Koskiensuojelulakia ei avata – Kollaja voidaan unohtaa

Hallituspuolueiden puheenjohtajat päättivät 15.9.2016, että eduskuntaryhmissä käytyjen keskustelujen perusteella edellytyksiä koskiensuojelulain avaamiselle ei ole. Myös hallituspuolueiden eduskuntaryhmät keskustelivat asiasta tänään kokouksissaan.

Kaikissa eduskuntaryhmissä on sekä kannatusta että vastustusta Kollajan altaan rakentamiselle. Kollajan tekojärveä on suunniteltu Pohjois-Pohjanmaan Pudasjärvelle jo pitkään.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat päättivät tänään, että eduskuntaryhmissä käytyjen keskustelujen perusteella edellytyksiä lain avaamiselle ei ole.

Koskien suojelulaki 23.1.1987/35

Koskiensuojelulaki (23.1.1987/35) on 1. helmikuuta 1987 voimaan tullut Suomen lainsäädännön laki, jolla uuden voimalaitoksen rakentamiseen ei saa myöntää vesilaissa (264/61) tarkoitettua lupaa seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870035

Vesiputoukset ja vesivoima Suomessa

Suurin osa Suomen upeimmista vesiputouksista on 1900-luvulla valjastettu sähköntuotannolle. Mutta mistä vesivoimarakentamisessa on kyse, ja miksi juuri putoukset ovat sen tyypillisiä uhreja? Voidaanko menetetyt putoukset vielä joskus saada takaisin?

https://www.suomenvesiputoukset.fi/tietoa-suomen-vesiputouksista/vesiputoukset-ja-vesivoima-suomessa/

linkit

http://yle.fi/uutiset/ymparistooikeuden_professori_koskiensuojelulain_avaaminen_ei_tarkoita_kollajan_rakentamista/7338573

http://jasperpaakkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/puheenaihe/koskiensuojelulaki

https://www.kemijoki.fi/vesivoima/saantely-ja-velvoitteet.html

http://energia.fi/sites/default/files/images/et_positio_koskiensuojelulaki_ajan_tasalle_190514.pdf