Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus -sarja

Sarjassa ilmestyy useamman tieteen alan tutkimuksia. Alla olevaan luetteloon on valittu sarjassa ilmestyneet kala- ja kalastusaiheiset tutkimukset. Tutkimukset ovat ilmestymisjärjestyksessä, tuorein ensimmäisenä. Ylin lihavoitu rivi on linkki kunkin tutkimuksen pdf-versioon ja alin rivi linkki tutkimuksen pysyvään verkko-osoitteeseen.

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; 88/2023

Veneranta, L., Lehtonen, E., Lehtonen, T. & Suuronen, P.

Hyljekarkotin vaellussiian mädinhankinnan suojaamisessa Iijoella.

Helsinki: Luke 2023

ISBN 978-952-380-783-9 (Painettu)
ISBN 978-952-380-784-6 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu)
ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-784-6

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 75/2023

Orell, Panu ; Erkinaro, Jaakko
Kyttyrälohi Jäämeren lohijoissa : Kirjallisuuskatsaus vieraslajin biologiaan, leviämiseen ja mahdollisiin vaikutuksiin
Helsinki : Luke, 2023
ISBN 978-952-380-755-6 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-756-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-756-3

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 60/2023
Vielma, Jouni (toim.)
Vesiviljelym innovaatio-ohjelma 2017-2022 loppuraportti
Helsinki : Luke, 2023
ISBN 978-952-380-723-5 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-724-2 (Verkkojulkaisu) I
SSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-724-2

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 47/2023
Härkönen, Laura S. ; Hyvärinen, Pekka ; Rinnevalli, Riku ; Van der Meer, Olli ; Orell, Panu ; Veberanta, Lari ; Erkinaro, Jaakko ; Louhi, Pauliina
Kalastonhoidon kehittäminen Oulujoen vesistössä
Helsinki : Luke, 2023
ISBN 978-952-380-689-4 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-690-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-690-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 44/2023
Natural Resources and Bioeconomy Studies 44/2023
Kytökorpi, Mikko ; Orell, Panu ; Pohjola, Jan-Peter ; Erkinaro, Jaakko
Sonar counting of the River Neidenelva salmon in 2022
Helsinki : Luke, 2023
ISBN 978-952-380-683-2 (Printed) ; ISBN 978-952-380-684-9 (Online)
ISSN 2342-7647 (Printed) ; ISSN 2342-7639 (Online)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-684-9

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 39/2023
Jukka T. Syrjänen ; Reetta Väätäinen ; Arto Lyytikäinen ; Jouni Kivinen ; Joonas Rajala ; Olli Sivonen ; Annie Pursiainen ; Jorma Piironen
Heinäveden reitillä merkittyjen taimenten ja järvilohien vaellukset, kasvu ja pyynti vuosina 2009–2022
Helsinki : Luke, 2023
ISBN 978-952-380-673-3 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-674-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-674-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 29/2023
Natural resources and bioeconomy studies ; 29/2023
Riina Huusko ; Gustav Hellström ; Mikkao Jaukkuri ; Stefan Palm ; Atso Romakkaniemi
Spawning migration of salmon and sea trout in the Tornionjoki river
Helsinki : Luke, 2023
ISBN 978-952-380-651-1 (Print) ; ISBN 978-952-380-652-8 (Online)
ISSN 2342-7647 (Print) ; ISSN 2342-7639 (Online)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-652-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 28/2023
Söderkultalahti, Pirkko ; Rahikainen, Mika
Kaupallisten kalastajien ilmoittamat hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamat saalisvahingot 2021
Helsinki : Luke, 2023
ISBN 978-952-380-649-8 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-650-4 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-650-4

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 19/2023
Valve, Joonas ; Kaatrasalo, Tommi ; Setälä, Jari
Kalatalouden toimialakatsaus 2022
Helsinki : Luke, 2023
ISBN 978-952-380-629-0 (painettu) ; ISBN 978-952-380-630-6 (verkkoversio)
ISSN 2342-7647 (painettu) ; ISSN 2342-7639 (verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-630-6

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 13/2023
Setälä, Jari ; Saarni, Kaija ; Niukko, Jari
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) toimintaohjelman 2014-2020 loppuarviointi
Helsinki : Luke, 2023
ISBN 978-952-380-617-7 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-618-4 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:s978-952-380-618-4

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 103/2022
Abernethy, Päivi ; Saijets, Joni ; Jokinen, Mikko ; Knuuttila, Marja ; Hiedanpää, Juha
Tenojoen lohenkalastuskiellon yhteiskunnalliset vaikutukset ja niiden seuranta
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-567-5 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-568-2 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-568-2

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 98/2022
Natural resources and bioeconomy studies ; 98/2022
Orell, Panu ; Kuusela, Jorma ; Kylmäaho, Matti ; Foldvik, Anders, Hindar, Kjetil, Erkinaro, Jaakko
Spawning targets for Atlantic salmon in the River Näätämöjoki/Neidenelva
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-557-6 (Print) ; ISBN 978-952-380-558-3 (Online)
ISSN 2342-7647 (Print) ; ISSN 2342-7639 (Online)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-558-3

