Lohijoki kirjallisuutta

Lohikirjallisuus bibliografia vuoteen 1971

A. B-g. 1923. Lohikalastus peräpohjolassa. Kalamies. Suomen kalastajaväestön yhteistyö ja harrastukset n:o 4. 1 s. Kirjapaino Polytypos. Turku.

A. L. 1923. Riitaisuuksia Oulujoen lohikalastuksissa. Kalamies. Suomen kalastajaväestön yhteistyö ja harrastukset n:o 8-10. 1 s. Kirjapaino Polytypos. Turku.

Aalto, E. 1954. Kemijoen rakennustyö : esitelmä Etelä-Pohjanmaan ja Kemin kauppakamarien kokouksissa 23-25.5.1954 . 4 s. Pohjolan Voima. Helsinki.

Aalto, E. 1944. Suomen vesivoimavarat . 8 s. Pohjolan Voima. Jyväskylä.

Aaltonen, Jorma 1957. Loppuuko lohi Suomesta. Uusi Kuvalehti no 33. 3 s., s. 12-14. Herttoniemen syväpaino. Helsinki.

Ahvonen, A. 1991. Kalastuskirjanpidon käyttökelpoisuus Tornio-Muoniojoen kalakantojen seurannassa. Kalatutkimuksia 36. 34 s., s. 49-78. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Ahvonen, Sulo 1952. Kemijoen vesistöalueen kalanviljelystä. Pohjois-Suomen voimaviesti. 2 s., s. 9-10.

Alamaunu, Esko 1987. Muistojen Taivalkoski. 219 s. Omakustanne. Kemi.

Alaniska, K. 2013. Kalojen kuninkaan tie sukupuuttoon. Kemijoen voimalaitosrakentaminen ja vaelluskalakysymys 1943-1964. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 117. 410 s., Väitöskirja. Oulun Yliopisto. Oulu.

Alapuranen, J. 1987. Tornionjoen lohikuninkuus 5 kilon kalalla. Suomen Kalastuslehti. 1 s., s. 379. Helsinki.

Alaruikka, Yrjö 1977. Kohisten virtaa Kemijoki. 202 s. Lapin Maakuntapaino. Rovaniemi.

Alaruikka, Yrjö 1957. Petäjäiskoski virtaa menneisyyden horisontissa. Totto III. . Rovaniemi.

Alatalo, Hannu 2006. Pää vai pyrstö. Kukkola kylä kosken äärellä. ISBN 952-92-0594-5. 125 s. Tornion Kirjapaino ky. Tornio.

Alavainio, J., Teerijoki, N. 1953. Korvan karsinapato. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli IV. 5 s., s. 66-70. Kemin kotiseutu – ja museoyhdistys. Kemi.

Alfthan, G. v. 1875. Rauhoitussääntö lohi- taimen- ja siikakalaa warten Siikajoen kalastuspiirissä. 8 s. S. Simeliuksen perillisillä. Helsinki.

Alm, Gunnar 1925. Lohien merkitseminen kalan elintapojen selvittäjinä. Metsästys ja kalastus . 6 s., s. 288-293. Helsinki.

Anon 2011. Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä . 146 s. MMM. Tampere.

Anon. 1938. 25 kg painoinen lohi saatu Ylikiimingissä. Metsästys ja Kalastus. 1 s. Helsinki.

Anon. iv. Electricity & fish. Fish management since 1979. 12 s. Voimalohi oy.

Anon. 1930. En lax på 36 kg. Fiskeritidskrift för Finland. 1 s. Helsinki.

Anon. 1916. En märt lax (fångad i Uleåelf). Fiskeritidskrift för Finland. 1 s., s. 127. Helsinki.

Anon. 1964. Fisket i gränsvatten mellan Finland och Sverige. JU 1964: A6. 120 s. Finsk-svensk gränsälvskommitten.

Anon. 1895. För laxfångst i oloflig tid. Tidskrift för jägare och fiskare 3. 1 s., s. 232.

Anon. 1895. För laxfångst i oloflig tid. Tidskrift för jägare och fiskare 3. 1 s., sivu 232.

Anon. 1999. Hydroacoustics Estimation of Salmon in the River Tornio. Final report, EU Study Projekt 96-069. 73+5 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Anon. 1951. Järkyttäviä tosiasioita Kemijoen lohikannan häviämisestä. Suomen kuvalehti 1951:33. 1 s., sivu 7.

Anon. 1928. Kaihuan kalanviljelyslaitos (Kemijoen uittoyhdistyksen alueella). Suomen sahanomistajain maanv.yhd.tied. 26. 4 s., s. 92-95. Helsinki.

Anon. 1836. Keino jolla lohia saattaa, pariki wuorokautta, hengisä pitää. Oulun Wiikko-Sanomia 16.7.1836 n:o 29. 1 s. Oulu.

Anon. 1877. Keisarillisen Suomen senaatin ja Oulun läänin kuvernöörin päätökset meri-lohipyyntöjen järjestämisestä Alatornion pitäjän saaristossa. 27 s. Helsingfors.

Anon. 1877. Kejserliga senatens för Finland och Guvernörens i Uleåborgs län utslag angående reglering af sjölaxfiskerierna i Nedretorneå sockens skärgård. 27 s. Helsingfors.

Anon. 1880. Kejserliga senatens för Finland utslag,angående reglering af sjölaxfisket i Kemi sockens och Simo kapells skärgård, af den 6 december 1879. 23 s. Helsinki.

Anon. 1984. Kemi- ja Iijoen lohihoitovelvotteen hoito. Kemi- ja Iijoen lohivelvoitetyöryhmän mietintö. 75+6+29 s. Helsinki.

Anon. 1961. Kemijoen rakennusvahinkokomitean mietinto 1961. Mon. 1961:37. . Helsinki.

Anon. 1959. Kemijoen rakentamisen kalastuskysymysten korvauskysymys. Kalamies. 4 s., s. 1-4.

Anon. 1957. Kemijoen vesistöalueen kalatalousolojen kehittämisestä. Erämies. 1 s., sivu 166.

Anon. 1984. Kemijokikomitean mietintö. Komiteamietintö 1984:50. . Helsinki.

Anon. 1964. Kikkolankosken matkailuolosuhteita parannetaan. Suomen Matkailu 4/1964. 1 s., s. 29.

Anon. 1956. Komitea mietintö 1956:37. Kemijoen kalnviljelykomitean mietintö v.1956. 181 s. Helsinki.

Anon. 1922. Komiteamietintö lausunnon antamiseksi valtion omistusoikeudesta lohen ja taimenen kalastukseen Oulun,Haukiputaan,Iin,Olhavan,Kuivaniemen,Simon ja kemin joissa ja meressä niiden suulla. 35 s., Käsikirj.+konekirj. Helsinki.

Anon. 1767. Kongl. maj:ts och riksens cantzlie-collegii kundgörelse, til rättande af några felaktigheter som inlupit uti the utgångne exemplaren af kongl. maj:ts nådiga allmänna stadga och ordning för rikets hafs- skär- ström och insjö fiske. Stockholm then 30 sept. 1767. .

Anon. 1897. Konvention angående samfäldt brukande af svenska och ryska kronornas laxfiske i torneå elf. Svensk författnings-samling nr 59. 10 s., Torniojoen kalastussääntö. Stocholm.

Anon. 1928. Konvention jämte deklaration mellan Finland och Sverige om ordnandet av det samfällda laxfisket i Torne ä ovh Muonio älvar samt stadga för fiskets bedrivande inom Torne älvs fiskeområde. Finlands överensmommelser med fråmmande makter 1927. 21 s., s. 187-208. Helsingfors.

Anon. 1928. Konvention jämte deklaration mellan Finland och Sverige om ordnandet av det samfällda laxfisket i Torne ä ovh Muonio älvar samt stadga för fiskets bedrivande inom Torne älvs fiskeområde. Finlands överensmommelser med fråmmande makter 1927. 21 s., s. 187-208. Helsingfors.

Anon. 1866. Kuinka lohet wirroissa wähenewät ja miten niitä woitaisiin niihin lisätä ja kartuttaa. Pohjan-Tähti. 1+1+1 s., s. 2, 1, 1, Oulussa ilmestynyt sanomalehti. Oulu.

Anon. 1869. Kuinka tuiki tärkeä lohien rauhoittaminen on niiden kutu-aikan ja myös paljon sitäkin ennen. 8 s. Senaatin kirjapaino. Helsinki.

Anon. 1896. Lax- och taimenfisket i Torne elf. Fiskeritidskrift för Finland. 1 s., s. 189 (Haaparantalehti. Helsinki.

Anon. 1912. Laxfiske i Uleå älf. Tidskrift för jägare och fiskare 20. 3 s., s. 198-200.

Anon. 1928. Laxfiske vid Äkäsjoki. Tidskrift för Jakt och Fiske. 2 s. Tammerfors Handelstryckeri. Tammerfors.

Anon. 1925. Laxfiskerättigheten i Torne älv. Fiskeritidskrift för Finland. 2 s. Helsingfors.

Anon. 1922. Laxfisket i Ijo älf. Finlands Jakttidskrift. 1 s. Helsingfors Bok- och Stentryckeri. Helsingfors.

Anon. 1921. Laxfisket i Kemi älv. Finlands Jakttidskrift. 1 s., s. 50. Helsingfors.

Anon. 1940. Laxfisket i norr. Fiskeritidskrift för Finland. 1 s. Helsingfors.

Anon. 1922. Laxfisket i Torne älf. Finlands Jakttidskrift. 1 s. Helsingfors Bok- och Stentryckeri. Helsingfors.

Anon. 1961. Liite 8 Pohjoismaisen vesivoimakomitean mietintöön. Pohjoismaisen vesivoimakomitean juridinen alakomitea. 55+17+3 s. Tukholma.

Anon. 1910. Lohenkalastus Tornionjoessa. Liitto n:o 56 . 1 s., s. 1010. Oulu.

Anon. 1910. Lohenkalastus Tornionjoessa. Liitto n:o 56 . 1 s., s. 1010. Lauantai toukuun 21. p:nä. Oulu.

Anon. 1948. Lohenkalastusta Valkeakarilla. Suomen Kuvalehti no 32. 1 s., s. 16. Otavan syväpaino. Helsinki.

Anon. 1994. Lohi nousee Tornioon. Matkailu 4/1994. 1 s., s. 30.

Anon. 1937. Lohi tulee vastaisuudessa harvinaiseksi. Kalastaja. Kalastaja ja rannikkoväestön äänenkannataja. Kalastajien Keskusliitto r.y. n:o 9. 1 s. Eteenpäin oy: n Kirjapaino. Kotka.

Anon. 1924. Lohihuutokauppa Kemissä. Kalastaja. Kalastaja ja rannikkoväestön äänenkannataja. Suomen Kalastajajärjestöjen Keskusliitto n:o 5. 1 s. Etelä-Suomen Kirjapaino. Kotka.

Anon. 1937. Lohi-ja siikakannan väheneminen. Metsästys ja kalastus . 3 s., s. 363-365. Helsinki.

Anon. 1923. Lohikalastukset peräpohjolassa. Kalamies. Suomen kalastajaväestön yhteistyö ja harrastukset n:o 8-10. 1 s. Kirjapaino Polytypos. Turku.

Anon. 1914. Lohikalastus ja uitto-olot Oulunjoessa. Metsätalouden aik. 1914. 3 s.

Anon. 1927. Lohisaalis runsas Pohjanlahden pohjoisosissa. Kalastaja. Kalastaja ja rannikkoväestön äänenkannataja. Suomen Kalastajajärjestöjen Keskusliitto n:o 7. 1 s. Etelä-Suomen Kirjapaino. Kotka.

Anon. 1959. Muistokirjoitus Kemijoen lohelle. Viikkosanomat 1959:32. 4 s., s. 4-8.

Anon. 1987. Muutoksia Tornionjoen kalastussääntöön. Suomen Kalastuslehti. 1 s., s. 369. Helsinki.

Anon. 1915. Ordnandet af laxfiske i Uleälf. Tidskrift för jägare och fiskare 23. 7 s., s. 434-440.Suomen kalastusyhdistyksen senaatille jättämä mietintö.

Anon. 1983. Ounajoella vaan soudetaan. Urheilukalastus 1/1983. 1 s., s. 28. SUKL. Helsinki.

Anon. 1938. Perämeren kalastajain keskusliitto ry vuosikirja. 32 s. Kemi.

Anon. 1939. Perämeren lohikalastus v. 1938. Kalastaja. Kalastaja ja rannikkoväestön äänenkannataja. Kalastajien Keskusliitto r.y. n:o 1-2. 1 s. Eteenpäin oy: n Kirjapaino. Kotka.

Anon. 1938. Perämeren lohikalastus viime vuonna. Kalastaja. Kalastaja ja rannikkoväestön äänenkannataja. Kalastajien Keskusliitto r.y. n:o 5-6. 1 s. Eteenpäin oy: n Kirjapaino. Kotka.

Anon. 1975. Pohjois-Suomen Vesioikeuden suullinen käsittely Pohjolan Voima oy:n Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitosten rakentamista koskevassa hakemusasiassa 25.-26. 11. 1975. 23 s., Moniste.

Anon. 1976. PVO: n valituskirjelmä KHO: lle 13.09.1976. 51 s., Moniste.

Anon. 2011. Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä . ISBN 978-952-453-675-2 . 146 s. MMM. Tampere.

Anon. 1987. Rajoituksia Tornionjoelle. Urheilukalastus 3/1987. 1 s., s. 43. SUKL. Helsinki.

Anon. 1875. Rauhoitussääntö lohi-,taimen- ja siikakalaa warten kalajoen kalastuspiirissä. 8 s. Helsinki.

Anon. 1921. Riklig laxfångst. Finlands Jakttidskrift. 1 s., s. 182. Helsingfors.

Anon. 1921. Statens lax- och sikfiske i Uleälf. Finlands Jakttidskrift. 1 s., s. 267. Helsingfors.

Anon. 1927. Suomalais-ruotsalainen lohikalastusta järjestäwä komitea. Kalastaja. Kalastaja ja rannikkoväestön äänenkannataja. Suomen Kalastajajärjestöjen Keskusliitto n:o 4. 1 s. Etelä-Suomen Kirjapaino. Kotka.

Anon. 1927. Suomen ja Ruotsin välinen, yhteistä lohenkalastustuksen järjestäminen Tornion-ja Muonionjoissa koskeva sopimus ja selityskirja sekä Tornionjoenjoen kalastusalueen kalastussääntö. Suomen sopimukset vieraitten valtioiden kanssa 1927. 21 s., s. 187-208. Helsinki.

Anon. 1926. Torniojoen lohikalastuspaikkojen huutokauppa. Kalastaja. Kalastaja ja rannikkoväestön äänenkannataja. Suomen Kalastajajärjestöjen Keskusliitto n:o 3. 1 s. Etelä-Suomen Kirjapaino. Kotka.

Anon. 1961. Tornion ja Kainuun jokien vesivoiman hyväksikäyttömahdollisuuksia koskeva Pohjoismaisen vesivoimakomitean mietintö. Pohjoismaisen vesivoimakomitea. 115 s. Tukholma.

Anon. 1985. Tornionjoella saa kalastaa ympäri vuoden-ainakin toistaiseksi. Urheilukalastus 5/1985. 2 s., s. 8-9. SUKL. Helsinki.

Anon. 1983. Tornionjoesta lohijoki. Urheilukalastus 2/1983. 1 s., s. 28. SUKL. Helsinki.

Anon. 1983. Tornionlaakson ryöstäjät. Urheilukalastus 3/1983. 1 s., s. 40. SUKL. Helsinki.

Anon. 1923. Tuleeko hyvä lohivuosi?. Kalamies. Suomen kalastajaväestön yhteistyö ja harrastukset n:o 4. 1 s. Kirjapaino Polytypos. Turku.

Anon. 1928. Villkor för fiskerätten i Torne och Muonio älvar föreslås. Tidskrift för jakt och fiske. 3 s., s. 209-211.

Anon. 1974. Vuotoksen altaan yleissuunnitelma. Vesihallituksen julkaisuja 13. 93 s.+ liitteet s. Vesihallitus. Helsinki.

Anon. 1927. Växlingarna i laxfisket i norra Finland och Sverige samt dess orsaker. Tidskrift för Jakt och Fiske. 5 s. Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget. Helsingfors.

Anon. 1882. Yleisen Valitusvaliokunnan mietintö n:o 11 Talonpoikassäädyssä tehdyn pyyntöesityksen johdosta,joka koskee kruunun-kalastuksia kemijoessa. 16 s., Anomusmietintö No 11. Helsinki.

Antikainen, Pekka 1998. Viimeiset lohitalonpojat. ISBN 951-749-315-0. 111 s. Pohjoinen. Oulu.

Anttila, K., Jokikokko, E., Erkinaro, J., Järvilehto, M. & Mänttäri, S.  2011. Effects of training on functional variables of muscles in reared Atlantic salmon Salmo salar smolts: connection to downstream migration pattern. Journal of Fish Biology 78 (2): . , p. 552-566.

Anttila, R., Niinimäki, J. 1973. Oulujoen uittoväylien kuntoonpanosuunnitelmaan liittyvä kalatalousselvitys. 41 s., Moniste. Kala- ja Vesitutkimus oy.

Anttila, Risto 1980. Kemijoen rakentajille annetusta velvoitepäätöksestä.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 126.

Anttila, V. 1972. Lohenpyynti Sumisaaren karsinapadossa. Torninlaakson vuosikirja 1972. 26 s., s. 93-118. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Anttila, Veikko 1965. Lohenpyynti Sumisaaren karsinapadossa. Turun Yliopiston Kansantieteen laitoksen julkaisuja 19. 36 s., Scripta ethnologica, 0582-320X; 19. Turku.

Appelgren, Gust. W. 1869. Kalastus-ohjesääntö Kemijoem kalastuspiirille. 11 s. Keiserliga Senatens tryckeri. Helsingfors.

Appelgren, Gust. W. 1869. Kalastus-ohjesääntö Kemijoen kalastuspiirille. 11 s. Keiserliga Senatens tryckeri. Helsingfors.

Aro, J. E. 1925. Lohi. 6 s., Kuvauksia luonnon eliöistä ja elämästä. Helsinki.

Aro, Markku 1993. Lohisopua ei löytynyt Varsovassa.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 18-19.

Auer, J.,Teerimäki, N. 1982. Puoli vuosisataa Imatran Voimaa. Imatran Voima Oy:n synty ja kehitys 1980-luvulle. ISBN 951-9100-09-1. 302 s. Imatran Voima Osakeyhtiö. Helsinki.

Autio, Alpo E. 1951. Merikosken voimalaitos. 225 s. Oulun kaupunki. Oulu.

Autti, J. 1998. Petäjäskosken patoallas: Kalastus ja kalansaalis vuonna 1998. 6 s., Moniste. Voimalohi oy.

Autti, J. 2010. Selvitys kalastuksesta Kemijoella välillä Tervolan silta-Ossauskosken voimalaitos vuonna 2009. Tutkimusraportti 14. 13 s. Kemijoki oy. Rovaniemi.

Autti, J. 1997. Vaju- ja Kurittukosken patoaltaiden kalastustiedustelu v. 1996. 7 s., Moniste. Voimalohi oy.

Autti, J., Huttula, E. 2012. Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Seitakorva-Isohaara vuonna 2010. Tutkimusraportti 16. 28 s. Kemijoki oy. Rovaniemi.

Autti, J., Huttula, E. 2009. Selvitys kalastuksesta Kemijokisuulla vuonna 2008. Tutkimusraportti 13. 11 s. Kemijoki oy. Rovaniemi.

Autti, J., Huttula, E. 2004. Selvitys kalastuksesta Ounajoessa vuonna 2001. Tutkimusraportti  7. 22 s. Kemijoki oy. Rovaniemi.

