Selkämeren silakoiden kunto on kohentunut – isoa silakkaa on vähän, nuorta silakkaa runsaasti

Edellisinä vuosina, varsinkin vuonna 2021, erityistä huomiota herättänyt ruoaksi käytettävien silakan kokoluokkien heikko kunto Selkämeressä oli nyt silmin nähden parantunut. Näin myös kookkaissa, kokonaispituudeltaan noin 20-senttisissä silakoissa, jotka vuonna 2021 olivat erityisen heikkokuntoisia.

Kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuonna 2024

Kalastusministerit pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen Itämeren kaupallisesti tärkeimpien kalakantojen suurimmista sallituista saaliista (TACeista) ja kiintiöistä tulevaksi vuodeksi. Yhteisymmärrys on kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tieteellisten lausuntojen ja yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteiden sekä Itämeren kalakantoja koskevan monivuotisen suunnitelman määräysten mukainen.

Saavutettu poliittinen yhteisymmärrys sisältää seuraavaa:

alhaisen biomassatason vuoksi neuvosto päätti jatkaa Itämeren länsiosan silakan (osa-alueet 22–24), itäosan turskan (osa-alueet 25–32) ja länsiosan turskan (osa-alueet 22–24) TACien rajaamista pelkkiin sivusaaliisiin
alhaisen biomassatason vuoksi ja kantojen elpymisen mahdollistamiseksi neuvosto laski Pohjanlahden silakan (osa-alueet 30–31) TACia 31% ja Itämeren keskiosan silakan (osa-alueet 25–27, 28.2, 29 ja 32) TACia 43%
Suomenlahden lohen (osa-alue 32) TACia korotettiin 7%
punakampelan osalta säilytettiin vuoden 2023 kalastusmahdollisuudet; punakampelakantojen tila on parantunut huomattavasti, mutta koska turska on punakampelan kalastuksessa väistämätön sivusaalis, tämä on otettava huomioon punakampelan TACeissa
Riianlahden silakan TACia alennettiin 17%, pääaltaan lohen 15% ja kilohailin 10% kantojen huonon tilan vuoksi.

Maatalous- ja kalastusneuvosto, 23.–24. lokakuuta 2023

Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI eräiden kalakantojen ja
kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien
vahvistamisesta vuodeksi 2024 ja asetuksen (EU) 2023/194 muuttamisesta
tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta.

 

MOT-ohjelma 11.12.: Silakkakriisi

Miten silakka voi? -osa 3: Muuttaako kalastuskieltokeskustelu kannanarviointia?

Suomenlahden tilan muutokset – vaikutukset avomerialueen kalakantoihin ja kalastukseen