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 94/2022
Niva, Teuvo ; Pohjola, Jan-Peter ; Vaajala, Markku ; Raineva, Sari ; Savikko, Ari
Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2021
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-547-7 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-548-4 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-548-4

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 87/2022
Natural resources and bioeconomy studies ; 87/2022
Raitaniemi, Jari ; Leskelä, Ari
Report on scientific cod fishing and monitoring in 2021 in Åland, Finland
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-529-3 (Print) ; ISBN 978-952-380-530-9 (Online)
ISSN 2342-7647 (Print) ; ISSN 2342-7639 (Online)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-530-9

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 84/2022
Artell, Janne ; Lankia, Tuija ; Venesjärvi, Riikka ; Iho, Antti
Kansalaisten näkemykset vesivoiman tuotannosta ja sen luontovaikutusten hallinnasta : Kansalaiskyselyn tulokset
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-523-1 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-524-8 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-524-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 81/2022
Salmi, Pekka ; Suuronen, Petri ; Svels, Kristina, Lehtonen, Esa ; Veneranta, Lari
Hylkeiden ja kalatalouden välisten konfliktien lieventämiskeinot
Luke : Helsinki, 2022
ISBN 978-952-380-515-6 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-516-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-516-3

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 72/2022
Raitaniemi, Jari (toim.) ; Sairanen, Samuli (toim.)Kalakantojen tila vuonna 2021 sekä ennuste vuosille 2022 ja 2023 : Silakka, kilohaili, turska, lohi, meritaimen, siika, kuha, ahven ja hauki
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-497-5 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-498-2 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-498-2

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 70/2022
Härkönen, Laura S. ; Rinnevalli, Riku ; Hyvärinen, Pekka ; Orell, Panu ; Laaksonen, Tapio ; Leinonen, Tuomas ; Koljonen, Marja-Liisa ; Erkinaro, Jaakko ; Louhi, Pauliina
Taimenen kotiuttaminen Oulun Hupisaarten puroihin
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-491-3 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-492-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-492-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 63/2022
Pakarinen, Tapani ; Romakkaniemi, Atso ; Leinonen, Tuomas
Pohjanlahden rannikon lohenkalastuksen säätelyn muutokset 2017 ja sen vaikutuksia vuosina 2017-2021 : Väliraportti
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-477-7 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-478-4 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-478-4

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 46/2022
Menna, T. ; Sutela, T. ; Tapaninen, Markus ; Vehanen, Teppo
Vuoksen lohikalakannat ja niiden käytön ja hoidon kehittäminen
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-439-5 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-440-1 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-440-1

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 43/2022
Saarni, Kaija ; Setälä, Jari ; Niukko, Jari
Kalamarkkinakatsaus 2022
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-432-6 (Verkkojulkaisu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-432-6

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 37/2022
Vehanen, Teppo ; Sutela, Tapio ; Erkamo, Esa
Vuoksen kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-420-3 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-421-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-421-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 36/2022
Setälä, Jari ; Salmi, Pekka ;  ; Niukko, Jari ; Pokki, Heidi ; Saarni, Kaija ; Svels, Kristina
Kalastuksen toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän väliarviointi
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-418-0 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-419-7 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-419-7

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 34/2022
Jaukkuri, Mikko ; Orell, Panu ; Jääskeläinen, Jarno ; Mäntyniemi, Samu ; Rinnevalli, Riku ; Van der Meer, Olli ; Erkinaro, Jaakko
Kemilohi : Isohaaraan palaavan lohipopulaation koko ja lohien hakeutuminen kalateihin vuonna 2021
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-414-2 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-415-9 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-415-9

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 30/2022
Pohjola, Jan-Peter ; Orell, Panu ; Kylmäaho, Matti ; Kuusela, Jorma ; Erkinaro, Jaakko
Tenojoen taimen : Saaliit ja taimenkannan rakenne vuosina 1981-2020
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-406-7 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-407-4 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-407-4

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 19/2022
Karppinen, Petri ; Helminen, Jani ; Hynninen, Mikko ; Keskinen, Tapio ; Vehanen, Teppo
Taimenen vaelluspoikasten kuolleisuus ja käyttäytyminen Hietaman- ja Leuhunkosken voimalaitoksilla : FRESHHABIT -projektin Saarijärven reitin alasvaellustutkimus
Luke : Helsinki, 2022
ISBN 978-952-380-383-1 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-384-8 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-384-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 17/2022
Heikkinen, Juha ; Rajala, Tuomas ; Ruokonen, Timo ; keskinen, Tapio ; Lappalainen, Antti
Kalataloustarkkailuiden tilastollinen voima : Esimerkkitarkasteluja koekalastusaineistojen riittävyydestä johtopäätösten tekemiseen
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-379-4 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-380-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-380-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 16/2022
Lappalainen, Antti ; Ruokonen, Timo ; Keskinen, Tapio
Kalataloustarkkailut Suomessa vuonna 2020 : Tarkkailuohjelmien ja raportoinnin laatu sekä ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-377-0 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-378-7 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-378-7

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 14/2022
Ruokonen, Timo ; Syrjänen, Jukka ; Sivonen, Kimmo ; Havumäki, Matti ; Helisevä, Riku ; Keskinen, Tapio ; Heinimaa, Petri
Taimenen poikastiheys ja kutukanta Kymijoen vesistön järvialueen virtavesissä
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-373-2 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-374-9 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-374-9