Autti, J., Huttula, E. 2008. Selvitys kalastuksesta Ounajoessa vuonna 2007. Tutkimusraportti  11. 22 s. Kemijoki oy. Rovaniemi.

Autti, J., Huttula, E. 2007. Selvitys kalastuksesta Ylä-Kemijoella, Luirojoella ja Tenniöjoella vuonna 2006. Tutkimusraportti  10. 15 s. Kemijoki oy. Rovaniemi.

Autti, J., Huttula, E. 2013. Selvitys kalastuksesta Ylä-Kemijoella, Luirojoella ja Tenniöjoella vuonna 2011. Tutkimusraportti 18. 14 s. Kemijoki oy. Rovaniemi.

Autti, J., Huttula, E., Mehtälä, J. 2011. Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuosina 2005-2009. Tutkimusraportti 15. 160 s. Kemijoki oy. Rovaniemi.

Autti, J., Kerätär, K., Zitting-Huttula, T.  1998. Kalastus ja kalansaalis Kemijokisuulla vuosina 1996 ja 1997. Voimalohi oy. 12 s.+ liitteet , Moniste.

Autti, J., Zitting-Huttula, T 2000. Kalastus ja kalansaalis Kemijokisuulla vuonna 1998. Voimalohi oy. 9 s. + liiteet , Moniste.

Autti, O. 2013. Valtavirta muutoksessa – vesivoima ja paikalliset asukkaat Kemijoella. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 136. , Väitöskirja. Oulun Yliopisto. Oulu.

Björkman, Toivo V. 1958. Kemijoen kalastus. Jatuli 6. 12 s., s. 21-33. Kemi.

Björkman, Toivo V. 1960. Perämeren sekä Torniojoen lohenkalastuksesta. Jatuli 7. 5 s., s. 86-90.

Bovellan, J. 1989. Oulujoen vesivoimalaitosten rakentamiseen kohdistuneet odotukset vuosina 1930-1958. Pro gradu-tutkimus, Oulun yliopisto. . Oulun Yliopisto. Oulu.

Brenner, Ivar 1884. Om laxfisket i Östersjön. Sporten IV. 1 s., sivu 27.

Brenner, Ivar 1884. Om laxfisket i Östersjön. Sporten IV. 1 s., s. 27.

Brofeldt, Pekka 1914. Lohikalojen ikä- ja kasvumääräyksiä.  . Suomen Kalastuslehti. ,  s. 141-142. Helsinki.

Brofeldt, Pekka 1953. Merkittyjen lohien istutuksia Oulu-ja Kemijokeen. Metsästys ja kalastus . 3 s., s. 9-11. Helsinki.

Brofeldt, Pekka 1949. Selostus vesivoimalaitoksien ja uiton kalastukselle tuottamasta vahingosta ja tämän torjumisesta. Suomen Vesivoimayhdistys. 94 s. Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö. Helsinki.

Brofeldt, Pekka 1954. Toimenpiteistä lohikannan säilyttämiseksi.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 8-11.

Brofeldt, Pekka 1923. Toimenpiteitä lohi-ja siikakantamme lisäämiseksi. Metsästys ja kalastus . 3+5 s., s. 211-213,239-243. Helsinki.

Brofeldt, Pekka 1952. Vaelluskalatoimikunnan tarkoitus ja tähänastinen toiminta. 4 s. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino oy. Helsinki.

Brofeldt, Pekka 1937. Vesivoimalaitosten turbiinit kalojen kulkuteinä. 11 s. , Voima ja Valo.

Bäckvall 1851. Om Kemi laxfiske. , (Vuoden 1898 kalastuskomitean mietinnön mukaan Tiedot puutteelliset.

Böhling, P. 2001. Lohi palasi Perämeren jokiin, monilla muilla kalakannoilla vaikeuksia. Kalastaja 25(2)2001. 2 s., s. 6-7. Helsinki.

Böhling, P., Juntunen, K. 1999. Vastavirtaan – lohen, meritaimenen ja vaellussiian luonnonkannat ja niiden tulevaisuus. Riista ja Kalatalouden tutkimuslaitos. 56 s., ISBN 951-776-188-0. Helsinki.

Castren, Kaarlo 1928. Kuuluja lohivesiä kokemassa. Äkäsjoen suu-Jaatilan suvanto-Pyhäkoski. Metsästys ja Kalastus . 9 s. Helsinki.

Castren, Kaarlo 1924. Lohia onkimassa Jaatilan suvannolla. Suomen Kuvalenti n:o 24. 3 s. Helsinki.

Castren, Kaarlo 1924. Lohia onkimassa Jaatilan suvannolla. Suomen Kuvalenti n:o 24. 3 s. , s. 810-812. Helsinki.

Celsius, Anders , Hellant Anders  1738. Specimen academicum de novo in fluviis norlandiarum piscandi modo.Et ny sätt att fiska i the Norländsk elfvar. 28 s. Upsaliae.

E. H. 1928. Laxfiskets överlåtande i Torne älv. Fiskeritidskrift för Finland. 3 s. Helsingfors.

Erkinaro, J., Laine, A., Kaukoranta, M. 2008. Lohi ja pohjopisen rakennetut joet. Palaako lohi Oulujokeen? Loppuraportti Oulu- ja Lososinkajoilla tehdyistä selvityksistä 2006-2007. . Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Oulu.

Erkinaro, J., Mäki-petäys, A., Juntunen, K., Romakkaniemi, A., Jokikokko, E., Ikonen, E., Huhmarniemi, A. 2003. Itämeren lohikantojen elvytysohjelma SAP vuosina 1997 – 2002. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 31 s., Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar 186. Helsinki.

Ervamaa, Ilmari 1944. Funderingar från Kemiälv. Finlands jakt-och fisketidskr. 11 s., s. 427-438.

Ervamaa, Ilmari 1944. Lohipakinaa Kemijoelta. Syöntiajoista,erilaisista vieheistä ym. Metsästys ja kalastus . 5 s., s. 295-299. Helsinki.

Faltin, R. 1941. En sportfiskares tankar om laxfisket i Lappland. Finlands jakt-och fisketidskr. 8 s., s. 369-376.

Fleuron, Svend 1924. Laxen speeds historia. 190 s.

G. W. B. 1931. Från kauppaosakeyhtiö Matti Hirmus laxfisken. Finlands Jakt- och Fisketidskrift. 2 s. Ernst Ingelius Boktryckeri . Helsingfors.

Gottberg, Gunnar 1933. Laxtrappa framgångsrikt ersatt av hiss. Finlands jakt- och fiskeritidskrift. 5 s., s. 375-379.

Gummer, H. 1802. Handlingar angående Kemi Elfs Lax-Fiske. 6+8 s. Stocholm.

Haapala, A., Mäki-Petäys, A., Huusko, A. 1998. Lohen jokipoikasille soveltuva elinympäristö ja sen käyttö. Kirjallisuusselvitys. Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 146. 21 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Haapaniemi, T., Jutila, E., Jokikokko, E. 1998. Kalastajien näkemykset Simojoen vesistön tilan, kuormituksen ja kalaston muutoksista. Kala- ja riistaraportteja nro 137. 29 . Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Haapasaari, P. 1997. Lohi – kaakamolaisten menetetty etuoikeus. Torninlaakson vuosikirja 1997. 23 s., s. 35-57. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Haataja, K. 1945. Vesilaitosten rakennuslupaa koskevia oikeudellisia kysymyksiä. Ylipainos Maaseudeun Tulevaisuudesta. . Helsinki.

Haikonen, A. 1999. Tornionjoessa on nyt enemmän lohta kuin kymmeniin vuosiin. Kalamies 5/1999. 1 s., s. 23. Helsinki.

Haikonen, A., Romakkaniemi, A.  1999. Lohi- ja meritaimenkantojen poikastutkimukset Tornionjoessa vuonna 1998. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 26 s., Kala- ja riistaraportteja nro 145. Helsinki.

Haikonen, A., Romakkaniemi, A. ym. 2002. Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2001. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 48 s., Kala- ja riistaraportteja nro 250. Helsinki.

Haikonen, A., Romakkaniemi, A. ym. 2004. Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2003. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 54 s., Kala- ja riistaraportteja nro 320. Helsinki.

Haikonen, A., Romakkaniemi, A. ym. 2006. Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2005. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 52 s., Kala- ja riistaraportteja nro 379. Helsinki.

Haikonen, A., Romakkaniemi, A., Ankuriniemi, M., Keinänen, M., Pulkkinen, K., Vähä, V. 2005. Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2004. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 49 s., Kala- ja riistaraportteja nro 354. Helsinki.

Haikonen, A., Romakkaniemi, A., Keinänen, M., Mäntyniemi, S., Vatanen, S. 2001. Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2000. Kala- ja riistaraportteja nro 215. 51 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Simo.

Haikonen, A., Romakkaniemi, Keinänen, M., Mäntyniemi, S., Vatanen, S. 2003. Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2002. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 54 s., Kala- ja riistaraportteja nro 275. Helsinki.

Halme, Erkki 1957. Kemijoen kalanviljelykomitean mietintö.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 48-52.

Halme, Erkki 1959. Kemijoen vesistöalueen kalatalousolojen kehittämisestä. Lapin kairoilta ja kalavesiltä. 3 s., s. 3,6,15. Selostus Maataloushallituksen kalataloudelinen tutkimustoimist. Monistettuja julkaisuja 21-2. Rovaniemi.

Halme, Erkki 1963. Suomessa ja Ruotsissa suoritettejen lohimerkintöjen tuloksista. 5 s. Tampere.

Halonen, U. V. 1961. Isohaaran voimalaitoksen rakentaminen ja veden padottaminen. , Moniste.

Halonen, U. V. 1965. Lisälausunto Kemijoen kalastusvahinkojen korvaamisesta. , Moniste.

Hanell, K.W. 1906. Lohikalastus ja tukkiliike. Suomen urheilulehti 9. 4 s., s.418-421. Helsinki.

Hanno, Carl-Uno Hanno, Nordberg, Henri 1991. Kukkolankoski : Jylhä . Tornion museo- ja kotiseutuyhdistys. 36+2 s. Tornionlaakson maakuntamuseo . Tornio.

Hbl. 1923. Laxfisket har givit dåligt resultat. Finlands Jakttidskrift. 1 s. Helsingfors.

Hedman, O. 1998. Keminseudun kalamiehet vuosikymmeniä yhteisellä asialla. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XXV. 4 s., s. 166-169. Kemin kotiseutu – ja museoyhdistys. Kemi.

Heikinheimo-Schmid, O., Huusko, A. 1987. Kalojen vaellus Kemijärvestä alavirtaan: Kemijärven biologis- kalataloudellinen tutkimus. Monistettuja julkaisuja 68. 28 s., s. 223-251. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Heikinheimo-Schmid, O., Huusko, A. 1987. Kemijärven kalatalouden nykytila ja ehdotukset kalakantojen hoitotoimenpiteiksi: Kemijärven biologis- kalataloudellinen osatutkimus. Monistettuja julkaisuja 69. 212 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Heimolainen, P. O. 1970. Kalastuksesta matkailun myyntivaltti Tornionjokilaaksoon. Matkailun maailma 6/1970. 4 s., s. 24-27.

Helariutta, Lauri 1937. Pohjanlahteen laskevia lohipitoisia jokia. Metsästys ja kalastus . 2 s., s. 202-203. Helsinki.

Hellant, Anders 1973. Akateeminen tutkimus uudesta kalastustavasta Pohjolan joissa. Torninlaakson vuosikirja 1973. 12 s., s. 5-16, suomentanut Tuomo Itkonen. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Herva, Matti 1935. Katsaus Kemijoen lohikalastuksen omistussuhteiden kehitykseen. Pohjois-pohjanmaan maakuntaliiton vuosikirja 3 (1935). 24 s. Oulu.

Herva, Matti 1978. Lohikannan säilyttäminen voimalaitosjoessa.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 12-15. Helsinki.

Herva, Matti 1995. Vanha jokikalastus käytti hyväkseen lohikalojen virtahakuisuutta.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 20-22. Helsinki.

Heusala, Janne 1936. Opintoretkeily Peräpohjolan lohikalastusseuduille.  . Suomen Kalastuslehti. ,  s. 152. Helsinki.

Hiivala, J. F. 1967. Iijoen vonkamies. 113 s. Metsäalan työnjohtajat Ii ry. Oulu.

Hiltunen, M 2005. Istutusveden lämpötilan vaikutus palautustulokseen Kemi-, Ii- ja Oulujoen lohen ja meritaimenen kalanhoitovelvoitteissa v. 1982-2000 Carlin-merkintöjen perusteella. Voimalohi oy. 16 s.+ liitteet , Moniste.

Hiltunen, M. ja Pylväs, M.  2002. Iijokisuun tiedustelu vuoden 2001 kalastuksesta – jokisuu ja merialue. Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskuntain kalanhoitotoimikunta. EMOTR. Voimalohi oy. 18 s.+ liitteet , Moniste.

Hintikka, P. 1963. Iijoen vesistö rakentaminen. Uusi Suomi n:o 57. . Helsinki.

Hintzen, Alexander 1887. Laxens vandringar i Östersjön. Sporten VII. 1 s., sivu 67.

Hoffman, K. 1993. Pohjolan voima 1943-1993 . ISBN 952-90-4637-5 . 241 s. Kaleva. Oulu.

Holmberg, Henrik Johan 1864. Till frågan om laxens vandringar. Öfversigt af K.Svenska Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar VI. 1 s., s. 1.

Holmström, A.  1932. Kutulohien pyynnin vaikeuksia Kemijoella. . Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Honkanen, E. 1948. Ohjeita lohen uistajille . 57 s. Tekijä . Helsinki.

Honkasalo, L., Jokikokko, E. 1987. Uittoperkkaukset ja perattujen jokien kunnostus kalatalouden kannalta: Kirjallisuuskatsaus. Monistettuja julkaisuja 71. 45 s., s. 1-45. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Huhtala, J. 2008. Jokiuitosta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Suomen Ympäristökeskus 29/2008. 105 s. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi.

Hurme, Seppo 1966. Kaakaman lohipadon saalisvaihtelut. Erämies n:o 9/66. 9 s. Tampere.

Hurme, Seppo 1960. Kaakaman lohipato vv. 1923-1948 (1959). Monistettuja julkaisuja. Maataloushallituksen kalataloudellinen tutkimustoimisto; 8. 48 s. Maataloushallituksen kalataloudellinen tutkimustoimisto. Helsinki.

Hurme, Seppo 1952. Kemijoen vesistön tutkimus.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 87. Helsinki.

Hurme, Seppo 1966. Kokemäenjoen alueen vanhat lohivedet. 16 s. Tampere.

Hurme, Seppo 1968. Lippokalastajan saaliit vuosilta 1940-1947 Oulujoen Merikoskesta. Maataloushallituksen Kalataloudellinen tutkimustoimisto. Monistettuja julkaisuja n:o 35. , s. 1-26. Maataloushallitus. Helsinki.

Hurme, Seppo 1969. Oulujärvi lohivetenä. Suomen kalatalous 39. , s. 1-26. Helsinki.

Hurme, Seppo 1961. Pohjanmaan joet vaelluskalavesinä. Monistettuja julkaisuja. Maataloushallituksen kalataloudellinen tutkimustoimisto; 13. 85 . Maataloushallituksen kalataloudellinen tutkimustoimisto. Helsinki.

Hurme, Seppo 1974. Siikajoen lohikanta mahdollista pelastaa. 3 s.

Hurme, Seppo 1967. Suomen Itämeren puoleiset lohi-ja taimenjoet. Erämies n:o 11/66. 5 s., s. 13-17. Kirjapaino sanantie. Tampere.

Hurme, Seppo 1960. Suomen Itämeren puoleiset vaelluskalajoet. Maataloushallituksen Kalataloudellinen tutkimustoimisto. Monistettuja julkaisuja n:o 24. . Maataloushallitus. Helsinki.

Huttula, E., Autti, J. 2006. Kemijoen jokialueen kalataousvelvoitteen tarkkailutulokset vuosina 2000-2004. Tutkimusraportti nro 8. 171 s. Kemijoki oy, Voimalohi oy. Rovaniemi.

Huttula, E., Autti, J. 2009. Kemijoen merialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset 2006 saakka. Tutkimusraportti 12. 113 s. Kemijoki oy. Rovaniemi.

Huttula, E., Autti, J. 2013. Kemijoen merialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset 2011 saakka. Tutkimusraportti 17. 76 s. Kemijoki oy. Rovaniemi.

Huttula, E., Autti, J. 2006. Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Seitakorva-Isohaara vuonna 2005. Tutkimusraportti nro 9. 39 s. Kemijoki oy, Voimalohi oy. Rovaniemi.

Huttula, E., Autti, J. 2004. Selvitys kalastuksesta Ounasjoella vuonna 2001. Tutkimusraportti 7. 22 s.+ liitteet . Kemijoki oy, Voimalohi oy. Rovaniemi.

Huttula, E., Autti, J., Pylväs, M. 1989. Kalastus ja kalansaalis Isohaaran voimalaitosaltaalla ja Kemijokisuulla vuonna 2001. Tutkimusraportti 6. 19 s.+liitteet s. Kemijoki oy.

Huttula, E., Autti, J., Pylväs, M. 2004. Kalastus ja saalis Isohaaran voimalaitosaltaalla ja Kemijokisuulla vuonna 2004. Tutkimusraportti nro 6. . Kemijoki oy, Voimalohi oy. Rovaniemi.

Huttula, E., Hiltunen, M. 1990. Kemijoen kalakantojen velvoitehoidon tarkkailuntulokset vuosina 1983-1988. 84 s. Voimalohi oy.

Huttula, E., Hiltunen, M.  1990. Iijoen kalakantojen velvoitehoidon tarkkailutulokset vuosina 1983-1988. Voimalohi oy. 71 s.+ liittet , Moniste.

Huttula, E., Hiltunen, M., Autti, J. 2002. Kemijoen jokialueen kalataousvelvoitteen tarkkailutulokset vuosina 1994-1999. Tutkimusraportti nro 2. 157 s. Kemijoki oy, Voimalohi oy. Rovaniemi.

Huttula, E., Hiltunen, M., Autti, J. 2002. Kemijoen merialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset 2001 saakka. Tutkimusraportti 5. 119 s. Kemijoki oy, Voimalohi oy. Rovaniemi.

Huttula, T., Juvakka, E. 1997. Virtaukset Tornionjoessa kalakaikuluotaimien läheisyydessä. Raportti mittauksista kesäkuussa 1997. 7 s. + liitteet s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Huusko, A. 1995. Uittoa varten perattujen koskien kunnostusten vaikutuksista kalojen elinalueen laajuuteen ja laatuun Iijoen vesistön kunnostuskohteissa. Kalaraportteja 14. . Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Paltamo.

Huuskonen, Seppo 1986. Iijokiselvitykset valmistuneet. Suomen Kalastuslehti. 40 s.

Huuskonen, Seppo 1992. Pohjois-Suomen vesioikeus antoi luvan kalatien rakentamiseen Kemijoen Isohaaraan.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 28. Helsinki.

Hyvärinen, P., Salojärvi, K., Pushkin, S., Ahonen, M. 1992. Kalojen vaellus Oulujärvestä Oulujokeen. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja. Sarja A 115. 92 s. Vesi- ja ympäristöhallitus. Helsinki.

Hyötyniemi, Hannu 1987. Kaakama, kalan ja kellojen kylä. ISBN 951-99855-8-1. 244 s. oma. Kemi.

Häyrynen, Heikki 1959. Uhkaako tuho Iijoenkin lohikantaa.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 122-123. Helsinki.

I .M. W. 1912. Muutamia näkökohtia Oulujoen lohikalastusolojen uudestaan järjestämisestä. 5 s. Helsinki.

