Kalakirjaston lehtitarjonta

Kalakirjastossa on saatavilla kalastus- ja eräaiheisia lehtiä, pääosin suomen- ja ruotsin- ja englanninkielisiä. Muut lehdet painottuvat Lappiin, kulttuuriin, historiaan  ja kansatieteeseen.

Alla oleva lehtiluettelo on vielä rakenteilla!

Tarkemmat tiedot lehdestä hakuohjeineen löytyvät kunkin lehden kohdalla ja koko lehtitarjonta Kalakirjaston aineistotietokannasta.

Kalakirjastossa saatavilla olevat lehdet

Suomenkieliset, Suomessa ilmestyneet/ilmestyvät lehdet:

Akvaariolehti
Turku : Suomen akvaariolehdet, 1979-1988.
ISSN 0357-8402
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Akvaarion ystävä
Turku : Turun akvarioystävät r.y., 1946-1947.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Apaja
Helsinki : RKTL, 2005-2014.
ISSN 1796-654X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Elintarvike ja terveys : teema kala ja kalavalmisteet
Terveysalan teknikot ry, Kuntien Terveystarkastajat ry, 1993
ISSN 0786-213X
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Erä
Helsinki : Lehtimiehet ; Yhtyneet kuvalehdet ; Otavamedia, 1977-2005.
ISSN 0356-3464
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Erämies
Tampere : Suomen metsästäjä- ja kalastajaliitto, 1946-2010.
ISSN 1236-5548
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Fenno-Scandia
Kansainvälinen keräilyhdistys Fenno-Scandia r.y., 1953-1956
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Fisu : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen henkilöstölehti
Helsinki : RKTL, 1981-1992.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Jahti : Suomen Metsästäjäliiton jäsenlehti
Helsinki : Metsästäjäliitto, 1995-
ISSN 1234-3090
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Jänkä : Lappilainen kulttuurilehti
Rovaniemi : Jänkä ry., 2005-
ISSN 1795-9446
Tarkemmat tiedot:Kalakirjaston aineistotietokanta

Kala – Fisk
Helsinki : Suomen kalakauppiasliitto ry, 1987-2011.
ISSN 0784-4530
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Kalahaavi : kalastusalueiden, kalatalousviranomaisen ja -neuvonnan tiedotuslehti
Turku : Varsinais-Suomen kalastajaliitto ; L-S kalatalouskeskus, 1998-2014
ISSN 1456-4262
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Kalakauppias – Fiskhandlaren
Helsinki : Suomen kalakauppiaitten liitto, 1942-1947
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Kalamiehen viesti : Etelä-Suomen merikalastajain liiton ammatillinen lehti
Kotka : Etelä-Suomen merikalastajain liitto, 1937-1974.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Kalamies : valistus- ja tiedotuslehti
Helsinki : Suomen kalamiesten keskusliitto, 1952-2004.
ISSN 0085-2449
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Kalankasvattaja
Helsinki : Suomen Lohenkasvattajien Liitto r.y. ja Suomen Kalankasvattajaliitto r.y.
ISSN 0787-9008
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Kalastaja
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys ja Kalatalouden Keskusliitto, 1977-
ISSN 0356-1585
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Laajalahden Kalamiesten Kerho
Espoo : Laajalahden Kalamiesten Kerho ry., 1979-1996
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Lapillinen
Rovaniemi : Lapin Kirjallisuusseura ry, 1996-
ISSN 2342-9550 (painettu)
ISSN 2342-9569 (verkkojulkaisu)
Verkkoversio (vuodesta 2012 alkaen)
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Lapin kairoilta ja kalavesiltä
Rovaniemi : E. Toivanen, 1958-1960.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Lapin Kalamies
Rovaniemi : Rovaniemen kalamiehet r.y., 1956.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Luonnon tutkija
Vanamo ry., 1947-1981
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Luonnon ystävä : yleistajuinen luonnontieteellinen aikakauslehti
Vanamo-seura
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Luonnonvara : Maa- ja metsätalousministeriön henkilöstö- ja tiedotuslehti
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1996-2005
ISSN 1239-5862
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Metsästys ja Kalastus
Helsinki : Otavamedia, 1911-
ISSN 0026-1629
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Perhokalastus
Kuusamo : Mediapaja Pohjoinen Oy, 1985-
ISSN 0782-3991
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Pohjolan perhokalastaja
Vantaa : Siver Chasers Oy, 1998-
ISSN 1456-4661
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Poromies
Rovaniemi : Paliskuntain yhdistys, 1964-1972
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Silliviesti
Helsinki : Suomem sillikonttori, 1937-1939
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Suomen kalastuslehti
Helsinki : Kalatalouden Keskusliitto, 1892-
ISSN 0039-5528
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Suomen luonto
Helsinki : Suomen luonnonsuojeluliitto, 1941-
ISSN 0356-0678
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Tuikki
Oulu : Metsähallitus, 2009-
ISSN 1797-9293
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Tärppi : Helsingin kalamiespiiri ry:n tiedotus- ja valistuslehti
Helsinki : Helsingin kalamiespiiri, 1965-1968
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Uistin : uistelun erikoislehti
Helsinki : RJS-trade, 1994-
ISSN 1237-5128
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Urheilukalastaja
Suomen urheilukalastajain liitto, 1937-1968
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Urheilukalastus : lehti vapaa-ajan kalastajille
Helsinki : Vapaa-ajankalastajien kustannus, 1969-2013
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Wanhat Wehkeet ja Wieheet ry:n jäsenlehti
Wanhat Wehkeet ja Wieheet ry, 2006
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Vapa : urheilukalastuksen erikoislehti
Helsinki : Outdoor Press, 1996-2000.
ISSN 1239-6966
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Vapaa-ajan kalastaja
Helsinki : Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, 2014
ISSN 1795-5033
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Vapaa-ajan kalastus
Helsinki : Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, 2004-2013
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Vesitalous
Nastola : Ympäristöviestintä YVT Oy, 1960-2014
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Vetouistelu : uistelun erikoislehti
Nastola : Fisukustannus, 1989-
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