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 13/2022
Silvenius, Frans ; Setälä, Jari ; Keskinen, Tapio ; Niukko, Jari ; Kiuru, Tapio ; Kankainen, Markus ; Saarni, Kaija ; Silvennoinen, Kirsi
Suomalaisten kalatuotteiden ilmastovaikutus
Helsinki : Luke, 2022
ISBN 978-952-380-371-8 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-372-5 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-372-5

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 97/2021
Niva, Teuvo ; Salonen, Erno ; Raineva, Sari ; Savikko, Ari ; Vaajala, Markku
Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2020
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-345-9 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-346-6 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-346-6

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 75/2021
Kärkkäinen, Leena (toim.) ; Koljonen, Saija (toim.)
Arvio EU:n biodiversiteettistrategian 2030 vaikutuksista Suomessa
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-297-1 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-298-8 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-298-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 74/2021
Olin, Mikko ; Moilanen, Pentti ; Rahikainen, Mika ; Seimola, Tuomas ; Söderkultalahti, Pirkko ; Tiainen, Joni
Kyselytutkimus kaupallisten kalastajien saamasta lintusivusaaliista merialueella 2019
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-296-4 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-297-1 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-297-1

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 73/2021
Kankainen, Markus ; Niskanen, Lauri ; Salo, Matti ; Jounela, Pekka ; Niukko, Jari ; Ropponen, Janne
Kalankasvatuksen kehittäminen Uudenkaupungin merialueella
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-293-3 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-294-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-294-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 71/2021
Vuontela, Annelea; Orell, Panu ; Seppänen, Markku ; Huusko, Ari ; Erkinaro, Jaakko
Puronieriä Suomujoen vesistössä : Vaihtoehtoja vieraslajin hallintaan
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-286-5 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-287-2 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-287-2

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 69/2021 = Natural resources and bioeconomy studies ; 69/2021
Raitaniemi, Jari ; Leskelä, Ari
Report on scientific cod fishing and monitoring in 2020 in Åland, Finland
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-282-7 (Print) ; ISBN 978-952-380-283-4 (Online)
ISSN 2342-7647 (Print) ; ISSN 2342-7639 (Online)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-283-4

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 59/2021
Veneranta, Lari ; Harjunpää, Hannu
Merenkurkun merikutuisen siian istutustuotto ja syönnösalueet
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-260-5 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-261-2 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-261-2

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 58/2021
Välimaa, Anna-Liisa ; Aisala, Heikki ; Aitta, Ella ; Alakomi, Hanna-Leena, Hiidenhovi ; Jaakko, Honkapää, Kaisu ; Hopia, Anu, ; Huotari, Jaana ; Kakko, Tanja ; Logrén, Nora ; Mattila, Pirjo ; Mäkinen, Sari ; Setälä, Jari, Yang, Barou ; Svanbäck, Guy
Kaiken takana on laadukas raaka-aine – Silakan laadun mittausmenetelmät
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-258-2 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-259-9 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-259-9

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 52/2021
Huusko, Ari ; Louhi, Pauliina ; Marttila, Maare ; Korhonen, Pekka K. ; Van der Meer, Olli
40 vuotta koskikunnostuksia Suomessa : Yhteenveto seurantatutkimuksista
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-246-9 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-247-6 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-247-6

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 51/2021
Malve, Olli ; Kallio, Kari ; Siivola, Eero ; Kervinen, Mikko ; Kankainen, Markus ; Keto, Vesa
Datafuusiomenetelmän käyttö kalankasvattamoiden vedenlaatuvaikutusten seurannassa Saaristomerellä
ISBN 978-952-380-244-5 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-245-2 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-245-2

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 41/2021
Niukko, Jari ; Kankainen, Markus
Vedenlaadun mittauksia kalankasvatuslaitoksilla : Havaintoja automaattisista mittareista Saaristomerellä 2019-2020
ISBN 978-952-380-222-3 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-223-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-223-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 40/2021
Niina Kotamäki, Niina ;  Malve, Olli ; Käppi, Tuulia ; Niskanen, Lauri ; Nygård, Henrik : Kankainen, Markus
Ahvenanmaan kalankasvatuslaitosten vaikutukset päällysleviin ja pohjaeläimistöön
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-220-9 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-221-6 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-221-6

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 35/2021
Sairanen, Samuli ; Ruuhijärvi, Jukka ; Kulo, Katja ; Salonen, Erno ; Lähteenmäki, Aarne ; Karjalainen, Markku
Pohjois-Suomen järvien verkkokoekalastukset vuosina 2017-2018
Helsinki : Luke. 2021
ISBN 978-952-380-210-0 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-211-7 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-211-7

