Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/520253

 

Monistettuja julkaisuja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ; nro 98
Vihervuori, Aune (toim.)
Valtion kalanviljelyn VIII neuvottelupäivät 10.-12.4.1984 Lammi
Helsinki : RKTL, 1989
951-8914-31-1 ; 0358-4623

Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 98 (1989)
Valtion kalanviljelyn VIII neuvottelupäivät 10.-12.4.1984 Lammi –
Vihervuori, Aune (toim.)

Fiskodlingens miljöeffekter och metoder att minska dem. En litteraturöversikt av erfarenheter i Finland 1975-1989 –
Henriksson, Stig-Håkan
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 97 (1989)

Inarin kunnan vesien kalakantojen käyttö- ja hoitosuunnitelma –
Sarjamo, Hilkka; Jääskö, Outi; Ahvonen, Anssi
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 96 (1989)

Vastaamattomuuden vaikutus kalstuskyselyjen luotettavuuteen –
Leinonen, Kalevi
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 95 (1989)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston ja kalanviljelyosaston toimintakertomus vuodelta 1988 –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 94 (1989)

Happaman laskeuman vaikutukset kaloihin ja rapuihin. Raportti vuodelta 1988 –
Tuunainen, Pekka; Vuorinen, Pekka J.; Rask, Martti; Järvenpää, Teuvo; Vuorinen, Marja; Niemelä, Eero
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos nro 93 (1989)

Vuoksen vesistön ammattikalastuksen kehittämisohjelma –
Kaijonmaa, Veli-Matti; Hyytinen, Lasse; Eronen, Tuomo; Poikola, Kauko; Jurvelius, Juha, Tuisku, Tuomo
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 92 (1989)

Eläinplanktonia ja pohjaeläimiä syövien kalojen, erityisesti, siikojen, ravinnonkäyttö. Kirjallisuuskatsaus
Kolari, Irma
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 91 (1989)

Petokalojen, erityisesti hauen, ravinnonkäyttö. Kirjallisuuskatsaus –
Vuorimies, Oili
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 90 (1989)

Kalastustilastoja Tornionjoen vesistöstä vuodelta 1986 –
Nylander, Eija; Pruuki, Veijo
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 89, s. 49-79 (1989)

Kalastustilastoja Tornionjoen vesistöstä vuosilta 1983-1985 –
Nylander, Eija; Pruuki, Veijo
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 89, s. 1-48 (1989)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toimintakertomus vuodelta 1986 –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 88, 1-44 (1989)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toimintakertomus vuodelta 1987 –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 88, 45-99 (1989)

Suunnitelma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toiminnaksi vuodelle 1989 –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 87, s. 1-44 (1989)

Suunnitelma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalanviljelyosaston toiminnaksi vuodelle 1989 –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 87, s. 85-121 (1989)

Valtion kalanviljelylaitosten toiminta- ja kalaston käyttösuunnitelma vuodelle 1988 –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 87, s. 45-84 (1989)

Tenojoen virkistys- ja ammattikalastussuunnitelma Suomessa ja Norjassa –
Niemelä, Maija; Niemelä, Eero; Hanssen, Ketil
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 86 (1989)

Jätelämmön hyväksikäyttö kalanviljelyssä –
Virtanen, Erkki; Eskelinen, Unto; Westman, Kai; Huhtinen, Markku; Söderholm-Tana, Lena; Mäkinen, Timo
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 85, s. 1-28 (1989)

Katsaus jätelämmön käytöstä vesiviljelyssä –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 85, s. 29-80 (1989)

Happaman laskeuman vaikutukset kaloihin. Raportti vuodelta 1987 –
Tuunainen, Pekka; Vuorinen, Pekka J.; Rask, Martti; Järvenpää, Teuvo; Vuorinen, Marja; Niemelä, Eero
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 84 (1988)

Kalatalouden ja vesistön käytön kehitys Kokemäenjoen vesistössä Nokian alapuolella –
Honkasalo, Liisa; Pennanen, Jussi T.
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 83 (1988)

Järvikalastussymposiumi 5.-6.11.1987, Kerimäki –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 82 (1988)

Ankeriaan ikä, sukupuolijamaumat ja kasvu eräissä eteläsuomalaisissa järvissä –
Tulonen, Jouni
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 81 (1988)

Ammattikalastuksen kannattavuuden kehitys Inarijärvellä vuosina 1976-1985 –
Mutenia, Ahti; Vihervuori, Aune
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 80, s. 1-30 (1988)

