hämeen kalastuspiiri
Keski-Suomen kalastuspiiri
Kuopion kalastuspiiri
Lapin kalastuspiiri
Mikkelin kalastuspiiri
Oulun kalastuspiiri
Pohjois-Karjalan kalastuspiiri
Turun kalastuspiiri
Uudenmaan kalastuspiiri
Vaasan kalastuspiiri

Kalastustentarkastajan julkaisuja = Meddelanden från inspektören för fiskerierna i Finland 
Helsinki : Kalatarkastaja, 1911-1915
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Julkaisut pdf-muodossa ilmestymisjärjestyksessä
Edeltävä sarja: Suomen kalastusten tarkastelijan tiedonantoja (ilm. 1891-1896)

Kalataloudellisen Neuvottelukunnan julkaisuja
Helsinki : Kalataloudellinen Neuvottelukunta, 1941-1942
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja
Helsinki : Maataloushallitus, 1957-1971.
ISSN 1237-0304
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset numerot: ilmestymisjärjestyksessä

Kalataloussäätiön julkaisuja – Fiskeristiftelsens skrifter
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1949-1953.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset numerot: ilmestymisjärjestyksessä

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1960-1978.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset numerot:ilmestymisjärjestyksessä

Komiteanmietinnöt – Kommitébetänkanden
Helsinki : julkaisijoina useita ministeriöitä, 1965-1995.
ISSN 0356-9470 (1975 alkaen)
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Komiteanmietinnöt: Luettelo julkaisuvuoden mukaan

Lapin tutkimusseura : Vuosikirja
Kemi, Rovaniemi : Lapin tutkimusseura ry., 1960-2002
ISSN 0457-1479
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Vuosikirjat löytyvät digitoituna täältä

Limnologisymposion
Helsinki : Suomen Limnologinen Yhdistys, 1964-1975.
ISSN 0356-5472
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus
Helsinki : Luke, 27/2015 alkaen (kala-alaan liittyviä tutkimuksia)
ISSN 2342-7647 (painettu) ; ISSN 2342-7639 (verkkojulkaisu)
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

Maa- ja metsätalousministeriö: Työryhmämuistiot / MMM
Helsinki- Maa- ja metsätalousministeriö, 1984-
ISSN 0781-6723 (1985 alkaen)
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Työryhmämuistiot / MMM: Luettelo julkaisuvuoden mukaan

Maataloushallituksen Kalataloudellinen Tutkimustoimisto: Monistettuja julkaisuja
Helsinki : Maataloushallitus, 1955-1971
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarja yksittäiset numerot: ilmestymisjärjestyksessä

Metsästäjän vuosikirja
Hamina, Kouvola : Metsästäjäin keskusjärjestö, Suomen metsästäjäliitto, Suomen kennelliitto, 1989-1998
ISSN 0358-8718
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Petsamolaista : Petsamo-Seura ry:n vuosijulkaisu
Rovaniemi : Petsamo-Seura, 1975-
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Pohjois-Suomen kalatutkimus – Ichthyologia Fennica Borealis
Oulu : Pohjois-Suomen kalanviljelylaitos, 1973-1975.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset numerot: ilmestymisjärjestyksessä

Publications of the Water and Environment Research Institute
Helsinki : National Board of Waters and the Environment, 1988-1995. – (Publications of the Water and Environment Research Institute)
ISSN 0783-9472
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Raito : maakunnallinen museolehti
Rovaniemi : Lapin maakuntamuseo, 1985-
ISSN 0781-481X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Riista ja Kala : Erämiesten vuosikirja
Helsinki : Oy Tilgmann Ab, Informa Oy, 1969-
ISSN 0787-2895
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Riistatieteellisiä tutkimuksia – Finnish Game Research
Helsinki : RKTL Finnish Game and Fisheries Research Institute, Game Division, 1966-1996
ISSN 0015-2447 ; 0783-4365
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

RKTL: Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1995-2007.
ISSN 1238-3325
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset numerot: ilmestymisjärjestyksessä

