Kalastustarvikeluetteloista

Kalastustarvikeluettelot 1913–1940

Kalastustarvikeluettelot ovat huonosti dokumentoituja painotuotteita. Edes valmistajat eivät aina tiedä mitä he ovat julkaisseet. Suurin osa 1913–1940 välillä luetteloita julkaisseet yritykset ovat jo lopettaneet toimintansa ja julkaisuja ei ole dokumentoitu. Kaikkiin luetteloihin ei ole merkitty ilmestymisvuotta.

Digitoituja luetteloita

Per Egholm-Andersen kotisivuille on digitoitu runsaasti kalastusvälinenluetteloita
http://splitcaneinfo.com/?page_id=653

 

 

Toivo Toivosen Kalanpyydysliike 1913

 

 

Toivo Toivosen kalanpyydysliikkeen luettelo 1913

 

Kaksi luetteloa on erityisen huomion arvoisia, 1921 ilmestynyt Stockmannin luettelo ja 1926 ilmestynyt Schröderin luettelo ovat laajuudessaan ja näyttävyydessään upeita tämänkin päivän mittapuun mukaan.

 

 

stockman

 

schröder

 

I.O. Laakson uistintehdas

Uistintehdas perustettiin vuonna 1898 ja sen toiminta loppui 1930-luvun lamavuosiin. Yritys julkaisi ainakin 8 luetteloa, mutta ne eivät ilmestyneet perättäisinä vuosina. Niissä ei ole vuosilukua, joten ilmestymisvuosi on epävarma. Luetteloiden 1,2,3, ja 7 sivumäärästä ei tekijöillä ole tietoa.
N: o 1 iv.
N: o 2 iv.
N: o 3 iv.
N: o 4 23 s. iv.
N: o 5 8 s. (taiteltu A4) iv.
N: o 6 8 s. iv.
N: o 7 iv.
N: o 8 8 s. iv.

 

Tämä lista perustuu kirjoittajien että keräilijöiden hallussa oleviin kalastustarvikeluetteloihin ja on puutteellinen. Tähän listaan toivotaan täydennystä.

 

Osakeyhtiö Eloranta

Vuonna 1916 Otto Eloranta avasi Eloranta-nimisen, nahkatuotteita myyvän liikkeen Kuopioon. Yhtiö toimii edelleen maahantuojana ja tukkuliikkeenä. Kalastusvälineet tulivat liikkeen toimintaan 1930-luvun loppupuolella. Mitä kalastusväline luetteloita ennen 1940-lukua on ilmestynyt ei ole liikkeen nykyisillä pitäjillä tiedossa. Ainoa mistä tekijöillä on varma tieto: 1.6. Hintaluettelo numero 8. 1937

Nämä Elorannan luettelot ovat Suomen Kalakirjaston kokoelmissa:

verkonliinat 1956

1963

Kalaretkille 1965

Kalaretkille 1966

Kalaretkille 1968

Kalaretkille 1969

Kalaretkille 1975

Kalaretkille 1978

Kalaretkille 1982

Kalaretkille 1983

Kalaretkille 1984

Kesäkalastus 86

Oy Kalastustarpeet , kalastusvälineiden tehdas Kuopio

Perustettiin Kuopioon vuonna 1925 nimellä Oy Kalastustarpeet.  Liike meni konkurssiin 1931

 

 

 

Hinnasto 1.4.27. Kuopio. 7 s.

O.Y. Suomen Urheiluaitta A.B.

Kesähinnasto 1923. Kalastusvälineistä s. 44-57

Oy Werkko Ab

Tuoteluettelo N:o 3 1920 ? s.

Hintaluettelo. Osakeyhtiö verkko. Oulu.  V. 1920 ? s.

 

otava

 

Myös monissa kulltasepänliikkeiden esitteissä on uistimia, kuten tässä Hämeenlinnalaisen Otavan kelloliikkeen luettelossa

 

Schröder

Liikkeen perusti Friedrich C. A. Schröder Helsinkiin vuonna 1896. Liike julkaisi ensimmäisen kalastusväline- luettelonsa Helsingin kalanpyydysliikkeen nimellä 1908. Schröder olikin aikansa ahkerin luetteloiden julkaisija ennen 1940 lukua.  Numeroituja luetteloita ilmestyi sekä kalaverkoista ja erillisellä numeroinnilla koukkupyydyksistä. Listassa ne jotka ovat olleet tekijöiden käytettävissä, todennäköisesti luettelot ilmestyivät joka vuosi.