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 29/2021
Rinnevalli, Riku ; Artell, Janne ; Iho, Antti ; Konu, Henna ; Pokki, Heidi ; Ahopelto, Lauri ; Ojanen, Hannu ; Kuoppala, Minna ; Koljonen, Saija ; Louhi, Pauliina
Vaellusesteiden purkaminen osana vaelluskalojen elinympäristökunnostuksia
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-198-1 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-199-8 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-199-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 27/2021
Olin, Mikko ; Raitaniemi, Jari
Alamitan noston vaikutus kaupallisten kalastajien kuhasaaliisiin ja kuhakantaan Saaristomerellä : Loppuraportti
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-194-3 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-195-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-195-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 22/2021
Kallasvuo, Meri (toim.) ; Kärkkäinen, Katri (toim.) ; Mäkinen, Sari (toim.) ; Nieminen, Kaisa (toim.) ; Suuronen, Petri (toim.) ; Vielma, Jouni (toim.)
Sininen biotalous : Tutkimusohjelman loppuraportti
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-180-6 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-181-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-181-3

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 18/2021
Ruokonen, Timo ; Suuronen, Petri ; Niskanen, Johan ; Salminen, Marko ; Pulkkinen, Henni, Torniainen, Jyrki ; ERkinaro, Jaakko
Ponttoonirysästä vapautettujen lohien eloonjäänti
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-171-4 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-172-1 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-172-1

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 13/2021
Lappalainen, Antti ; Veneranta, Lari ; Kuningas, Sanna ; Olin, Mikko ; Aronsuu, Kimmo
Rannikkolajien säätelyn tehostamismahdollisuudet ja -tarpeet Suomen rannikolla
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-165-3 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-166-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-166-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 12/2021
Pohjola, Jan-Peter ; Vuontela, Annelea ; Kylmäaho, Matti ; Orell, Panu ; Erkinaro, Jaakko
Kivisimppu Tenojoen vesistössä : Esiintyminen ja levittäytyminen v. 1979-2020
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-163-9 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-164-6 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-164-6

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 11/2021
Forsman, Leena ; Moilanen, Pentti
Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2019
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-161-5 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-162-2 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-162-2

Luononvara- ja biotalouden tutkimus ; 9/2021
Isometsä, Konsta ; Orell, Panu ; Romakkaniemi, Atso ; Vähä, Ville ; Lilja, Juha
Tornionjoen nousulohien kaikuluotausseurannat vuosina 2009-2020
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-157-8 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-158-5 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-158-5

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 1/2021
Huusela, Erja ;  Hyvönen, Terho ; Jauni, Miia ; Rastas, Marika ; Seimola, Tuomas ; Tuhkanen, Eeva-Maria ; Urho, Lauri ; Velmala, Sannakajsa
Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi EU-luettelon toisen täydennysluettelon lajeille
Helsinki : Luke, 2021
ISBN 978-952-380-139-4 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-140-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-140-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 108/2020
Söderkultalahti, Pirkko ; Rahikainen, Mika
Kaupallisten kalastajien ilmoittamat hylkeiden aiheuttamat saalisvahingot 2019
Helsinki : Luke, 2020
ISBN 978-952-380-133-2 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-134-9 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-134-9

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 107/2020
Niva, Teuvo ; Salonen, Erno ; Raineva, Sari ; Savikko, Ari ; Vaajala, Markku ; Siitari, Sari
Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2019
Helsinki : Luke, 2020
ISBN 978-952-380-131-8 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-132-9 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-132-9

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 105/2020
Länsman, Maija
Tenojoen vesistöalueen lohisaaliit Suomessa 1973–2016 : Osa IV, Paikkakuntalaisten lohenkalastus Teno-Inarijoessa
Helsinki : Luke, 2020
ISBN 978-952-380-127-1 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-128-8 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-128-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 104/2020
Länsman, Maija ; Kuusela, Jorma ; Niemelä, Eero
Tenojoen vesistöalueen lohisaaliit Suomessa 1973–2016 : Osa III, Kalastusmatkailijoiden lohenkalastus Teno-Inarijoessa
Helsinki : Luke, 2020
ISBN 978-952-380-125-7 (Painettu) : ISBN 978-952-380-126-4 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-126-4

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 103/2020
Länsman, Maija ; Niemelä, Eero
Tenojoen vesistöalueen lohisaaliit Suomessa 1973–2016 : Osa II, Sivujokien lohenkalastus
Helsinki : Luke, 2020
ISBN 978-952-380-123-3 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-124-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-124-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 102/2020
Länsman, Maija
Tenojoen vesistöalueen lohisaaliit Suomessa 1973–2016 : Osa I, Kalastusoikeutta perineiden ulkopaikkakuntalaisten kalastus Teno-Inarijoessa 1983–2016
Helsinki : Luke, 2020
ISBN 978-952-380-121-9 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-122-6 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-122-6

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 95/2020
Kallio-Nyberg, Irma ; Veneranta, Lari ; Jokikokko, Erkki ; Leskelä, Ari
Vaellussiian pituus- ja ikäjakauma Pohjanlahden saaliissa 1981-2017 sekä 2013 alkaneen verkkokalastussäätelyn vaikutus siikakantoihin
Helsinki : Luke, 2020
ISBN 978-952-380-108-0 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-109-7 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-109-7

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 94/2020
Olin, Mikko ; Veneranta, Lari
Merenkurkun ahvenkantojen rakenne ja kalastuksen vaikutukset
Helsinki : Luke, 2020
ISBN 978-952-380-104-2 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-105-9 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-105-9

