Neuvosto päätti Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2023, lohen kalastusrajoitukset jatkuvat Itämeren pääaltaalla

Pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiötä pidetään ennallaan 63 811 lohen määränä. Komissio ja muut Itämeren rantavaltiot tunnustivat Suomen onnistumiset lohenkalastuksen säätelytoimissa ja sitoutuivat mekanismiin, jolla Suomelle siirretään lisäkiintiötä Suomen rannikkokalastuksen ylläpitämiseksi nykytasollaan.

https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/eu-fish-stocks/tacs-and-fishing-opportunities/

 

Kuva: Ari Savikko