Voidaanko järvilohen luontainen lisääntyminen palauttaa Ala-Koitajoella?

Järvilohi on Atlantin lohen muoto, joka jäi eristyksiin sisävesiin jääkauden jälkeisten geologisten tapahtumien seurauksena. Suomessa on esiintynyt kaksi järvilohikantaa, toinen Saimaalla, toinen Pielisellä. Järvilohemme ovat olleet muista lohikannoista erillään hyvin pitkään. Saimaan järvilohen geneettinen perimä on muovautunut vuosituhansia kestäneen maantieteellisen eristäytyneisyyden aikana ja on siten hyvin ainutlaatuinen. Saimaan järvilohikannan luontaista elinkiertoa ja lisääntymistä ovat varjostaneet useat, ihmisen toimintaan liittyvät uhkatekijät viimeisen sadan vuoden aikana. Aluksi puunuitto, uittoperkaukset sekä muu vesistö-rakentaminen vaikeuttivat järvilohen lisääntymistä. 1950-luvulla alkanut voimalaitosten rakentaminen Pielisjoessa ja Koitajoessa esti lopullisesti kutukalojen nousun jokiin sekä tuhosi lisääntymisalueet miltei kokonaan. Lisäksi Saimaan järvialtaissa tapahtunut kalastus ja kalastuspaineen kasvu 1950-luvulta lähtien ovat entisestään vaikeuttaneet järvilohen asemaa. Pielisen järvilohikanta menetettiin kokonaan jo ennen 1970-lukua Lieksanjoen voimalaitosten rakentamisen seurauksena.

Elvytystoimien avulla Saimaan järvilohikanta on toistaiseksi onnistuttu pelastamaan sukupuutolta. Ensimmäiset emokalapyynnit tehtiin jo 1940-luvulla, jolloin kudulle nousevia järvilohia pyydettiin sukutuotteiden hankkimiseksi. Ensimmäisiä laitosemokaloja alettiin kasvattaa kuitenkin vasta 1960-luvun lopulla, jolloin laitosmädin tuotanto käynnistyi. Saimaan järvilohen säilyminen alkuperäisenä ja sekoittumattomana kantanaan on ollut 1970-luvun alusta lähtien täysin vesiviljelyn ja istutusten varassa. Saimaan järvilohikantaa siirrettiin kalanviljelylaitosten emokalastoista Pielisen alkuperäisen menetetyn kannan tilalle.

Järvilohi on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi. Se ei ole pystynyt lisääntymään luontaisesti vuosikymmeniin. Saimaan alueella eläneen järvilohen entiset kutujoet – Ala-Koitajoki ja Pielisjoki – rakennettiin vesivoimatuotantoon 1950-luvulta lähtien. Viimeistään 1971 lähtien, Kuurnan voimalan valmistuttua Pielisjokeen, noin 20 km Joensuusta ylävirtaan, on järvilohen säilyminen kalastossamme ollut kokonaan kalanviljelyn ja istutusten varassa.

Saimaan säännöstely kalatalouden kannalta 1978

vastineena Ossi Seppovaaran lausuntoon teollisuuden ja uiton vaikutuksesta Pielisjoen ja Koitajoen kalatalouteen

Saimaan lohen luonnonvaraisen lisääntymisen elvyttäminen 2004

Tutkimuksia ja raportteja

Järvilohiemojen (Salmo salar m. sebago) kutukäyttäytymisen seuranta Ala-Koitajoella

Saimaan järvilohen toimenpideohjelma 2021–2030

Postrelease exploration and stress tolerance of landlocked and anadromus Atlantic salmon and their hybrids

 

 

Kuurnan voimalaitos. Kuvassa verkko emokalapyyntiä varten. Kuva: Ari Savikko

Kuurnan voimalaitos. Kuvassa verkko emokalapyyntiä varten. Kuva: Ari Savikko

 

Korkeimmanoikeuden päätös Kuurnan voimalaitos

 

Yli 10 vuotta vireillä ollut Ala-Koitajoen virtaaman lisääminen ja voimaloiden kalatalousmaksujen ajanmukaistaminen sai sinettinsä tämän vuoden 2013 alussa. KHO:n antama päätös 29.1.2013 nostaa Pielisjoen voimalaitosten kalatalousmaksuja ja lisää Ala-Koitajoen virtaamaa 2 m3:stä/s keskimäärin 5 m3:iin/s siten, että juoksutus on 6 m3/s huhtikuun alusta syyskuun loppuun ja muun ajan vuodesta 4 m3/s. Lisäjuoksutus on voimassa seitsemän vuoden ajan, jonka kuluessa on mahdollisuus selvittää järvilohen luontaisen lisääntymisen järjestämiskeinot, kutemisen ja mädin hautoutumisen onnistuminen sekä poikastuotannon määrä, ja viimekädessä se saadaanko järvilohi palautettua luonnossa lisääntyväksi. Samanaikaisesti selvitetään, miten luonnossa syntyviä poikasia voidaan laitosviljelyssä hyödyntää parhaiten järvilohen monimuotoisuuden ja elinkelpoisuuden lisäämiseksi .

 

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/519931

MMM loppuraportti Järvilohen palauttaminen Ala-Koitajoelle 2014-2016_jp.pdf (2)

 

Kuva: Ari Savikko

Pamillonkoski. Kuva: Ari Savikko

 

Pielisjoen ja Koitajoen rakentamisen kalataloudelliset vaikutukset ja ehdotukset kompensaatiotoimiksi 1964

pielisjoen-ja-koitajoen-rakentamisen-kompensointi

Ison-Saimaan kalat ja kalastus 1969

Suomen Kalatalous 38

 

Äärimmäisen uhanalaisen järvilohen tilanne on katastrofaalinen (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/aarimmaisen-uhanalaisen-jarvilohen-tilanne-on-katastrofaalinen-pohjois-karjalan-ely-keskus-#.Vyh79P1f2kk

Järvilohi sai sittenkin poikasia Hiiskoskella

http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/55869-jarvilohi-sai-sittenkin-poikasia-hiiskoskella

 

Kuva: Ari Savikko

Hiiskosken säännöstelypato. Kuva: Ari Savikko

 

Syksyn (2016) emokalapyynnissä nostettu isoja vonkaleita – järvilohi edelleen sukupuuton parhaalla

http://yle.fi/uutiset/3-9210350

 

Kuva: Ari Savikko

 

Saimaanlohen tarina OSA 1

 

Linkit:

http://yle.fi/uutiset/erikoistutkija_salakalastus_isompi_uhka_saimaan_jarvilohelle_kuin_voimaloiden_turbiinit/9118946

Kunnostettua koskialuetta Ala-Koitajoella. Kuva: Ari Savikko

Kunnostettua koskialuetta Ala-Koitajoella. Kuva: Ari Savikko

 

 

http://www.jarvilohi.fi/fi/kantojen+hoito/lajikohtaiset+toimenpiteet/jarvilohi/avainalueet/ala-koitajoki/

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57990/LIIT3+Yhteenveto+Pielisjoen+rajoituksista.pdf/434dc8f5-204d-43d3-a7e0-94f6adec63fa

http://yle.fi/uutiset/taistelu_saimaan_jarvilohen_pelastamiseksi_kiihtyy__koko_ala-koitajoki_kalastuskiellossa/7387591

http://saimaanlohikalayhdistys.fi/artikkelit/Saimaan_lohikalat_ja_energiatalous.pdf

http://www.sll.fi/pohjois-karjala/jarvilohitiedote_aikataulu

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B13A7AC8F-5AC0-42FF-80BC-EE9AD7DAA91F%7D/91299

http://yle.fi/uutiset/3-9308655

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/nyt-pelastetaan-harvinaista-jarvilohta–ainutlaatuinen-yhteistyohanke/Z7wGTbdH?ref=facebook:9d8d

 

 

Kunnostettua Kuusamonkoskea. Kuva: Ari Savikko

 

Video: Saimaan nieriän ja lohen suvut jatkuivat ihmisen käsissä  http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/08/20/saimaan-nierian-ja-lohen-suvut-jatkuivat-ihmisen-kasissa

 

 

Kuva: Ari Savikko

Kuva: Ari Savikko

 

Westman, Kai: Hemoglobin polymorphism and its ontogeny in sea-running and landlocked Atlantic salmon (Salmo salar L.) 1970

Suomen Kalatalous 45

merilohen esiintyminen Suomen sisävesissä (Seppovaara)

Life-History Variability and Conservation Status of Landlocked Atlantic Salmon: An Overview

Restored river habitat provides a natural spawning area for a critically endangered landlocked Atlantic salmon population

Järvilohi esityksiä

ALA-KOITAJOKI JÄRVILOHIHAUTOMOKSI

Hiitolalanjoki,kalatoimikunta

J.Piironen_Pelastaako ympäristövirtaama järvilohen_Kalamarkkinat 9.10.2014

Järvilohen ja taimenen poikaset ja Ala-Koitajoki 2011jp

Järvilohen palauttaminen Ala-Koitajoella – taustaa, tavoitteita, toimintaa 2013-2014_Vaelluskalafoorumi 7.10.2014 Hki

Saimaan järvilohen tilanne_Joensuu 14.6.2017 jp

Kalastuslain uudistus ja järvilohen emokalamäärä_jp_Kalastuslakipäivät 28.-29.11.2017 Jyväskylä

Säilyykö järvilohi kalastossamme_Suomen kalakirjaston juhlaseminaari, Muonio 23.11.2017 jp

 

 

Lohikalojen ylisiirrot vaelluskalakantojen hoitotoimena : Kirjallisuuskatsaus

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/538323/luke-luobio_10_2017.pdf?sequence=1

 

Kunnostettu Hiiskoski 2017. Kuva: Ari Savikko

 

Päätös 19.4.2018

Kuurnan voimalaitoksen lupapäätös 2018

Palautetutun joen elinympäristö sopiminen järvilohelle Ala-koitajoella (2020)

Restored river habitat provides a natural spawning area for a critically endangered landlocked Atlantic salmon population

 

”JOS MITÄÄN EI OLISI TEHTY, TÄTÄKÄÄN KALAA TUSKIN OLISI OLEMASSA”

Järvilohen suojelutyön kehityslinjat 2000-luvulla

Kestavyyttä_tukevat_hallintokaytannot_-_vapaa-ajankalastajien näkemyksiä Järvi-Suomen taimen-ja järvilohikantojen hoidosta ja kalastuksen säätely

 

Elinvoimainen järvilohi hanke

http://www.jarvilohi.fi/fi/kantojen+hoito/hankkeet+ja+muut+toimenpiteet/

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2017-AK-149630.pdf

https://www.lumme-energia.fi/sahko/tee-sahkosopimus/eko-lumme-ymparistoystavallinen-sahkosopimus/elinvoimainen-jarvilohi/

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCE_iWO159Qknyk3F4cnvR1g

 

Hatanpää_järvilohitelemetria_27.10.2020

Spawning season movements of transported landlocked Atlantic salmon in a newly
2 restored river habitat

Early winter foraging success, swimming performance, and morphology of juvenile landlocked Atlantic salmon reared under semi-wild and hatchery conditions

The effects of environmental enrichment onatchery-performance, smolt migration and
capture rates in landlocked Atlantic salmon

Vanhoja valokuvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartta

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/50474/Alakoitajoki.jpg/ac74aa88-65fb-4a4a-ac63-27a0d4b02bb9?t=1469170712000