Kalakirjaston sarjajulkaisut

Kalakirjaston sarjajulkaisut koostuvat yliopistojen, tutkimuslaitosten ja järjestöjen julkaisemista artikkeleista, tutkimuksista ja tutkimustuloksista. 

Suomessa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut,
pääkielinä: suomi, ruotsi, englanti, saksa

Acta Zoologica Fennica
Helsinki : Eläin- ja kasvitieteellinen Kustannuslautakunta, 1926-2006.
ISSN 0001-7299
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Annales Zoologici Fennici
Helsinki : Eläintieteen julkaisulautakunta, 1964-1999.
ISSN 0003-455X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Boreal Environment Research : An International Interdisciplinary Journal
Helsinki : Suomen ympäristökeskus, 1996-
ISSN 1239-6095
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Bothnian Bay Reports
Oulu : Oulun yliopisto, 1980-1993.
ISSN 0355-8142
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Budkavlen : organ för Brages sektion för folklivsforskning och Institutet för nordisk etnologi vid Åbo akademi
Åbo : Åbo Akademi, Föreningen Brage, 1931-1945.
ISSN 0302-2447
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Emissio
Kuopio : Kuopion ympäristöhygienian opiskelijayhdistys Hyeena, 1983-1989
ISSN 0780-2544
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Faravid : Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen Vuosikirja
Oulu : Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, 1977-1996
ISSN 0356-5629
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fennia
Helsinki : Societas Geographica Fenniae, 1889-2009.
ISSN 0015-0010
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Finlandia : Årsbok-Vuosikirja
Helsinki : Matkailutoimisto Finlandia, 1913-1935.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Finlands fiskerier
Helsingfors : Fiskeriföreningen i Finland, 1912-1920.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Finnish Game Research
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Riistaosasto, 1988-1996
ISSN 0783-4365
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Finskt Museum
Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1894-
ISSN 0355-1806
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Handlingar och förordningar angående Finlands fiskerier / And. Joh. Malmgre n
Helsingfors : J. Simelii ocj Theodor Sederholm, 1869-1970
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

Husö Biologiska Station: Meddelande
Pålsböle : Åbo Akademi – Ålands Landskapsstyrelse, 1969-1978.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Hydrobiologian tutkimuskeskuksen tiedonantoja
Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1970-.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Jatuli : Kemin kotiseutu- ja museoyhdistyksen julkaisu
Kemi : Kemin kotiseutu- ja museoyhdistys, 1949-2002
ISSN 0357-3583
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen tiedonantoja
Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1979-1992.
ISSN 0357-5535
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Kala- ja riistahallinnon julkaisuja
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1996-2006.
ISSN 1236-7222
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

Kalastushallitus – Meddelanden från fiskeristyrelsen
Helsinki : Kalastushallitus, 1921-1926
Ilmestyi sekä suomeksi että ruotsiksi
Tarkemmat tiedot: Kalastushallituksen tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymismisjärjestyksessä

Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja – Fiskerimuseiföreningens publikationer
Helsinki : Kalastusmuseoyhdistys, 1979-
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

Kalastuspiirit
 Hämeen kalastuspiiri
Keski-Suomen kalastuspiiri
Kuopion kalastuspiiri
Lapin kalastuspiiri
Mikkelin kalastuspiiri
Oulun kalastuspiiri
Pohjois-Karjalan kalastuspiiri
Turun kalastuspiiri
Uudenmaan kalastuspiiri
Vaasan kalastuspiiri

Kalastentarkastajan julkaisuja = Meddelanden från inspektören för fiskerierna i Finland 
Helsinki : Kalatarkastaja, 1911-1915
Tarkemmat tiedot: Kalatarkastaja
Sarjan julkaisut pdf-muodossa: ilmestymisjärjestyksessä
Edeltävä sarja: Suomen tarkastelijan tarkastuksia

Kalataloudellisen Neuvottelukunnan julkaisuja
Helsinki : Kalataloudellinen Neuvottelukunta, 1941-1942
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja
Helsinki : Maataloushallitus, 1957-1971.
ISSN 1237-0304
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

Kalatalouden Keskusliitto – Centralförbundet för Fiskerihushållning
Helsinki : Kalatalouden Keskusliitto, 1978-
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

Kalataloussäätiön julkaisuja – Fiskeristiftelsens skrifter
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1949-1953.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1960-1978.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

Komiteanmietinnöt – Kommitébetänkanden
Helsinki : julkaisijoina useita ministeriöitä, 1965-1995.
ISSN 0356-9470 (1975 alkaen)
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Komiteanmietinnöt: Luettelo julkaisuvuoden mukaan

Lapin tutkimusseura : Vuosikirja
Kemi, Rovaniemi : Lapin tutkimusseura ry., 1960-2002
ISSN 0457-1479
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Vuosikirjat löytyivät digitoituna täältä