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 85/2020
Knuuttila, Marja ; Lankia, Tuija ; Länsman, Maija ; Pouta, Eija ; Vatanen, Eero ; Venesjärvi, Riikka
Tenojoen lohen aluetaloudelliset vaikutukset ja kalastusmatkailun kehittäminen
Helsinki : Luke, 2020
ISBN 978-952-380-087-8 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-087-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 78/2020 = Natural resources and bioeconomy studies ; 78/2020
Huusko, Riina ; Jaukkuri, Mikko ; Hellström, Gustav ; Söderberg, Linda ; Palm, Stefan ; Romakkaniemi, Atso
Spawning migration behavior of salmon and sea trout in the Tornionjoki river system : Interim report 2018-2019
Helsinki : RKTL, 2020
ISBN 978-952-380-073-1 (Print) ; ISBN 978-952-380-074-8 (Online)
ISSN 2342-7647 (Print) ; ISSN 2342-7639 (Online)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-074-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 75/2020
Kärnä, Markku ; Pokki, Heidi ; Valve, Joonas ; Setälä, Jari
Kalatalouden toimialakatsaus 2020
Helsinki : Luke, 2020.
ISBN: 978-952-380-067-0 (Painettu) ISBN: 978-952-380-068-7 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-380-068-7

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus  ; 70/2020 = Natural resources and bioeconomy studies ; 70/2020
Romakkaniemi, Atso ; Jounela, Pekka ; van der Meer, Olli
The impact of groundwater upwelling on the Tornionjoki trout : project report
Helsinki : Luke, 2020
ISBN 978-952-326-853-1 (Print) ; ISBN 978-952-326-854-8 (Online)
ISSN 2342-7647 (Print) ; ISSN 2342-7639 (Online)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-854-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 51/2020
Leinonen, Tuomas ; Kallio-Nyberg, Irma ; Koljonen, Marja-Liisa ; Veneranta, Lari ; Jokikokko, Erkki
Pohjanlahden siikakantojen vaelluserot ja ikäkohtaiset kokoerot : siikakantojen ekologisten ominaisuuksien tutkimus geneettisen kannantunnistuksen avulla
Helsinki : Luke, 2020
ISBN 978-952-380-009-0 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-010-6 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-010-6

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 46/2020
Raitaniemi, Jari (toim.) ; Sairanen, Samuli (toim.)
Kalakantojen tila vuonna 2019 sekä ennuste vuosille 2020 ja 2021 : silakka, kilohaili, turska, lohi, siika, kuha ja ahven
Helsinki : Luke, 2020
ISBN 978-952-326-997-2 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-998-9 (Verkkojulkaisu) ;
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-998-9

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 28/2020
Kankainen, Markus ; Vielma, Jouni ; Koskela, Juha ; Niukko, Jari ; Niskanen, Lauri
Olosuhteiden vaikutus kirjolohen kasvatuksen tehokkuuteen Suomen merialueilla
Helsinki : Luke, 2020
ISBN 978-952-326-956-9 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-957-6 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-957-6

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 16/2020
Jaala, Erkki ; Lilja, Juha
Simojoen nousulohien kaikuluotausseurannat 2013–2019
Helsinki : Luke, 2020
ISBN 978-952-326-927-9 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-928-6 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-928-6

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 89/2019
Salmi, Pekka ; Mellanoura, Juhani ; Niukko, Jari ; Saarni, Kaija ; Setälä, Jari ; Virtanen, Jarmo
Kalastuksen toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän käyttöönoton vaikutuksien arviointi
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-885-2 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-886-9 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-886-9

Luonnonvara- biotalouden tutkimus ; 87/2019
Niva, Teuvo ; Salonen, Erno ; Raineva, Sari ; Savikko, Ari ; Vaajala, Markku ; Siitari, Sari
Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2018
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-881-4 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-882-1 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-882-1

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 77/2019 = Natural resources and bioeconomy studies ; 77/2019
Svels, Kristina ; Salmi, Pekka ; Mellanoura, Juhani ; Niukko, Jari
The impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-853-1 (Print) ; ISBN 978-952-326-854-8 (Online)
ISSN 2342-7647 (Print) ; ISSN 2342-7639 (Online)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-854-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 75/2019
Eskelinen, Päivi ; Mikkola, Jarmo
Viehekalastus kalatalousalueilla
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-849-4 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-850-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-850-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 74/2019
Lappalainen, Ari ; Heikinheimo, Outi ; Raitaniemi, Jari ; Puura, Leena
Tehostetun pyynnin vaikutuksista Saaristomeren lahna- ja särkikantoihin : tuloksia vuosien 2011–2018 seurannoista
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-846-3 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-847-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-847-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 73/2019
Keskinen, Tapio ; Lappalainen, Antti ; Ojanen, Hannu ; Paloheimo, Aurora ; Ruuhijärvi, Jukka ; Ruokanen, Timo
Aluesuunnittelua kalatalousalueilla : Päijänteen kalatalousalueet
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-844-9 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-845-6 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-845-6

Luonnovara- ja biotalouden tutkimus ; 70/2019
Kärnä, Markku ; Pokki, Heidi ; Valve, Joonas ; Setälä, Jari
Kalatalouden toimialakatsaus 2019
Helsinki : Luke, 2019
ISBN: 978-952-326-838-8 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-839-5 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-839-5