Ikonen, E., Pruuki, V. 1990. Itämeren lohikannat ja lohenkalastus. Suomen kalatalous n:o 56. 12 s., s.27-39 Riista- ja kalataoluden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston julkaisusarja.Jorma Toivonen 60 vuotta. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Ikonen, E., Torvi, I. 1998. Miksi luonnonkantajokiin nousi poikkeuksellisen paljon lohia vuosina 1996 ja 1997- jatkuuko runsas nousu vielä 1998. Suomen Kalastuslehti. 3 s., s. 34-36. Helsinki.

Imatran Voima Oy 1962. Torniojoen kalastusselvitys. .

Insinööritoimisto oy. Vesitekniikka Ab  1967. Kemijoen yleistutkimus vv. 1964–66. 411 s., 18 liitettä, karttoja.  Rauma.

Isomaa, M., Laine, A. 2008. The ascent of salmon and sea trout in the Merikoski fishway. Final report of Oulu and Lososinka River survey in 2006-2007. .

Itkonen, Martti 1998. Iijoen Uittoyhdistys. 154 s. Värisuora oy. Kemi.

Itkonen, Martti 1976. Kemijoen Uittoyhdistys 1901-1976. 174 s. Pohjolan Sanomat. Kemi.

Itkonen, Martti 2001. Kemijoen Uittoyhdistys 1901-2001. 243 s. Tornion kirjapaino. Tornio.

Itkonen, T. 1996. Lausunto Vuotoksen altaan veden laadun kehittymisestä sekä altaan vaikutus Kemijoen, Kemijärven ja Perämeren tilaan. Vuotoksen tekoaltaan vesioikeudellisen katselmustoimituksen katsalmuskirjan liite 12. .

Itkonen, Tuomo 1949. Kirkonarkistojen tietoja Kemijoen kalastuksesta. Jatuli 1. 5 s., s. 56-60. Kemi.

Jaakko, K. 1987. Muistoja uittoväylältä. Torninlaakson vuosikirja 1987. 4 s., s. 175-177. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Jaukkuri, M., Orell, P., Kanniainen, T., Vierelä, M., Huusko, R., Mäki-Petäys, A., Meer van der, O., Jokikokko, E. 2012. Ylisiirrettyjen lohien radiotelemetriatutkimus Kemi-Ounasjoella v. 2010-2011. RKTL:n työraportteja 11/2012. 46 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Jokikokko, E. 2006. Atlantic salmon (Salmo salar L.) stocking in the Simojoki river as a management practice. Oulun Yliopisto. A 472. 32+6+13+6+9+6+8 s., Väitöskirja. Oulu.

Jokikokko, E. 1999. Density of brown trout, Salmo trutta L., and Atlantic salmon, Salmo salar L., parr after point and scatter stocking of fry. Fisheries Management and Ecology 6. , p. 475-486.

Jokikokko, E. 2002. Migration of wild and reared Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the river Simojoki, northern Finland. Fisheries Research 58(1)2002. , s. 15-23. Helsinki.

Jokikokko, E. . Simojoen lohi noussut aallonpohjasta. Kala- ja riistaraportteja nro 167. , s. 23-25. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Jokikokko, E. 2004. Simojoen lohitutkimukset vuosina 2001–2003. Kala- ja riistaraportteja nro 313. 15 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Jokikokko, E. 2004. Simojoen lohitutkimukset vuosina 2001–2004. Kala- ja riistaraportteja nro 313. 15 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Jokikokko, E. 1993. Simojoen ylimmän osan ja sivujokien kalastoselvitys ja koskikartoitus. Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 64. 39 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Jokikokko, E., Hietanen, K., Iivari, H. 2009. Simojoen lohikannan seurantatulokset 2004-2008 . Riista- ja kalatalous. Selvityksiä 11/2009. 26 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Tampere.

Jokikokko, E., Jutila, E. 2007.  Kalastuksen säätely vaikutti uudelleen kutijoiden määrään Simojoella. Suomen Kalastuslehti 3/2007. , s. 16-17.

Jokikokko, E., Jutila, E. 2005.  Kesänvanhoina ja vuodenvanhoina istutettujen lohenpoikasten smolttituotto Simojoella. Suomen Kalastuslehti 3/2005. , s. 12-14.

Jokikokko, E., Jutila, E. 2009.  Numbers of ascending wild and reared Atlantic salmon adults in relation to smolt output of the Simojoki river in the northern Baltic Sea. Fisheries Management and Ecology 16. , s. 165-167.

Jokikokko, E., Jutila, E. 2000. A Study of the Fish Fauna and Rapid Areas of the Uppermost Reaches and Tributaries of the Simojoki River. Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 64. 39 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Jokikokko, E., Jutila, E. 2005. Effect of fishing regulation on the occurrence of repeat spawners and age distribution of Atlantic salmon in a northern Baltic river. Fisheries Management and Ecology 12(5). , s. 341-347.

Jokikokko, E., Jutila, E. 1998. The effects of stocking with salmon parr, Salmo salar, on the smolt production in the River Simojoki, Northern Finland. In: Cowx I.G. (ed) Stocking and Introduction of Fish. Blackwell Scientific Publications . , p. 35-45. Oxford.

Jokikokko, E., Jutila, E.  2004.  Divergence in smolt production from the stocking of 1-summer-old and 1-year-old Atlantic salmon parr in a northern Baltic river. Journal of Applied Ichthyology 20(6). , s. 511-516.

Jokikokko, E., Jutila, E., Julkunen, M., Rytilahti, J., Hietanen, K.  2004. Kalastuksen säätely ja istutukset vaikuttaneet keskeisesti Simojoen lohikannan kehitykseen. . Suomen Kalastuslehti 111(5). , s.18-20.

Jokikokko, E., Kallio-Nyberg, I., Jutila, E. 2004. The timing, sex and age composition of the wild and reared Atlantic salmon ascending the Simojoki River, northern Finland. Journal of Applied Ichthyology 20(1). ,  s. 37-42.

Jokikokko, E., Kallio-Nyberg, I., Jutila, E.  2004. Lohen alkuperä vaikuttaa Simojokeen nousevan emokannan rakenteeseen. Suomen Kalastuslehti 111(7). , s. 8-10.

Jokikokko, E., Mäntyniemi, S. 2003. The survival of stocked Atlantic salmon smolts during sea run and the timing of migration in the river Simojoki, northern Finland. Aquaculture 219. , p. 431-444.

Jokikokko, E., Saloniemi, I., Kallio-Nyberg, I., Jutila, E., Pasanen, P. 2004. Smolttien koolla suurempi merkitys lohien eloonjääntiin huonoina vuosina. Suomen Kalastuslehti 8/2004. , s. 20-22.

Jokikokko, E., Saloniemi, I., Kallio-Nyberg, I., Jutila, E., Pasanen, P. 2004. Survival of reared and wild Atlantic salmon smolts: size matters more in bad years. ICES Journal of Marine Science 61. , p. 782-787.

Jokikokko, E., Viitala, J. 1995. Lohien telemetriseuranta Kemijokisuulla ja Isohaaran yläpuolisessa patoaltaassa vuonna 1995. Kala- ja riistaraportteja nro 43. 10+20 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Jokikokko, E.; Kallio-Nyberg, I.; Jutila, E.; Saloniemi, I.  2006. Effect of origin, sex and sea age of Atlantic salmon on their recapture rate after river ascent. Journal of Applied Ichthyology 22(6):. , s. 489-494.

Jokikokko, E.; Kallio-Nyberg, I.; Saloniemi, I.; Jutila, E.  2006. The survival of semi-wild, wild and hatchery-reared Atlantic salmon smolts of the Simojoki River in the Baltic Sea. Journal of Fish Biology 68. , p. 430-442.

Joona, Juha 2011. Pohjois-lapin erityiset kalastusoikeuskysymykset. Juridica Lapponica 36. 286 s., ISBN 978-952-484-493-2. Sevenprint. Rovaniemi.

Junninen, Mikko, Kononen, Susanna 1995. Vesiraja 4,8 m. Valokuvia Vuotoksesta. ISBN 951-749-229-4. 48 s. Pohjoinen. Oulu.

Juntunen, K., Jokikokko, E., Niemitalo, V.  2002. Simojoen, Kiiminkijoen ja  Pyhäjoen vapakalastus vuonna 2001. Kala- ja riistaraportteja nro 251. 21s. + 11 liitettä . Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Oulu.

Juntunen, K., Kemppainen, S., Jokikokko, E. 2001. Simojoen, Kiiminkijoen ja  Pyhäjoen vapakalastus vuonna 2000. Kala- ja riistaraportteja nro 231. 15s + 11 liitettä . Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Oulu.

Juntunen, K., Niemitalo, V., Jokikokko, E.  2003. Simojoen, Kiiminkijoen ja  Pyhäjoen vapakalastus vuonna 2002. Kala- ja riistaraportteja nro 276. 29s. + 16 liitettä . Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Oulu.

Juntunen, K., Paso, J., Jokikokko, E. 2001. Lohi nousee Simojokeen, Kuivajokeen, Kiiminkijokeen ja Pyhäjokeen. Tuloksia ja päätelmiä vuosien 1999-2000 seurannoista. Kala- ja riistaraportteja nro 221. 49 . Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Oulu.

Juntunen, Keijo 2001. Lohi palaa entisiin lohijokiin – kun niin halutaan.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 10-15. Helsinki.

Juola, M., Hiltunen, M. 1990. Kemijoen kalanhoitovelvotteiden vuosisuunnitelma 1990. 8 s.+ liitteet s., Moniste.

Juola, M., Hiltunen, M. 1990. Kemijoen velvoiteistutukset ja istutustoimenpiteiden tarkkailu vuonna 1989. 9 s.+ liitteet s., Moniste. Voimalohi oy.

Juola, Markku 1976. Kemijoen vesistöalueen velvoitehoidosta ja sen kehittämistarpeesta.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 95-97. Helsinki.

Juola, Markku 1992. Käytännön kokemuksia istutuksista ja näkemyksiä tutkimustarpeista Kemi- ja Iijoen rakennetuilla osilla. Suomen Voimalaitosyhdistys ry:n seminaari 1.- 2.6. 1992, Masala. 4+3 s. Helsinki.

Jurvelin, Pekka 2002. Vaijettu joki. Oulujoen Reitti ry. 205 s. Gummerus. Jyväskylä.

Jutila, E. 2008. From the river to the open sea- a critical life phase of yong Atlantic salmon migrating the Simo river. University of Helsinki, Faculty of Biosciences, Department of Biological and Environmental Sciences. 28+10+10+9+10+14 s., Väitöskirja. Helsinki.

Jutila, E. 1986. Lohenoikastuotannon ja kalansaaliiden kehitys Simojoessa koskien kunnostuksen jälkeen vuosina 1982-1985. Monistettuja julkaisuja 71. 49 s., s. 47-96. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Jutila, E. 1987. Lohenpoikastuotanto ja kalansaaliin kehitys Simojoessa koskien kunnostuksen jälkeen vuosina 1982-1985. Monistettuja julkaisuja 71. 50 s., s. 47-96. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Jutila, E. 1990. Simojoen lohi tutkimuksen ja hoidon kohteena. Suomen kalatalous n:o 56. 8 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Jutila, E. 1987. Simojoen luonnonvaraista lohikantaa uhkaa sukupuuttoon kuoleminen. Suomen Kalastuslehti. 4 s., s. 38-41. Helsinki.

Jutila, E., Jokikokko, E. 2008. Seasonal differences in smolt traits and post-smolt survival of wild Atlantic salmon, Salmo salar, migrating from a northern boreal river. Fisheries Management and Ecology 15. , s. 1-9.

Jutila, E., Jokikokko, E., Ikonen, E.  2009. Post-smolt migration of Atlantic salmon, Salmo salar L., from the Simojoki river to the Baltic Sea. Journal of Applied Ichtyology 25 . , s. 190-194.

Jutila, E., Jokikokko, E., Julkunen, M.  2005.  The smolt run and postsmolt survival of Atlantic salmon, Salmo salar L., in relation to early summer water temperatures in the northern Baltic Sea. Ecology of Freshwater Fish 14(1). , s. 69-78.

Jutila, E., Jokikokko, E., Julkunen, M.  2005. Joki-, ja meriveden alkukesän lämpötilat vaikuttavat lohen smolttivaelluksen ajoittumiseen ja henkiinjääntiin. Suomen Kalastuslehti 7/2005. , s. 16-18.

Jutila, E., Jokikokko, E., Julkunen, M.  2003. Management of Atlantic salmon in the Simojoki river, northern Gulf of Bothnia: effects of stocking and fishing regulation.  Fisheries Research 64(1). , s. 5-17.

Jutila, E., Jokikokko, E., Salo, P. 1999. Development of rod fishing in the Simojoki River: fishing in the municipalities of Simo and Ranua, 1994-1997. Riista ja Kalatalouden tutkimuslaitos. 30 s., Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 154. Helsinki.

Jutila, E., Pruuki, V. 1988. The enhancement of the salmon stocks in the Simojoki and Tornionjoki rivers by stocking parr in the rapids. Agua Fennica vol. 18. 7 s., s. 93-99.

Jutila, E., Pruuki, V. 1987. The improvement of the salmon stocks in the Simojoki and Tornionjoki rivers by stocking parr i the rapids. International Councill for the Exploration of the Sea (ICES C. M. 1987/M:25). 17 s. Copenhagen.

Jutila, E., Pruuki, V. 1987. The improvement of the salmon stocks in the Simojoki and Tornionjoki rivers by stocking parr i the rapids. International Councill for the Exploration of the Sea (ICES C. M. 1987/M:25). 17 s. Copenhagen.

Jutila, E.; Jokikokko, E.; Julkunen, M.  2006. Long-term changes in the smolt size and age of Atlantic salmon, Salmo salar L., in a northern Baltic river related to parr density, growth opportunity and postsmolt survival. Ecology of Freshwater Fish 15(3). , s. 321-330.

Juvelius, J. H. 1870. Lax- och sikfiskerierne inom Kello by af Ijå- samt Muhos, Uleå, Limingå, Karlö, Siikajoki, Salo och Pyhäjoki socknar af Uleåborgs län; upprettad år 1870. Maa- ja metsätalousministeriön arkisto. .

Järvenpää, L., Jormola, J., Tammela, S. 2010. Luonnonmukaisten ohitusuomien suunnittelu rakennetussa vesistössä : lohen palauttaminen Oulujokeen . Suomen ympäristökeskuksen raportteja, 1796-1726 ; 5/2010. 78 s. Suomen Ympäristökeskus. Helsinki.

Järvi, T. H.  1935. Eräs Itämeren lohikannan tukemista tarkoittava sopimusluonnos.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 85-90.

Järvi, T. H.  1938. Fluctuations in the Baltic stock of salmon (1921–1935). . Rapports et Proces-verbaux des Reunions volume CVI . 114 s.

Järvi, T. H.  1938. Fluctuations in the Baltic stock of salmon (1921–1935). Conseil Permanent International pour l’Exploration de la Mer. Rapports et Procés-Verbaux Des Réunions. CVI. Rapports et Proces-verbaux des Reunions volume CVI . 114 s.

Järvi, T. H.  1939. Hajanaisia havaintoja. : 33. Todisteia lohien suorittamista matkoista. . .

Järvi, T. H.  1936. Havslaxens vandringar, deras utsträckning och hastighet vid Norges kuster. Fiskeritidskrift för Finland. 3 s. Helsinki.

Järvi, T. H.  1947. Itämeren lohi ekologisen tutkimuksen kohteena. Societas scientiarum Fennica årsbok-vuosikirja XXV B n:o 3. 21 s. Helsinki.

Järvi, T. H.  1938. Itämeren lohikannan vaihteluista. .

Järvi, T. H.  1932. Koukun mukaansa riuhtaisseet lohet vaellustensa selvittäjinä. . Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Järvi, T. H.  1939. Kroken som märke vid laxens vandring. Fiskeritidskrift för Finland. 6 s., s. 41-46. Helsinki.

Järvi, T. H.  1937. Laxarternas näringsvärden. Fiskeritidskrift för Finland. 4 s. Helsinki.

Järvi, T. H.  1932. Laxkrokar som märken. Fiskeritidskrift för Finland. 4 s., s. 149-152. Helsinki.

Järvi, T. H.  1935-36. Lohen kulkusuunnista Itämeressä. , Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica Vol. 11 190. .

Järvi, T. H.  1921. Lohesta ja lohenkalastuksesta. 1 s., Meddelanden af Societas pro fauna et Flora Fennica 47.

Järvi, T. H.  1923. Lohien “yksilötodistukset”. Kolme esimerkkiä niistä. 7 s., Metsästys ja Kalastus . Helsinki.

Järvi, T. H.  1937. Lohien rauhoitusajasta. Urheilukalastaja. 3 s.

Järvi, T. H.  1937. Lohien rauhoitusajasta.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 142-143. Helsinki.

Järvi, T. H.  1940. Lohikantojen ylläpitämiseksi tehdyt poikasistutukset.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 101-107. Helsinki.

Järvi, T. H.  1937. Lohilajien ravintoarvot. . Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Järvi, T. H.  1925. Lohisaalis kuluneena pyyntikautena. . Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Järvi, T. H.  1950. Lohista yksilöinä ja lohikannan vaihteluista.  . Suomen Kalastuslehti. ,  s. 37-38. Helsinki.

Järvi, T. H.  1933. Merilohikannan tukemiseksi harjoitettu kalanviljelys.  : Suomessa saadut tähänastiset kokemukset. . Suomen Kalastuslehti. , s. 177-188. Helsinki.

Järvi, T. H.  1931. Merkityt lohet. : Katsaus Itämeren lohialueelta saatuihin tuloksiin. . Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Järvi, T. H.  1931. Merkityt lohet. Katsaus Itämeren lohialueelta saatuihin tuloksiin. Ylipainos Suomen Kalastuslehdestä, 1931, nrot 4-5. 19 s.

Järvi, T. H.  1934. Merkityt lohet: uusia tapauksia (1-5). . Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Järvi, T. H.  1931. Märkta laxar. En översikt av resultaten inom Östersjöområdet. Fiskeritidskrift för Finland. 5+6 s., s. 93-97, 133-139. Helsinki.

Järvi, T. H.  1934. Märkta laxar: nya fall (1-5). Fiskeritidskrift för Finland. 4 s., s. 21-24. Helsinki.

Järvi, T. H.  1934. Om acklimatiseringsförsök av stilla havets laxarter i Finlands vatten. Fiskeritidskrift för Finland. 4 s. Helsinki.

Järvi, T. H.  1940. Om Bottenvikens laxar och laxfångst. Fiskeritidskrift för Finland. 5 s., s. 49-53. Helsinki.

Järvi, T. H.  1939. Om Bottenshavets laxar och laxfängs. Finlands Jakt- och Fisketidskrift. 7 s., s. 204-210. Helsingfors.

Järvi, T. H.  1948. On the periodicity of salmon reproduction in the northern Baltic area and its causes. Rapports et Procès-Verbaux des Réunions. Volume CXIX. 131 s. Copenhague.

Järvi, T. H.  1939. Perämeren lohista ja lohensaaliista suomunäytteiden antamassa valaistuksessa. 8 s. Kemin Sanomalehti- ja kirjapaino-Oy. Kemi.

Järvi, T. H.  1929. Puutavaran lauttauksen ja kalastuselinkeinon välisistä suhteista. 55 s. . Suomen Uittajainyhdistys r. y. . Helsinki.

Järvi, T. H.  1928. Remarks as to the question of a size limit for the Salmon in the Baltic. Cons. Perm. intern. pour l´export de la mer. Rapp. Et proces-verbaux 47. 2 s. , s. 103-104.

Järvi, T. H.  1932. Suomen merikalastus ja jokipyynti. 188 s. WSOY. Porvoo.

Järvi, T. H.  1932. Syksyllä kutevien kalalajien mätimääristä. : 1. Merilohi. . Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Järvi, T. H.  1932. Syntyväisyydestä ja kuolleisuudesta Itämeren lohikannassa.  . Suomen Kalastuslehti. ,  s. 97-107. Helsinki.