Limnologisymposion
Helsinki : Suomen Limnologinen Yhdistys, 1964-1975.
ISSN 0356-5472
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus
Helsinki : Luke, 27/2015 alkaen (kala-alan tutkimuksia)
ISSN 2342-7647 (painettu) ; ISSN 342-7639 (verkkojulkaisu)
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

Maa- ja metsätalousministeriö: Työryhmämuistiot / MMM
Helsinki- Maa- ja metsätalousministeriö, 1984-
ISSN 0781-6723 (1985 alkaen)
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Työryhmämuistiot / MMM: Luettelo julkaisuvuoden mukaan

Maataloushallituksen Kalallinen Tutkimustoimisto: Monistettuja
Helsinki : Maataloushallitus, 1955-1971
Tarkemmat tiedot: Kalajulkaisukirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

Metsästäjän vuosikirja
Hamina, Kouvola : Metsästäjäin keskusjärjestö, Suomen metsästäjäliitto, Suomen kennelliitto, 1989-1998
ISSN 0358-8718
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Petsamolaista : Petsamo-Seura ry:n vuosijulkaisu
Rovaniemi : Petsamo-Seura, 1975-
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Pohjois-Suomen kalatutkimus – Ichthyologia Fennica Borealis
Oulu : Pohjois-Suomen kalanviljelylaitos, 1973-1975.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

Publications of the Water and Environment Research Institute
Helsinki : Vesi- ja ympäristöhallitus, 1988-1995. – (Vesi- ja ympäristötutkimuslaitoksen julkaisut)
ISSN 0783-9472
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Raito : maakunnallinen museolehti
Rovaniemi : Lapin maakuntamuseo, 1985-
ISSN 0781-481X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Riista ja Kala : Erämiesten vuosikirja
Helsinki : Oy Tilgmann Ab, Informa Oy, 1969-
ISSN 0787-2895
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Riistatieteellisiä tutkimuksia – Riistatutkimus
Helsinki : RKTL Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Riistaosasto, 1966-1996
ISSN 0015-2447 ; 0783-4365
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

RKTL: Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1995-2007.
ISSN 1238-3325
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

RKTL: Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1990-2005.
ISSN 0787-8478
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

RKTL: Meddelanden / Vilt-och Fiskeriforskningsinstitutet. Fiskeriforskningsavdelningen
Helsingfors : Vilt-och Fiskeriforskningsinstitutet (RKTL), 1975-1986.
ISSN 0355-1652
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

RKTL: Monistettuja julkaisuja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1981-1989.
ISSN 0358-4623
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

RKTL: Riista- ja kalatalous, Tilastoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2007-2014.
ISSN 1796-8909
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

RKTL: Riistantutkimuksen tiedote
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1999-2007
ISSN 1238-0288
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

RKTL: Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2007-2010.
ISSN 1796-8887
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto
Helsinki : Riista- ja kalataloden tutkimuslaitos, 1973-1986.
ISSN 0355-0648
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

RKTL: Tutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2007-2010.
ISSN 1796-8860
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

RKTL: Tutkimuksia ja selvityksiä / Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos
Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2011-2014.
ISSN 1799-4764
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Seurasaari – Fölisön
Helsinki : Seurasaarisäätiö=Fölisöstiftelse, 1957-1977
ISSN 0356-4908
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

STUK-A
Helsinki : Säteilyturvakeskus, 1987.
ISSN 0781-1705
Tarkemmat tiedot:
Kalakirjaston tietokanta

Suomen kalastusten tarkastajan/tarkastelijan tiedonantoja = Meddelanden af​​inören för fiskerierna i Finland
Helsinki, 1891-1896
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

Suomen kalastusyhdistys
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1895-1978.
ISSN 1895-1978
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä
Sarja jatkuu Kalatalouden keskusliitto, ISSN 0783-6163.

Suomen Kalatalous
Helsinki : Useita julkaisijoita, 1912-1992.
ISSN 0085-6940
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

Suomen Lohenkasvattajain Liitto ry : Julkaisuja
Jyväskylä : Suomen lohenkasvattajain liitto ry, 1988-1994.
ISSN 0785-4560
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Suomen matkailijayhdistyksen vuosikirja
Helsinki : Suomen matkailijayhdistys, 1923-1932, 1935.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Suomen Museo
Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys,
1894- ISSN 0355-1806
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Artikkelit vuositasolla, kuvailutiedot + artikkelitilaus / Varastokirjasto