Luonnonvara- ja kalatalouden tutkimus ; 68/2019
Paloheimo, Aurora ; Kuningas, Sanna ; Lappalainen, Antti
Paikkatiedon käyttö KHS-työssä : esimerkkinä Porvoon-Sipoon merialue
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-835-7 (Painettu) : ISBN 978-952-326-836-4 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-836-4

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 65/2019
Salminen, Matti ; Lappalainen, Antti ; Keskinen, Tapio ; Ruuhijärvi, Jukka
Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mallirunko
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-829-6 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-830-2 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-830-2

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 64/2019
Saura, Ari ; Keskinen, Tapio ; Ojanen, Hannu ; Paloheimo, Aurora
Taimenmerkinnät apuna kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnassa : malliratkaisuja Suomenlahdelta ja Päijänteeltä
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-827-2 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-828-9 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-828-9

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 62/2019
Erkamo, Esa ; Ruokonen, Timo ; Sjövik, Rosanna ; Keskinen, Tapio
Luonnos Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen raputaloudelliseksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2019–2024
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-819-7 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-820-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-820-3

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 61/2019
Koljonen, Marja-Liisa ; Eskelinen, Päivi ; Piironen, Jorma ; Urho, Lauri ; Saura, Ari ; Artell, Janne ; Venesjärvi, Riikka
Talouskalojen arvojen määrittäminen ja ehdotus laittomasti pyydettyjen kalojen korvausarvoiksi
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-817-3 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-818-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-818-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 56/2019
Koljonen, Marja-Liisa ; Veneranta, Lari ; Kallio-Nyberg, Irma ; Koskiniemi, Jarmo ; Jokikokko, Erkki
Pohjanlahden siikakantojen perinnöllinen erilaistuminen ja merialueen siikasaaliiden alkuperä
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-808-1 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-809-8 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-809-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 55/2019
Louhi, Pauliina + 22 muuta kirjoittajaa
Vaelluskalojen palauttaminen rakennettuihin jokiin : Rakennettujen jokien tutkimustuloksia vuosilta 2011–2018
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-806-7 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-807-4 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-807-4

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 53/2019
Lappalainen, Antti ; Kuningas, Sanna ; Paloheimo, Aurora ; Lindholm, Gabi ; Lönnroth, Malin
Ehdotus Porvoon-Sipoon kalatalousalueen merialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-803-6 ; ISSN 2342-7647
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-803-6

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 48/2019
Sairanen, Samuli (toimitus) ; Raitaniemi, Jari (toimitus)
Kalakantojen tila vuonna 2018 sekä ennuste vuosille 2019 ja 2020 : Silakka, kilohaili, turska, lohi, siika, kuha ja ahven
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-792-3 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-793-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-793-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 41/2019
Pellikka, Jani ; Eskelinen, Päivi
Vapaa-ajankalastajien profiilit
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-778-7 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-779-4 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-779-4

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 19/2019
Janhunen, Matti ; Niukko, Jari ; Vehviläinen, Harri ; Kankainen, Markus ; Hakulinen, Jarmo ; Pesonen, Olavi
Esiselvitys 3D-kameratekniikan ja koneoppimisen hyödyntämisestä suomalaisessa kalankasvatuksessa
Helsinki : Luke, 2019
ISBN 978-952-326-732-9 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-733-6 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-733-6

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 5/2019
Länsman, Maija ; Seppänen, Markku
Näätämöjoen kestävän lohenkalastuksen säätelymalli : osallistuva mielipidetutkimus kalastajille Suomen puolella
Luke : Helsinki, 2019
ISBN 978-952-326-704-6 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-705-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-705-3

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 68/2018
Niva, Teuvo ; Salonen, Erno ; Raineva, Sari ; Savikko, Ari ; Vaajala, Markku
Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2016
Helsinki : Luke, 2018
ISBN: 978-952-326-681-0 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-682-7 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-682-7

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 63/2018
Huusela-Veistola, Elina (toim.) ; Pouttu, Antti (toim.) ; Urho, Lauri (toim.)
Vieraslajit Suomen arktisella alueella : esiselvitys
Helsinki : Luke, 2018
ISBN 978-952-326-671-1 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-672-8 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-672-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 62/2018
Söderkultalahti, Pirkko
Kaupallisten kalastajien ilmoittamat hylkeiden aiheuttamat saalisvahingot 2017
Helsinki : Luke, 2018
ISBN: 978-952-326-669-8 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-670-4 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-670-4

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 52/2018
Kärnä, Markku ; Valve, Joonas ; Setälä, Jari
Kalatalouden toimialakatsaus 2018
Helsinki : Luke, 2018
ISBN 978-952-326-642-1 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-643-8 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-643-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 45/2018
Huusko, Riina ; Orell, Panu ; Jaukkuri, Mikko ; Sutela, Tapio ; van der Meer, Olli ; Lahti, Markku ; Erkinaro, Jaakko ; Mäki-Petäys, Aki
Lohikalojen alasvaellus Iijoessa : tutkimustuloksia ja alasvaellusreittien yleissuunnitelma
Helsinki : Luke, 2018
ISBN 978-952-326-623-0 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-624-7 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-624-7

