Nelman viljely lopetettiin  Suomessa

Nelmassa on potentiaalia uudeksi kalanviljelyn lajiksi (2014)

Nelman maahantuonnin ekologisten haittariskien arviointi

Nelman viljely tuotantooloissa

Nelma (Stenodus leucichthys) on Coregoninae-alaheimoon kuuluva siikoja muistuttava suku, josta on kaksi alalajia, Stenodus leucichthys l. ja Stenodus leucichthys nelma. Levinneisyydeltään pohjoisempi S. l. nelma esiintyy Vienanmerestä itään Venäjän pohjoisrannikolla, Beringin merellä ja PohjoisAmerikassa Alaskan ja Kanadan arktisilla rannikkovesillä ja -joissa. Euraasiassa esiintyvä eteläinen S. l.
leucichthys on uhanalaisempi vedenlaadun heikentymisen ja kalastuksen vuoksi (Urho ym. 1995, FishBase). Nelmaa on viljelty 1960-luvulta alkaen aluksi istutuksia varten. Nelman ruokakalanviljely on yhä suuremman mielenkiinnon kohteena luonnonsaaliiden heikentymisen ja nelmasta maksettavan korkean hinnan vuoksi.

Nelman (Stenodus leucichthys) tuotanto-ominaisuudet

Poikasvaiheen nelman (40–200 g) tuotanto-ominaisuuksia verrattiin vastaavan kokoisen siian ominaisuuksiin kahdella eri
rasvapitoisuuden (19,1 % ja 29,0 %) omaavalla rehulla. Tulosten perusteella siika ja nelma erosivat usean ominaisuuden osalta
toisistaan. Siika kasvoi nopeammin (siika 1,55 % vrk-1  , nelma 1,4 % vrk-1 ), sen kuntokerroin oli suurempi (siika 1,1, nelma 0,85)
ja yksilöiden väliset erot kasvussa olivat pienemmät (siika 21,7 %, nelma 38,8 %) kuin nelmalla. Lisäksi rehukerroin oli siialla
pienempi (siika 0,82, nelma 0,95) ja se hyödynsi nelmaa tehokkaammin rehun sisältämän energia ja valkuaisaineen kasvuunsa
(siika 55,4 % ja 51,8 %, nelma 48,1 % ja 42,7 %).

Nelma ryydittämään vesiviljelyä

UNELMA – Uusi viljelylaji nelmasta Loppuraportti

29.12.2023 Nelma parvi hävitettiin ja viljelystä luovuttiin

Venäjältä tuotiin kala, jonka piti olla Suomelle kultakaivos – Koko populaatio tapetaan tänään