Järvi, T. H.  1958. Uber die lachserträge im Oulujoki in den jahren 1870-1948. Eine biologisch-statische untersuchung. Suomen kalatalous-Finlands fiskerier n:o 23, . 40 s., Acta zoologica fennica 94. Maataloushallitus. Helsinki.

Järvi, T. H.  1959. Uber die lachserträge im Oulujoki in den jahren 1870-1948. Zweiter abschnitt. Die hydrographischen und meteorologischen faktoren. Suomen kalatalous-Finlands fiskerier n:o 24. 31 s., Acta zoologica fennica 98. Maataloushallitus. Helsinki.

Järvi, T. H.  1917. Uitettavien puitten kuoriminen kalavesien suojelukeinona. Suomen kalatalous n:o 4. 29 s., s.109-138. Suomen kalastusyhdistys. Helsinki.

Järvi, T. H.  1964. Vaiheluokat ja jaksollisuus Perämerialueen lohensaaliissa. Suomalainen tiedeakatemia. Esitelmät ja pöytäkirjat 1964. 16 s., s. 107-122.

Järvi, T. H.  1938. Vaihtelut Itämeren lohikannassa (1921-1935). Suomen kalatalous-Finlands fiskerier n:o 13. 170 s. Maataloushallitus. Helsinki.

Järvi, T. H. , Wuorentaus, Y.  1929. Havaintoja uittojätteistä ja pohjaeläimistöstä. Lausunto Suomen uittajain yhdistykselle. 9 s. , s. 17-25. Helsinki.

Järvikoski, T., Kylämäki, J. 1981. Isohaaran padosta Kemijoen karvalakkilähetystöön. Turun Yliopisto, sosiologian tutkimuksia 103. . Turun yliopisto. Turku.

Järvikoski, Timo 1979. Vesien säännöstely ja paikallisyhteisö. Turun Yliopisto, sosiologian tutkimuksia. Sarja B. 188 s. Turku.

Jääskeläinen, Viljo 1913. Anteckningar om Kemiälfs fiskfauna. Finlands fiskerier band 2. 70 s., s.133-204. Fiskeriföreningen i Finland. Helsingfors.

Jääskeläinen, Viljo 1913. Huomioita Kemijoen kalastosta. Suomen kalatalous n:o 2. 70 s., s.133-203. Suomen kalastusyhdistys. Helsinki.

Jääskeläinen, Viljo 1913. Kalaloiset Kemijoessa. Meddelanden af Societas pro fauna et Flora Fennica 39. 1 s., s. 92-93.

K: va 1924. Laxfisket i Ule älv. 1 s., Finlands Jakt- och Fisketidskrift. Helsingfors.

K: va 1923. Laxstammen i Uleaälv. Finlands Jakttidskrift. 1 s., s. 188. Helsingfors.

Kallikoski, J. 2005. Vesi palaa sijoilleen : Iijoen maisemointityö 1991-2004. 44 s. Pohjolan Voima. Helsinki.

Kallio, A., Airaksinen, J., Haahti, H., Lind, E. A. 1975. Kemijoen kalaportaasta esitetään tutkimusta. Pohjolan Sanomat no 60. 1 s., s. 4. Kemi.

Kallio, I. 1986. Vaelluskalakantojen nykyinen tila ja hoito. Monistettuja julkaisuja nro 44. 51 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Kallio-Nyberg, I. 1988. Lohikalalajien hoito ja suojelu geneettisen tietämyksen pohjalta. Suomen kalatalous n:o 53. 11 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Kallio-Nyberg, I., Ikonen, E. 1992. Iijoen ja Nevan lohet vaeltavat eri tavoin. Suomen Kalastuslehti. 3 s., s. 20-22. Helsinki.

Kallio-Nyberg, I., Jutila, E., Saloniemi, I., Jokikokko, E. 2004. Association between environmental factors, smolt size and the survival of wild and reared Atlantic salmon from the Simojoki River in the Baltic Sea. . Journal of Fish Biology 65(1). , s. 122-134.

Kallio-Nyberg, I., Jutila, E., Saloniemi, I., Jokikokko, E. 2004. Ympäristötekijöiden ja smolttien ominaisuuksien vaikutus Simojoen lohien eloonjääntiin meressä. Suomen Kalastuslehti 6/2004. .

Kallio-Nyberg, I., Pruuki, V. 1987. Tornionjoen lohikannan kutunousu ja monimuotoisuus. Monistettuja julkaisuja 70. 27 s., s. 47-74. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Kallio-Nyberg, I., Romakkaniemi, A. 1998. Spawning Migration of Salmon (Salmo Salar) in the River Tornionjoki and in the Bothnian Bay on the Basis of Catch Data from 1920\’s till 1950\’s. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 38 s., Kala- ja riistaraportteja nro 104. Helsinki.

Kamula, R., Laine, A., Laajala, E., Karjalainen, T. 2010. Opening up possibilities for salmon migration in the River Oulujoki. Prceeding of the IX International Symposium on Cold Regions Development, Yakuts, the Sakta Republik. .

Kangas, Helena 1951. Lohi loppuu Suomesta. Suomen kuvalehti 1951:45. 3 s., s. 14-15,32.

Kankaanranta, K. 1970. Lauttojen puutavaran kuljetus Tornionjoella. Torninlaakson vuosikirja 1970. 8 s., s. 146-151. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Kannala, K. 2006. Itämeren lohijoet täyteen poikastuotantoon. Helsingin Sanomat 21.4.2006. 1 s. Helsinki.

Kantojärvi, Veikko 1994. Kemin virkistyskalastuksen kehittäminen. Yleissuunnitelma. Kemin kaupunki ympäristösuojelujulkaisu n:o 18 (1994). 23 s. Ekomac oy.

Karjalainen, T. P., Ryrkönen, A-M., Mäki-Petäys, A., Autti, O. 1993. Monitavoitearviointi Iijoen vaelluskalakantojen palauttamisen tukena . 93 s. Suomen Ympäristökeskus. Helsinki.

Karsikas, Leevi 1995. Tarinoita Kemijoen latvoilta. 951-23-3506-9. 202 s. Ka.

Karttunen, V.,  Pruuki, V. 1992. Tornionjoen lohi ja lohen kalastus. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 57 s., Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar 49. Helsinki.

Karttunen, V., Jutila, E. 1993. Kalastustilastoja Simon ja Ranuan kunnissa vuosina 1986 ja 1990. Kalatutkimuksia 64. 34 s., s. 43-77. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Karttunen, V., Romakkaniemi, A., Pruuki, V. 1991. Kalastustilastoja Tornionjoen vesistöstä vuodelta 1990. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. , Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar 36. Helsinki.

Karvonen, P. J. 1953. Lapin lohi-lohemme loppu?. Metsästys ja kalastus . 4 s., s. 390-393. Helsinki.

Katainen, H. 1998. Lukijoilta. Totnionjoen lohestuksen nousu ja tuho. Urheilukalastus 5/1998. 1 s., s. 5. SUKL. Helsinki.

Kaukoranta, E. 1972. Oulujoen vaelluskaloista. Luk-tutkielma. OyEl. 26 s. Oulun Yliopisto. Oulu.

Kauppila, P., Karjalainen, T. P., Harju, K., Arvio, A. 2011. Kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset : esimerkkinä Iijoen valuma-alueen kunnat. Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia ja selvityksiä, 1799-4764 ; 12/2011. 36 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Kemijoen kalanviljelykomitea 1957. Toimitukselle lähetettyä: Vielä vastinetta Kemijokelaiselle.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 129-130.

Kemijoen Pransu 1971. Lohenpyynti entisaikaan. Totto X. 4 s. , s. 86-89. Kotseutu yhdistys Totto ry. Rovaniemi.

Kemijoen Taivalkosken tutkimusrahasto 1966. Tutkimus Taivalkosken kalastusvahingoista. Kemijoen Taivalkosken tutkimusrahasto Julkaisu n:o 1. 53 s. Kemi.

Kemijokelainen 1952. Kemijoen kalakysymys.  . Suomen Kalastuslehti. ,  s. 112-115 (120-123. Helsinki.

Kemijokelainen 1957. Toimitukselle: Väittely Kemijoen asiasta jatkuu: Vastinetta Kemijoen kalanviljelykomitealle.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 95-99. Helsinki.

Kemijoki oy 1974. Kemijoen vesistön säännöstely. 16 s. Sävypaino. Espoo.

Kemppainen, S. 1994. Kiiminkijoen vapakalstuksen kehitys vuosina 1989-1992. Kalatutkimuksia 79. 39+7 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Kemppainen, S. 1994. Lohi- ja meritaimenkannan hoitosuunnitelma Kiiminkijoelle. Kalaraportteja 5. . Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Taivalkoski.

Kemppainen, S., Hyvärinen, P. 1998. Lohen ja meritaimenen kotiutusistuitusten seuranta Kiiminkijoella. Vuoden 1997 tulokaet. Kala-ja riistaraportteja 112. . Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Paltamo.

Kemppainen, S., Juntunen, K. (toim.) 2000. Simojoen, Kiiminkijoen ja Pyhäjoen vapakalastus vuonna 1999. . Kala-ja riistaraportteja 183. 17 . Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Oulu.

Kemppainen, S., Niemitalo, V., Lehtinen, E., Pasanen, P. 1995. Lohen ja meritaimenen istutustutkimukset Kiiminkijoella. Kalatutkimuksia 95. 36+10 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Kerkkonen, Elna 1950. Koskitoimikunta vuosina 1917-1947. 106 s. Helsinki.

Kesti, Y. H 1933. Syökö lohi kutuaikana ?. Metsästys ja Kalastus . 2 s. Helsinki.

Kesti, Y. H.  1949. Missä on syy lohikannan häviämiseen?  . Suomen Kalastuslehti. , s. 8-10.

Kesti, Y. H.  1931. Suppo ja sen vaikutus lohikantaan. . Suomen Kalastuslehti. .

Ketonen, T. J. 1921. Huru ma fångade lax i den gamla, goda tiden. Stockmanns sportavdelning katalog n: o 41. 2 s. Helsingfors.

Kettunen, A., Niemelä, A. 1976. Kemijoen ja Simojoen vesistöjen vesien käytön kokonaissuunnitelma. Uitto ja vesiliikenne. 155 s.+ liitteet s. Suunnittelukortes oy. Oulu.

Kilpinen, Kari 2007. Lohi oli osa Pohjois-Euroopan valtapolitiikkaa jo keskiajalla.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 20-21.

Kirtelä, Martti 1937. Lohia pellonojissakin. . Suomen Kalastuslehti. .

Kivinen, Pentti, Saares, Kari, Torkko, Markku 1984. Ylävirtaan. 152 s. Kemijoki oy. Helsinki.

Klapuri, K. J., Vänttinen, T. 1974. Vaelluskala rysäpyynnin kannattavuudesta Kemijokisuulla vuosina 1935-1957. Suomen kalatalous n:o 47. 11 s., s.7-18 Riista- ja kalataoluden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston julkaisusarja . Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Klemetti, K. 1964. Murolan ent. lohipadon teknillisistä latteista ja vähän muustakin. Totto VII. 7 s., s. 60-66. Kotseutu yhdistys Totto ry. Rovaniemi.

Kokko, Tapani 1994. Uusiutuvaa saastento energiaa, Kemi- ja Iijoen vesivoima. 160 s. Levintuote . Oulu.

Koljonen, Marja-Liisa 1999. Genetic structure of Atlantic salmon in the Baltic Sea, stock mixture analysis and conservation strategies . Department of Biosciences, Division of Genetics, University of Helsinki and Finnish Game and Fisheries Research Institut. – Tiivistelmä ja 5 erip. 53+84 s. Helsingin yliopisto. Helsinki.

Koljonen, Marja-Liisa 1984. Ihmisen toiminnan vaikutus lohen perinnölliseen rakenteeseen. Monistettuja julkaisuja nro 18. 39 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Koljonen, Marja-Liisa 2008. Itämeren lohen levinneisyyshistoria . Riista- ja kalatalous. Selvityksiä  15/2008. 16 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Tampere.

Koljonen, Marja-Liisa 1995. Itämeren luonnonvaraiset lohikannat ovat edelleen monimuotoisia. Suomen Kalastuslehti. 4 s., s. 16-19. Helsinki.

Koljonen, Marja-Liisa 1996. Lohisaaliiden kantakoostumus vaihtelee vuodenajoittain. Suomen Kalastuslehti. 3 s., s. 14-16. Helsinki.

Koljonen, Marja-Liisa 1994. Perinnölliset erot kertovat lohikantojen saalisosuuksista.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 22-24. Helsinki.

Koljonen, Marja-Liisa 1984. Suomen lohikantojen entsyymigeneettinen muuntelu. Pro-gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto Perinnöllisyystieteen laitos. 94 s. Helsingin Yliopisto. Helsinki.

Komiteamietintö 1956. Kemijoen kalanviljelykomitean mietintö.  . 181 s. Helsinki.

Komiteamietintö 1982. Koskien suojelutoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 1982:72. 163 s. Valtion painatuskeskus. Helsinki.

Komiteamietintö 1984. Lohikantojen säätelytoimikunnan mietintö. ISBN 951-46-5887-6. 133+6 s., Komiteamietintö 19844. Helsinki.

Komulainen, R. 1993. Taistelu Iijoen lohesta. Valtion ja lohenkalastajien suhteet Iijokisuulla 1920-1960. Oulun yliopiston Historian laitos. Yleisen historian lisensisaattitutkimus. . Oulun Yliopisto. Oulu.

Korhonen, A. 1914. Lohen salakalastus Oulujoessa suunnaton. Suomen Kalastuslehti. 2 s., s. 186-187. Helsinki.

Korhonen, Aug. 1914. Merkittyjä lohia Oulujoessa. Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Korhonen, M. 1961. Pahkakosken ylisiirtokalastus vuonna 1961. Maataloushallituksen Kalatalousosaton arkisto. . Helsinki.

Korhonen, M. 1962. Pahkakosken ylisiirtokalastus vuonna 1962. Maataloushallituksen Kalatalousosaton arkisto. . Helsinki.

Korhonen, Markus H. 2000. Viktoriaaninen loma Pohjolassa. Lordeja Oulujoen koskissa. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys r.y. Faravid XXIV. 37 s., s. 27-63. Gummerus.

Korhonen, O. 1911. Katkonaisia muistelmia Oulun seudun kalastusoloista v. 1910. Suomen Kalastuslehti. 3 s., s. 16-18. Helsinki.

Korpela, K. 1977. Ice formation in the Kemi River and its effect on the Taivalkoski power construction site . Turun yliopiston maaperägeologian osaston julkaisuja, 0356-7400; 29. 18 s. Turun yliopisto. Turku.

Korpijärvi, Väinö 1960. Helsingin herroja entisaikaan kemijoella.Muistelmia lohirikkaan Jaatilan suvannon vaiheilta. Metsästys ja kalastus . 4 s., s. 179-182. Helsinki.

Korteniemi, O. 1987. Tornionjoen lohikysymys kuntien näkökulmasta. Suomen Kalastuslehti. 5 s., s. 33-37. Helsinki.

Koskenranta, T. 1995. Kurkiaskan vesivoimalaitoksen vaikutusalueen mielipidekartoitus. 15 s., Moniste. Kemijoki oy.

Koskinen, Yrjö 1879. Kemin ja Iin lohivesien vanhempi historia. 21 s. Helsinki.

Kotkasaari, Timo 1979. Kemijokikorvaukset poikkeuslailla?  . Suomen Kalastuslehti. , s. 14. Helsinki.

Krause, F. 2010. Thinking like a river: An anthropology of water and its uses along the Kemi River, Northern Finland. Phd thesis in Anthropology. . University of Aberdeen. Aberdeen.

Kuikka, Sakari 1991. Itämeren lohikantojen ennustaminen ja kalastuksen säätely.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 314-319. Helsinki.

Kuittinen, K. 1989. Tornion lohi kuolee vaikka kaikki sitä suojelevat. Erä vol. 12. 6 s., s. 17-22. Helsinki.

Kurki-Suonio, Ilmo 1957. Länsirajan lohisota. Kuvaposti n:o 21. 3 s., s. 2-4. Kustannusosakeyhtio Otavan syväpaino. Helsinki.

Kuurre, K, Pulliainen, E. 2008. Vapaa Iijoki. ISBN 978-951-98563-2-2. 92 s. Artic Light. Oulu.

Kuusela, A., Relander, A., Ylisaukko-oja, B. 2003. Pohjoisen vesiltä monipuoliseksi energiayhtiöksi : Pohjolan Voima 60 vuotta. ISBN 951-37-3892-2 . 160 s. Edita. Helsinki.

Kuusikko, K. 1994. Suomalais-ruotsalainen rajajokisopimus ja -komissio kansainvälisoikeudellisestitarkasteltuna. Torninlaakson vuosikirja 1994. 15 s., s. 213-227. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Kemi.

Kuuskoski, M., Salminen, P., Vahtola, J., Vasala, P. 1991. Vesivoimaa Oulujoesta 50 vuotta. ISBN 952-90-2754-0. 304 s. Oulujoki Osakeyhtiö. Oulu.

Kännö, S. 1984. Irtouiton vaikutukset Ylä-Kemijoella vuosina 1980-1983. 38 s. + liitteet s., Moniste. Lapin vesipiirin vesitoimisto. Rovaniemi.

Kännö, S. 1989. Kemijoen vesistön jokien kalatutkimuksien tuloksista vuosina 1979-85.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 246-248.

Kännö, S., Anttinen, P. 1989. Kemijoen vesistön suurimpien jokien kalataloudellinen tila 1980-luvun alkupuolilla. Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisuja nro 35: 1-86. 86 s. Vesi- ja ympäristöhallitus.

Kännö, S., Matinlompola, R. 1983. Kalastus Ounasjoella vuosina 1981-82. Ounasjoen luonnontaloudellisen kehittämissuunnitelman kalatalousosan väliraportti v. 1983. 20 s., Moniste. Lapin vesipiirin vesitoimisto. Rovaniemi.

Kännö, S., Pruuki, V., Anttinen, P. 1987. Ounasjoen kalastus ja kalakannat. Suomen Kalastuslehti. 4 s., s. 13-16. Helsinki.

Kännö, S., Pruuki, V., Anttinen, P., Ahvonen, A., Harju, I. 1986. Ounasjoen kalataloudellinen käyttö-ja hoitosuunnitelma. Tiedotus 274. . Vesihallitus.

Kännö, S., Salonen, E. 1989. Kalastus, kalakannat ja istutusten vaikutus kemijoen rakentamattomassa latvaosassa Savukoskella vuosina 1979-85. Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisuja nro 35: 87-199. 112 s.

Kärnä, Irmeli (toim.) 1988. Vapaat vedet, kuohuvat kosket : Iijokisoutu 15 vuotta. ISBN 952-90-9925-8. 112 s. Gummerus. Jyväskylä.

L. M. 1928. Laxfisket i Norra Finland. 7 s., Tidskrift för Jakt och Fiske. Tammerfors Handelstryckeri. Tammerfors.

Laajala, E., Yrjänä, T., Erkinaro, J., Mäki-Petäys, A. (toim.) 2006. Vaelluskalojen lisääntymis- ja kalastusmahdollisuuksien parantaminen Oulujoen alaosalla. Alueelliset ympäristöjulkaisut 418. 71 s. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Oulu.

Laine, A. 2001. Restoring salmonid stocks in boreal rivers : problems of passage at migratory obstructions and land-derived loading in production areas. Acta Universitatis Ouluensis. Series A, Scientiae rerum naturalium, 0355-3191; 361. 35+82 s. Oulu.

Laine, Anne 1995. Lohi matkalla jokea ylös : raportti Kemijoen Isohaaran kalatietutkimuksesta . Oulun yliopisto, vesitekniikan laboratorio. Sarja A, 0781-934X; 63. 42+17 s. Oulun Yliopisto. Oulu.

