Kalataloussäätiön julkaisuja – Fiskeristiftelsens skrifter

Kalataloussäätiön julkaisuja -sarjassa ilmestyi 3 numeroa vuosina 1949-1953. Julkaisujen otsikko on linkki pdf-versioon.

Kalataloussäätiön julkaisuja No. 1 – Fiskeristiftelsens skrifter No.1
Halme, Erkki ja Artimo, Atso
Kalastusta harjoittavan väestön lukumäärä ja levinneisyys Suomessa vuonna 1945
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1949.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Kalataloussäätiön julkaisuja No. 2 – Fiskeristiftelsens skrifter No. 2
Halme, Erkki
Tuoreen kalan markkinointi tukkukaupan välityksellä tuotantoalueilta kulutusalueille vuonna 1945
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1951.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

Kalataloussäätiön julkaisuja No.3 – Fiskerisiftelsens skrifter No. 3
Välähdyksiä ihmisen sisävesille tuottamista vaurioista
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1953.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta

*****************************************************

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja -sarjassa ilmestyi 59 tutkimusta vv. 1960-1978. Fyysiset julkaisut löytyvät Kalakirjaston hyllykokoelmasta. Alla olevassa listauksessa julkaisut ovat ilmestymisnumeron mukaisessa järjestyksessä. Ne ovat  digitoitu ja pdf-muodossa käytettävissä klikkaamalla kunkin julkaisun ylintä riviä.  Numerot 4, 14 ja 16 eivät ole vielä ole pdf-muodossa käytettävissä.

Julkaisujen tarkemmat kuvailutiedot, ks. Kalakirjaston tietokanta

 

