Kyttyrälohi (Oncorhynchus gorbusha, Walbaum)

 

 

Kyttyrälohi koiras

 

 

Ihmisen toiminta aiheuttaa kasvi- ja eläinlajien levittäytymistä uusille alueilla. Kyttyrälohi (Oncorhynchus gorbusha, Walbaum) on vieraskalalaji Tenon ja Näätämön vesistössä.

 

Näätämöjokeen noussut kyttyrälohi naaras. Kuva: Eero Niemelä

 

Kyttyrälohta on istutettu myös mm. Itämereen, josta on saatukin useita yksilöitä, mutta pysyvää kantaa ei sinne ole muodostunut. Sen sijaan Kuolan niemimaalle, Norjaan, Mustaanmereen, Kaspianmereen ja Brittein saarten vesiin tehdyistä kotoutusistutuksista ainakin Kuolaan ja Norjaan on syntynyt lisääntyviä kantoja. Suomen vesialueilla tavatut kyttyrälohet ovat siis peräisin venäläisistä istutuksista, joita on tehty paitsi Itämereen, niin ennen kaikkea Vienanmereen ja Muurmanskin rannikolle, 1930-luvun koeistutuksia lukuun ottamatta, vuodesta 1956 lähtien. Vuosina 1956–1979 istutettiin yli 220 miljoonaa mätimunaa (Mo ym. 2018) ja kaikkiaan noin 187 miljoonaa poikasta ja yli 36 miljoonaa smolttia (Niemelä ym. 2016). Näistä istutuksista peräisin olevia kaloja on meillä tavattu Näätämö- ja Tenojoessa,  sekä niiden sivujoista. Näätämöjoessa kyttyrälohien on havaittu tuottaneen elinkykyisiä poikasia jo 1970-luvulla. Vuonna 1985 venäläiset siirtyivät istuttamaan Ola-joen parittomien vuosien kantaa, joka lähti nopeaan kasvuun ja levittäytymään. Sen jälkeen lisääntyvien populaatioiden määrän on kasvanut siten, että useimmissa pohjoiseen laskevissa lohijoissa on tavattu kyttyrälohia. Istutukset lopetettiin vuonna 2000 (Mo ym. 2018). Luontaista lisääntymistä on havaittu Venäjän jokien lisäksi mm. Grense-Jakobselvissä ja Näätämöjoen suuosassa (Neidenelvan) Norjassa, mutta Tenojoessa varmistetusti vain kerran (Niemelä ym. 2016) ennen vuotta 2022. Vuonna 2022 Tenosta on löytynyt runsaasti vuoden 2021 kudusta peräisin olevia kyttyrälohen poikasia.

 

Kyttyrälohen mätiä. Kuva: Jan-Peter Pohjola

 

Tyynenmeren lohet mukaanlukien kyttyrälohi ovat voimakkaan kotijokiuskollisia niiden luonnollisella esiintymisalueella Tyynenmeren alueella niin USA:ssa, Kanadassa kuin Venäjälläkin. Kussakin joessa Tyynenmeren alueella on geneettisesti naapurijoista poikkeavat kannat kuten Atlantin lohella. Kuolan niemimaalle istutetut kannat ovat olleet vuosikymmeniä sitten monesta eri jokikannasta, siis eräänlaista coctail -istutusta. Sittemmin on valittu vain tietyn pienen maantieteellisen alueen kantoja.

Koska  Víenanmeren alueen jokiin on syntynyt itsestään lisääntyvät kannat tarkoittaa se sitä, että ne ovat pääasiassa palanneet syntymäjokiin, mutta kun on kysy lajin siirtämisestä aivan uudella maantieteellisella alueelle, on luonnollista, että sittenkin merkittävä osa sukukypsyyden saavuttaneista kyttyrälohista levittäytyy laajalle alueella.   Tämä nykyisin esiintyvä kanta nousee jokiin suurinpiirteni samaan aikaan kuin titit (1-merivuoden lohet) eli heinäkuun puolivälistä lähtien mutta myös elokuun alkupuolella vielä joitakin yksilöitä saapuu jokiin.