Selvitys kalojen ravintoeläinen siirtoistutuksista Inarijärveen –
Palomäki, Risto
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 80, s. 31-79 (1988)

Ahvenen kasvu ja kasvuun vaikuttavat tekijät Suomen rannikkoalueella –
Böhling, Paula
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 79 (1988)

Virkistys- ja kotitarvekalastus Kokemäenjoen vesistössä Nokian alapuolella vuonna 1984 –
Honkasalo, Liisa; Mankki, Jukka
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 78 (1988)

Suunnitelma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toiminnaksi vuodelle 1988 –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 77 (1988)

Etelä-Saimaalle istutettujen merkittyjen järvitaimenten istutustulokset –
Kolari, Irma
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 76 (1988)

Könkämäenon taimenkantojen tila ja hoitomahdollisuudet –
Romakkaniemi, Atso; Pruuki, Veijo
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 75, s. 23-64 (1988)

Rautalammin reitin koskien kalastosta ja erityisesti taimenen poikastuotannosta vuosina 1978-1984 –
Valkeajärvi, Pentti; Bagge, Pauli; Eronen, Tuomo; Hakkari, Lasse; Kärkkäinen, Pekka; Mäkinen, Timo
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 75, s. 1-22 (1988)

National contributions on suspended solids from land-based fish farms –
Pursiainen, Markku
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 74 (1988)

Laukaan keskuskalanviljelylaitoksella vuosina 1978-1984 tehtyjä tutkimuksia –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 73 (1987)

Vaskiveden ja Toisveden kalakanta-arviot sekä suositus kalastuksen järjestämiseksi –
Ahvonen, Anssi
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 72 (1987)

Kalakannan kehitys Rovaniemen maalaiskunnan Kuohunkijoessa koskien kunnostuksen jälkeen –
Kännö, Sakari
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 71, s. 97-132 (1987)

Lohenpoikastuotannon ja kalansaaliiden kehitys Simojoessa koskien kunnostuksen jälkeen vuosina 1982-1985 –
Jutila, Eero
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 71, s. 47-96 (1987)

Rapukannan kotiuttaminen kunnostettuun Tilikanjokeen –
Pursiainen Markku; Kuittinen, Eero; Kannel, Risto; Louhimo, Jarmo
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 71, s. 207-234 (1987)

Taimenen poikastuotanto, kalastus ja saaliit Mäntyharjun reitin Puuskankoskessa kunnostuksen jälkeen vuosina 1978-1985 –
Jutila, Eero
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 71, s. 167-206 (1987)

Taimenmäärät Suomussalmen Piispa- ja Mustajoen kunnostetuissa koskissa vuosina 1978-1985 –
Jokikokko, Erkki
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 71, 133-166 (1987)

Uittoperkaukset ja perattujen jokien kunnostus kalatalouden kannalta. Kirjallisuuskatsaus –
Honkasalo, Liisa; Jokikokko, Erkki
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 71, 1-45 (1987)

Jerisjärven kalastus ja siikakannat vuosina 1978-1982 –
Sarjamo, Hilkka
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 70, s. 75-104 (1987)

Kalkituksen, lannoituksen ja istutustiheyden vaikutukset Inarin luonnonravintolammikoiden siianpoikastuotantoon vuosina 1976-1983 –
Ahonen, markku
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 70, s. 23-45 (1987)

Karppi Suomessa – Katsaus viljely- ja istutustoimintaan 1951-1981 –
Ahlfors, Pekka; Kummu, Pekka; Westman, Kai
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 70, s. 1-22 (1987)

Tornionjoen lohikannan kutunousu ja monimuotoisuus –
Kallio-Nyberg, Irma; Pruuki, Veijo
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 70, s. 47-74 (1987)

Kemijärven kalatalouden nykytila ja ehdotukset kalakantojen hoitotoimenpiteiksi –
Heikinheimo-Schmid, Outi; Huusko, Ari
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 69 (1987)

Kalanpoikasten esiintymisestä Kemijärvessä vuonna 1985 –
Huusko, Ari; Karttunen, Vesa
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 68, s. 175-194 (1987)

Kalastus Kemijärvessä vuonna 1980 –
Heikinheimo-Schmid, Outi; Nenonen, Marjaleena; Liekonen, Eero; Huusko, Ari
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 68, s. 1-42 (1987)

Kalastus Kemijärvessä vuonna 1982 –
Heikinheimo-Schmid, Outi
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 68, s. 43-82 (1987)