RKTL: Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1990-2005.
ISSN 0787-8478
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset numerot: ilmestymisjärjestyksessä

RKTL: Meddelanden / Vilt- och Fiskeriforskningsinstitutet. Fiskeriforskningsavdelningen
Helsingfors : Vilt- och Fiskeriforskningsinstitutet (RKTL), 1975-1986.
ISSN 0355-1652
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

RKTL: Monistettuja julkaisuja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1981-1989.
ISSN 0358-4623
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset numerot: ilmestymisjärjestyksessä

RKTL: Riista- ja kalatalous, Tilastoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2007-2014.
ISSN 1796-8909
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

RKTL: Riistantutkimuksen tiedote
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1999-2007
ISSN 1238-0288
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

RKTL: Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2007-2010.
ISSN 1796-8887
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto
Helsinki : Riista- ja kalataloden tutkimuslaitos, 1973-1986.
ISSN 0355-0648
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä

RKTL: Tutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2007-2010.
ISSN 1796-8860
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

RKTL: Tutkimuksia ja selvityksiä / Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2011-2014.
ISSN 1799-4764
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Seurasaari – Fölisön
Helsinki : Seurasaarisäätiö=Fölisöstiftelse, 1957-1977
ISSN 0356-4908
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

STUK-A
Helsinki : Säteilyturvakeskus, 1987.
ISSN 0781-1705
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Suomen kalastusten tarkastajan/tarkastelijan tiedonantoja = Meddelanden af inspektören för fiskerierna i Finland
Helsinki, 1891-1896
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset numerot: ilmestymisjärjestyksessä
Jatkuu nimellä: Kalastustentarkastajan julkaisuja = Meddelanden från inspektören för fiskerierna i Finland (ilm. 1911-1915)

Suomen kalastusyhdistys
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1895-1978.
ISSN 1895-1978
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset numerot: ilmestymisjärjestyksessä
Sarja jatkuu nimellä Kalatalouden keskusliitto, ISSN 0783-6163.

Suomen Kalatalous
Helsinki : Useita julkaisijoita, 1912-1992.
ISSN 0085-6940
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset numerot: ilmestymisjärjestyksessä

Suomen Lohenkasvattajain Liitto r.y. : Julkaisuja
Jyväskylä : Suomen lohenkasvattajain liitto r.y., 1988-1994.
ISSN 0785-4560
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Suomen matkailijayhdistyksen vuosikirja
Helsinki : Suomen matkailijayhdistys, 1923-1932, 1935.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Suomen Museo
Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1894-
ISSN 0355-1806
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Artikkelit vuositasolla, kuvailutiedot + artikkelitilaus / Varastokirjasto

Suomen riista
Helsinki : Suomen Riistanhoito-Säätiö, Otava, 1946-
ISSN 0355-0656
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Suomen virallinen tilasto: Ympäristö sekä Maa-, metsä- ja kalatalous
Helsinki : RKTL, 1993-2006
ISSN 0784-8455 (=Ympäristö), ISSN 1456-8268 (=Maa-, metsä ja kalatalous), ISSN 1795-5165 (=Suomen virallinen tilasto)
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Tornionlaakson vuosikirja = Tornedalens årsbok
Tornio : Tornionlaakson toimituskunta/neuvosto/Maakuntamuseo, 1964-2002.
ISSN 0787-197X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Totto : Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto r.y:n julkaisu
Rovaniemi : Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto r.y., 1955-1975.
ISSN 0787-2399
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja A
Helsinki : Vesi- ja ympäristöhallitus, 1987-1995.
ISSN 0783-327X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja
Helsinki : Vesi- ja ympäristöhallitus, 1986-1995.
ISSN 0783-3288
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto: Julkaisut pdf-muodossa verkossa

Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja = Publications of the Water Research Institute
Helsinki : Vesihallitus, 1971-1986.
ISSN 0355-0982
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto: Julkaisut pdf-muodossa verkossa

Vesihallituksen julkaisuja = Publications of the National Board of Waters
Helsinki : Vesihallitus, 1972-1987.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto: Julkaisut pdf-muodossa verkossa