 

Kyttyrälohi naaras ja uros Tenolla kesällä 2023. Kuva: Ari Savikko

 

 

Kyttyrälohikantojen lähitulevaisuutta Pohjois-Atlantin alueella on lähes mahdoton ennustaa.
Lajiin kohdistuvat laajat poistopyyntihankkeet saattavat hidastaa kantojen kasvua ja lajin levittäytymistä, mutta kokonaan eroon siitä ei päästä. Laji voi mahdollisesti levitä myös Itämereen
laskeviin jokiin.

Kyttyrälohi Jäämeren lohijoissa : kirjallisuuskatsaus vieraslajin biologiaan, leviämiseen ja mahdollisiin vaikutuksiin

 

Ensimmäinen kyttyrälohi Suomen rannikolta 1976

 

 

Kyttyrälohia

Näätämöjokeen nousseita kyttyrälohia. Kuva: Eero Niemelä

 

Kyttyrälohien vaelluskäyttäytymisen seuranta aloitettu Tenojoella

Tenojoella viime vuosina suuresti runsastuneen vieraslajin, kyttyrälohen, vaelluskäyttäytymistä selvitetään radiotelemetriaseurannalla kesä-syyskuussa. Seurannan tavoitteena on kerätä uutta tietoa kyttyrälohien levittäytymisestä ja niiden lisääntymisalueiden sijainnista Tenon vesistössä. Tietojen pohjalta pyritään arvioimaan tehokkaimpia menetelmiä kyttyrälohikannan kasvun rajoittamiseksi.

 

Kyttyrälohen ruskuaispussipoikanen. Kuva: Jan-Peter Pohjola

 

 

Kyttyrälohen poikanen 11.5.2021. Tenojoki, Lismajokisuu. Kuva: Ari Savikko

 

 

Toukokuussa 2022 Tenojoessa kuoriutuneita kyttyrälohia. Kuva: Ari Savikko

 

Kyttyrälohen kalastuksessa tulee huomioida Atlantin lohi

Kyttyrälohen nousu voidaan saada torjuttua Norjan puolella olevalla pyyntilaitteella. On mahdollista, ettei pyynti onnistu toivotulla tavalla tai sitä joudutaan rajoittamaan Atlantin lohen ja muiden kalojen nousun varmistamiseksi. Lopulliset kyttyrälohen nousumäärät selviävät vasta kesän edetessä, ja samalla selviää pyynnin tarve Tenon rajajokiosuudella.

Norjan lohijokien kyttyrälohi poistopyynnit

Yleiskatsaus Norjan jokien kyttyrälohien poistopyynneistä 2023

Evaluation of fish trap and guiding fence efficiency in the River Tana in 2023

 

Kyttyrälohi uros Tenosta kesällä 2023. Kuva: Ari Savikko

 

 

Erkinaro_Kyttyrälohi_VIheliäiset vieraslajit seminaari 24102022

 

Meriympäristö muutoksessa – Uusi vieraslaji leviää Atlantilla

Luonnonvarakeskuksen (Luke) lohiasiantuntija, tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro on ihmeissään. Tyyneltä valtamereltä Kuolan niemimaalle 1950-luvulla tuotu kyttyrälohi on levinnyt Atlantilla laajemmalle ja suuremmissa määrin kuin koskaan aikaisemmin. Mistä koukkuleukaiset kyttyrälohet ovat tulleet? Entä miten niiden leviäminen vaikuttaa lohikantoihin Jäämerellä?