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 1
Sormunen, Tapani ; Laaksonen, Reino ; Kajosaari, Heikki
Lohjanjärven Aurlahden likaantumistutkimus
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1960.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 2
Sormunen, Tapani ; Kostiainen, Raimo
Kuopion kaupungin vaikutuspiirissä olevan Kallaveden osan likaantumistutkimus vv. 1959-59. Osa I Tutkimuslausunto
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1960.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 3 osa 1
Sormunen, Tapani ; Kostiainen, Raimo
Kuopion kaupungin vaikutuspiirissä olevan Kallaveden osan likaantumistutkimus vv. 1958-59. Osa I analyysitaulokot sivut 1-71
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1960.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 3 osa 2
Sormunen, Tapani ; Kostiainen, Raimo
Kuopion kaupungin vaikutuspiirissä olevan Kallaveden osan likaantumistutkimus vv. 1958-59. Osa II analyysitaulokot sivut 72-146
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1960.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 4 (ei saatavilla julkaisua eikä pdf-versiota)
Kostiainen, Rauno
Kuopion kaupungin vaikutuspiirissä olevan Kallaveden osan likaantumistutkimus vv. 1958-59. Osa III Kallaveden planktonista ja Kuopion kaupungin jätevesien vaikutuksesta sen koostumukseen
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1961.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 5
Kostiainen, Raimo
Alustavia tutkimuksia Eurajoen tilasta 1961
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1962.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 6: Teksti
Tirronen, Erkki
Kaukaan tutkimus IV. : Sulfiittiselluloosateollisuuden jätevesien vaikutuksista vastaanottavan vesistön planktonkoostumukseen : tekstiosa
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1963.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 6: Liitteet
Tirronen, Erkki
Kaukaan tutkimus IV. : Sulfiittiselluloosateollisuuden jätevesien vaikutuksista vastaanottavan vesistön planktonkoostumukseen : Liitteet 1-4
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1963.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 7
Sormunen, Tapani ; Dahlström, Harri ; Korhonen, Martti
Iijokilausunto I : Iijoen Pahkakosken, Haapakosken ja Kierikkikosken voimalaitosten vaikutuksesta Iijoen ja sen merellisen vaikutusalueen kalatalouteen sekä ehdotus kompensaatiotoimiksi
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1963.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 8: Teksti
Sormunen, Tapani
Kemijärven säännöstelyn kalataloudellinen ja limnologinen tutkimus, osa 1: Luonnontila ja ehdotukset
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1964.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 8 : Liitteet
Sormunen, Tapani
Kemijärven säännöstelyn kalataloudellinen ja limnologinen tutkimus, osa 2: Liiteluettelo
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1964.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 9
Dahlström, Harri ; Sormunen, Tapani
Tutkimus Kymijoen itäisten suuhaarojen edustan merialueen kalastusoloista ja kalastosta
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1964.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 10
Dahlström, Harri ; Sormunen, Tapani
Tutkimus Oulun edustan merialueen kalastusoloista ja kalastosta
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1965.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 11
Kostiainen, Rauno ; Sormunen, Tapani
Hiidenvesitutkimus I : Hiidenveden, Kerityn, Punelian ja Sakarajärven luonnontila sekä kalataloutta ja tutkimusta koskevat ehdotukset
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1965.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 12
Sormunen, Tapani
Alustava lausunto Vanttausjärven kalastusoloista ja kalastosta sekä ehdotus kalakantojen hoitotoimia varten järveä säännösteltäessä
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1965.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 13
Sormunen, Tapani ; Dahlström, Harri ; Korhonen, Martti
Iijokilausunto II : Maalismaan voimalaitoksen kalataloudellinen kompensaatio
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1965.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 14 (ei saatavilla julkaisua eikä pdf-versiota)
Kostiainen, Rauno ; Sormunen, Tapani
Varkauden tutkimus I : Katsaus aikaisempien tutkimusten tuloksiin
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1966.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 15
Sormunen, Tapani ; Dahlström, Harri ; Korhonen, Martti
Iijokilausunto III : Katsaus vesivoimalaitosten Iijoella ja sen suun läheisellä merialueella aiheuttamiin klalataloudellisiin haittoihin ja vahinkoihin
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1966.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 16 (ei  saatavilla julkaisua eikä pdf-versiota)
Sormunen, Tapani ; Dahlström, Harri 
Iijokilausunto IV : Maalismaan voimalaitoksen rakentamista koskevan hakemusasian katselmuskirjaan ja toimitusmiesten lausuntoon nähden esitettävää aineistoa
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1966.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 17
Sormunen, Tapani
Der Iijoki als wanderfischfluss
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1966.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 18
Sormunen, Tapani ; Dahlström, Harri
Alustava lausunto ns. Iijokisuunnitelman toteuttamisen vaikutuksesta Iijoen vesistön kalatalouteen
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1967.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 19
Sormunen, Tapani
Lievestuoreen kalataloudellinen ja limnologinen tutkimus
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1967.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 20
Sormunen, Tapani
Kaihuanjoen vesistön säännöstelyjärvien kalastuksen hoito
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1967.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 21 Liiteosa 1
Uudenkaupungin edustan merialueen tutkimus. Liite osa 1
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1967.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 21 Liiteosa 2
Uudenkaupungin edustan merialueen tutkimus. Liite osa 2
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1967.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 22
Dahlström, Harri ; Korhonen, Martti ; Sormunen, Tapani
Lausunto Pikkalanjoen padotuksen vaikutuksesta kalatalouteen
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1968.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 23
Kostiainen, Rauno ; Dahlström, Harri ; Sormunen, Tapani
Outokummun kaivoksen jätevesien vaikutusalueen kalataloudellinen ja limnologinen tutkimus
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1968.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 24
Sormunen, Tapani
Kalastusasiantuntijan lausunto jätevesien johtamista Kymijokeen koskevia katselmustoimituksia varten
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1968.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 25
Kostiainen, Rauno
Seloste Kalataloussäätiön v. 1968 Uudenkaupungin edustan merialueella suorittamista tarkkailututkimuksista
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1968.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 26
Sormunen, Tapani ; Tuunainen, Olli
Kallaveden-Unnukan säännöstelyn ja Varkaus-Kuopio syväväylätyön kalataloudellinen ja limnologinen tutkimus : 1. Alustava lausunto
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1969.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 27
Sormunen, Tapani ; Kostiainen, Rauno
Röytän ferrokromitehtaan kalataloudellinen ja limnologinen tutkimus I
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1969.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 28
Sormunen, Tapani ; Tuunainen, Olli ; Hakkari Lasse ; Kostiainen, Rauno
Säleväjärven säännöstelyn kalataloudellinen ja limnologinen tutkimus. I. Alustava lausunto
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1969.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 29
Sormunen, Tapani ; Tuunainen, Olli ; Kostiainen, Rauno

