Suomen Kalatalousalueet

Uuden lain mukaisesti muodostettavat kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alussa. Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta. Siirtymäajalla vanhan lain mukaiset kalastusalueet hoitavat tiettyjä välttämättömiä, uuden lain mukaisia kalatalousalueen tehtäviä.  Suomessa on vuoden 2019 alusta toiminut 118 kalatalousaluetta.

Kunkin kalatalousalueen on laadittava alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotus, joka toimitetaan ELY-keskukseen hyväksyttäväksi. Luken toimesta on julkaistu opas Kalavarojen käyttö ja hoito, joka on tarkoitettu opaskirjaksi käyttö-ja hoitosuunnitelmien laadinnassa

 

 

Kuva: Ari Savikko

 

Vanhoja käyttö-ja hoitosuunnitelmia löytyy Kalakirjaston kokoelmista