Vieraslajit Suomen arktisilla alueilla

Kyttyrälohi vieraslaji

 

Kyttyrälohi kuolee kudun jälkeen. Kuva: Matti Kylmäaho

 

Kyttyrälohi raportteja eri maista

A Review of Pink Salmon in the Pacific, Arctic, and Atlantic Oceans

Pink salmon reference List 

Pink salmon_19.08.2016.compressed

Pink salmon – England

Pink salmon – Germany

Pink salmon – Iceland

Pink Salmon – Ireland

Pink Salmon – Norway

Pink Salmon – Rapid Risk Assessment

Pink salmon meeting – Denmark Finland France

Pink salmon meeting – Introduction

 

 

Poistopyydettyjä kyttyrälohia

 

Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2023

Forslag til tiltak mot pukkellaks i store vassdrag

Lekfiske efter indianlax

NINA Report 2213 Tana pink salmon

International seminar on pink salmon in The Barents Region and in Northern Europe 2021

Assessment of the risk to Norwegian biodiversity and aquaculture from pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha)

Tana eDna_Fossoy_14112019

2021-10-27 Pink Salmon 2021

NINA is monitoring the distribution of pink salmon in Norway.

Pink salmon in Norway: the reluctant invader

Kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks opprettet

Migration and capture of pink salmon, Oncorhynchus gorbuscha Walbaum in Finnmark, North Norway

Environmental (e)DNA detection of the invasive pink salmon Oncorhynchus gorbuscha during the 2017 Norwegian invasion

A visitor that has come to stay? The case of pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) in Norway

Parasites Found in Pink Salmon (Oncorhynchus gorbuscha) Caught in the Feeding Areas in the Norwegian Sea

Pink salmon in Norway: the reluctant invader

THE STATUS OF PINK SALMON IN NORTH NORWAY  1980

ONCORHYNCHUS GORBUSCHA ACCLIMATION WORKS (WALBAUM, 1972) IN RUSSIA

( teksti konekäännös)

Kirjoituksessa tarkastellaan kyttyrälohen Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum) sopeutumista Venäjällä koskevia töitä, joita on tehty vuodesta 1956. Kyttyrälohen käyttöönoton ja kaupallisen kasvatuksen tulokset on esitetty. Keskustelun aiheena on kyttyrälohen käyttöönoton suositeltavuus ja mahdolliset käyttötavat.

The increased occurrence of Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) in the Faroe Islands

PINK SALMON (ONCORHYNCHUS GORBUSCHA) QUALITY DURING ICE AND CHILLED SEAWATER STORAGE

Effect of Hydrometeorological Conditions on Dynamics of Catches (Abundance) of the Primorye Pink Salmon Oncorhynchus gorbusha Based on Retrospective Data

Estimation of eggs lost from superimposed pink salmon

Adaptive strategies and life history characteristics in a warming climate: Salmon in the Arctic?

Climate impacts on Pacific salmon : bibliography

The increased occurrence of Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) in the Faroe Islands

 

 

Kudun jälkeen kuollut kyttyrälohi uros

 

Distribution, spawning and the possibility of fishery of introduced pink salmon (Oncorhynchus gorbusha Walbaum) in rivers of Murmansk Oblast

Response of Pink salmon to climate warming in the northern Bering Sea

Ecological factors influencing lifetime productivity of pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) in an Alaskan stream

3. International Seminar on Pink salmon in the Barents region and in Northern Europe 2023

 

 

Kyttyrälohi naaras Tenosta 2023. Kuva: Ari Savikko

 

Kyttyrälohen kalastus

Kyttyrälohen kalastuksessa tulee huomioida Atlantin lohi

Kyttyrälohta saa nyt kalastaa Tenojoesta: ”Ei tämä tule kalastuskulttuuria pelastamaan”, toteaa toiminnanjohtaja

Recreational anglers in Norway report widespread dislike of invasive pink salmon

Kyttyrälohen kalastuksessa tulee huomioida Atlantin lohi

 

Miksi kyttyrälohi on Suomelle haitallinen?

Kyttyrälohet voivat myös aiheuttaa muita ”epäsuoria” vaikutuksia, jotka voivat olla haitallisia lohelle ja taimenelle. Koska kaikki kyttyrälohet kuolevat kutemisen jälkeen, niiden raadot mätänevät joessa tai sen läheisyydessä, mikä tarjoaa ekosysteemille uuden ravinnelähteen. On epäselvää, miten tämä vaikuttaa lohiin ja taimeniin, mutta tällaiset suuret muutokset voivat järkyttää ekosysteemin herkkää tasapainoa.