Laine, Anne 1996. Lohi nousee Kemijokeen – kokemuksia Isohaaran kalatiestä.  / Anne Laine, Riitta Kamula. Suomen Kalastuslehti. , s. 8-9. Helsinki.

Laine, Anne (koonnut) 2009. Oulujoen – Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015 : yhteistyöllä parempaan vesienhoitoon. ISBN 978-952-11-3690-0. 213 s. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Kainuun ympäristökeskus. Vammala.

Laine, Anne (Toim.) 2008. Palaako lohi Oulujokeen? : loppuraportti Oulu- ja Lososinkajoilla tehdyistä selvityksistä 2006-2007 . Suomen ympäristö, 1238-7312 ; 5/2008. 167 s. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Oulu.

Laitinen, Onni 1927. Kemijoen lohi. Vaikuttaako kuorimattomien puiden lauttaus haitallisesti kalastoon?. Metsästys ja kalastus . 4 s., s. 191-194. Helsinki.

Lamberg, S., Niskanen, M. 2002. Lohi hukassa. Suomen Kuvalehti no 31. 8 s., s. 16-23. Kuvalehdet. Helsinki.

Lammassaari, V. 1990. Uitto ja sen vesistövaikutukset. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja. Sarja A 54. 235 s. Vesi- ja ympäristöhallitus. Helsinki.

Larsson, P.-O 1971. En modell av Östersjöns population av odlad lax. Laxforskningsinst. Meddel. 1975 (4). 12 s. Stocholm.

Laukkanen, M., Saarela, A., Aitamurto, V. 1981. Kenen Ounasjoki. ISBN 951-0-10864-2. 192 s. WSOY. Porvoo.

Laurinolli, Eelis 1988. Elämää lohijoen varrella. Kotiseutuni Keminmaa. . LC- Keminmaa. Keminmaa.

Laurinolli, Eelis 1981. Keminmaan Taivalkosken historiaa. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XVIII. 15 s., s. 157-171. Kemin kotiseutu – ja museoyhdistys. Kemi.

Laurinolli, Eelis 1983. Kosken kohinaa. 110 s., ISBN 951-9152-67-9. Pohjoinen. Oulu.

Laurinolli, Eelis 1973. Taivalkosken kohtalon hetket. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XIV. 4 s., s. 235-238. Kemin kotiseutu – ja museoyhdistys. Kemi.

Laxmetare 1918. Laxfiske med drag i Torneälven. 4 s., Tidskrift för jakt och fiske. Aktiobolaget Lillius & Hertzberg. Helsingfors.

Laxmetare 1918. Laxfiske med drag i Torneälven. Tidskr. För jakt och fiske. 4 s., s. 177-180.

Leisten, E 1869. Selostus lohi-ja siikakalastuksista Iin ja Pudasjärven pitäjissä Oulun läänissä. 59 s.

Leminaho, P. 1998. Kemijokisuun viehekalastusmahdollisuudet maan parhaita. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XXV. 3 s., s. 170-172. Kemin kotiseutu – ja museoyhdistys. Kemi.

Leskinen, J. 1993. Ala-Kemijoen kalastusalueen Kemijoen pääuomaa koskeva kalataloudellinen selvitys. Monistettu julkaisu. 45 s. Generoi Ky.

Leskinen, J. 1992. Iijoen kalastustiedustelu 1991. Voimalohi oy. 3 s., Moniste.

Leskinen, J. 1997. Kalastus ja kalansaalis Kemijoessa välillä Olkkakoski-Vanttauskoski vuonna 1996. 6 s., Moniste. Generoi Ky.

Leskinen, J. 1994. Kalastus ja kalansaalis Korkalon ja Rovaniemen kalastuskuntien yhteislupaalueella Kemi- ja Ounasjoessa vuonna 1994. Monistettu julkaisu. 11 s. Keski-Kemijoen kalastusalue.

Leskinen, J. 1994. Kalastus ja kalnsaalis Pelkosenniemen kalastuskunnan Vuotoksen alueen lammilla ja järvillä sekä Ylä-Kemijoella vuonna 1993. 13 s., Moniste. Kemijoen kalastuskuntien liitto ry.

Leskinen, J. 1991. Kemijoki-raportti Kemijoen vesistön tila ja kehitys. Monistettu julkaisu. 42 s. Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry.

Leskinen, J. 1994. Kitisen Kelukosken suunnittellun voimalaitoksen vaikutusalueen kalataloudessa. 17 s., Moniste. Generoi Ky.

Leskinen, J., Liekonen, E. 1993. Kalastus ja kalansaaliit Ylikemin yhtenäislupa-alueella vuonna 1992. 12 s., Moniste. Kemijoen kalastuskuntien liitto ry.

Leskinen, J., Matinlompolo, R. 1992. Rovaniemen taajama-alueen asukkaiden kalastus vuonna 1990 erityisesti Kemi- ja Ounasjoessa kaupungin lähialueella. Tiedotus nro 4. 30 s. Lapin kalastuspiiri.

Levander, K. M. 1913. Tutkimuksia kuorimattomien ja kuorittujen puitten lauttauksen vaikutuksesta kalakantaan. Kalastuksentarkastajan julkaisuja N:o 7. 67+33+9 s. Helsinki.

Levanto 1938. Onko lohen satu lopussa. Urheilukalastaja 1/1938. 3 s., s. 9-11. SUKL. Helsinki.

Lewenhaupt, Sten 1892. Historik rörande det regale laxfisket i Torneå elf. .

Liedes, Lauri 1959. Historiaa Kemin lohesta vielä kerran.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 109-112. Helsinki.

Liedes, Lauri 1952. Kemijoen lohikannan kohtalo.  . Suomen Kalastuslehti. ,  s.116-118 (124-126. Helsinki.

Liedes, Lauri 1954. Lohi.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 35-36. Helsinki.

Lilja, J., Jaala, E., Jokikokko, E., Romakkaniemi, A. 2006. Simojoen nousulohien kaikuluotaustutkimukset vuosina 2003–2005. Riista ja Kalatalouden tutkimuslaitos. 24 s., Kala- ja riistaraportteja nro 387. Helsinki.

Lilja, J., Marjomäki, T. J., Riikonen, R., Jurvelius, J. 1998. Tainnutetun lohen ja taimenen sivuaspektivoimakkuus – Kaikuluotaus Tornionjoen nousulohen koon ja määrän arvioinnissa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 32 s., Kala- ja riistaraportteja nro 124. Helsinki.

Limdberg, Karl 1922. Dispositionen av kronans fisken i norra Finland med särskild hänsyn till virkesflottningen. 7 s., Metsätalouden aik. 1922.

Lind, E. A. 1980. Isohaaran voimalaitoksen rakentamisesta kalastukselle, kalansaaliille ja kalastusvälineille aiheutuneiden vahonkojen korvaamista koskeva hakemusasia. Vesioikeuden suullinen käsittely Rovaniemellä 10 kes. 1980. 18 s., s. 23-39.

Lind, E. A. 1977. Kemijoen  voimalaitosten lohelle, Salmo salar L., aiheuttamat haitat ja niiden kompensointi. 81 s. Oulu.

Lind, E. A. 1979. Lohen luonnontilainen vaelluspoikasten tuotanto Itämeren ja Suomen joissa sekä istutustavoitteet. 10 s., Seminaari “Voimalaitosten rakentamisen ja vesistösäännöstelyn kalataloudelliset vaikutukset”, Lepolampi 16. Lok 1979.

Lind, E. A. 1980. Lohi ja sen kannanvaihtelut. Metsästys ja Kalastus. 7 s., s. 30-33, 66-67.

Lind, E. A. 1982. Suomen merialueen vaelluskala- ja nahkiaiskannat taustatietona Pohjanmaan joille. 187 s., Moniste. Helsinki.

Lind, E. A. 1978. Vaelluskalojen kompensaatiotarpeesta ja sen määrittämisestä Suomen meri- ja sisävesialueella. 18 s., Moniste. Helsinki.

Lindberg, Arthur 1920. Sportfisket i kemi älv. Tidskr. För jakt och fiske. 8 s., s. 82-89.

Lindberg, Arthur 1924. Urheilukalastus Kemijoessa. Metsästys ja kalastus . 5 s., s. 229-233. Helsinki.

Lindberg, Arthur 1924. Urheilukalastus Kemijoessa. 5 s., Metsästys ja Kalastus . Helsinki.

Lindberg, Arthur 1920. Urheilukalastus Kemijoessa.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 53-63. Helsinki.

Lindberg, K. 1914. Huru bör det regale laxfisket i de nordfinska älvarna speciellt i Uleå älv i framtiden disponeras på det att flottningsintresset bleve tillbörligt beaktar?. Tidskrift för jägare och fiskare 22. 8 s., s. 342-349.

Lindberg, K. 1914. Huru bör det regale laxfisket i de nordfinska älvarna speciellt i Uleå älv i framtiden disponeras på det att flottningsintresset bleve tillbörligt beaktar?. Metsätalouden aik. . 9 s., s. 289-297.

Lindqvist, O. V., Jolkkonen E. 1993. Kalatuotanto ja kalastus Vuotoksen tekojärvessä. Kuopion yliopisto. Soveltavan eläintieteen laitos. 67 s. Kuopion yliopisto. Kuopio.

Lindroth, A. 1950. Laxbeståndets fluktuationer i de Norrländsksa älvar. Svenska vattenkraftföreningens publikationer 415. 124 s. Centtraltryckeriet. Stocholm.

Lindroth, A. 1977. PM 2 januari 1977 rörande Kemi älvs smoltproduktion m.m. 9 s. Stocholm.

Linkola, Martti (Toim.) 1967. Entinen Kemijoki. Julkaisija Kemijoki Oy. 273 s. Weiling&Göös. Helsinki.

Linna, Raimo, Vääriskoski, Esko 1973. Katselmuskirja hakemusasioissa, mitä koskevat Isohaaran, Taivalkosken, Permantokosken, Vanttauskosken, Pirttikosken ja Seitakorvan voimalaitosten rakentamisesta annettujen lupapäätösten kalakannan säilyttämiseen käytettävää maksua koskevien lupaehtojen muuttamista. Vesihallitus. 18+1+2 s. Rovaniemi.

Liukkonen, M. 1989. Kalapaikkana Kemijoki: Valajaisen altaalta Vanttauskoskelle. Kalamies nro 10. 1 s., s. 18.

Liukkonen, M. 1993. Lohenkalastajat palaavat Tornionjoelle. Kalamies 6/1993. 1 s., s. 16. Helsinki.

Liukkonen, M. 1996. Tornionjoella paljon lohta, Tenolla pula kalastajista. Kalamies 7/1996. 1 s., s. 2. Helsinki.

Lohenkalastuksen säätelytyöryhmä 1988. Lohenkalastuksen säätelytyöryhmän muistio. 1. Työryhmämuistio / MMM, 0781-6723; 1988, 2. 12 s. MMM. Helsinki.

Lohenkalastuksen säätelytyöryhmä 1988. Lohenkalastuksen säätelytyöryhmän muistio. 2. Työryhmämuistio / MMM, 0781-6723; 1988, 17. 18 s. MMM. Helsinki.

Lohiporras 1952. Lohiportaat Isohaaraan!  . Suomen Kalastuslehti. ,  s. 101-102 (143-144. Helsinki.

Lohitutkimustyörymä 1995. Lohi- ja meritaimentutkimukset ja niiden kehittäminen . Kalaraportteja nro 16. 87+33 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Lohityöryhmä 1995. Lohityöryhmä 1995. Työryhmämuistio / MMM, 0781-6723; 1995, 18. 90+12 s. MMM. Helsinki.

Lohityöryhmä 1997. Lohityöryhmä 1997. Työryhmämuistio / MMM, 0781-6723; 1997, 22. 24 s. MMM. Helsinki.

Lohityöryhmä 1991. Lohityöryhmä muistio. Työryhmämuistio MMM 1991:11. 38 s. + liitteet s. MMM. Helsinki.

Louhi, P., Mäki-Petäys, A. 2003. Elämää soraikon ulkopuolella ja sisällä- lohen ja taimenen kutupaikan valinta sekä mädin elinympäristövaatimukset. Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar 191. 23 s., s. 1-23. Helsinki.

Lovikka T., Liekonen E. 1981. Petäjäskosken patoaltaan kalastuksesta, kalastosta, pohjaeläimistöstä ja kalakannan hoidosta. Monistettu julkaisu. 51 s. Lapin läänin kalatoimisto.

Lovikka T., Vaarala, K. 1987. Kemijoen kalatalouden lähivuosien kehittämisohjelma. 54 s. Lapin kalastuspiirin kalatoimisto. Rovaniemi.

Lovikka, T., Hiltunen, M., Partanen, L. 2005. Iijoen jokialueen kalakantojen velvoitehoidon tarkkailutulokset vuosina 2000-2004. Voimalohi oy. 101 s.+ liitteet , Moniste.

Lovikka, T., Hiltunen, M., Partanen, L. 2006. Iijoen merialueen kalakantojen velvoitehoidon tarkkailutulokset vuosina 2001-2005. 154+21 s. Voimalohi oy. Rovaniemi.

Luhta, Pirkko-Liisa, Moilanen, Eero 2006. Iijoen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta vuosina 2000-2004. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B, 1235-8983; 77. 81 s. Metsähallitus. Helsinki.

Luostarinen, M. 1986. Pohjois-Suomen koskisotien alueellinen ja yhteiskunnallinen probleematiikka. Suunnittelumaantieteen yhdistyksen julkaisuja 25. . Helsinki.

Luostarinen, M. 1986. Pohjois-Suomen vesistörakentaminen esimerkkinä ympäristömuutosten sosiaalis-taloudellisista vaikutuksista. Suunnittelumaantieteen yhdistyksen julkaisuja 20. . Helsinki.

Luostarinen, M. 1984. Raportti Iijoen rakentamisesta. Osa I: rakentamisen laaja-alaiset vaikutukset. Lapin tutkimuksia 1: 1984. Oulun yliopisto, Turun yliopisto. .

Lääkkö, Otto 1954. Kemijoen kalastushoitoyhtymä perustettu.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 125.

Löyttyjärvi, M-L. 2011. Kemijoen vesistö rakentaminen ja Vuotos-oikeuden ajattelu. Aalto yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maamittaustieteiden laitos. . Helsinki.

M(usterhjelm), L(udv. ) 1928. Laxfiske i norra Finland. Tidskrift för jakt och fiske. 7 s., s. 434-440.

M. R. 1924. Lohen kalastuksesta Kemijoessa. 1 s., Kalastaja. Kalastaja ja rannikkoväestön äänenkannataja. Suomen Kalastajajärjestöjen Keskusliitto no 11-12 A. Etelä-Suomen Kirjapaino. Kotka.

Malmgren, A.J. 1888. Aktstycken till upplysning af de almänna rättsförhållande, som ega rum beträffande Kemi och Ijo kronofisken. 95 s. Helsingfors.

Malmgren, A.J. 1888. Asiakirjoja jotka valaisevat kemin ja Iin kruunun-kalastusten yleisiä oikeuden-suhteita. 97 s. Helsinki.

Malmgren, A.J. 1887. Kemi- och Ijo kronolaxfisken- Kemin ja Iin kruununkalastukset. Ylipainos Suomalaisesta Wirallisesta Lehdestä. .

Malmgren, A.J. 1869. Kuinka tuiki tärkeä lohien rauhoittaminen on niiden kutu-aikana ja myös paljon sitä ennen. Suomen Wirallinen lehti. 2+1 s., s. 285-286+lisälehti.

Malmgren, A.J. 1868. Kuinka tuiki tärkeä lohien rauhoittaminen on niiden kutuaikana ja paljon sitä ennenkin. 7 s. Senaatin kirjapaino. Helsinki.

Malmgren, A.J. 1884. Laxens (Salmo salar L) vandringar i Östersjön. Sporten n:o 2. 2 s., s. 18-19.

Malmgren, A.J. 1869. Till laxens (Salmo salar L.) naturalhistoria. Tidskrift för fiskerinäring och aquikultur. 3 s., s. 64-66.

Manner, E. J. 1959. Pohjois-Suomen uitto-olojen järjestelykomitean mietintö. Suomen Maantieteellinen seura. 61 s., Silva Fennica 102. Helsinki.

Mannerla, M. (toim.) 2011. Salmon and sea trout populations and rivers in the Baltic Sea : HELCOM assessment of salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta) populations and habitats in rivers flowing to the Baltic Sea . Baltic Sea environment proceedings no. 126A. 79 s. Helsinki Commission. Helsinki.

Manninen, K., Lappalainen, A., Westman, K. (Toim.) 1995. Lohen jokipyynnistä merikalstukseen. Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 11. 71 s., VII Kalastusmuseopäivät. Kalastusmuseoyhdistys. Helsinki.

Manninen, K., Westman, K. (Toim.) 1995. Pyyntitavat ennen ja nyt. Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 8. 112 s., VI Kalastusmuseopäivät. Kalastusmuseoyhdistys. Helsinki.

Matinlompolo, R. 1989. Lapin läänin kalatalous puiteohjelma vv. 1989-1993. Tiedotus nro 3. 116 s. + liitteet s. Lapin kalastuspiirin kalatoimisto. Rovaniemi.

Merilohityöryhmä 1993. Merilohityöryhmän muistio. Työryhmämuistio / MMM, 0781-6723; 1993, 15. 51+16 s. MMM. Helsinki.

Mikkola, P. 1990. Voimalaitoskylä Pirttikoski. Lapin kylätutkimuksia II osaraportti. . Lapin maakuntamuseo. Rovaniemi.

Moilanen, E., Luhta, P-L. 2011. Iijoen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 2005-2010. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 159. 110 s. Metsähallitus. Helsinki.

Mortensen, Th. 1900. Om laxens naturalhistoria samt litet om fiskafvel. Fiskeritidskrift för Finland. 6+9+7+7 s., s. 85-90, 105-113, 125-130, 147-153 (Dansk fiskerifor. Medlemsbl.

Munne, P. 1978. Muistio Itämeren lohikannan hoidosta ja hyödyntämisestä. 3 s., Moniste. Helsinki.

Myllylä, Markku 1992. Kalakuulumisia Kemijoelta: Tekohengitystä monivammapotilaalle.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 16-18. Helsinki.

Myllylä, Markku 1987. Kemijoen kalastusasiat kuntoon yhteistyöllä.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 137. Helsinki.

Myllylä, Markku 1987. Lohisymposiumi Torniossa.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 26. Helsinki.

Myllylä, Markku 1986. Suomen lohisaaliiden jakautumisesta 1980-luvulla.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 307. Helsinki.

Myrberg, Martti 1935. Merilohi noussut Ristijärveen asti. . Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Mäki, Tauno V. 1946. Jäähyväiset Kemijoelle. Metsästys ja kalastus . 2 s., s. 73-74. Helsinki.

Mäki, Tauno V. 1968. Tornionjoen lohesta. Torninlaakson vuosikirja 1968. 5 s., s. 242-246. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Mäkinen, K. 1970. Jokien rakentamisen vaikutus vaeltavien lohilajien poikastuotantoon. 16 s., Moniste. Sitra.

Mäki-Petäys, A., Meer van der, O., Rommakkaniemi, A., Orell, P., Rivinoja, P., Erkinaro, J. 2012. Lohikantojen palauttaminen rakennetuille joille- mallinnustyökalu tuki- ja säätelytoimien biologiseen arviointiin. RKTL:n työraportteja 1/2012. 41 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Mäkitalo, M. 1964. Torniojoen lohennimistöä ja siihen liittyvää tietoa. Torninlaakson vuosikirja 1964. 4 s., s. 84-87. Tornion Kirjapaino. Tornio.