 

Ensimmäinen schröderin luettelo vuodelta 1908

 

1916 Hintaluettelo koneella kudotuille verkoille y.m. (taitettava kaksipuoleinen pystyluettelo)

1925 15.2. hintaluettelo n:o 3 koukkupyydyksistä ym.  8 s.

1926 Kalastusväline hinnasto 163 s., Katalog 163 s. (iso luettelo suomeksi ja ruotsiksi)

1926 1.3. hintaluettelo n:o 25 koneella kudotuille kalaverkoille 8 s

1928 15.2. hintaluettelo n:o 27 koneella kudotuille kalaverkoille 8 s.

1930 15.3. hintaluettelo n:o 8 koukkupyydyksistä ym. 12 s.

1933 15.3. hintaluettelo n:o 11 koukkupyydyksistä ym. 8 s.

1934 1.3.hintaluettelo n:o 33 koneella kudotuista kalaverkoista ym. 8 s.

1935 1.3. hintaluettelo n:o 34 koneella kudotuista kalaverkoista ym. 8 s.

1935 1.3. hintaluettelo n:o 13 koukkupyydyksistä ym. 12 s. + 1 s. lisälehti (vihreä)

1936 1.2. hintaluettelo n:o 14 koukkupyydyksistä ym. 12 s.

1937 1.2. hintaluettelo n:o 15 koukkupyydyksistä ym. 16 s.

1938 1.2. hintaluettelo n:o 16 koukkupyydyksistä ym. 16 s.

1947 eräkävijöiden tavaratalo
1954
1955 hinnasto koneella kudotuista verkoista
1955 koukku ja ase hinnasto
1958

1961
1965
1965- 66
1972
1973
1974
1984

 

 

Schröder 1947

 

Stockmanns

1921 N:o 41 Sportfiskredskapskatalog 95 s.

1921 N:o 41 Kalastusvälinekuvasta ja luettelo 95 s.

 

Turun kalanpyydysliike oy

Åbo Fiskeredskapsaffär A. B.

 

turunkalanpyydys

 

Liike oli yksi Suomen ensimmäisiä kalastustarvike liikkeitä. Se julkaisi ensimmäisen luettelonsa jo 1800-luvun puolella. Luetteloita ei kuitenkaan ilmestynyt joka vuosi, mikä vaikeuttaa niiden dokumentointia. Tämä lista on hyvin puutteellinen.

Priskurant 1934 28 s.

Hinnasto v. 1936 28 s.

Hinnasto v. 1937 32 s.

 

suomen rautalankakatiska

 

Tälläiset tarjouskirjeet kauppiaille ovat todella harvinaisia, niiden sisältämä informaatio on osa kalastuskulttuuriamme.

Urheilu & Kalastus oy Oulu

Hinnasto koukkupyydyksistä y.m. 1937 6 s.

 

1940 jälkeen ilmestyneet luettelot

Myös nämä esitteet löytyvät kirjastosta. Lista on satunnaisessa järjestyksessä ja sitä päivitetään. Siitä puutuu suurin osa uudemmista luetteloista ja melkein kaikki ulkomaalaiset.

Arjon (suomeksi 1959 -1974)

http://arjon.se/

http://www.abu-record.se/

1953 (swe)

1954 (swe)

1955 (swe)

1956 (swe)

1957 (swe)

1958 (swe)

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968 (swe)

1969

1970 (swe)

1971

1972

1973

1974 (swe)

 

Kuusamon uistin

ensimmäinen luettelo 1973. Siitä asti luettelo joka vuosi

Kuusamon Uistin Oy:n historiaa

06.10.1967 perustettiin avoin yhtiö, Kuusamon Uistin, Paavo Kor­pua ja Paavo Putila

30.11.1993 muutettiin osakeyhtiöksi, Kuusamon Uistin Oy.