Kalojen vaellus Kemijärvestä alavirtaan. –
Heikinheimo-Schmid, Outi; Huusko, Ari
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 68, s. 223-251 (1987)

Muikun kutualueista ja mädin selviytymisestä Kemijärvessä vuosina 1982-1985 –
Tikkanen, Pertti; Hellsten, Seppo
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 68, s. 149-173 (1987)

Selvitys Kemijärven kalan markkinoinnista –
Partanen, Heikki
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 68, 83-111 (1987)

Selvitys Kemijärven kaloissa esiintyvistä haju- ja makuvirheistä –
Nenonen, Marjaleena
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 68, s. 113-147 (1987)

Siian ja ahvenen ravinnosta Kemijärvessä –
Huusko, Ari
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 68, s. 195-222 (1987)

Happaman laskeuman vaikutukset kaloihin. Raportti vuodelta 1986 –
Tuunainen, Pekka; Vuorinen, Pekka J.; Rask, Martti; Järvenpää, Teuvo; Vuorinen, Marja
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 67 (1987)

Kirakkajoen vesistön säännöstelyn vaikutukset Rahajärven, Hammasjärven ja Ukonjärven kalakantoihin sekä kalakantojen hoitosuunnitelma –
Sarjamo, Hilkka, Honkasalo,Liisa
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 66 (1987)

Kalan markkinoinnin nykytila ja kehittäminen Inarin kunnan alueella –
Partanen, Heikki
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 65 (1987)

Kromosomimääritys apuna siikojen taksonomisten ongelmien ratkaisemisessa –
Juntunen, Keijo
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 64 (1987)

Kemi- ja Iijoen lohivelvoitteen hoito –
Westman, Kai; Soivio, Antti; Autti, Markku; Juola, Markku; Aro, Markku; Nenonen, Olli; Tuunainen, Pekka
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 63 (1987)

Meritaimenen ja lohen elvyttäminen Vantaanjoen vesistössä –
Ikonen, Erkki; Ahlfors, Pekka; Mikkola, Jukka; Saura, Ari
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 62 (1987)

Suunnitelma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toiminnaksi vuodelle 1987 –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 61 (1987)

Kokemäenjoen vesistön toutaimen hoito- ja suojeluohjelma –
Pennanen, Jussi T.
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 60 (1987)

Sotkamon reitin velvoitehoidon tulokset v. 1981-1985, tuloksiin vaikuttavat tekijät ja suositukset hoidon kehittämiseksi –
Salojärvi, Kalervo; Huusko, Ari
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 58 (1987)

Tornionjoen vesistön meritaimenkantojen tila, geneettiset erot ja viljelytarpeet –
Ikonen, Erkki; Jutila, Eero; Koljonen, Marja-Liisa; Pruuki, Veijo; Romakkaniemi, Atso
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 57 (1986)

Populaatioanalyysi ja sen herkkyys parametrien muutoksille –
Kettunen, Juhani; Hildén, Mikael
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 56 (1986)

Ravun loisen, Psorospermium haeckeli Hilgendorf rekenne, haittavaikutukset ja taksonominen asema –
Nylund, Viljo
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 55 (1986)

Veden vähähappisuuden ja happamuuden vaikutukset ravun hemolymfaan –
Järvenpää, Teuvo
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 54 (1986)

Papers presented at ICES Statutory Meetings in 1984-86 by Finnish participants –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 53 (1986)

Inverkan av ljus och insekttilskortt till födan på tillväxten hos laxyngel Salmo salar –
Nikinmaa, Barbro
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 52 (1986)

Valtion kalanviljelyn VII neuvottelupäivät 12.-14.4.1983 Punkaharjulla –
Vihervuori, Aune (toim.)
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 51 (1986)

Ahvenen populaatiorakenne, kasvu ja tuotanto kahdessa eteläsuomalaisessa metsäjärvessä –
Tikka, Juha; Paasivirta, Lauri
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 50, s. 40-63 (1986)

Happaman laskeuman vaikutukset kaloihin. Raportti vuodelta 1985 –
Tuunainen, Pekka; Vuorinen, Pekka; Rask, Martti; Järvenpää, Teuvo; Vuorinen, Marja
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 50, s. 1-39 (1986)

Vuoksen vesistöalueen lohi- ja taimenkantojen hoidon puiteohjelma –
Eronen, Tuomo; Hanski, Ari; Hyytinen, Lasse; Kaijomaa, Veli-Matti
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 49 (1986)

Suunnitelma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toiminnaksi vuodelle 1986 –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 48 (1986)

