Tiedettä suomen kielellä

25.1.2016

Professori Jarkko Hantula ottaa plogissaan esille tärkeän asian. Jos suomen kieltä ei käytetä tutkimuskielenä, köyhtyy myös kielemme. Uudet sanat, jotka uusien tutkimusten myötä syntyvät jäävät tyystin ilman suomen kielistä vastinetta.

http://www.luke.fi/blogi/jarkko-hantula/