Lausunto Uudenkaupungin makeavesialtaalla syksyllä 1968 tapahtuneesta kalojen joukkokuolemasta
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1969.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 30
Sormunen, Tapani ; Tuunainen, Olli ; Tuikkala, Alpo
Alustava lausunto Kuusinkijoen Myllykoskeen rakennetun vesivoimalaitoksen vaikutuksesta Kuusinkijoen ja sen vaikutusalueen kalatalouteen
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1969.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 31
Sormunen, Tapani ; Korhonen, Martti ; Tuunainen, Olli
Lausunto Tyrnävänjoen vesistöalueen järjestelyn vaikutuksesta kalatalouteen
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1969.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 32
Sormunen, Tapani
Lisälausunto jätevesien johtamista Kymijokeen koskevia katselmustoimituksia varten
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1969.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 33
Kostiainen, Rauno ; Sormunen, Tapani
Lausunto Liperin viemäröityjen jätevesien kalataloudellisista vaikutuksista
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1969.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 34
Kostiainen, Rauno ; Tuunainen, Olli ; Sormunen, Tapani
Uudenkaupungin makeavesialtaan kalataloudellinen tutkimus. Osa I. Tutkimusseloste
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1969.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 35
Sormunen, Tapani ; Kostiainen, Rauno ; Tuunainen, Olli
Severijärven ja Karjakanselän kalataloudellinen ja limnologinen tutkimus sekä ehdotukset kalastuksen hoidon järjestämiseksi
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1969.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 36
Kostiainen, Rauno ; Tuunainen, Olli ; Sormunen, Tapani
Tappuvirran syväväylän kalataloudellisten vaikutusten tutkimus. I. Alustava lausunto
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1969.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 37
Sormunen, Tapani ; Kostiainen, Rauno ; Tuunainen, Olli
Uudenkaupungin makeavesialtaan kalataloudellinen tutkimus. Osa II. Kalataloudellinen vahinko sekä ehdotukset korvauksia, kalakantojen hoitoa ja jatkotutkimuksia varten
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1970.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 38
Sormunen, Tapani ; Dahlström, Harri
Lausunto Hietamankosken voimalaitoksen vaikutuksesta kalatalouteen II
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1970.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 39
Sormunen, Tapani ; Kostiainen, Rauno ; Tuunainen, Olli
Hiidevesitutkimus II. Helsingin kaupungin Hiidevesisuunnitelman piiriin kuuluvien vesistönosien luonnontilaa ja muuttumista koskeva täydentävä lausunto
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1970.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 40
Tuikkala, Alpo
Nahkiaisen elintavoista ja sen pyynnistä Pyhäjoella
Helsinki : Suomen Kalataloussäätiö, 1971.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 41
Kostiainen, Rauno ; Tuunainen, Olli ; Sormunen, Tapani
Rikkihappo OY:n Siilinjärven tehtaiden kalataloudellinen tutkimus. II. Tutkimukset vuosina 1967-70, vahinkoarvio ja alustava kalakantojen hoitosuunnitelma
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1971.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 42
Tuunainen, Olli ; Kostiainen, Rauno ; Naarminen, Matti ; Kummu, Pekka ; Sormunen, Tapani
Mäntän kalataloudellinen tutkimus. I. Lausunto tilanteesta 1966…69
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1971.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 43
Sormunen, Tapani
Kalastusasiantuntijan lausunto G. A. Serlacius oy:n Mäntän tehtaiden jätevesien johtamista koskevaa katselmustoimitusta varten
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1971.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 43 lisälausunto
Sormunen, Tapani
Lisälausunto kalastusasiantuntijan lausuntoon G. A. Serlachius Oy:n Mäntän tehtaiden jätevesien johtamista koskevaa katselmustoimitusta varten
: Suomen Kalastussäätiö, 1971.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 44
Kajonsaari, Heikki
Talvisen verkkopyynnin perusteiden tutkimus Lohjanjärven Isoselällä vuosina 1959-70
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1971.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 45
Heino, Lauri
Lohensukuisten petokalojen emokalakasvatus
Hollola : Suomen Kalataloussäätiö, 1972.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 46
Sormunen, Tapani
Kalastusasiantuntijan lausunto Rikkohappo oy:n Oulun tehtaiden jätevesien johtamista koskevaan katselmustoimitusta varten
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1972.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 47
Sormunen, Tapani ; Kostiainen, Rauno
Gennarbynlahden patojärven limnologinen ja kalataloudellinen tutkimus. Tutkimuslausunto 1 : Kalataloutta ja limnologiaa koskeva selvitys vhttps://www.suomenkalakirjasto.fi/kalataloussaation-julkaisut/kalataloussaation-monistettuja-julkaisuja-no-47/elvoitehakemusta varten 24.6.1972
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1972.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 48
Sormunen, Tapani ; Naarminen, Matti ; Kummu, Pekka
Alustava lausunto Kalataloussäätiön Suomenlahdella suorittamien meritaimenmerkintöjen tuloksista
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1973.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 49
Sormunen, Tapani ; Naarminen, Matti ; Kummu, Pekka
Lausunto Kalataloussäätiön Suomenlahteen suorittamien meritaimenmerkintöjen välituloksista
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1973.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 50
Kalataloussäätiö
Vuosina 1971-73 laadittuja lausuntoja Kemira Oy:n Siilinjärven tehdaslaitosten jätevesien vaikutusalueen tutkimuksista
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1973.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 51
Sormunen, Tapani ; Kummu, Pekka
Iijokilausunto V. Lausunto Iijoen Pahkakosken voimalaitoksen rakentamista koskevasta katselmuskirjasta ja Iijoen voimalaitosten kalahoitovelvotteista
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1973.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 52
Nurmijoen vesistön kalataloudellinen tutkimus + liiteosa
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1973.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 53
Kummu, Pekka ; Sormunen, Tapani
Tutkimusseloste Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen vesityssuunnitelman kalatalousselvitykseen liittyvistä Kalataloussäätiön suorittamista töistä
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1974.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 54
Ahlfors, Pekka ; Kummu, Pekka ; Sormunen, Tapani
Suolijärvillä, Isojärvellä ja Ylikitkalla v. 1973 suoritetut koekalastukset
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1974.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 55
Sormunen, Tapani ; Kummu, Pekka ; Naarminen, Matti ; Jääskeläinen, Timo
Yhdistelmä Kalataloussäätiön suorittamien kalamerkintöjen merkkipalautusten yhteydessä saaduissa saalistiedoista
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1976.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 56
Sormunen, Tapani ; Kummu, Pekka ; Ahlfors, Pekka
Luodon patojärven limnologinen ja kalataloudellinen tutkimus
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1977.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 57
Sormunen, Tapani
Lausunto Jumiskon voimalaitoksen vaikutusalueen kalataloudellisista velvoitteista
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1977.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 58
Sormunen, Tapani
Lausunto Maa-ja Metsätalousministeriön Iijoella vaatiman toimenpidevelvoitteen kustanniksista
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1978.

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja n:ro 59
Sormunen, Tapani
Arvokalojen luonnonravintoviljelylyn tavoiteohjelma I
Helsinki : Kalataloussäätiö, 1978.

 

*****************************************************

Tapani Sormunen, Fischereistiftung, Finnland

Kalataloussäätiön julkaisuja No. 3 Välähdyksiä ihmisen sisävesillemme tuottamista vaurioista

Kalataloussäätiön julkaisut