Suomen riista
Helsinki : Suomen Riistanhoito-Säätiö, Otava, 1946-
ISSN 0355-0656
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Suomen virallinen tilasto: Ympäristö sekä Maa-, metsä- ja kalatalous
Helsinki : RKTL, 1993-2006
ISSN 0784-8455 (=Ympäristö), ISSN 1456-8268 (=Maa-, metsä ja kalatalous), ISSN 1795-5165 (=Suomen virallinen tilasto)
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Terra: Suomen maantieteellisen yhdistyksen aikakauskirja
Terra: Geografiska föreningens tidskrift
Helsinki : Suomen maantieteellinen seura, 1913-
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Tornionlaakson vuosikirja = Tornedalens årsbok
Tornio : Tornionlaakson toimituskunta/neuvosto/Maakuntamuseo, 1964-2002.
ISSN 0787-197X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Totto : Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n julkaisu
Rovaniemi : Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry, 1955-1975.
ISSN 0787-2399
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja A
Helsinki : Vesi- ja ympäristöhallitus, 1987-1995.
ISSN 0783-327X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja
Helsinki : Vesi- ja ympäristöhallitus, 1986-1995.
ISSN 0783-3288
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto: Julkaisut pdf-muodossa verkossa

Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja = Publications of the Water Research Institute
Helsinki : Vesihallitus, 1971-1986.
ISSN 0355-0982
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto: Julkaisut pdf-muodossa verkossa

Vesihallituksen julkaisuja = Vesihallituksen julkaisut
Helsinki : Vesihallitus, 1972-1987.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto: Julkaisut pdf-muodossa verkossa

Vesihallituksen monistesarja
Helsinki : Vesihallitus, 1980-1986.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto: Julkaisut pdf-muodossa verkossa

Vesihallitus, Tiedotus
Helsinki : Vesihallitus 1970-1986.
ISSN 0355-0745
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto: Julkaisut pdf-muodossa verkossa

Ympäristö ja Terveys : elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoislehti
Espoo : Kunnallinen Terveydenhoitoyhdistys ym., 1973-1974
ISSN 0358-3333
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Ruotsissa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut,
pääkielinä: ruotsi, englanti

Annual Report
Lund: Ruotsin kalastuslautakunta, 1949-1955.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fiskeriverket Information
Göteborg: Fiskeriverket, 1998-2000
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fiskeriverket Rapport
Göteborg: Fiskeriverket, 1998-1999.
ISSN 1104-5906
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

FRNs rapportserie
Göteborg : Forskningsrådsnämnden i samarbete med Havsresursdelegationen, 1982-1985
ISSN 0348-3991
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm
Drottningholm : Fiskeriverket, 1972-1997.
ISSN 0346-7007
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Sarjan julkaisut: ilmestymisjärjestyksessä

Institute of Freshwater Research, Drottningholm
Lund: Ruotsin kalastuslautakunta, 1956-1986.
ISSN 0082-0032
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Laxforskninginstitutet Tiedot
ISSN 0347-8726
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Laxforskningsinstitutet Meddelande
Älvkarleby: Laxforskininginstitutet, 1961-1999.
ISSN 0346-7066
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Julkaisuluettelo:  Laxforskningsinstitutets meddelande 1946-1960

Laxforskninsinstitutets årsberättelser för år ….
Älvkarleby : Laxforskningsinstitutet, 1984-2000.
ISSN 1401-5927
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Meddelanden från Statens undersöknings- och försöksanstalt för sötvattenfisket
Stockholm : Kungl. Lantbruksstyrelsen, 1936-1947.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Nordic Journal of Freshwater Research : Journal of Life Sciences in Holarctic Waters
Drottningholm : Kalataloushallitus, 1988-2001.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Skrifter
Lund: Södra Sveriges Fiskeriförening, 1907-1948.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Vandringsfiskutredningen Meddelande
Älvkarleby: Laxforskningsinstitutet, 1946-1960.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Vannet i Norden
Lund : Nordisk hydrologisk forening, 1969-1976
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

VRF – Express: Nyhetsbrev från Vattenbrukarnas Riksförbund
Västra Frölunda: Vattenbrukarnas Riksförbund, 1995-1998.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Västkustens Fiskpropaganda
Göteborg : Föreningen för Fiskpropaganda, 1950-1959.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Zoologiska Bidrag från Uppsala
Stockholm: Almqvist&Wiksell, 1911-1964.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Norjassa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut

Fiskeridirektoratets skrifter
Bergen: kalastusjohtaja, 1952-1979.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fiskeridirektoratets småskrifter
Bergen: Fiskeridirektøren, 1949-1974.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fiskeristatistikk
Bergen: Fiskeridirektøren, 1966-1972. – (Norges Officielle Statistikk)
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Norjan kalatustilastot verkossa

Norsk Fiskaralmanakk
Bergen: Nordanger, 1959-1980.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Tanskassa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut

Ferskvandsfiskeribladet
Ferskvandsfiskeriforeningen, 1973-1988.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fiskeriundersøgelser
København : Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, 1960-1970.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Wildlife Biology
Århus : Nordic Council for Wildlife Research, 1995-1999, 2006-2008
ISSN 0909-6396
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Muualla ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut,
kieli pääosin englanti

Advances in Limnology
Stuttgart : E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, 1995-2007
ISSN: 0071-1128
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Animal Behavior
London : Baillière Tindall, 1989.
ISSN 0003-3472
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Annales Biologiques
Copenhagen: Conseil International pour L’exploration de la Mer, 1939-1973.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Aquacultural engineering
Iso-Britannia : Elsevier Applied Science, 1982, 1989, 2002
ISSN 0144-8609
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Aquaculture
Amsterdam: Elsevier, 1976-1984.
ISSN 0044-8486
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Aquaculture and Fisheries Management
Oxford : Blackwell Scientific Publications
ISSN 0266-996X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Aquaculture International: Journal of the European Aquaculture Society
Dordrecht, Alankomaat: Kluwer Academic Publishers, 1993-2001.
ISSN 0967-6120
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Aquaculture Nutrition
Glasgow: Blackwell Publishing, 1995-2002.
ISSN 1353-5773
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Aquaculture Research
Glasgow : Blackwell Science, 1995.
ISSN 1355-557X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

ASFA 2 : Aquatic sciences and fisheries abstracts. Part 2, Ocean technology, policy & non-living resourcesLontoo: Cambridge Scientific Abstracts, 1978-1989.
ISSN 0140-5381
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

California Fish and Game
San Francisco : California Department of Fish and Game, 1951-1952
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science (ks. Journal of the Fisheries Research Board of Canada)

Ecology of Freshwater Fish

Copenhagen: Munksgaard, 2000-2001.
ISSN 0906-6691
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

European Mariculture Society: Neljännesvuosittain ilmestyvä uutiskirje
Belgia : European Mariculture Society (EMS), 1976-1980.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fish Bulletin
California: Kalifornian osavaltio, Resources Agency, Department of Fish and Game, 1950-1976.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fisheries Management
Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1979-1984
ISSN 0141-9862
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fisheries Management and Ecology
Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1999-2004
ISSN 0969-997X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

ASFA 2 : Aquatic sciences and fisheries abstracts. Part 2, Ocean technology, policy & non-living resources
Amsterdam…New York…Tokio : Elsevier, 1982-

ISSN 0165-7836
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fisheries Review
Fort Collins : United States Department of the Interior, 1992-1995
ISSN 1042-6299
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fisheries Science
Tokyo, Japan : The Japanese Society of Fisheries Science, 2007.
ISSN 0919-9268
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Fishery Bulletin
Seattle : NOAA, 1968-1985
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

ICES Journal of Marine Science
London : Academic Press, 1991-1995.
ISSN 1054-3139
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie
Leipzig : Verlag: Dr. Werner Klinkhardt, 1911-1928.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie =
International Association of theoretical and applied Limnology
Stuttgart : E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, 1958-1998
ISSN 0368-0770
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Journal of Aquatic Animal Health
Lawrence, Kansas : American Fisheries Society, 1989-1991.
ISSN 0899-7659
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Journal of Crustacean Biology
Kansas, USA : The Crustacean Society, 1981.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Journal of Fish Biology
London : Academic Press, 1972-1999.
ISSN 0022-1112
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Journal of Ichthyology
American Fisheries Society, 1970-
ISSN 0032-9452
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Journal of the Fisheries Research Board of Canada ; Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science
Ottawa : Environment Canada ; NRC
ISSN 0015-296X ; 0706-652X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Journal of the World Aquaculture Society
LA : Baton Rouge, 1988-1990.
ISSN 0893-8849
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

North American Journal of Fisheries Management
Lawrence, Kansas : American Fisheries Society, 1981-2006
ISSN 0275-5947
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Polish Archives of Hydrobiology = Polskie Archiwum Hydrobiologii
Warszava : PWN, 1982-1997
ISSN 0032-3764
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

The Progressive Fish-Culturist
1999 nimi muuttui: North American Journal of Aquaculture
United States Department of the Interior / American Fisheries Society, 1963-1998 ; 1999-2002
ISSN 0033-0779
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Research in Fisheries
Seattle : Fisheries Research Institute, University of Washington, 1959-1971.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Salmon Farming
Aberdeen: The Scottish Office, 1995-1997
ISSN 0951-9882
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Sport Fishery Abstracts
Washington, DC : U.S. Fish and Wildlife Service, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, 1969-1972
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Transactions of the American Fisheries Society
Minnesota : American Fisheries Society, 1956-2002
ISSN 0002-8487
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Central Fisheries Research Institute (CFRI) Trabson, 2011-2012.
ISSN 1303-2712
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta