Kala- ja riistatilastot

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/520253

Ammattikalastus merellä 2002 – Yrkesfisket i havet 2002 – Commercial Marine Fishery 2002
Merialueen ammattikalastajien lukumäärät sekä ammattikalastuksen saaliit lajeittain, kuukausittain, alueittain ja pyydyksittäin. – Antalet yrkesfiskare och fångter per art, per månad, per delområde och per fångstmetod i det yrkesmässiga havsfisket. – Number of professional fishermen and distribution of catches by species, by month, by subdividion and by fishingmethod.
Pirkko Söderkultalahti
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 55 (2003)

Ammattikalastus merellä 2003 – Yrkesfisket i havet 2003 – Commercial Marine Fishery 2003
Merialueen ammattikalastajien lukumäärät sekä ammattikalastuksen saaliit lajeittain, kuukausittain, alueittain ja pyydyksittäin. – Antalet yrkesfiskare och fångster per art, per månad, per delområde och per fångstmetod i det yrkesmässiga havsfisket. – Number of professional fishermen and distribution of catches by species, by month, by subdividion and by fishing method.
Pirkko Söderkultalahti
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 55 (2004)

Ammattikalastus merellä 2004 – Yrkesfisket i havet 2004 – Commercial Marine Fishery 2004
Merialueen ammattikalastajien lukumäärät sekä ammattikalastuksen saaliit lajeittain, kuukausittain, alueittain ja pyydyksittäin. – Antalet yrkesfiskare och fångster per art, per månad, per delområde och per fångstmetod i det yrkesmässiga havsfisket. – Number of professional fishermen and distribution of catches by species, by month, by subdividion and by fishing method.
Pirkko Söderkultalahti
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 57 (2005)

Ammattikalastus merellä 2005 – Yrkesfisket i havet 2005 – Commercial Marine Fishery 2005 –
Merialueen ammattikalastajien lukumäärät sekä ammattikalastuksen saaliit lajeittain, kuukausittain, alueittain ja pyydyksittäin. – Antalet yrkesfiskare och fångster per art, per månad, per delområde och per fångstmetod i det yrkesmässiga havsfisket. – Number of professional fishermen and distribution of catches by species, by month, by subdividion and by fishing method.
Pirkko Söderkultalahti
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous (2006)

Ammattikalastus sisävesialueella 2000 – Yrkesfisket i insjöar 2000 – Commercial Inland Fishery 2000
Sisävesialueen ammattikalastajien määrä ja saalis lajeittain – Antalet yrkesfiskare och yrkesfiskets fångst artvis i insjöar – Number of commercial fishermen and catches by species in inland waters.
Anna-Liisa Tuunainen
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 53 (2002)

Ammattikalastus sisävesillä 2002 – Yrkesfisket i insjöar 2002 – Commercial Inland Fishery 2002
Sisävesialueen ammattikalastajien määrä ja saalis lajeittain – Antalet yrkesfiskare och yrkesfiskets fångst artvis i insjöar – Number of commercial fishermen and catches by species in inland waters.
Anna-Liisa Tuunainen
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 63 (2003)

Ammattikalastus sisävesillä 2004 – Yrkesfisket i insjöar 2004 – Commercial Inland Fishery 2004 –
Sisävesialueen ammattikalastajien määrä ja saalis lajeittain – Antalet yrkesfiskare och yrkesfiskets fångst artvis i insjöar – Number of commercial fishermen and catches by species in inland waters.
Anna-Liisa Tuunainen
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous (2006)

Finnish Fisheries Statistics 2006 –
Julkaisuvuosi 2006

Kala- ja rapuistutukset 2001 – Utplanteringar av fisk och kräftor 2001 – Fish and Crayfish Stocking Statistics 2001
Kala- ja rapuistutukset lajeittain, ikäluokittain ja alueittain. – Utplanteringar av fisk och kräftor per art, åldersklass och område. – Fish and crayfish stockings by species, age class and region.
Anna-Liisa Tuunainen
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 52 (2003)

Kala- ja rapuistutukset 2002 – Utplanteringar av fisk och kräftor 2002 – Fish and Crayfish Stocking Statistics 2002
Kala- ja rapuistutukset lajeittain, ikäluokittain ja alueittain. – Utplanteringar av fisk och kräftor per art, åldersklass och område. – Fish and crayfish stockings by species, age class and region.
Anna-Liisa Tuunainen
SVT Maa, metsä- ja kalatalous nro 52 (2004)

Kala- ja rapuistutukset 2003 – Utplanteringar av fisk och kräftor 2003 – Fish and Crayfish Stocking Statistics 2003 –
Kala- ja rapuistutukset lajeittain, ikäluokittain ja alueittain. – Utplanteringar av fisk och kräftor per art, åldersklass och område. – Fish and crayfish stockings by species, age class and region.
Anna-Liisa Tuunainen
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 55 (2005)

Kala- ja rapuistutukset 2004 – Utplanteringar av fisk och kräftor 2004 – Fish and Crayfish Stocking Statistics 2004 –
Kala- ja rapuistutukset lajeittain, ikäluokittain ja alueittain. – Utplanteringar av fisk och kräftor per art, åldersklass och område. – Fish and crayfish stockings by species, age class and region.
Anna-Liisa Tuunainen
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous (2006)

Kalajalosteiden tuotanto 2001 – Fiskförädlingsproduktion 2001 – Fish prosessing 2001
Kalaa jalostaneiden yritysten määrä ja koko, sekä jalosteiden valmistamiseen käytetty kala. – Antalet och storlek fiskförädlade företag, samt förädlad fisk. – Amount and size of fish processing enterprises and fish prosessed.
Eija Nylander
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 67 (2002)

Kalajalosteiden tuotanto 2003 – Fiskförädlingsproduktion 2003 – Fish prosessing 2003
Kalaa jalostaneiden yritysten määrä ja koko, sekä jalosteiden valmistamiseen käytetty kala. – Antalet och storlek fiskförädlade företag, samt förädlad fisk. – Amount and size of fish processing enterprises and fish prosessed.
Eija Nylander
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 59 (2004)

Kalajalosteiden tuotanto 2005 – Fiskförädlingsproduktion 2005 – Fish processing 2005 –
Kalaa jalostaneiden yritysten määrä ja koko, sekä jalosteiden valmistamiseen käytetty kala. – Antalet och storlek fiskförädlade företag, samt förädlad fisk. – Amount and size of fish processing enterprises and fish prosessed.
Eija Nylander
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous (2006)

Kalan tuottajahinnat 2002 – Producentpriset på fisk 2002 – Producer Prices for Fish 2002
Kalastajille rannikkoalueella maksetut kalojen hinnat kuukausittain, alueittain ja kokoluokittain, sekä sisävesialueen muikun ja viljellyn kirjolohen hinta kuukausittain. – Priset som fiskaren erhållit av fisk enligt art, månad, region och storleksklass vid kusten, samt priset för siklöja i insjöområdet och odlad regnbåge månatligen – The fish prices paid to fishermen in marine areas by species, month, area and size class, and the price of vendace in inland waters and farmed rainbow trout by month.
Eija Nylander
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 54 (2003)

Kalan tuottajahinnat 2003 – Producentpriset på fisk 2003 – Producer Prices for Fish 2003
Kalastajille maksetut merialueen silakan, kilohailin, lohen, taimenen, siian, muikun, ahvenen, kuhan, hauen, lahnan ja mateen hinnat kuukausittain, alueittain ja kokoluokittain sekä sisävesialueen muikun ja kasvatetun kirjolohen hinta. – Priset som fiskaren erhållit av fisk enligt art, månad, region och storleksklass vid kusten, samt priset för siklöja i insjöområdet och odlad regnbåge månatligen – The fish prices paid to fishermen in marine areas by species, month, area and size class, and the price of vendace in inland waters and farmed rainbow trout by month.
Eija Nylander
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 53 (2004)

Kalan tuottajahinnat 2004 – Producentpriset på fisk 2004 – Producer Prices for Fish 2004 –
Kalastajille maksetut merialueen silakan, kilohailin, lohen, taimenen, siian, muikun, ahvenen, kuhan, hauen, lahnan ja mateen hinnat kuukausittain, alueittain ja kokoluokittain sekä sisävesialueen muikun ja kasvatetun kirjolohen hinta. – Priset som fiskaren erhållit av fisk enligt art, månad, region och storleksklass vid kusten, samt priset för siklöja i insjöområdet och odlad regnbåge månatligen – The fish prices paid to fishermen in marine areas by species, month, area and size class, and the price of vendace in inland waters and farmed rainbow trout by month.
Eija Nylander
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 56 (2005)

Kalan tuottajahinnat 2005 – Producentpriset på fisk 2005 – Producer Prices for Fish 2005 –
Kalastajille maksetut merialueen silakan, kilohailin, lohen, taimenen, siian, muikun, ahvenen, kuhan, hauen, lahnan ja mateen hinnat kuukausittain, alueittain ja kokoluokittain sekä sisävesialueen muikun ja kasvatetun kirjolohen hinta. – Priset som fiskaren erhållit av fisk enligt art, månad, region och storleksklass vid kusten, samt priset för siklöja i insjöområdet och odlad regnbåge månatligen – The fish prices paid to fishermen in marine areas by species, month, area and size class, and the price of vendace in inland waters and farmed rainbow trout by month.
Eija Nylander
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous (2006)

Kalan ulkomaankauppa 2002 – Utrikeshandeln med fisk 2002 – Foreign Trade in Fish 2002
Ihmisravinnoksi tuotu ja viety kala ja kalatuotteet sekä rehukalan tuonti ja vienti. – Importerad och exporterad fisk. – Imports and exports of fish and fish products.
Aune Vihervuori
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 56 (2003)

Kalan ulkomaankauppa 2003 – Utrikeshandeln med fisk 2003 – Foreign Trade in Fish 2003
Ihmisravinnoksi tuotu ja viety kala ja kalatuotteet sekä rehukalan tuonti ja vienti. – Importerad och exporterad fisk. – Imports and exports of fish and fish products.
Aune Vihervuori
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 56 (2004)

Kalan ulkomaankauppa 2004 – Utrikeshandeln med fisk 2004 – Foreign Trade in Fish 2004 –
Ihmisravinnoksi tuotu ja viety kala ja kalatuotteet sekä rehukalan tuonti ja vienti. – Importerad och exporterad fisk. – Imports and exports of fish and fish products.
Aune Vihervuori
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 58 (2005)

Kalan ulkomaankauppa 2005 – Utrikeshandeln med fisk 2005 – Foreign Trade in Fish 2005 –
Ihmisravinnoksi tuotu ja viety kala ja kalatuotteet sekä rehukalan tuonti ja vienti. – Importerad och exporterad fisk. – Imports and exports of fish and fish products.
Aune Vihervuori
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous (2006)

Kalatalous tilastoina 2006 –
Julkaisuvuosi 2006

Kalatalous tilastoina – Finnish Fisheries Statistics 2004 –
Keskeiset kalatalousalan tilastot on koottu käteväksi taskukokoiseksi julkaisuksi.
Eija Nylander (toim.)
Julkaisuvuosi 2004

Kalavarat 2004 – Fiskresurser 2004 –
Vuosittain ilmestyvässä julkaisussa arvioidaan kalakantojen tilaa viimeisimpien tutkimustulosten valossa. – Uppskattning av fiskbeståndets tillstand.
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 2004:60 (2004)

Kalavarat 2005 – Fiskresurser 2005 –
Vuosittain ilmestyvässä julkaisussa arvioidaan kalakantojen tilaa viimeisimpien tutkimustulosten valossa. – Uppskattning av fiskbeståndets tillstand.
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 2005:61 (2005)

Kalavarat 2006 – Fiskresurser 2006 –
Vuosittain ilmestyvässä julkaisussa arvioidaan kalakantojen tilaa viimeisimpien tutkimustulosten valossa. – Uppskattning av fiskbeståndets tillstand.
Julkaisuvuosi 2007

Riistasaalis 2002 – Viltbytet 2002 – Annual Game Bag 2002
Metsästäjien saama saalis lajeittain ja alueittain sekä vuotuisen saaliin arvo ja lihan saanto. – Jägarens byte per art och område, värdet på det årliga bytet och bytets köttmängd. – Hunters´ annual game bag by species and by region ant the value of the bag
Aslak Ermala
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 58 (2003)

Riistasaalis 2003 – Viltbytet 2003 – Annual Game Bag 2003
Metsästäjien saama saalis lajeittain ja alueittain sekä vuotuisen saaliin arvo ja lihan saanto. – Jägarens byte per art och område, värdet på det årliga bytet och bytets köttmängd. – Hunters´ annual game bag by species and by region ant the value of the bag
Aslak Ermala
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 58 (2004)

Riistasaalis 2004 – Viltbytet 2004 – Annual Game Bag 2004 –
Metsästäjien saama saalis lajeittain ja alueittain sekä vuotuisen saaliin arvo ja lihan saanto. – Jägarens byte per art och område, värdet på det årliga bytet och bytets köttmängd. – Hunters´ annual game bag by species and by region ant the value of the bag
Aslak Ermala
SVT Maa, metsä- ja kalatalous nro 60 (2005)

Riistasaalis 2005 – Viltbytet 2005 – Annual Game Bag 2005 –
Metsästäjien saama saalis lajeittain ja alueittain sekä vuotuisen saaliin arvo ja lihan saanto. – Jägarens byte per art och område, värdet på det årliga bytet och bytets köttmängd. – Hunters´ annual game bag by species and by region ant the value of the bag
Ermala, A
SVT Maa, metsä- ja kalatalous (2006)

Vapaa-ajankalastus 2000 – Fritidsfiske 2000 – Recreational Fishing 2000
Vapaa-ajankalastajien lukumäärät, kalastuspäivät ja saaliit. – Antalet fritidsfiskare och fångstdagar samt fångster. – Number of recreational fishermen, fishing days and catches
Pentti Moilanen
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 54 (2002)

Vapaa-ajankalastus 2002 – Fritidsfiske 2002 – Recreational Fishing 2002
Vapaa-ajankalastajien lukumäärät, kalastuspäivät ja saaliit. – Antalet fritidsfiskare och fångstdagar samt fångster. – Number of recreational fishermen, fishing days and catches
Pentti Moilanen
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 51 (2004)

Vapaa-ajankalastus 2004 – Fritidsfiske 2004 – Recreational Fishing 2004 –
Vapaa-ajankalastajien lukumäärät, kalastuspäivät ja saaliit. – Antalet fritidsfiskare och fångstdagar samt fångster. – Number of recreational fishermen, fishing days and catches
Pentti Moilanen
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 62 (2005)

Vesiviljely 2002 – Vattenbruk 2002 – Aquaculture 2002
Ruokakalatoimitusten määrät meri- ja sisävesialueilla ja kokonaisarvo, kalojen ja rapujen poikastoimitukset lajeittain, laitosten kala- ja rapumäärät lajeittain vuoden lopussa, kalanviljelylaitosten lukumäärät sekä tuotantotilojen määrät. – Matfiskleveransernas mängder inom havs- och insjöområden och värde, fisk- och kräftyngelleveranser per art, anstalternas fisk- och kräftmängder per art i slutet av året, antal fiskodlingsanstalter sam antal produktionsutrymmen. – The production of food fish and its value in sea and inland water areas, the fry production of fish and crayfish by species, the fish and crayfish volumes of fish farms by species at the end of the statistic year, the number of fish farms and the quantity of culture units.
Riitta Savolainen
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 57 (2003)

Vesiviljely 2003 – Vattenbruk 2003 – Aquaculture 2003
Ruokakalatoimitusten määrät meri- ja sisävesialueilla ja kokonaisarvo, kalojen ja rapujen poikastoimitukset lajeittain, laitosten kala- ja rapumäärät lajeittain vuoden lopussa, kalanviljelylaitosten lukumäärät sekä tuotantotilojen määrät. – Matfiskleveransernas mängder inom havs- och insjöområden och värde, fisk- och kräftyngelleveranser per art, anstalternas fisk- och kräftmängder per art i slutet av året, antal fiskodlingsanstalter sam antal produktionsutrymmen. – The production of food fish and its value in sea and inland water areas, the fry production of fish and crayfish by species, the fish and crayfish volumes of fish farms by species at the end of the statistic year, the number of fish farms and the quantity of culture units.
Riitta Savolainen
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 57 (2004)

Vesiviljely 2004 – Vattenbruk 2004 – Aquaculture 2004 –
Ruokakalatoimitusten määrät meri- ja sisävesialueilla ja kokonaisarvo, kalojen ja rapujen poikastoimitukset lajeittain, laitosten kala- ja rapumäärät lajeittain vuoden lopussa, kalanviljelylaitosten lukumäärät sekä tuotantotilojen määrät. – Matfiskleveransernas mängder inom havs- och insjöområden och värde, fisk- och kräftyngelleveranser per art, anstalternas fisk- och kräftmängder per art i slutet av året, antal fiskodlingsanstalter sam antal produktionsutrymmen. – The production of food fish and its value in sea and inland water areas, the fry production of fish and crayfish by species, the fish and crayfish volumes of fish farms by species at the end of the statistic year, the number of fish farms and the quantity of culture units.
Riitta Savolainen
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 59 (2005)

Vesiviljely 2005 – Vattenbruk 2005 – Aquaculture 2005 –
Ruokakalatoimitusten määrät meri- ja sisävesialueilla ja kokonaisarvo, kalojen ja rapujen poikastoimitukset lajeittain, laitosten kala- ja rapumäärät lajeittain vuoden lopussa, kalanviljelylaitosten lukumäärät sekä tuotantotilojen määrät. – Matfiskleveransernas mängder inom havs- och insjöområden och värde, fisk- och kräftyngelleveranser per art, anstalternas fisk- och kräftmängder per art i slutet av året, antal fiskodlingsanstalter sam antal produktionsutrymmen. – The production of food fish and its value in sea and inland water areas, the fry production of fish and crayfish by species, the fish and crayfish volumes of fish farms by species at the end of the statistic year, the number of fish farms and the quantity of culture units.
Riitta Savolainen
SVT Maa-, metsä- ja kalatalous (2006)