Omistus, Paavo Korpua 50 %, Paavo Putila 50 %

29.12.1995 Paavo Putila myi osuutensa jäädessään eläkkeelle.

Omistus, Paavo Korpua 52 % Kimmo Korpua 24 % Kari Korpua 24 %.

21.11.2006 Paavo ja Kari Korpua myivät osuutensa Kimmo Korpualle.

Liikevaihto 2006 2,8 meur.

Henkilöstö: 30 henkeä

Mistä kaikki sai alkunsa?

Vuodet 1963-67 olivat Kuusamossa hyvin vaikeata aikaa, ih­mi­sillä ei ollut paljon töitä. Yleinen henki oli, että pi­täisi tehdä jo­ta­in. Naapu­ruksina asuvat Paavo Korpua ja Paavo Putila ajat­teli­vat samoin, että heidänkin pitäisi tehdä jotakin, koska he­il­lä mo­lem­milla oli hyvät ammatit. Paavo Korpua oli koulunkäy­nyt kel­loseppä ja Paavo Putila oli ammatil­taan sähköasentaja. Puti­la muu­tti kuu­samo­laisten evakkopi­tä­jästä Ou­lai­sista Kuusa­moon.

Tuotannollinen toiminta aloitettiin matkamuistojen tekemisellä ja tarkoitus oli perustaa myös leirin­täalue, mutta sopivaa alue­tta ei tällöin ollut vuokrattavissa. Alkuun valmistettiin matka­muistoja poron­luusta ja nahkasta. Matkamuistojen valmistus kesti aino­astaan vuo­den verran, jonka jälkeen aloitettiin uistinten valmis­tus. Tuolloin Paavo Kor­pual­la oli ke­mial­li­nen- ja va­lkope­sula, jonka toimitilat oli tehty käy­töstä pois­tettuun na­vet­ta­raken­nuk­seen, minkä takahuo­neessa ensi­mmäi­set uis­timet syn­tyi­vät. Kuu­sa­mon Uistin merkittiin 6.10.1967 Kaup­parekiste­riin.

En­si­mmäinen uistin oli tait­tuva bal­sa-vaappu nimel­tään “Kitkan Vii­sas” (Kuusa­mon mui­kku). Kitkan Viisas oli hyvin ka­lastava ja kaup­pa alkoi käy­dä. Sen aikaiset tuotantotilat olivat hyvin vaa­ti­matto­mat ja ah­taat, konttori- ja varastotilois­ta puhu­matta­kaan. Alkuun varasto oli Putilan koto­na heidän yh­dessä pie­nessä kama­ri­ssa, josta lähetykset ja laskut tulivat hoidettua. Uis­timi­en kysynnän kasva­es­sa palkkasimme yh­den hen­kilön ja aloim­me etsiä tehtaaksi sopivaa raken­nusta.

Kuusamon Uistin sai ostettua metsätyökämppänä olleen pa­rakin, jonka pys­tytim­me. Tämän jälkeen pystyimme lisäämään valikoi­maa ja työ­n­teki­jöitä. Valikoimaan tulivat metalliuis­timet, tal­vipilkit ja puukot.

Puukkojen valmistamisen myötä saimme tuotannon ympärivuotiseksi. Tuotevalikoima  laajentui kalasta­ji­en toivomuksesta. Suomihan on ainutlaatuinen para­tiisi kalastajalle. On makeaa vet­tä, suolaista vettä, tyyntä vettä, virtaavaa vettä, sulaa vettä ja jäässä ole­vaa vet­tä. Kalas­tusta harras­tetaan kai­kki­na vuo­denaikoi­na. Eri vuodenaikoja varten Kuusa­mon Uis­tin on raken­tanut tuot­teensa.

Oh­jel­massa on noin 80 omaa tuotetta joissa useita koko ja vä­riyh­dis­telmiä. Valikoimissa on metallisia lusikkauistimia, Kuusa­mo lippoja, talvika­lastukseen erilaisia pysty- ja tasapainopilk­kejä sekä mor­mus­ka­tyyppisiä Kirppuja sekä pilkkivapoja.