Siken och sikfisket i Kvarkenområdet –
Lehtonen, Hannu; Böhling, Paula; Hudd, Richard
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 47 (1986)

Nahkiainen-nejonögon-symposium 17.-18.10.1979 Kalajoki –
Toim. Järvenpää, Teuvo; Westman, Kai
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 46 (1986)

Hossanjoen uittoperkauksien aiheuttamat kalataloudelliset vahingot ja niiden poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Hossanjoen uittosäännön kumoamiseen liittyvä kalataloudellinen selvitys –
Jutila, Eero
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 45, s. 113-126 (1986)

Selvitys Vieksinjoen vesistön uittolaitteiden ja -rakenteiden kalataloudelle aiheuttamista haitoista sekä niiden poistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 45, s. 97-112 (1986)

Taimenkanta ja taimenen ympäristövaatimukset Evon Luutajoessa –
Louhimo, Jarmo; Honkasalo, Liisa
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 45, 1-74 (1986)

Vaikkojoen kunnostussuunnitelmaa koskeva tarkastus- ja selvitystyö –
Jutila, Eero
Julkaisuvuosi 1986

Istutettujen ja luonnonkudusta peräisin olevien emolohien fekunditeetti ja mätimunan koko –
Kallio, Irma
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 44, s. 53-74 (1986)

Vaelluskalakantojen nykyinen tila ja hoito –
Kallio, Irma
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 44, 1-51 (1986)

Ammattikalastuksen investointien, vuosiansioiden ja saaliiden aikasarja-analyysi vuosilta 1978-1982 –
Salmi, Pekka
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 43 (1986)

Lohenpoikasten vapautusallaskokeet Selkämeren rannikolla vuosina 1983-1984 –
Pursiainen, Markku; Asla, Irmeli; Kannel, Risto; Westman, Kai
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 42, s. 1-28 (1985)

Lohi- ja taimenmerkintöjen yhteydessä tapahtuvasta kalojen käsittelystä, kuljetuksesta ja istutuksesta –
Naarminen, Matti
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 42, s. 29-62 (1985)

Oulujärven kalatalouden kehittämissuunnitelma. Osa II: Suunnitelma –
Salojärvi, Kalervo; Partanen, Heikki
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 41 (1985)

Oulujärven kalatalouden kehittämissuunnitelma. Osa I: Nykytila –
Salojärvi, Kalervo; Partanen, Heikki; Auvinen, Heikki; Jurvelius, Juha; Jäntti-Huhtanen, Nanna; Rajakallio, Rainer
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 40 (1985)

Suunnitelma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toiminnaksi vuodelle 1985 –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 39 (1985)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston tutkimus-, palvelu-, tiedotus- ja julkaisutoiminta vuonna 1983 –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 38 (1985)

Suomen lohikantojen ensyymigeneettinen muuntelu –
Koljonen, Marja-Liisa
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 37 (1985)

Vedenalaisten räjähdysten aiheuttamista kalakuolemista Lounais-Suomessa Reilan ammunta-alueella –
Koivisto, Vesa; Parmanne, Raimo
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 36, s.33-64 (1985)

Virkistys- ja kotitarvekalastus Merenkurkun Pohjoisosassa vuonna 1981 –
Sepponen, Mikko; Hildén, Mikael
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 36, s. 1-32 (1985)

Jänisjoen vesistön kala- ja rapukannoille aiheutuneet vahingot ja niiden kompensointi –
Vihervuori, Aune
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 35 (1985)

Kalastus Inarijärvellä vuonna 1980 ja kalastuksenja kalansaaliin kehittyminen –
Mutenia, Ahti
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 34, s. 20-36 (1985)

Kalastus Inarijärvellä vuonna 1981 ja virkistyskalastuksen taloudellisesta merkityksestä –
Mutenia, Ahti
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 34, s. 37-50 (1985)

Kalastus Inarijärvellä vuonna 1982 –
Mutenia, Ahti
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 34, s. 51-58 (1985)

Kalastus ja kalansaaliin alueellinen jakautuminen Inarijärvellä vuonna 1979 –
Mutenia, Ahti
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 34, s. 1-19 (1985)

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalavarojen hyödyntäminen –
Mutenia, Ahti; Oksman, Heikki
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 34, s. 59-72 (1985)

Kalojen aistinvarainen arviointi. Suositukset kalojen harju- ja makuvirheiden tutkimukseksi –
Persson, Per-Edvin
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 33, s. 189-206 (1985)

