Kalataloussäätiö (1948–1982)

Sotien jälkeen perustetulla Kalataloussäätiöllä oli merkittävä rooli kalatalouden elvyttämisessä. Säätiö kehitti tutkimusmenetelmiä, Koulutti ja tarjosi työpaikan monelle vesi- ja kalatalousalalle.

Säätiön perustava kokous pidettiin 30.1.1948 ministeri Paavo A. Vidingin kutsusta tieteellisten seurojen talossa.

Alussa hallituksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos R. Erik Serlachius ja toiminnanjohtajana Kalataloudellisen tutkimustoimiston johtaja Erkki Halme. Vuonna 1959 virkaatekeväksi toiminnanjohtajaksi nimitettiin maisteri Tapani Sormunen. Myöhemmin hänet vakinaistettiin ja hänestä tuli Kalataloussäätiön pitkäaikainen toiminnanjohtaja.

Säätiökirja ja muutokset 1948-79

Säätiörekisteriotteet 1948-75

Yhdistysrekisteri-ilmoitukset ja päätökset 1948-52

Muutosilmoitukset 1952-56

Kirjeet 1950-80

Kalataloussäätiön toiminta 1948-49

Kalataloussäätiön toiminta 1951-52

 

Kun uusi vesilaki tuli voimaan 1962 säätiön töiden oletettiin lisääntyvän merkittävästi ja tätä varten perustettiin Kalataloussäätiön tutkimuslaitoksen. Siinä oli sekä limnologinen että kalataloudellinen osasto. Limnologisen osaston johtajaksi tuli MMK Rauno Kostiainen ja kalataloudellisen osaston MMK Harri Dahlström.

Säätiö vuokrasi Porlan kalanviljelylaitoksen jossa kenttämestari Heikki Kajosaaren johdolla kehitettiin viljelymenelmiä. Säätiö toi maahan mm. harmaanieriän ja peledsiian.

Harmaanieriä. Kuva: Ari Savikko

 

Säätiö sai suunniteltavaksi Taivalkosken Ohtaojalle rakennettavan Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen. Säätiö myös hoiti laitosta sen alkuaikoina.

 

Ohtaojan kasvatustiloja 2016. Kuva: Ari Savikko

Kalataloussäätiön alamäki alkoi kun Valtiontalouden tarkastustoimisto IX teki säätiön toiminnasta tarkastuksen ja raportoi siitä syksyllä 1968. Epäselvyyksiä löytyi maksetuista palkoista, jotka olivat suuremmat kuin valtionapu edellyttää, sekä epäselvyyksistä Ohtaojan suunnittelukustannuksista.  Tämän johdosta ihmiset alkoi irtisanoutua. Dahlström siirtyi Kalamiesten Keskusliiton toiminnanjohtajaksi, tutkimustoimiston kalastusbiologi Jorma Toivonen erosi säätiön hallituksesta ja Suomen Kalastusyhdistyksen toiminnanjohtaja Lauri Liedes erosi niin ikään hallituksesta.

Kalataloussäätiön toiminta 1948-1972

Helsingin yliopiston eläinlieteen dosentti Lauri Koli valittiin säätiön hallituksen puheenjohtajaksi 16.2.1973. Hänen tehtäväkseen jäi pelastusyrityksistä huolimatta säätiön alasajo. Keväällä 1977 säätiön hallitus totesi tilanteen toivottomaksi ja vuodesta 1979 säätiöllä ei ollut enää palkattua henkilöstöä.

Säätiön hallitus piti viimeisen kokouksensa 2.11.1982 Helsingin yliopiston Eläintieteen laitoksella. Kokouksessa puheenjohtaja ilmoitti, että oikeusministeriön on päätöksellään lakkauttanut säätiön 1.4.1982. Kalataloussäätiön arkisto on varastoitu Kalastusmuseoon.

 

Kalataloussäätiö oli merkittävä julkaisija

Kalataloussäätiön julkaisut Kalakirjaston tietokannassa

Kalataloussäätiön julkaisuja -sarja
ilmestymisjärjestyksessä (pdf)

Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja -sarja
ilmestymisjärjestyksessä (pdf)

Artikkeli:
Suomen Kalastuslehti 3/2010 s. 16–18