Vesihallituksen monistesarja
Helsinki : Vesihallitus, 1980-1986.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto: Julkaisut pdf-muodossa verkossa

Vesihallitus, Tiedotus
Helsinki : Vesihallitus 1970-1986.
ISSN 0355-0745
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto: Julkaisut pdf-muodossa verkossa

Ympäristö ja Terveys : elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoislehti
Espoo : Kunnallinen Terveydenhoitoyhdistys ym., 1973-1974
ISSN 0358-3333
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Ruotsissa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut,
pääkielinä: ruotsi, englanti

Annual report
Lund : Fishery Board of Sweden, 1949-1955.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fiskeriverket Information
Göteborg: Fiskeriverket, 1998-2000
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fiskeriverket Rapport
Göteborg : Fiskeriverket, 1998-1999.
ISSN 1104-5906
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

FRNs rapportserie
Göteborg : Forskningsrådsnämnden i samarbete med Havsresursdelegationen, 1982-1985
ISSN 0348-3991
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm
Drottningholm : Fiskeriverket, 1972-1997.
ISSN 0346-7007
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan yksittäiset numerot: ilmestymisjärjestyksessä

Institute of Freshwater Research, Drottningholm
Lund : National Swedish Board of Fisheries, 1956-1986.
ISSN 0082-0032
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Laxforskninginstitutet Information
ISSN 0347-8726
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Laxforskningsinstitutet Meddelande
Älvkarleby : Laxforskininginstitutet,  1961-1999.
ISSN 0346-7066
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Julkaisuluettelo: Laxforskningsinstitutets meddelande 1946-1960

Laxforskninsinstitutets årsberättelser för år ….
Älvkarleby : Laxforskningsinstitutet, 1984-2000.
ISSN 1401-5927
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Meddelanden från Statens undersöknings- och försöksanstalt för sötvattenfisket
Stockholm : Kungl. Lantbruksstyrelsen, 1936-1947.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Nordic Journal of Freshwater Research : A Journal of Life Sciences in Holarctic Waters
Drottningholm : National Board of Fisheries, 1988-2001.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Skrifter
Lund : Södra Sveriges Fiskeriförening, 1907-1948.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Vandringsfiskutredningen Meddelande
Älvkarleby : Laxforskningsinstitutet, 1946-1960.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Vannet i Norden
Lund : Nordisk hydrologisk forening, 1969-1976
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

VRF – Express : Nyhetsbrev från Vattenbrukarnas Riksförbund
Västra Frölunda : Vattenbrukarnas Riksförbund, 1995-1998.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Västkustens Fiskpropaganda
Göteborg : Föreningen för Fiskpropaganda, 1950-1959.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Zoologiska Bidrag från Uppsala
Stockholm : Almqvist&Wiksell, 1911-1964.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Norjassa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut

Fiskeridirektoratets skrifter
Bergen : Director of Fisheries, 1952-1979.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fiskeridirektoratets småskrifter
Bergen : Fiskeridirektøren, 1949-1974.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fiskeristatistikk
Bergen : Fiskeridirektøren, 1966-1972. – (Norges Officielle Statistikk)
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Norjan kalatustilastot verkossa

Norsk Fiskaralmanakk
Bergen : Nordanger, 1959-1980.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Tanskassa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut

Ferskvandsfiskeribladet
Ferskvandsfiskeriforeningen, 1973-1988.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fiskeriundersøgelser
København : Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, 1960-1970.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Wildlife Biology
Århus : Nordic Council for Wildlife Research, 1995-1999, 2006-2008
ISSN 0909-6396
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Muualla ilmestyvät/ilmestyneet sarjajukaisut,
pääkielenä lähinnä englanti

