Ilmastobarometri

Ilmastobarometri on kansalaisille suunnattu kyselytutkimus, joka selvittää suomalaisten mielipiteitä ja asenteita ilmastomuutoksesta ja sen vaikutuksista. Ilmastobarometri selvittää kansalaisten näkemyksiä ilmastopolitiikasta, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Lisäksi kyselytutkimuksella kartoitetaan kansalaisten valmiuksia ilmastotoimiin omassa arjessaan.

Tulokset 2015

Tulokset 2019

Tutkimus tehdään neljän vuoden välein eduskuntavaalien alla. Tutkimuksen tilaajana toimii valtiohallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmä. Ilmastobarometri on julkaistu vuosina 2015 ja 2019. Ilmastobarometri 2023 julkaistaan 27. helmikuuta Tiedekulmassa klo 12-13.45