Kyttyralohiraportti

Kyttyrälohi – uhkien torjunnasta mahdollisuuksien hyödyntämiseen

 

Uutisia

Norjassa löydettiin ensimmäisen kerran lohitäitä kyttyrälohista – melkein puolet lohista kantoivat jotain kalaloisia

Mätänevät kyttyrälohet valtaavat Tenojokea ennennäkemättömään tahtiin – tutkija Aino Erkinaro selvittää, mitä siitä seuraa

Miten jokiin kuolevat kyttyrälohet vaikuttavat pohjoiseen luontoon? Tutkijat pyytävät kansalaisilta apua

Kyttyrälohi on nyt kaikkien huulilla

Tenojoessa kuhisee

Kuolema Tenolla

Kyttyrälohi voi olla tulevaisuuden arvokala Euroopassakin Alaskan tapaan – paistoimme ja maistoimme Tenosta pyydettyä vieraslajia

Lohitutkija: Suomen ja Norjan pitäisi keskittyä kyttyrälohen hyödyntämiseen – laji on tullut pohjoisille lohijoille jäädäkseen

Näätämöjoki kuhisee kyttyrälohta – kalaa käsin kahmiville luvassa kuitenkin sakkolappu

Tenon kalastussääntöä uusitaan kyttyrälohen osalta – neuvotteleva virkamies: kyttyrälohiongelmaa tuskin ratkaistaan kokonaan ensi kesänä

Norjan suunnitelma kyttyrälohen eliminoimiseksi huolestuttaa suomalaistutkijaa: ”Kunhan lääke ei olisi pahempi kuin tauti”

Neuvostoliitto istutti pohjoiseen ”lyhyesti ja kiivaasti” elävän riesan, joka uhkaa nyt imeä elämän vesistä

Kyttyrälohi tullut Tenolle jäädäkseen – nyt mainehaittaista kalaa aiotaan pyytää massiivisesti ja luoda siitä uusi pohjoisen herkku

Tenonvuonossa tutkitaan vieraslaji kyttyrälohen lisääntymistä – nyt nelisenttiset poikaset painavat vuoden päästä jo 1–3 kilogrammaa

Norjalta kyttyrälohen leviämisen estämiseen 15 miljoonaa kruunua, Suomikin valmistautuu seuraavaan aaltoon: “Eihän tällaista tilannetta kukaan halua”

Aggressiivinen kyttyrälohi tunkee luonnonlohen reviirille – tuhansia elävänä mätäneviä kaloja poistokalastetaan valjakkokoirien ruoaksi

Norjan lohijoilla raadetaan vieraslajin poiston parissa – Kalastajan mukaan kyttyrälohia on niin paljon, että niitä voi käsin pyytää koskesta

Tenojoki täyttyi vieraslajiksi luokitelluista kyttyrälohista, ja tutkijoita ja paikallisia se huolettaa – kalat uhkaavat atlantinlohta ja mätänevät jokeen

Seuranta vahvistaa epäilyt – Tenosta tuli kyttyrälohijoki

Voiko tätä kalaa syödä silmät auki? Kyttyrälohi näyttää hurjalta, mutta se voi olla myös raaka-aine huippuravintolaan tai lohimatkailun pelastus

 

Linkkejä

NINA is monitoring the distribution of pink salmon in Norway

Assessment of the risk to Norwegian biodiversity and aquaculture from pink salmon
(Oncorhynchus gorbuscha)

https://www.fisheries.noaa.gov/species/pink-salmon

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/oncorhynchus-gorbuscha

PINK SALMON IN THE BARENTS REGION
International knowledge exchange seminar between
experts, authorities and fishing rights owners in Norway, Russia and Finland

Tyynenmeren lohen sopeutuminen    (konekäännös)

Useita tieteellisiä artikkeleita kyttyrälohesta

 

Videot

Näin kyttyrälohi valloittaa Tenoa – tänä kesänä vieraslajia on noussut enemmän kuin alkuperäistä atlantinlohta

Kyttyrälohen mätiä suorastaan kuhisee Tenojoen pohjassa – Luke alkaa tutkia kyttyrälohen lisääntymistä