Määttä, V. 2000. Kalanviljelylaitoksessa ja luonnossa sukukypsiksi kasvaneiden Tornionjoen lohien (Salmo salar L.) sukukypsyykoko, mädintuotanto ja mädin hedelmöittyminen. Pro-gradu-tutkielma, Jyväskylän yliopisto. 39 s. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä.

Naskali, Eero 1993. Näin ennen. Kalastuksesta J. Alb. Sundmanin ja T. H. Järven aikana. Kalastusmuseoyhdistys ry., Julkaisuja 7. 127 s. Vammalan kirjapaino. Vammala.

Nenonen, Marjaleena 1978. Kemijoen vesistön veden laadusta ja ainevirtaamista. 26 s. +liitteet s. Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry. Rovaniemi.

Nenonen, Marjaleena 1988. Voimatalouden vaikutukset Kemijärvessä: Kemijärven tila ja kalatalous. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja; 80. 10 s., s. 32-41. Vesi- ja ympäristöhallitus. Helsinki.

Nenonen, Marjaleena (toim.) 1987. Kemijärven tila ja kalatalous. Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisuja; 13. 134 s. Vesi- ja ympäristöhallitus. Helsinki.

Niemi, V. 1970. Uittotoistä ja uittajista Tornionjoen latvavesillä. Torninlaakson vuosikirja 1970. 16 s., s. 132-145. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Niemitalo, V., Pasanen, P. 1990. Tuloksia Kiiminkijoen vaelluspoikaspyynneistä vuosilta 1985-1989. Suomen Kalastuslehti. 4 s., s. 14-17. Helsinki.

Niinimäki, Onni 1938. Havaintoja talvijäistä lohikoskella. Urheilukalastaja. 3 s.

Niskanen, P. 1986. Lohenkalastuksen säätely. Torninlaakson vuosikirja 1986. 9 s., s. 157-165. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Niskanen, P. 1962. Merilohen merkinnöistä Montan kalanviljelylaitoksella. Voima-Viesti 1962 n:o 3. .

Nissilä, Viljo 1990. Iijoen varrelta. Vanhaa Haminaa, jokisuun kalastuksesta ja 1800-luvun sivistyneistöä. ISBN 951-95600-0-9. 174 s. Iin Kotiseutuyhdistys ry. Oulu.

Niva, T. 1999. Elvytysistutusten ja kalastuksen säätelyn vaikutus Perämereen laskevien jokien lohikantoihin: Tutkimussuunnitelma. Ver. 5 1.11.1999. 30 s. Oulu.

Niva, T. 2001. Perämeren ja sen jokien lohi-istutusten tuloksellisuus vuosina 1959 – 1999. Riista ja Kalatalouden tutkimuslaitos. 67 s., Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 179. Helsinki.

Niva, T., Iivari, J., Savikko, A., Pasanen, P. 1999. Hauen ja mateen ravinto Tornionjoen ylä- ja alajuoksulla lohen smolttivaelluksen aikana vuosina 1994- 1999. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 16 s., Kala- ja riistaraportteja nro 171. Helsinki.

Nordqvist Oscar 1903. Några uppgifter om Uleå laxfiske. Tidskrift för jägare och fiskare 11. 3 s., s. 210-212.

Nordqvist, Oscar 1894. Handlingar rörande laxfisket i Torneå elf enligt uppdrag af Kejs.Senaten för Finland utgifna. 477 s.

Nordqvist, Oscar 1895. Harmaa hylje ja lohikalastus. Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Nordqvist, Oscar 1903. Joitakuita tietoja Oulujoen lohikalastuksesta. Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Nordqvist, Oscar 1906. Laxens uppstigande i finlands och norra Sverige elfvar.Statistisk bidrag till laxens biologi. Fennia 22 N:o 2. 58 s., 17 tab. 11 diagr.

Nordqvist, Oscar 1895. Några drag ur laxens naturhistoria. Fiskeritidskrift för Finland. 4 s., s. 187-190.

Nordqvist, Oscar 1903. Några uppgifter om Uleå laxfiske. Tidskrift för jägare och fiskare 11. 3 s., s. 210-212.

Nordqvist, Oscar 1898. Torne elfs laxfiske. Fiskeritidskrift för Finland. 8+8 s., s. 135-142, 155-162. Helsinki.

Nordqvist, Oscar 1899. Torne elfs laxfiske. Fiskeritidskrift för Finland. 13 s., s. 113-125. Helsinki.

Nordqvist, Oscar 1899. Tornion lohikalastus. Suomen Kalastuslehti. .

Nordqvist, Oscar 1985. Tornion lohikalastus. Torninlaakson vuosikirja 1985. 11 s., s. 145-155. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Nordqvist, Oscar 1984. Tornionjoen lohikalastus ja sen historiaa. Torninlaakson vuosikirja 1984. 14 s., s. 73-86. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Nyberg, Otto 1874. Ohjesääntö Oulujoen lohenpyynti arentti-yhtiölle. 28 s. Joh. Bergdalin kirjapainossa. Oulu.

Nylander, E., Ahvonen, A. ja Pruuki, V 1991. Kalastustilastoja Tornionjoen vesistöstä vuodelta 1987-1989. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. , Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar 36. Helsinki.

Nylander, E., Pruuki, V 1986. Kalastustilastoja Tornionjoen vesistöstä vuodelta 1986. Monistettuja julkaisuja 89. 48 s., s. 1-48. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Nylander, E., Pruuki, V. 1989. Tornionjoen vesistön kalastustilastot vuosilta 1983-1985, 1986. Monistettuja julkaisuja no 89. 79 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Nylander, E., Pruuki, V. 1994. Tornionjoen vesistön kalastustilastot vuosilta 1991 ja 1992. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 26+10 s., Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar. Helsinki.

Näsi, V., Liakka, E. 1957. Lauttamies. 80 s. Tekijöiden kustantama. Oulu.

Orell, P., Jaukkuri, M., van der Meer, O., Kanniainen, T., Siira, A., Laaksonen, T., Mäki-Petäys, A., Erkinaro, J. 2013. Toimivatko kalatiet? Oulujoen Merikosken kalatietutkimukset v. 2010-2012. .

Otterström, A. 1907. Lohikalastus pitkäsiimalla. 17 s.

Paasao, Hannes 1965. Kalastuksesta kuningasvallan aikana. 256 s. Pohjolan Sanomat. Kemi.

Paasio, Yrjö 1951. Iijoen uittoyhdistys vv. 1915-1950. 144 s., 12 kuvalehteä. Iijoen Uittiyhdistys.

Paksuniemi, S. 2001. uistinmiehet, urheilukalastajat ja lohien rauhoitusajat. . 16 s., Moniste. Lapin vesitutkumis oy. Rovaniemi.

Palmen, Johan Axel 1909. Lohi ja ankerias sekä niiden vaellukset. Oma maa 4. 11 s., s. 796-807.

Palmgren, A. A. 1873. Förlag till förening om fiskes idkande i Kymmene elfs fiskeriområde. 8 s. Keiserliga Senatens tryckeri. Helsingfors.

Palmgren, A. A. 1880. Keisarillisen Suomen Senaatin päätös meri-lohikalastuksen järjestämisestä Iin, Haukiputaan ja Kuiwaniemen jokien suiden edustalla olewasta saaristosta 10 päiv. Joulukuuta 1897. 37 s. Keiserliga Senatens tryckeri. Helsingfors.

Palmgren, A. A. 1879. Sääntö lohenlaatuisen kalan rauhoittamisesta Oulujoen kruununkalastuspiirissä. 13 s. Joh. Bergdalin kirjapainossa. Oulu.

Parkkila, K. 2005. Simojoen lohen saalismäärän lisääntymisen taloudellinen arviointi contingent valuation-mnetelmällä. Helsingin Yliopisto, Taloustieteen laitos, ympäristöekonomian pro gradu-työ. 86s. + liitteet . Helsinki.

Parkkila, K., Haltia, E., Karjalainen, T. P. 2011. Iijoen lohikannan palauttamistoimien hyödyt virkistyskalastajille : pilottitutkimus ehdollisen arvottamisen menetelmällä. Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia ja selvityksiä, 1799-4764 ; 4/2011. 27 s. Tampere.

Partanen, Aarne 1980. Ala-Kemijeon vesistölle uusi uittosääntö.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 258. Helsinki.

Partanen, Aarne 1990. Jääkellarit. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XXI. 18 s., s. 153-170. Kemin kotiseutu – ja museoyhdistys. Kemi.

Partanen, Aarne 1994. Kaakamon lohipato ohjasi valtaväyläsäädösten muotoutumista.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 26-31. Helsinki.

Partanen, Aarne 1979. Kalaväylä ja viiden kilometrin raja Kemijokisuulle.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 15-16. Helsinki.

Partanen, Aarne 1981. Kemijoen ensimmäiset koskikaupat ja niiden tekijät. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XVIII. 7 s., s. 275-281. Kemin kotiseutu – ja museoyhdistys. Kemi.

Partanen, Aarne 1978. Kemijoen kala-asiassa vesioikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden uudet päätökset annettu.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 25-27. Helsinki.

Partanen, Aarne 1980. Kemijoen kalakantojen hoitovelvoite vahvistettu.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 184-185. Helsinki.

Partanen, Aarne 1977. Kemijoen koskikaupat. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XVI. 6 s., s. 296-301. Kemin kotiseutu – ja museoyhdistys. Kemi.

Partanen, Aarne 1981. Kemijoen vaelluskalojen hoitovelvoite. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XVIII. 15 s., s. 308-322. Kemin kotiseutu – ja museoyhdistys. Kemi.

Partanen, Aarne 1975. Kemijoen vaelluskalojen kalastuksen historia valmistunut.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 23-28. Helsinki.

Partanen, Aarne 1964. Kemijoen vesiensuojeluyhdistys perustettu.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 197. Helsinki.

Partanen, Aarne 1977. Kemijoen vesistölle kalakantojen hoitotoimenpidevelvoite.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 26-27. Helsinki.

Partanen, Aarne 1988. Kemin kruununkalastusarentiyhtiö. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XX. . Kemin kotiseutu – ja museoyhdistys. Kemi.

Partanen, Aarne 1970. Korvauksia Oulujokisuun merialueen kalastajille. . Suomen Kalastuslehti. 149 s.

Partanen, Aarne 1983. Lohen ja meritaimenen kalastusoikeus Kemijoessa ja sen merialueella katsottiin valtiolle kuuluvaksi.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 86-89. Helsinki.

Partanen, Aarne 2000. Luopuuko valtio Perämeren lohen ja taimenen regalekalastusoikeudesta. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XXVI. . Kemi.

Partanen, Aarne 1954. Maamme lohikysymys.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 68-72. Helsinki.

Partanen, Aarne 1981. Maata “maksuttomasti” Isohaaran voimalaitosta varten. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XVIII. 8 s., s. 293-299. Kemin kotiseutu – ja museoyhdistys. Kemi.

Partanen, Aarne 1977. Näin tuhottiin Kemijoen vaelluskakakanta. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XVI. 27 s., s. 133-159. Kemin kotiseutu – ja museoyhdistys. Kemi.

Partanen, Aarne 1992. Perämeren vesistön lohenkalastukset komiteoiden tutkittavana. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XXII. . Kemin kotiseutu – ja museoyhdistys. Kemi.

Partanen, Aarne 1984. Simojoki-lohijoki. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XIX. 20 s., s. 243-262. Kemin kotiseutu – ja museoyhdistys. Kemi.

Partanen, Aarne 1980. Uusi velvoitepäätös Kemijoen rakentajille.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 36-39. Helsinki.

Partanen, L 1991.  Iijoen Raasakan voimalaitosaltaan kalaston, kalastuksen ja kalanhoidon nykytilasta ja kehittämistarpeista. Pohjolan Voima oy ja Voimalohi 0y. 37 s.+ liitteet , Moniste. Voimalohi oy.

Partanen, L 2004. Iijoen rakennetun jokialueen kalastustiedustelu v. 2003. Voimalohi oy. 16 s.+ liitteet , Moniste.

Partanen, L 1992. Raportti Pahkakosken voimalaitosaltaan koekalastuksesta keväällä 1992. Voimalohi oy. 16 s.+ liitteet , Moniste.

Partanen, L., Hiltunen, M 2005. Iijoen koskikalastusalueen kalastustiedustelu v. 2003. Voimalohi oy. 16+3 s., Moniste.

Partanen, L., Kauppinen, V., Parviainen, J.  2002. Iijoen merialueen kalakantojen velvoitehoidon tarkkailu vuosina 1996-2000. Voimalohi Oy ja PSV-Maa ja Vesi Oy. . 95 s.+ liitteet , Moniste. Voimalohi oy.

Parviainen, P. 1988. Perämeren ja kalottialueen jokivesistöillä käytettyjä virtakutuisten kalojen pyyntimenetelmiä. Erämies 1988 nro 1. 2 s., s. 14-15.

Peippo, Lauri 1971. Kemijoen järvitaimenmerkinnät vuosina 1966 ja 1967. Kemijoen kalatoimikunta 2/1971. 6 s.

Peippo, Lauri 1970. Kemijoen kalatoimikunnan tiedonantoja 1/70. . Kemijoen kalatoimikunta. Rovaniemi.

Peippo, Lauri 1973. Kemijoen voimalaitosaltaitten kalastosta ja sen hoidosta koekalastusten ja merkintöjen valossa. Kemijoen kalatoimisto 3/1973. 6 s.

Peippo, Lauri 1974. Tuloksia kalamerkinnöistä eräissä Kemijoen vesistön säännöstelyjärvissä. 3 s., Moniste. Lapin läänin kalatoimisto. Rovaniemi.

Peippo, Lauri 1974. Tuloksia kalamerkinnöistä eräissä Kemijoen vesistön säännöstelyjärvissä.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 101-103. Helsinki.

Peippo, Lauri 1970. Tuloksia v. 1966 järvitaimenistutuksista Kemijoelta. . Kemijoen kalatoimikunta 2/70. 6 s.

Peippo, Lauri 1969. Väliaikatietoja v. 1966 järvitaimenmerkinnöistä Kemijoella kolmella pyyntikaudella. Kemijoen kalatoimikunta 1:1969. 9 s.

Peippo, Lauri, Sarre, Veikko  1970. Säännöstelyn ja jätevesien vaikutuksesta Kemijärven kalastoon 1970. Kemijoen kalatoimikunta. 19 s.

Peräinen, Timo 1958. Kemijärven säännöstelysuunnitelma. Teksti ja taulukot. . 165 s. Tie- ja vesirakennushallitus, vesistöjärjestelyosasto.

Pesonen, A., Lemmetty, J. 1979. Tutkimus Kemijoen vesistön rakentamisesta aiheutuneesta vahingosta ja haitoista sekä niiden korvausjärjestelmässä olevista puutteista. Lappi-projektin neuvottelukunta. . Rovaniemi.

Pesonen, Yrjö 1936. Perämeren lohikanta.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 212-215. Helsinki.

Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto (julk.) 1984. Iijoki-selvitys. Kalatalous. Pohjois-pohjanmaan suetukaavaliitto. Julkaisusarja A:71. 140 s. +66 liite s. s. Oulu.

Pohjois-Suomen lohikomitea 1950. Pohjois-Suomen lohikomitean mietintö. Mon. 1950:10. .

Pohjois-Suomen vesioikeus 1979. Voimalaitosten lupapäätökset ja ministeriön niitä koskevat hakemukset. . 104 s. Oulu.

Pohjolan Voima oy 1981. Iijoen keskijuoksun sekä Kollajan voimalaitoksen rakentamishankkeet 30.6.1981. 16 s.

Pokka, Hannele 1995. Kemijoki. Minun jokeni. ISBN 951-0-19972-9. 405 s. WSOY. Porvoo.

Ponnikas, J, Reinikainen, K., Hepola,M., Leppänen, T., Laine, A. 2002. Loikkaako lohi Ounasjokeen? : vaelluskalojen palauttaminen Kemi-/Ounasjokeen : esiselvitys. Alueelliset ympäristöjulkaisut, 1238-8610; 271. 202 s. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi.

Poutanen, Jouko 1997. Eduskunnan oikeusasiamies otti kantaa lohiasetuksen tulkintaan.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 15. Helsinki.

Pruuki, V. 1985. Tornion- ja Muonionjoen kalakannat ja niiden hoito. Suomen Kalastuslehti. 4 s., s. 365-368. Helsinki.

Pruuki, V., Anttinen, P., Ahvonen, A. 1985. Tornion-Muonionjoen vesistön kalataloustutkimus. Monistettuja julkaisuja no 32. 238 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Pulkkinen, Edvard 1956. Toimitukselle lähetetty: Onko kalaportaiden laittaminen ja ylläpitäminen kannattamatonta? Muutamia mietteitä Kemijoen kalakannasta ja sen hoidosta.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 22-23. Helsinki.

Pulliainen,  E. 1985. Oulujoen suulle rakennetun Merikosken voimalaitoksen suunnitellun kalaportaan kalataloudelliset vaikutukset. 38 s. Oulu.

Pulliainen,  E. & Pietilä 1997. Merilohi. 143 s. Edita. Helsinki.

Pusa, J. 1996. Tornionjoki- matkailevanlohenkalastajan toivejoki. Urheilukalastus 7/1996. 4+2 s., s. 4-7, 12-13. Helsinki.

Pylväs, M., Huttula, E. 2001. Kalastus ja saalis Kemijoessa välillä Seitakorva-Taivalkoski vuonna 2000. Tutkimusraportti nro 1. 37 s. Rovaniemi.

R:niemi 1924. Lohikalastus Kemijoessa. Kalastaja. Kalastaja ja rannikkoväestön äänenkannataja. Suomen Kalastajajärjestöjen Keskusliitto n:o 11-12 B. 1 s. Etelä-Suomen Kirjapaino. Kotka.

Red. 1921. Laxfisket i Torne och Muonio älvars vattenområde. Tidskrift för Jakt och Fiske. 2 s. E. Valtamos Boktryckeri. Åggelby.

Red. 1912. Laxfisket i Uleå älf. Tidskrift för jägare och fiskare. 3 s., s. 198-200.

Red. 1903. Några uppgifter om Uleå laxfiske. Tidskrift för jägare och fiskare. 3 s., s. 210-212.

Red.  1921. Laxfisket i Torne och Muonio älvars vattenområde. Tidskrift för jakt och fiske. 2 s., s. 162-163.

Roberg, Laurentio, Bonge, Daniel 1730. Dissertatio physica de Salmonum natura Eorumque apud ostro bothenienses piscatione. 26 s. Upsaliae.

Romakkaniemi, A. 2008. Conservation of Atlantic salmon by supplementary stocking of juvenile fish. University of Helsinki, Faculty of Biosciences, Department of Biological and Environmental Sciences, akvaattiset tieteet. 43+14+12+22+25+18 s., Väitöskirja. Helsinki.

Romakkaniemi, A. 2000. Kaikuluotaus Tornionjokeen nousevien lohimäärien arvioinnissa. Suomen Kalastuslehti. , s. 4-7 . Helsinki.

Romakkaniemi, A. 1997. Tornionjoen matkailukalastus kasvanut yhdessä lohisaliiden kanssa. Suomen Kalastuslehti. 4 s., s. 34-37. Helsinki.

Romakkaniemi, A., Haikonen, A., Mäntyniemi, S.  2000. Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 1999. Kala- ja riistaraportteja nro 173. 66 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Romakkaniemi, A., Haikonen, A., Mäntyniemi, S.  1998. Tornionjoen matkailukalastuksen nousu ja uho. VIII Kalantutkimuspäivät. 3 s., s. 57-59. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Romakkaniemi, A., Jokikokko, E., Jutila, E.  1994. Lisääntymishäiriö uhkaa Simo- ja Tornionjoen luonnonlohikantoja. . Suomen Kalastuslehti . , s. 6-7.