 

Ruotsinkieliset, Suomessa ilmestyneet/ilmestyvät lehdet

Finlands natur
Helsingfors : Natur och Miljö r.f., 1976-2000
ISSN 0356-4509
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Finlands jakt- och fisketidskrift
Helsingfors : Finska jaktföreningen ynnä muita, 1906-1961
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Fiskarposten : organ för fiskarförbunden i Nyland, Åboland, Österbotten och på Åland
Åbo : Sydvästkusten, 1985
ISSN 0785-4005
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Fiskeritidskrift för Finland
Helsingfors : Fiskeriföreningen i Finland ; Centralförbundet för Fiskerihushållning, 1892-
ISSN 0015-3125
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Tidskrift för Jakt och Fiske
Useita kustantajia/julkaisijoita, 1918-1030.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Tidskrift för jägare och fiskare
Borgå : Alex. Hintze, 1893-1915
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

 

Ruotsissa ilmestyneet/ilmestyvät lehdet

Fiskejournalen
Kungsbacka : Nordiska Förlags, 1974-1989.
ISSN 0345-3367
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Fiskejournalen : Sportfiskaren
Kungsbacka : Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, 1988
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Fiskevård
Stockholm : Sveriges Fiskevattenägareförbund, 1991-2005
ISSN 0282-0609
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Ljungblomman : illustrerad tidning för Barn och Ungdomar
Helsingfors : Wickström & C:o Bokhandel, 1982-1983
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Svensk Fiskeri Tidskrift
Uppsala : Almqvist & Wiksells Boktryckeri, 1923-1966.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Svenska Jägarförbundets nya tidskrift
Stockholm ; Svenska Jägarförbundet, 1863-1907, Kalakirjastossa 1891-1898, ei 1893
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Svenskt Fiske
Stockholm : Organ för Sveriges fritidssfiskares riksförbund, 1975-1976, 1978
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Svenskt Vattenbruk
Västra Frölunda : Vattenbrukarnas Riksförbund, 1998-2002.
ISSN 1404-6563
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Vattenbruk
Västra Frölunda : Officiellt organ för Vattenbrukarnas Riksförbund, 1983-1997.
ISSN 0281-3637
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

VRF – Express
Västra Frölunda : Vattenbrukarnas Riksförbund, 1995-1998.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Våra Fiskevatten
Stockholm : Sveriges Fiskevattenägareförbund, 2006-2009.
ISSN 1653-6320
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

 

Norjassa ilmestyneet/ilmestyvät lehdet

Nordisk Aquakultur
Klokkarvik, 1985-1996.
ISSN 0801-0730
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

 

Englanninkieliset, eri maissa ilmestyneet/ilmestyvät lehdet

Aquaculture Europe
Oostende : European Aquaculture Society EAS, 1992-2000.
ISSN 0773-6940
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Aquaculture magazine
ASheville, NC : AchillRiver Corporation, 1992-1999.
ISSN 0199-1388
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Art of Angling Journal
Vancouver : Art of Angling Journal, 2001-2005
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Chasing Silver : Fly fishing magazine
Siilinjärvi : Silver Chasers Ltd, 2008-
ISSN 1797-7630
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Canadian Aquaculture
Victoria, Canada : Harrison House Publishers, 1988-1991.
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Fao Aquaculture Bulletin
FAO, 1969-1977
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Fly Fisherman
Harrisburg : Cowless Magazines, 1988-1992.
ISSN 0015-4741
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Grayling : the journal of the Grayling Society
The Grayling Society, 1998-2017
ISSN 1476-0061
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Hatchery International
Canada : Peter Chettleburgh, 2012-2016
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

In-Fisherman : the journal of freshwater fishing
USA : In-Fisherman ltd, 1998-2004.
ISSN 0276-9905
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

International Angler
Florida : The International Game Fish Association, 2006-2010
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

National geographic
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Salt Water Sportsman
Boston : Times Mirror Magazines, 1992-1999.
ISSN 0036-5618
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

The Salmon and Trout Magazine
Fishmongers Hall : Journal of the Salmon and Trout Association, 1980-1984
ISSN 0036-3545
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Seafood International
London : AGB Heighway Ltd, 1987-2006.
ISSN 0268-1293
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

The American Fish Farmer & World Aquaculture News
Arkansas : Little Rock, 1972-1973
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Walleye In-sider
Braineerd, MN : Primedia Inc., 1998-2003.
ISSN 1068-2112
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

World Aquaculture
Louisiana : World Aquaculture Society, 1988-2002.
ISSN 1041-5602
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

 

Muun kieliset, eri maissa ilmestyneet/ilmestyvät lehdet

Eesti Kalandus
Tallinn : Eesti Kalandusliidu, 1990-1992
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta

Saumons
Paris : Association Internationale de Defence du Saumon Atlantique, 1996-2000
Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta