Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia

Strategialla ohjataan vapaa-ajan kalatalouden hallintoa, alan tutkimustoimintaa sekä järjestötoimintaa.

https://mmm.fi/kalat/strategiat-ja-ohjelmat/vapaa-ajankalastus

 

Vuonna 2001 valmistunut strategia

Vuoden 2001 lopussa valmistunut maa- ja metsätalousministeriön vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia on vapaa-ajan kalatalouden hallintoa, alan tutkimustoimintaa sekä järjestötoimintaa ohjaava asiakirja, joka osaltaan täydentää maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarastrategiaa. Kehittämisstrategiassa on asetettu toiminnan suuntaviivat vuoteen 2010.

 

https://mmm.fi/documents/1410837/1516655/1-2-Vapaa-ajan_kalatalouden_kehittamisstrategia_esite.pdf/718e31f7-d01c-4f98-b05c-b0bd2b126387/1-2-Vapaa-ajan_kalatalouden_kehittamisstrategia_esite.pdf

 

Harjus on vapaa-ajankalastajan kala. Kuva: Ari Savikko