Romakkaniemi, A., Leskinen, J., Hollmen, A., Länsman, M., Kuusela, J., Juntunen, K., Jokikokko, E., Erkinaro, J., Mäki-Petäys, A. 2010. Pohjois-Suomen lohijokien suomalaiset vapakalastajat. Riista- ja kalatalous – Selvityksiä 15/2010. 22 . Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Romakkaniemi, A., Lilja, J., Nykänen, M., Marjomäki, T. J., Jurvelius, J. 2000. Spawning run of Atlantic salmon (Salmo salar) in the River Tornionjoki monitored by horizontal split-beam echosounding. Aquatic Living Resources 13(5). , s. 349-354.

Romakkaniemi, A., Lilja, J., Nykänen, M., Marjomäki, T. J., Jurvelius, J. 1999. Spilt-Beam Techniques for Counting Atlantic Salmon (Salmo salar) Escapement in River Torniojoki, Finland. Abstract for the Presentation. 6 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Romakkaniemi, A., Marjomäki, T., Jurvelius, J. 1997. Hydroacoustics Estimation of Salmon (Salmo salar) Spawning Run in the River Tornio. (Tornionjokeen nousevan lohikannan arviointi kaikuluotauksella. Tutkimustulokset vuosilta 1995-1996). Kala- ja riistaraportteja nro 89. 17 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Romakkaniemi, A., Perä, I., Karlsson, L., Jutila, E., Carlsson, U., Pakarinen, T.  2003.  Development of wild Atlantic salmon stocks in the rivers of the northern Baltic Sea in response to management measures. . ICES Journal of Marine Science 60(2). ,  s. 329-342.

r-t. 1903. Laxfiske i Uleå älf. Tidskrift för jägare och fiskare 11. 2 s., s. 176-177.

Ruotsala, H. 1992. Oulujoen vesistön rakentamisen ja säännöstelyn sosiokulttuuriset vaikutukset. Kulttuurien tutkimuksen laitos, kansantiede. Tutkimusraportteja 2. . Turun yliopisto. Turku.

Rusanen, E. 1965. Rikas Suomi ei välitä lohestaan. Viikko Sanomat no 33. 2 s., s. 44-45. Helsinki.

Ruuttula-Vasari, A. 1992. Perämeren kansallispuistonlohenkalastuksen vaiheita 1800-luvun lopulle- kalastussijan omistajasta valtion vuokramieheksi. Torninlaakson vuosikirja 1992. 17 s., s. 37-53. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Kemi.

Rödlin, Y. 1945. Kalastuslakiuudistus ja Perämeren lohenkalastus. Suomen Kalastuslehti. 3 s., s. 44-46. Helsinki.

Saalismaa, K. 1999. Lohi padon pyörteissä. Isohaaran voimalaitos 1943-51. Pro-gradu-tutkielma, Oulun yliopisto. 134+7 s. Oulun Yliopisto. Oulu.

Saari, Leo 1937. Lohien rauhoitusajasta. 5 s., s. 81-83.

Saarivirta, Niilo 1954. Entinen Oulujoki. 307 s. Oulujoki Osakeyhtiö. Helsinki.

Salmela, R., Virkkunen, J. 1987. Oulujoen lohivelvoitteet ja niiden toteutuminen, tulokset ja tulevaisuus. Suomen Kalastuslehti. 2 s., s. 260-261. Helsinki.

Salmi, J. 2005. Tornionjoen intressiryhmien näkemyksiä kestävästä kalastuksesta. ”Joesta ku se pyyvethää sillä on paljon suurempi tuotto.”. Kala- ja riistaraportteja nro 342. 24 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Salminen, M. 2000. Influence of smolt size on the postsmolt ecology of ranched Altantic salmon (Salmo salar L.) in the northern Baltic Sea . 28+80 s., Tiivistelmä ja 6 eris. – Nimiösivulla myös: Department of Ecology and Systematics, Division of Popular Biology, University of Helsinki, Finland, and Finnish Game and Fisheries Research Institute. Helsingin yliopisto. Vammala.

Salminen, M. 1996. Istustusiän ja -koon merkitys merilohen vaelluspoikasten istutuksissa. Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 114. 41 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Salminen, M., Kuikka, S. 1992. Lohi-istukkaan koko vaikuttaa istutustuloksiin. . Suomen Kalastuslehti. , s. 22-26. Helsinki.

Salmo, Eriox 1906. Efter lax på Kemi älf. Tidskrift för jägare och fiskare 14. 3 s., s. 81-83.

Salojärvi, K. 1978. Oulujoen vesistön kalatalouden hoitosuunnitelma. 36 s., Moniste. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Taivalkoski.

Salojärvi, K., Auvinen, H., Ikonen, E. 1981. Oulujoen vesistön kalatalouden hoitosuunnitelma. Monistettuja julkaisuja 1. 277 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Salojärvi, K., Auvinen, H., Ikonen, E. 1978. Oulujoen vesistön kalatalouden hoitosuunnitelma I. Kalantukimusosasto. 159 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Salojärvi, K., Auvinen, H., Ikonen, E. 1978. Oulujoen vesistön kalatalouden hoitosuunnitelma II. Kalantukimusosasto. 274 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Salojärvi, K., Auvinen, H., Ikonen, E. 1980. Plan for Fisheries Management in The Lakes Drained by The Oulujoki. 11 s., Moniste. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Salojärvi, K., Heikinheimo-Schmid, O., Jutila, E. 1981. Oulujoen kala-, nahkiais- ja rapukannoille aiheutuneet vaingot ja niiden kompensointi. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Kalantutkimusosasto. Tiedonantoja 16. 76 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Salojärvi, K., Heikinheimo-Schmid, O., Vihervuori, A. 1983. Sotkamon reitin kala-ja rapukannoille aiheutuneet vahingot ja niiden kompensointi. Monistettuja julkaisuja 11. 99 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Sandman, J.Alb. 1898. Anteckningar om laxfiskförhållandena i Kemi elfs öfre lopp. Fiskeritidskrift för Finland. 6 s., s. 21-26. Helsinki.

Sandman, J.Alb. 1897. Joitakuita yleisiä näkökohtia maamme lohikalastuksen vastaisen järjestelyn suhteen. Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Sandman, J.Alb. 1898. Laxfiske i Ijo elf. Fiskeritidskrift för Finland. 1 s., s. 130. Helsinki.

Sandman, J.Alb. 1898. Muistiinpanoja lohikalastusoloista Kemijoen ylisellä juoksulla.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 21-26. Helsinki.

Sandman, J.Alb. 1898. Om märkning af Östersjölax. Fiskeritidskrift för Finland. 5 s., s. 38-42. Helsinki.

Sandman, J.Alb. 1897. Oulun joen lohikalastustilasto (ajanjaksona 1860-1896).  . Suomen Kalastuslehti. , s. 158-160. Helsinki.

Sandman, J.Alb. 1985. Oulun joen lohikalastustilastoja. Torninlaakson vuosikirja 1985. 3 s., s. 141-143. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Seppovaara, Ossi 1972. Kemijokeen rakennetun Isohaaran voimalaitoksen aiheuttamat kalataloudelliset vahingot. 317 s. + liitteet s. Keskuslaboratorio.

Seppälä, Raimo 1976. Nykyinen Kemijoki. 290 s. Otava. Keuruu.

Seppälä, T. 1990. Tornionjoen matkailua kehitetään, mutta lohi on hukassa. Kalamies 9/1990. 1 s., s. 14. Helsinki.

Seppänen, Pentti 1959. Iijoella lohipatojen vaiheilta. Metsästys ja kalastus . 5 s., s. 436-440. Helsinki.

Serlachius, Julian 1888. Om Kemi och Ijo laxfisken. JFT 1888. 46 s., s. 99-144.

Sihvo, Pirkko 1996. Lamminaho. Elämää Oulujoen Niskakoskella. ISBN 951-616-002-6. 112 s. Museovirasto. Helsinki.

Simola, O. 1979. P. M. Ii-ja Kemijoen kalanhoitovelvoitteiden ennakointi tehostamalla valtion kalanviljelylaitosten toimintaa Pohjois-Suomessa. 18 s., Moniste. Helsinki.

Simon kalastajain seuran johtokunta 1931. Valtion lohikalastuksen vaiheista Pohjanlahden pohjoisosassa. Suomen Kalastuslehti. 3 s., s. 169-171. Helsinki.

Simpson, B. 1903. Hvad en utländsk sportman säger om laxfisket i Uleå älf. Tidskrift för jägare och fiskare 11. 2 s., s. 212-213.

Sirelius, U. T. 1906. Kappale suomensukuisten kansain kalastushistoriaa. 33 s., Ylipainos suomalais.-ugril.seuran aikakausikirjasta.

Sirelius, U. T. 1906. Suomalaisten kalastus. Osat 1-3. Suomalaisen kirjallisuus seuran toimituksia; 116. 459 s., julkaistu vuosina 1906,07 ja 08. Suomalaisen kirjallisuden seura. Helsinki.

Sirelius, U. T. 1906. Uber dier sperrfischherei bei de Finnisch- Ugrischen völkern. 483 s. Helsingfors.

Sirkeinen, E. 1969. Oulujoen vesistön säännöstelyhankkeiden lupaehdot. 91 s., Moniste. Vesivoimatoimikunta.

Sjöblom, V., Toivonen, J. 1977. Kemijoen kalakantojen hoitovelvoiteet. 7 s., Moniste. Helsinki.

Sjöblom, V., Toivonen, J. 1978. Lausunto Kemijoen kalakantojen hoitovelvoiteesta. 8 s., Moniste. Helsinki.

Sjöblom, V., Tuunainen, P., Toivonen, J., Westman, K., Sumari, O., Simola, O., Salojärvi, K. 1974. Itämeren ja Belttien kalastuksesta ja luonnonvarojen säilyttämisestä koskeva koskevan yleissopimuksen perusteella Suomen osalle tuleva lohen istutusvelvollisuus. Tiedonantoja 2. 28 s., s. 22-50. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Snellman, H. 1996. Tukkilaisten tulo ja lähtö. Kanssantieteellinen tutkimus Kemijoen uitto- ja metsätöistä. Scripta historica; 25. . Pohjoinen. Oulu.

Snellman, S. H. 1894. Asiakirjoja vuodelta 1631 lohikalastuksesta Iin joessa. Historian arkisto 13:2. 3 s.

Snellman, Walter J.  1938. Jäääkö Pyhäkosken mahtava luonnonvaltakunta kohta vain muinaismuistojen ja satujen ylistämäksi?. Urheilukalastaja. 5+6 s. , s.4-8, 32-37. Mercatorin kirjapaino. Helsinki.

Snellman, Walter J.  1925. Lohen urheilukalastus Pyhäkoskessa . Erip. aikakauskirjasta Metsästys ja kalastus. 25 s. Akateeminen kirjakauppa. Helsinki.

Snellman, Walter J.  1933. Lohi ja sen kalastus Oulujoessa : esitelmä Pohjanmaan kalastuskuntain keskusliiton toimeenpanemassa juhlatilaisuudessa Oulujoen Turkansaarella 16. 7. 1933. 7 s. Tekijä . Oulu.

Snellman, Walter J.  1929. Niskakosken salaisuus : sarja kuvaelmia  . 163 s. . Helsinki.

Snellman, Walter J.  1935. Oulujoki, varsinkin Pyhäkoski, matkailun ohella urheilukalastajien mielipaikaksi. Finlandia vuosikiraja, Matkailutoimisto Finlandia. 15 s. , s. 45-59. Helsingin kaupungin kirjapaino. Helsinki.

Snellman, Walter J.  1926. Silmäys Muhoksen kalastusoloihin. Metsästys ja Kalastus . 5 s. , s. 231-235. Helsinki.

Snellman, Walter J.  1925. Sportfisket å lax i Pyhäkoski. Finlands Jakt- och Fisketidskrift. 7+6+6+6+9 s. , s. 231-237, 275-280, 307-312, 335-340, 372-381. Ernst Ingelius Boktryckeri . Helsingfors.

Snellman, Walter J.  1935. Ule älv och Pyhäkoski, että paradis för turisten och sportfiskaren. Finlandia Årsbok 1935. 14 s. , s. 47-61.

Snellman, Walter, J. 1933. Lohi ja sen kalastus Oulujoessa. 8 s., Esitelmä Pohjanmaan  kalastuskuntain Keskusliiton toimeenpanemassa juhlatilaisuudessa. Oulu.

Snellman, Walter, J. 1935. Oulujoki,varsinkin Pyhäkoski,matkailun ohella urheilukalastajain mielipaikaksi. Finlandia vuosikirja 1935. 14 s., s. 45-59.

Snikker, Antti H. 1946. Kemijoen nousukalojen pyynti padon alla.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 22-23. Helsinki.

Soivia, A., Virtanen, E., Bäckström, M, Söderholm-Tana, L., Forsman, L. 1988. Lohi-istukkaiden ja kunnon ja vaelluksenvalmiuden seuranta. Suomen kalatalous n:o 53. 18 s., s.134-152, . Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Soivio, Antti 1984. Kalafysiologian soveltaminen viljeltyjen lohi-istukkaiden laadun määrittämiseen. . Suomen Kalastuslehti. , s. 248-251.

Sopimusviljelytyöryhmä 1993. Lohen ja meritaimenen sopimuskasvatus ja istutukset. Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 66. 66 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Soppela, Jussi 2009. Lohenkalastajan monet kasvot. Acta Universitatis Lapponiensis 172. 252 s. Lapin yliopisto. Rovaniemi.

Sormunen, T. 1966. Der Iijoki als wanderfischfluss. Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja 17. 22 s. Helsinki.

Sormunen, T. 1970. Iijoen ja sen merellisen vaikutusalueen hoito. Suomen Kunnat 13. 4 s., s. 699-702.

Sormunen, T. 1962. Kemijoen vesistöalueen kalataloudellinen yleistutkimus ja vesiensuojelututkimus. Alustava tutkimussuunnitelma. 22782. 22 s., Moniste. Kalataloussäätiö. Helsinki.

Sormunen, T. 1964. Kemijärven säännöstelyn kalataloudellinen ja limnologinen tutkimus. I. Luonnontila ja ehdotukset (+ liiteosa). Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja 8. 91 s.+ liiteosa s. Kalataloussäätiö. Helsinki.

Sormunen, T. 1978. Lausunto maa- ja metsätalousministeriön Iijoelle vaatiman toimenpidevelvotteiden kustannuksista. Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja 58. 24 s.+liitteet s. Helsinki.

Sormunen, T. 1980. Selvitys Iijoen kalahoitovelvoitteen tarpeesta suoritetun velvoitehoidon ja tutkimuksen perusteella. 202 s. + liitteet s. Helsinki.

Sormunen, T., Dahlström, H. 1967. Alustava lausunto ns. Iijokisuunnitelman toteuttamisen vaikutuksesta Iijoen vesistön kalatalouteen. Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja 18. 42 s. Kalataloussäätiö. Helsinki.

Sormunen, T., Dahlström, H. 1966. Iijokilausunto IV. Maalismaan voimalaitoksen rakentamista koskevan hakemusasian katselmuskirjaan ja toimitusmiesten lausuntoon nähden esitettävää aineistoa. Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja 16. 9+1 s. Kalataloussäätiö. Helsinki.

Sormunen, T., Dahlström, H., Korhonen, M. 1963. Iijokilausunto I. Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja 7. 37 s. Kalataloussäätiö. Helsinki.

Sormunen, T., Dahlström, H., Korhonen, M. 1965. Iijokilausunto II. Maalismaan voimalaitoksen kalataloudellinen kompensaatio. Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja 13. 8 s. Kalataloussäätiö. Helsinki.

Sormunen, T., Dahlström, H., Korhonen, M. 1966. Iijokilausunto III. Katsaus voimalaitosten Iijoella ja sen suu läheisellä merialueella aiheuttamiin kalataloudellisiin haittoihin ja vahinkoihin. Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja 15. 57+8 s. Kalataloussäätiö. Helsinki.

Sormunen, T., Kummu, P. 1973. Iijokilausunto V. Lausunto Iijoen Pahkakosken rakentamista koskevasta katselmuskirjasta ja Iijoen voimalaitosten rakentamista koskevasta katselmuskirjasta ja Iijoen kalanhoitovelvoitteesta. Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja 51. 25+9 s. Helsinki.

Sportmetare 1926. Laxfisket i Waala. 4 s., s. 515-518. Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget. Helsingfors.

Stenbäck, Jakob 1898. Om laxens utbredning i Ijo elf. Fiskeritidskrift för Finland. 1 s., s. 17.

Storhammar, E., Pakarinen, T., Söderkultalahti, P., Mäkinen, T. 2011. Lohenkalastuksen taloudellisten vaikutusten vertailua : lohen ammattikalastus Pohjanlahden maakunnissa ja vapaa-ajankalastus Torniojoella ja Simojoella . Tutkimuksia ja selvityksiä 13/2011. 35 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Tampere.

Sundbäck, Klaus  1973. Eriävä mielipide Kemihaaran kalatalousselvityksestä. 14 s. Helsinki.

Sundquist, Jarl 1967. Lauttojen laskusta irtouittoon. 183 s. Sanomapaino. Helsinki.

Suomen Urheilukalastajain Liiton hallitus 1920. Ohjesääntö Urheilukalastajille Suomen Urheilukalastajain Liiton kalavedessä Niskakoskella. Suomen Kalastuslehti. 1 s. , s. 135. Helsinki.

Suomen Voimalaitosyhdistys r. y. 1979. Voimalaitosten rakentamisen ja vesistösäännöstelyn kalataloudelliset vaikutukset. Seminaari 16. 10. 1979. 103 s.

Suopajärvi, Leena 2001. Vuotos- ja Ounasjoki kamppailujen kentät ja merkitykset lapissa. Acta Universitatis Lapponiensis 34. 178 s. Lapin yliopisto. Rovaniemi.

Sutela, T., Karjalainen, T. P., Mäki-Petäys, A., Laine, A., Tammi, J., Kuivurinta, M., Orell, P., Louhi, P. 2012. Kalatiestrategian taustaselvitys. Maa- ja metsätalousministeriön Kala-ja riistahallinnon julkaisuja 90 (1/2012). 82 s. MMM.

Säntti, J. 1991. Enontekiölle Ounasjoen viehekalastusalue. Suomen Kalastuslehti. 1 s., s. 350. Helsinki.

Säntti, J. 1987. Kolarin kalataloudesta ja sen merkityksestä ennen ja nyt. Suomen Kalastuslehti. 2 s., s. 214-215. Helsinki.

Säntti, J. 1994. Lähde kalaan Tornion-Muonionjoelle. Suomen Kalastuslehti. 2 s., s . 36-37. Helsinki.

Säntti, J. 1995. Tornionjoen lohisaaliit pienentyneet. Suomen Kalastuslehti. 1 s., s. 25. Helsinki.

Säntti, J. 1998. Tornionjoen urheilukalastus kasvaa. Kalamies 1/1981. 1 s., s. 11. Helsinki.

Särömaa, M. J. 1985. Lohi kuuluu Tornionjokeen. Urheilukalastus 5/1985. 1 s., s. 3. SUKL. Helsinki.

Särömaa, M. J. 1992. Tornionjoella edistytään. Urheilukalastus 7/1992. 1 s., s. 2. SUKL. Helsinki.

Söyrinki, N. 1965. Tornion- ja Kainuunjokien vesivoimien rakennussuunnitelma. Torninlaakson vuosikirja 1965. 9 s., s. 111-119. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Kemi.

T. H. j-i. 1912. Yksinkertaista lohen ja siian pyyntiä Kemijoen Taivalkoskella. Metsästys ja kalastus. 2 s., s. 27-28. Helsinki.

T. M. 1961. Lohta-tervaa-sähköä, Oulujoen monivaiheinen historiikki kulkuväylästä maan sähköarsenaaliksi. Suomen Matkailu 3/1961. 2 s., s. 22-23.