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 36/2018
Raitaniemi, Jari (toim.)
Kalakantojen tila vuonna 2017 sekä ennuste vuosille 2018 ja 2019
Helsinki : Luke, 2018
ISBN: 978-952-326-603-2 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-604-9 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) : ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-604-9

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 23/2018
Artell, Janne ; Orell, Panu ; Saura, Ari ; Vehanen, Teppo ; Pakarinen, Tapani ; van der Meer, Olli ; Mäki-Petäys, Aki
Kymijoen länsihaaran kalankulun järjestäminen : esiselvitys
Helsinki : Luke, 2018
ISBN 978-952-326-569-1 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-570-7 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-570-7

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 9/2018
Orell, Panu ; Jaukkuri, Mikko ; Marttila, Maare ; Mäki-Petäys, Aki
Oulujoen lohen-istutusten merkintätulokset v. 1979-2015 : PIT-mikrosirumerkinnöillä uutta tietoa istutusten toteuttamiseen ja tuloksellisuuden seurantaan
Helsinki : Luke, 2018
ISBN 978-952-326-541-7 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-542-4 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-542-4

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 6/2018
Syrjänen, Jukka ; Koskiniemi, Jarmo ; Heinimaa, Petri ; Koljonen, Marja-Liisa
Päijänteen ja sen latvavesien taimenkantojen geneettiset resurssit
Helsinki : Luke, 2018
ISBN 978-952-326-535-6 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-536-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-536-3

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 85/2017
Niva, Teuvo ; Salonen, Erno ; Raineva, Sari ; Savikko, Ari ; Vaajala, Markku
Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2016
Helsinki : Luke, 2017
ISBN: 978-952-326-518-9 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-519-6 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639(Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-519-6

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 82/2017
Söderkultalahti, Pirkko
Hylkeiden kaupalliselle kalastukselle aiheuttamat saalisvahingot 2016
Helsinki : Luke, 2017
ISBN 978-952-326-512-7 (Painettu) ; ISBN 978-952-326-513-4 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-513-4

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 77/2017
Raitaniemi, Jari (toim.) ; Manninen, Kati (toim.)
Kalakantojen tila vuonna 2016 sekä ennuste vuosille 2017 ja 2018
Helsinki : Luke, 2017
ISBN: 978-952-326-503-5 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-504-2 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-504-2

Luonnonvara- ja biotekninen tutkimus ; 75/2017
Länsman, Maija ; Keränen, Pekka ; Seppänen, Markku
Kutukantatavoitteellinen lohenkalastus Utsjoen sivuvesialueilla : arviolaskelma kalastustehosta Kevojoen valtion vesien erityisillä alueilla
Helsinki : Luke, 2017
ISBN: 978-952-326-498-4 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-499-1 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-499-1

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 64/2017
Länsman, Maija ; Kuusela, Jorma ; Orell, Panu ; Johansen, Narve S.
enojoen vesistöalueen kalastus- ja saalistilastot 2014–2016
Helsinki : Luke, 2017
ISBN: 978-952-326-476-2 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-477-9 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-477-9

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 62/2017
Lehtonen, Esa
Merialueen kalanviljelyyn soveltuvan hylkeenpyyntimenetelmän kehittäminen
Helsinki : Luke, 2017
ISBN: 978-952-326-472-4 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-473-1 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-473-1

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 10/2017
Marttila, Maare ; Orell, Panu ; Van der Meer, Olli ; Jaukkuri, Mikko ; Mäki-Petäys, Aki ; Erkinaro, Jaakko
Lohikalojen ylisiirrot vaelluskalakantojen hoitotoimena : kirjallisuuskatsaus
Helsinki : Luke, 2017
ISBN: 978-952-326-363-5 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-364-2 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-364-2

Luonnovara- ja biotalouden tutkimus ; 67/2016
Savolainen, Riitta ; Moilanen, Pentti
Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2015
Helsinki : Luke, 2016
ISBN: 978-952-326-327-7 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-328-4 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-328-4

Luonnovara- ja biotalouden tutkimus 66/2016
Söderkultalahti, Pirkko
Hylkeiden kaupalliselle kalastukselle aiheuttamat saalisvahingot 2015
Helsinki : Luke, 2016
ISBN: 978-952-326-325-3 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-326-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-326-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 64/2016
Kortesmaa, Tarja (toim.) ; Jokela, Aimo (toim.)
Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2016
Helsinki : Luke, 2016
ISBN 978-952-326-322-2 (verkkojulkaisu) ; ISBN 978-952-326-321-5 (painettu)
ISSN 2342-7639 (verkkojulkaisu) ; ISSN 2342-7647 (painettu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-322-2

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 61/2016
Kallasvuo, Meri ; Lappalainen, Antti ; Veneranta, Lari
Kalojen lisääntymisaluekartoitukset rannikolla : VELMU-inventointiohjelman loppuraportti
Helsinki : Luke, 2016
ISBN: 978-952-326-315-4 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-316-1 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-316-1