Raputaloudelliset tarkkailu- ja velvoitetutkimukset. Tavoitteet, menetelmät ja toteutus –
Westman, Kai; Pursiainen, Markku; Nylund, Viljo; Järvenpää, Teuvo
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 33, s. 207-265 (1985)

Tutkimusmenetelmät kalataloudellisessa velvoitetarkkailussa –
Hildén, Mikael; Lehtonen, Hannu; Ikonen, Erkki; Salojärvi, Kalervo
Julkaisuvuosi 1985
Konneveden kalasto ja kalastus vuonna 1969-1970 –
Keinänen, Aulis
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 19 (1984)

Ihmisen toiminnan vaikutus lohen perinnölliseen rakenteeseen –
Koljonen, Marja-Liisa
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 18 (1984)

Valtion kalanviljelyn V neuvottelupäivät 2.-3.4.1981 Laukaan Pitkäniemessä –
Vihervuori, Aune (toim.)
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 17 (1984)

Suunnitelma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toiminnaksi vuodelle 1983 –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 16 (1983)

Järvitaimenen merkityjen poikasten istutukset Suomessa vuosina 1959-1969 –
Toivonen, Jorma; Ikonen, Erkki; Lindström, Astrid; Alapassi, Tarja; Kokko, Ulla
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 15 (1983)

Valtion kalanviljelyn IV neuvottelupäivät 9.-10.4.1980 Lammin biologisella asemalla –
Vihervuori, Aune (toim.)
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 14 (1983)

Saaristomeren pohjoisosan kalatalouden kehittämissuunnitelma –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 13 (1983)

Country Report of Finland for the Intersessional Period 1980-1982 –
Jurvelius, Juha; Pursiainen, Markku; Westman, Kai; Tuunainen, Pekka
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 12, s. 27-52 (1983)

Country Report of Finland of the Intersessional Period 1978-1980 –
Westman, Kai; Tuunainen, Pekka; Jurvelius, Juha; Pursiainen, Markku
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 12, s. 1-25 (1983)

Sotkamon reitin kala- ja rapukannoille aiheutuneet vahingot ja niiden kompensointi –
Salojärvi, Kalervo; Heikinheimo-Schmid, Outi; Vihervuori, Aune
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 11 (1983)

Hyrynsalmen reitin kala- ja rapukannoille aiheutuneet vahingot ja niiden kompensointi –
Salojärvi, Kalervo; Heikinheimo-Schmid, Outi; Jutila, Eero
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 10 (1983)

Saaristomeren pohjoisosan kalatalouden nykytila –
Böhling, Paula; Lehtonen, Hannu; Viitanen, Mikko
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 9, s. 1-85 (1983)

Saaristomeren pohjoisosan kalavarat –
Lehtonen, Hannu; Böhling, Paula; Hildén Mikael
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 9, s. 86-140 (1983)

Utsjoen tunturivesien kalakantojen hoitosuunnitelma –
Niemelä, Eero; Hynninen, Pirjo Riitta
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 8 (1983)

Kalastus Vuoksen vesistön eteläosissa vuonna 1979 –
Auvinen, Heikki; Toivonen, Jorma; Heikkinen, Tapani; Manninen, Kaarina
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 7 (1983)

Suunnitelma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toiminnaksi vuodelle 1982 –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 6 (1982)

Harjuksen (Thymallys thymallus L.) levinneisyys, biologia, kalastus ja hoitotoimet Suomessa –
Seppovaara, Ossi
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 5 (1982)

Siian ravinnosta luonnontilaisessa ja säännöstellyssä järvessä –
Heikinheimo-Schmid, Outi
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 4 (1982)

Valtion kalanviljelyn III neuvottelupäivät 8.-9.5.1979 Laukaan Pitkäniemessä –
Vihervuori, Aune (toim.)
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 3 (1981)

Suunnitelma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toiminnaksi vuodelle 1981 –
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 2 (1981)

Oulujoen vesistön kalatalouden hoitosuunnitelma 1/2 –
Salojärvi, Kalervo; Auvinen, Heikki; Ikonen, Erkki
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 1, s. 1-154 (1981)

Oulujoen vesistön kalatalouden hoitosuunnitelma 2/2 –
Salojärvi, Kalervo; Auvinen, Heikki; Ikonen, Erkki
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 1, s.155-277 + l (1981)

Suur-Saimaan siikojen taksonomia ja geneettinen muuntelu –
Heinonen, Mervi
Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto (1987)