Tammela, Simo 2013. Enhancing migration and reproduction of salmonid fishes : method development and research using physical and numerical modelling . Acta Universitatis Ouluensis. Series C, Technica 464. 65 s., Väitöskirja. Oulun Yliopisto. Oulu.

Teerijoki, N. 1973. Kemin edustan lohenpyyntipaikat. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XIV. 12 s, s. 220-231. Kemin kotiseutu – ja museoyhdistys. Kemi.

Temmes, Lauri 1939. Lohi, Pohjolan kuningaskala. 4 s., Kemiä ja Kemin seutua sanoin ja kuvin. Kemin ja ympäristön kotiseutujulkaisu. Toimittanut Kaarlo Markkanen. . Kemin Sanomalehti- ja Kirjapaino oy. Kemi.

Temmes, Lauri 1937. Perämeren sekä Ii, -Kemi- ja Tornionjoen lohi-ja muut kalastukset. Niiden historia vuodesta 1616 alkaean. 208 s. Kemin sanomalehti ja kirjapaino Oy:n kustannuksella. Kemi.

Temmes, Olli 1951. Mietteitä lohikannan säilyttämiseksi.  . Suomen Kalastuslehti. ,  s. 15-16. Helsinki.

Tennilä, Esko-Juhani, Lintunen, Matti 1998. Vuotoksen vuosi. ISBN  951-1-15078-2. 165 s., Kartta. Otava. Helsinki.

Tiitinen, Jorma 2007. Lohirengeistä kalastusmatkailuyrittäjiksi. Kalastusmatkailu Suomessa 1850- luvulta 2000-luvun vaihteeseen. ISBN13: 9789516533530 . 205 s. STS.

Toivonen, J., Jutila, E. 1982. Report on parr population densities, tagging experiments and river catches of the salmon stock of the River Simojoki in 1972-1980. ICES C.M. 1982/M:40. 16 . Finnish Game and Fisheries Research Institute. Copenhagen.

Toivonen, Jorma 1977. Differences in recaptures of wild and hatchery reared salmon smolts. ICES C.M. 1977/M:7. 4 p.+ 3 tables . Finnish Game and Fisheries Research Institute.

Toivonen, Jorma 1962. Kalastus Tornionjoki C 1:31. Moniste. 22 s. Imatran Voima Osakeyhtiö.

Toivonen, Jorma 1964. Kemijoen merellisten vaelluskalakantojen hoitosuunnitelma. 20 s. + liitteet s.

Toivonen, Jorma 1974. Kemijoen vaelluskalojen istutustarpeen laskentaperusteista. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Kalantutkimusosasto. Tiedonantoja 2. 21 s. Helsinki.

Toivonen, Jorma 1974. Lausunto Kemijoen vaelluskalojen istutustarpeen perusteista. 55 s. +liitteet s.

Toivonen, Jorma 1986. Lohi tutkimuksen, hyödyntämisen ja hoidon kohteena. Suomen kalatalous n:o 51. 10 s., s.29-39. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Toivonen, Jorma 1973. Lohi vai taimen merialueen hoitokalaksi.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 24-26. Helsinki.

Toivonen, Jorma 1966. Simojoen lohenpoikastuotanto. Suomen Kalastuslehti. 4 s., s. 128-132. Helsinki.

Toivonen, Jorma 1962. Torniojokilausunto. Torniojoki C I:3. . Imatran Voima Osakeyhtiö.

Tolonen, Tauno 1980. Lapin läänin maatalouskeskus ja Kemijoen velvoitehoito.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 153-154. Helsinki.

Tornberg, Ali 1925. Onko oiken sälyttää lauttauksen yksin kannettavaks Tornion ja Kemijokiin perustettavien lohensiitoslaitosten kustannukset?. Metsätalouden Aik. 1925. 4 s., s. 14-17.

Tornberg, Ali 1960. Perämeren lohivesien historiaa.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 213-218.

Tornionjoki työryhmä 2002. Tornionjoki työryhmän loppuraportti. Työryhmämuistio / MMM, 0781-6723; 2002:1. 82 s. MMM. Helsinki.

Tornionjoki työryhmä 2000. Tornionjoki työryhmän väliraportti. Työryhmämuistio / MMM, 0781-6723; 2000:13. 27+13 s. MMM. Helsinki.

Tshokkinen, V.  1938. Lohen rauhoituslaki olisi uusittava maakuntiemme lohipitoisiin vesistöihin nähden. Urheilukalastaja. 2 s.

Tuikkala, Alpo 1973. Kemijoen nahkiaissaaliit ennen ja jälkeen Isohaaran padon rakentamisen. Suomen Kalastuslehti 2/1973. , s. 50-55.

Tuikkala, Alpo 1987. Lohi ei palannut Perämerelle.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 372-373. Helsinki.

Tuunainen, Olli 2002. Kalatiehankkeiden historia Kemijoella. Kansainvälinen Kemi/Ounasjoen kalatieseminaarin seminaari julkaisu. Hankenumero 5369. .

Tuunainen, Olli 1973. Toimitusmiesten ehdotus Kemijoen kalataloutta koskeviksi lupaehdoiksi.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 170. Helsinki.

Tuunainen, P. 1992. Itämeren lohi.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 8. Helsinki.

Tuunainen, P. 1979. Mereisten lohi-, taimen- ja siikakantojen tila ja kalastus Tornionjoen vesistössä. Torninlaakson vuosikirja 1979. 6 s., s. 200-205. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Tuunainen, P. 1984. Tornionjoen kalakantojen hoitomahdollisuudet. Torninlaakson vuosikirja 1984. 4 s., s. 119-122. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Tuunainen, P., Nylander, E., Alapassi, T., Aikio, V. 1984. Kalastus ja kalakannat Tornionjoen vesistössä. Monistettuja julkaisuja no 25. 86 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Työryhmämuistio 1989. Luonnonvaraisten vaelluskalakantojen säilyttäminen ja elvyttäminen. Työryhmämuistio MMM 1989; 7. 50+9 s. MMM. Helsinki.

Ubl. 1893. Laxfisket i Uleå älf. Tidskrift för jägare och fiskare 1. 1 s., s. 189.

Ursin, M. (toim.) 1975. Siuruan allas. 130 s. , ISBN 951-9099-16-6. Pohjoinen. Oulu.

V.N. 1903. Lohia on tänä kesänä saatu .. Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Valle, E., Pruuki, V. 1989. Kalastustilastoja Tornionjoen vesistöstä vuosilta 1983-1985. 53 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Valle, K. J.  1920. Tulevaisuuden lohi- ja taimenkalastukset. . Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Wallenius, William 1928. Mistä johtuu lohikannan vähentyminen eräissä vesistöissä ?. Metsästys ja Kalastus . 4 s. Helsinki.

Walmari, Z. 1899. Taimenen-ongintaa Kemijoessa. Suomen urheilulehti 2. 5 s., s. 47-51 . Helsinki.

Vehanen, T. 1995. Rakennettujen jokien kalataloudelliset edellytykset. I Kalakannat ja kalastus II Kehittämistiedustelut. Kalantutkimuksia-Fiskundersökbibgar 91. 39+28 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Vehanen, T., Pasanen, P. 1992. Istutuspaikka vaikuttaa lohi-istutuksen onnistumiseen.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 16-19. Helsinki.

Vehanen, T., Pasanen, P., Lehtinen, E., Simola, O. 1993. Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen lohi-istutusten (Salmo salar L.) Carlin-merkintätulokset vuosilta 1973-1988. Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 62. 75 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Vehanen, T., Riihimäki, J. 1996. Voimalaitosaltaiden kalataloudellinen ympöristöluokittelu. Tutkimusraportti nro 311. 29 s. VTT. Helsinki.

Vesihallitus 1986. Oulujoen, Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen vesien käytön kokonaissuunnitelmat. 177 s., 4 karttalehteä. Valtion painatuskeskus. Helsinki.

Westman, Kai 1987. Lohi-istutukset 1980-luvulla. . Suomen Kalastuslehti. , s. 299-302. Helsinki.

Westman, Kai 1980. Suomen lohikannat ja niiden säilyttäminen.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 215. Helsinki.

Westman, Kai, Soivio, A., Autti, M., Juola, M., Aro, M., Nenonen, O., Tuunainen, P. 1987. Kemi- ja Iijoen lohivelvoitteen hoito. Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitos. Monistettuja julkaisuja no 63. 81 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Viljanen, V. M. J.  1938. Havaintoja ja kokemuksia lohikoskiltamme I. Urheilukalastaja. 4 s.

Viljanen, V. M. J.  1939. Havaintoja ja kokemuksia lohikoskiltamme II. Urheilukalastaja. 4 s.

Viljanen, V. M. J.  1939. Havaintoja ja kokemuksia lohikoskiltamme III. Urheilukalastaja. 5 s.

Vilkuna, Kustaa 1966. Hyvänä lohikesänä nähtyä ja kuultua. Torninlaakson vuosikirja 1966. 5 s., s. 11-15. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Kemi.

Vilkuna, Kustaa 1950. Kemijoen kalastuksen kehitys ja luonne. Lapin insinööri-ja arkkitehtiyhdistys. Vuosikirja 1950. 3 s., s. 52-54. Helsinki.

Vilkuna, Kustaa 1940. Kun valtio anasti lohen. Suomen Kuvalehti n:o 41. 2 s. , s. 1084-1085. Helsinki.

Vilkuna, Kustaa 1989. Lohenkalastus konaisuutena. Kansantieteellijän työpöydältä. 11 s., s. 114-124. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki.

Vilkuna, Kustaa 1973. Lohenkalastusoikeuden vaiheista Alatornion saaristossa. Torninlaakson vuosikirja 1973. 12 s., s. 100-110. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Vilkuna, Kustaa 1975. Lohi. Kemijoen ja sen lähialueen lohenkalastuksen historia. 951-1-01523-0. 423 s.

Vilkuna, Kustaa 1951. Mikä on lohijokiemme kolkka ja saarua?. Suomen Museo 1951. 9 s., s. 12-20 . Helsinki.

Vilkuna, Kustaa 1971. Miten ja miksi lohennousu Kemijokeen lopetettiin. Totto X. 7 s., s. 14-20. Rovaniemi.

Vilkuna, Kustaa 1968. Miten viranomaiset mursivat vanhan lohenkalastusjärjestelmän. Totto IX. 6 s., s. 13-18. Rovaniemi.

Vilkuna, Kustaa 1948. Pohjanmaan papiston lohikymmenykset. 30 s., Ylipainos Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirjasta.

Vilkuna, Kustaa 1975. Unternehmen Lachsfang : die Geschichte der Lachsfischerei im Kemijoki . Studia Fennica, 0085-6835; 19. 453 s. Suomalaisen kirjallisuuden Seura. Helsinki.

Wirkkula, Eino 1939. Lohi on pelastettava!. Metsästys ja kalastus . 3 s., s. 9-11. Helsinki.

Virtanen, E. 1988. Smolting and osmoregulation of Baltic salmon Salmo salar L., in fresh and brackish water . Division of Physiology, Department of Zoology, University of Helsinki. 144 s. Helsingin yliopisto. Helsinki.

Virtanen, E., Soivio, A., Westman, K., Forsman, L. 1988. Lohen luonnonpoikasten fysiologinen tila ja vaellusvalmius Simojoella. Suomen kalatalous. 23 s., s. 111-133. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Voimaa koskesta 1991. Voimaa koskesta. Suomen vesirakentamisen vaiheita. Suurpadot-Suomen osasto ry. . Imatra.

Vuento, P. 1996. Joki- ja merikalastus Tornionlaaksossa kalastusmaakirjojen mukaan. Torninlaakson vuosikirja 1996. 18 s., s. 131-148. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Vuento, P. 1992. Kiviranta ja Pudas. Lohen ja färien kylä. ISBN 952-90-3832-1. 233 s. Kivirannan kylätoimikunta. Tornio.

Vuento, P. 1990. Vajakkala. Pirkkamiesten kylä. ISBN 952-90-1647-6. 246 s. Vojakkalan kyläyhdistys.

Vuorela, Einari 1938. Halttarin lohijuoni Maksniemessä. . Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Wuorentaus, Yrjö 1938. Itämeren lohi tutkimuksen kohteena.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 189-192. Helsinki.

Wuorentaus, Yrjö 1935. Kemijoen lohikannan veroittaminen toisten pyyntialueiden hyväksi.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 126-128. Helsinki.

Wuorentaus, Yrjö 1937. Kemijoen lohikannan verottaminen asianomaisella luvalla.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 9. Helsinki.

Wuorentaus, Yrjö 1931. Näkökohtia Pohjanmaan lohikalastuskysymyksen ratkaisemiseksi. . Suomen Kalastuslehti. . Helsinki.

Wuorentaus, Yrjö 1947. Oulujoen lohi. Pohjois-pohjalaisen Osakunnan kotiseutujulkaisu Jouko IV. 15 s.

Wuorentaus, Yrjö 1945. Perämeren lohenkalastukset jälleen huomioita vaativia. Suomen Kalastuslehti. 3 s., s. 46-48. Helsinki.

Wuorentaus, Yrjö 1940. Uistinmiehet, urheilukalastajat ja lohien rauhoitusajat.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 129-130. Helsinki.

Vuorinen, Ilmari 1951. Kemijoen lohien merkintää.  . Suomen Kalastuslehti. , s. 125. Helsinki.

Vuorio, L. 1980. Kalastus, metsästys ja porotalous Tengeliönjoen vesistö alueella. Torninlaakson vuosikirja 1980. 7 s., s. 111-117. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Vuorio, L. 1985. Lohikeskustelua viime vuosisadan vaihteessa. Torninlaakson vuosikirja 1985. 10 s., s. 131-140. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Vuorio, L. 1982. Tornionjoella tapahtunutkalastuksen historiallinen kehitys. Torninlaakson vuosikirja 1982. 9 s., s. 119-127. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Vuorio, L. 1984. Tornionjoen lohi. Torninlaakson vuosikirja 1984. 32 s., s. 87-118. Torniolaakson kotiseututoimikunta. Tornio.

Vuorio, L., Hellevaara, E. 1992. Valtion oikeus lohenkalastukseen Kemijoessa. Kemin kotiseutu ja museoyhdistyksen julkaisu Jatuli XXII. . Kemi.

Vähä, V., Pakarinen, T. 2010. Istutettujen ja luonnonlohien esiintyminen Kemijoen terminaalialueen lohisaaliissa. Tulostavoiteraportti maa- ja metsätalousministeriölle. 12 s., Moniste. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Vähä, V., Pulkkinen, K., Ankuriniemi, M., Nerg, S. 2012. Tornionjoen yhteislupaan kuulumaton kalastus vesistön yläjuoksulla vuonna 2011. RKTL:n työraportteja 25/2012. 16 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Vähä, V., Romakkaniemi, A., Ankkuriniemi, M., Pulkkinen, K., Keinänen, M. 2009. Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2008. Riista- ja kalatalous. Selvityksiä 4/2009. 31 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Tampere.

Vähä, V., Romakkaniemi, A., Ankkuriniemi, M., Pulkkinen, K., Keinänen, M. 2007. Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2006. Kala- ja riistaraportteja nro 405. 51 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki.

Vähä, V., Romakkaniemi, A., Ankkuriniemi, M., Pulkkinen, K., Keinänen, M. 2008. Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2007. Riista- ja kalatalous. Selvityksiä 7/2008. 27 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Tampere.

Vähä, V., Romakkaniemi, A., Ankkuriniemi, M., Pulkkinen, K., Keinänen, M., Lilja. J., Leminen, M. 2013. Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2011-2012. Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia ja selvityksiä 2/2013. 41 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Tampere.

Vähä, V., Romakkaniemi, A., Ankkuriniemi, M., Pulkkinen, K.,Lilja, J., Keinänen, M. 2010. Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2009. Riista- ja kalatalous. Selvityksiä 4/2010. 34 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Tampere.

Vähä, V., Romakkaniemi, A., Ankkuriniemi, M., Pulkkinen, K.,Lilja, J., Keinänen, M. 2011. Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2010. Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia ja selvityksiä 3/2011. 30 s. Riista- Ja kalatalouden tutkimuslaitos. Tampere.

Väyrynen, Johannes, Linna, H. I. 1913. Oulujoen lohikalastuksen vastaisia vuokraamisen järjestelyä koskeva kirjelmä kuvennöörille. Kajaanin maaviljelysseuran vuosikertomus v.1912. 4 s. Kajaani.

Yli-Lonttinen, Simo 1995. Kalalla Iijoen vesillä. ISBN 952-90-6519-1. 96 s. Kainuun Sanomain Kirjapaino. Kajaani.

Yli-Lonttinen, Simo 1998. Kalapaikkaopas Simojoki. 47 s.

Ylimaunu, Pentti (koonnut) 1984. Entinen Taivalkoski. ISBN 951-99604-1-4 . 96 s. Pohjolan Sanomat. Kemi.

Yliniemi, E. 1995. Katselmus yli pyytöjen : historiaa ja perinnettä lukitun lohen pitäjästä. ISBN 952-90-7080-2 . 176 s. Keminmaa-seura. Kemi.

Yrjänä, T. 1989. Iijoen sivuvesillä entisöidään uittoväyliä. Suomen Kalastuslehti. 3 s., s. 344-346. Helsinki.

Yrjänä, T., Myllylä, M., Torssonen, M., Luotonen, H., Kuusela, K., Pulliainen, E. 1988. Uittoperattujen koskien kunnostaminen- vaikutukset kalastoon ja pohjaeläimistöön. Tiedotus nro 2. 78 s.+ liitteet s. Oulun kalastuspiirin kalastustoimisto. Kajaani.

Yrjänä, Timo (toim.) 1995. Entisten uittojokien kunnostaminen : esimerkkinä Iijoen vesistöalue. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja. Sarja A, 0786-9592; 212. 88 s. Oulun vesi- ja ympäristöpiiri. Oulu.

Zitting-Huttula, T. 1993. Iijoen kalastusalueen kalastustiedustelu v. 1992 Jakkukylän ja Karjalankylän kalastuskuntien alueell. Voimalohi oy. 6 s.+ liitteet , Moniste.

Zitting-Huttula, T., Autti, J. 1994. Iijoen koskikalastusalueen kalastustiedustelu v. 1993. Voimalohi oy. 14 s.+ liitteet , Moniste.

Zitting-Huttula, T., Autti, J. 1997. Kalastus ja kalansaalis Pirttikosken patoaltaalla vuonna 1996. 6 s., Moniste. Voimalohi oy.

Zitting-Huttula, T., Autti, J. 1994. Tervolan yhtenäislupa-alueen kalastusalueen kalastustiedustelu v. 1993. Monistettu julkaisu. 19 s. Voimalohi oy.

Zitting-Huttula, T., Autti, J., Hiltunen, M. 1996. Kemijoen kalakantojen velvoitehoidon tarkkailuntulokset vuosina 1983-93. 261 s. Voimalohi oy.

Zitting-Huttula, T., Autti, J., Hiltunen, M. 1997. Kemijoen merialueen kalakantojen velvoitehoidon tarkkailutulokset vuosina 1983-95. Voimalohi oy. 87 s.+ liitteet , Moniste.

Zitting-Huttula, T., Hiltunen, M., Partanen, L 1996. Iijoen merialueen kalakantojen velvoitehoidon tarkkailutulokset vuosina 1983-95. Voimalohi oy. , Moniste.

Zitting-Huttula, T., Leskinen, J. 1993. Tervolan yhtenäislupa-alueen kalastusalueen kalastustiedustelu v. 1992. Monistettu julkaisu. 16 s. Voimalohi oy.

Zitting-Huttula, T., Partanen, L., Mosorin, H., Hiltunen, M 1995. Iijoen kalakantojen velvoitehoidon tarkkailutulokset vuosina 1983-199. Voimalohi oy ja Metsähallitus. 189 s.+ liitteet , Moniste.