Meri- ja kalatalousverkosto

Meri- ja kalatalousverkosto on avoin yhteistyöverkosto, jonka tärkeimpänä tavoitteena on edistää meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman toteutumista. Kuka tahansa voi kuulua verkostoon, eikä sillä ole varsinaisia jäseniä. Verkosto muun muassa tiedottaa, järjestää koulutuksia ja yhdistää kalatalousalan toimijoita.

Meri- ja kalatalousverkosto on avannut nettiportaalin ”Meri- ja kalatalous”

http://merijakalatalous.fi/