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 50/2016
Pokki, Heidi ; Valve, Joonas ; Setälä, Jari
Kalatalouden toimialakatsaus 2016
Helsinki : Luke, 2016
ISBN: 978-952-326-291-1 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-292-8 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-292-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 47/2016
Niva, Teuvo ; Kanniainen, Timo ; Orell, Panu ; Erkinaro, Jaakko
Lohenkalastuksen kantakohtaiset säätelyjärjestelmät : Kirjallisuuskatsaus
Helsinki : Luke, 2016
ISBN: 978-952-326-285-0 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-286-7 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-286-7

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 42/2016
Jutila, Eero ; Koljonen, Marja-Liisa ; Koskiniemi, Jarmo
Kauhajoen vesistön taimenkantojen geneettinen rakenne ja hoitosuositus
Helsinki : Luke, 2016
ISBN: 978-952-326-275-1 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-276-8 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-276-8

Luonnonvara- ja biotalouden turkimus ; 38/2016
Huusko, Riina ; Orell, Panu ; Hyvärinen, Pekka ; Jaukkuri, Mikko ; Laaksonen, Tapio ; Van der Meer, Olli ; Mäkipetäys, Aki ; Erkinaro, Jaakko
Lohen vaelluspoikasten alasvaellus rakennetussa ja luonnontilaisessa joessa : vertailututkimus Kemi-Ounasjoessa ja Tornion-Muonionjoessa
Helsinki : Luke, 2016
ISBN: 978-952-326-267-6 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-268-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-268-3

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 29/2016
Pulkkinen, Jani ; Vanhanen, Henri ; Vielma, Jouni
Vesiviljelyn sijainninohjaus-suunnitelma Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen sisävesille : VesiVilja-hankkeen loppuraportti
Helsinki : Luke, 2016
ISBN: 978-952-326-243-0 (Painettu) ; ISBN978-952-326-244-7 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-244-7

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 28/2016
Setälä, Jari ; Kankainen, Markus ; Vielma, Jouni ; Niukko, Jari ; Pitkämäki, Antti ; Saario, Mari ; Ahvenharju, Sanna ; Hillgren, Anna ; Tommila, Paula
Itämerirehua kotimaisista kalavirroista
Helsinki : Luke, 2016
ISBN: 978-952-326-241-6 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-242-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-242-3

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 25/2016
Orell, Panu ; Vehanen, Teppo ; Mäki-Petäys, Aki ; Jaukkuri, Mikko ; Huusko, Riina ; Van der Meer, Olli ; Huusko, Ari ; Lahti, Markku ; Erkinaro, Jaakko ; Sutela, Tapio
Kollaja-hankkeen vaikutukset  Iijoen vaelluskalakantojen elvyttämiseen
Helsinki : Luke, 2016
ISBN: 978-952-326-235-5 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-236-2 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-236-2

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 7/2016
Piironen, Jorma ; Koljonen, Marja-Liisa ; Koskiniemi, Jarmo
Vuoksen vesistön ja Mäntyharjun reitin taimenkantojen geneettinen kartoitus
Helsinki : Luke, 2016
ISBN: 978-952-326-179-2 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-180-8 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-180-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 72/2015
Söderkultalahti, Pirkko
Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2014
Helsinki : Luke, 2015
ISBN: 978-952-326-151-8 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-152-5 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:1978-952-326-152-5

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 69/2015
Saura, Ari
Mätäjoen sähkökoekalastus syyskuussa 2014
Helsinki : Luke, 2015
ISBN: 978-952-326-145-7 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-146-4 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-146-4

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 61/2015
Pokki, Heidi ; Setälä, Jari ; Virtanen, Jarno
Kalatalouden toimialakatsaus 2015
Helsinki : Luke, 2015
ISBN: 978-952-326-124-2 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-125-9 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-125-9

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 52/2015
Jutila, Eero ; Koljonen, Marja-Liisa ; Koskiniemi, Jarmo
Taimenen perinnöllinen erilaistuminen ja hoidon järjestäminen Isojoen vesistössä
Helsinki : Luke, 2015
ISBN: 978-952-326-104-4 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-105-1 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-105-1

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 44/2015
Oksanen, Sari ; Ahola, Markus ; Oikarinen, Jyrki ; Peuhkuri, Nina ; Kunnasranta, Mervi
Norppien GPS-seuranta Perämerellä : liikkumistietoa kannanhoidon tueksi
Helsinki : Luke, 2015
ISBN: 978-952-326-086-3 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-087-0 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-087-0

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 32/2015
Rotko, Pia ; Marttunen, Mika ; Vehanen, Teppo ; Orell, Panu ; Saura, Ari ; Koivurinta, Mikko ; Vanninen, Vesa ; Pakarinen, Tapani ; Kaukoranta, Markku
Kymijoen kalatalouden kehittämisen monitavoitearviointi vaelluskalakantojen elvyttämiseksi
Helsinki : Luke, 2015
ISBN: 978-952-326-062-7 (Painettu) ; ISBN:978-952-326-036-8 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-036-8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 27/2015
Orell, Panu ; Erkinaro, Jaakko ; Mäkinen, Hannu ; Seppänen, Markku
Taimenseurannat Tuulomajoen vesistön Suomen puolen latvajoissa 2011-2014
Helsinki : Luke, 2015
ISBN: 978-952-326-076-4 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-030-6 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-030-6