Advances in Limnology
Stuttgart : E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, 1995-2007
ISSN: 0071-1128
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Animal Behaviour
London : Baillière Tindall, 1989.
ISSN 0003-3472
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Annales Biologiques
Copenhagen : Conseil International pour L’exploration de la Mer, 1939-1973.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Aquacultural engineering
Great Britain : Elsevier Applied Science, 1982, 1989, 2002
ISSN 0144-8609
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Aquaculture
Amsterdam : Elsevier, 1976-1984.
ISSN 0044-8486
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Aquaculture and Fisheries Management
Oxford : Blackwell Scientific Publications
ISSN 0266-996X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Aquaculture International : Journal of the European Aquaculture Society
Dordrecht, Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 1993-2001.
ISSN 0967-6120
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Aquaculture Nutrition
Glasgow : Blackwell Publishing, 1995-2002.
ISSN 1353-5773
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Aquaculture Research
Glasgow : Blackwell Science, 1995.
ISSN 1355-557X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

ASFA 2 : Aquatic sciences and fisheries abstracts. Part 2, Ocean technology, policy & non-living resources
London : Cambridge Scientific Abstracts, 1978-1989.
ISSN 0140-5381
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

California Fish and Game
San Francisco : California Department of Fish and Game, 1951-1952
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science (ks. Journal of the Fisheries Research Board of Canada)

Ecology of Freshwater Fish

Copenhagen : Munksgaard, 2000-2001.
ISSN 0906-6691
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

European Mariculture Society: Quarterly newsletter
Belgium : European Mariculture Society (EMS), 1976-1980.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fish Bulletin
California : State of California, the Resources Agency, Department of Fish and Game, 1950-1976.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fisheries Management
Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1979-1984
ISSN 0141-9862
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fisheries Management and Ecology
Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1999-2004
ISSN 0969-997X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fisheries Research : An international journal on fishing technology, fisheries science and fisheries management
Amsterdam…New York…Tokyo : Elsevier, 1982-
ISSN 0165-7836
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fisheries Review
Fort Collins : United States Department of the Interior,  1992-1995
ISSN 1042-6299
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fisheries Science
Tokyo, Japan : The Japanese Society of Fisheries Science, 2007.
ISSN 0919-9268
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fishery Bulletin
Seattle : NOAA, 1968-1985
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

ICES Journal of Marine Science
London : Academic Press, 1991-1995.
ISSN 1054-3139
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie
Leipzig : Verlag: Dr. Werner Klinkhardt, 1911-1928.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie =
International Association of theoretical and applied Limnology
Stuttgart : E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, 1958-1998
ISSN 0368-0770
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Journal of Aquatic Animal Health
Lawrence, Kansas : American Fisheries Society, 1989-1991.
ISSN 0899-7659
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Journal of Crustacean Biology
Kansas, USA : The Crustacean Society, 1981.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Journal of Fish Biology
London : Academic Press, 1972-1999.
ISSN 0022-1112
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Journal of Ichthyology
American Fisheries Society, 1970-
ISSN 0032-9452
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Journal of the Fisheries Research Board of Canada ; Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science
Ottawa : Environment Canada ; NRC
ISSN 0015-296X ; 0706-652X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Journal of the World Aquaculture Society
LA : Baton Rouge, 1988-1990.
ISSN 0893-8849
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

North American Journal of Fisheries Management
Lawrence, Kansas : American Fisheries Society, 1981-2006
ISSN 0275-5947
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Polish Archives of Hydrobiology = Polskie Archiwum Hydrobiologii
Warszava : PWN, 1982-1997
ISSN 0032-3764
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

The Progressive Fish-Culturist – v. 1999 nimi muuttui: North American Journal of Aquaculture
United States Department of the Interior / American Fisheries Society, 1963-1998 ; 1999-2002
ISSN 0033-0779
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Research in Fisheries
Seattle : Fisheries Research Institute, University of Washington, 1959-1971.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Salmon Farming
Aberdeen : The Scottish Office, 1995-1997
ISSN 0951-9882
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Sport Fishery Abstracts
Washington, D. C. : U.S. Fish and Wildlife Service, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, 1969-1972.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Transactions of the American Fisheries Society
Minnesota : The American Fisheries Society, 1956-2002.
ISSN 0002-8487
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Central Fisheries Research Institute (CFRI) Trabson, 2011-2012.
ISSN 1303-2712
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta