KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/958 (SUP-direktiivin toimeenpano Suomessa)

Markkinoille saatettuja kalastusvälineitä ja jäsenvaltioissa kerättyä kalastusvälinejätettä koskevien, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 13 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 13 artiklan 2 kohdan mukaisten tietojen toimittamismuodon vahvistamisesta.

Kertakäyttöiset muovituotteet, SUP (single use plastics)

Ympäristöministeriö ajaa tiukempaa linjaa Suomeen – Luvassa kuolinisku kotimaiselle kalastusvälinetuotannolle?

Kalastusvälineet joutuivat EU:n hampaisiin, Suomen ehdotus hylättiin – tällainen vaikutus muoviroskaa suitsivalla ”pillidirektiivillä” on

Kalastusvälinevalmistajien kannananotto