Palokin historialliset kosket

Tällä sivustolla esitellään Heinäveden Palokinkoskia sellaisina kuin ne olivat ennen voimalaitoksen rakentamista 1961. Vaikka kosket eivät uittoperkaamisesta ja sahateollisuudesta johtuen olleet enää luonnontilassa, järvilohia ja taimenia saatiin paljon. Tavanomaisten saaliskalojen koko oli toista luokkaa kuin nykyisillä Keski-Suomen koskilla.

Palokinkosket-sivuista

https://www.palokinkosket.fi/