Kuusa­mon Uistin val­mis­taa kahta Suomen van­himpiin kuuluvaa uis­tin­merkkiä, Räsä­sen sei­skaa ja Profes­so­ria. Räsäsellä ja Profes­soril­la on oma mielen­kiin­toinen histo­riansa. Rä­sänen on saa­nut ensim-

mäiset muo­tonsa Utsjoella ja Professorit Viipuris­sa.

Valmistusohjelmaan kuuluu myös pilkki­vavat, sekä pie­net pai­nosyvääjät. Pai­nosyvääjällä uistin saa­daan ha­luttuun syvyyteen.

Kalastajien ja metsä­miesten käyt­tämät Finngrip-eräsiteet kuuluvat valmis­tusohjelmaan. Siteet valmistetaan Suomen Armeijan tiukkojen val­mistusnormien mukaan.

Ohjelmassa on lisäksi lukuisa joukko kalastajien käyttämiä tuot­teita. Vuoden 1997 aikana otettiin uutena ohjelmaan pilkkihaa­larit ja reput.

Markkinointi

Alkuun uistimet lähetettiin tukkuliikkeille Helsinkiin ja Ou­luun. Sieltä ne eivät lähteneet kunnolla liikkeel­le, koska uis­timet olivat valtakunnallisesti tuntemat­tomia.

Tämän jälkeen palk­kasimme paik­kakun­nan pojan edus­tajaksi. Rii­juuhommien takia hän ei viihtynyt työssä. Paavo Putila otti lop­pu­ti­lin säh­kötöistä ja siirtyi uis­tinedustajak­si, kier­täen koko maata. Edusta­jan työ onnistui niin hyvin, että ensimmäi­sen kuu­kauden aika­na hän myi niin pal­jon kuin aikaisemmin oli myyty vuo­den ai­kana yhteen­sä. Siitä lähtien Kuusa­mon Uis­tin on ma­rk­kinoinut tuot­teensa itse ja tällä hetkel­lä tuot­teita myy viisi edustajaa hy­vällä menestyk­sel­lä kattaen koko maan. Vien­tiin teh­taan tuo­tan­nosta mene noin 45 %.

Valmistustilat

Ensimmäiset kymmenen vuotta tuotanto oli väliaikaistiloissa. Nyt Kuusamon Uistimella on 5-tien varressa kaksi nykyaikaista teh­dasrakennusta. Teh­taan yh­teydes­sä on viihtyisä kahvio sekä keväällä 2007 uusittu ja laajennettu teh­taanmyymälä. Kahviossa on suuri akvaario, jossa uiskentelevat Kuusamon vesissä esiintyvät kalat. Monesti uusimmat koevärit löytyvät myymälästä.

Tulevaisuuden näkymät

Kuusamon Uistin Oy on tänä päivänä Kuusamon tunnetuimpia vien­tiyrityksiä, jonka rekisteröity tavara­merkki tunnetaan os­tajapiireissä kautta kalastavan maailman.

Voimatekijöinä on osaava henkilökunta, korkea laatu ja jatkuva tuotekehitys sekä asiakkaiden luottamus hyvin kalastavia tuot­teitamme kohtaan.

Kuusamon Uistin täyttää kohta 50 vuotta. Ympäristö on ko­vassa murrok­sessa, mutta uskomme vakaasti, että perinteiset ka­lastusmuo­dot tulevat vielä säilymään. Edellytyksenä on, että entistä tiukem­min huolehdi­taan vesien ja ilman puhtaudesta sekä kalavesien hoidosta. On­nek­si täällä Suomessa on vielä riittä­västi puh­taita vesiä ja erämaita.

Kimmo Korpua

Kuusamon Uistin Oy

toimitusjohtaja

kuusamo

Yksi Kuusamon Uistemen varhaisimmista esitteistä. Ensimmäinen varsinainen luettelo ilmestyi vuonna 1973

 

http://www.kuusamonuistin.fi/

 

 

Bröderna tysklind ab (Bete)

1962

1963

nr 71

 

Perhotarvike

1980

hunnasto 1.12.1979

 

Hardy

https://www.hardyfishing.com/Hardy-history.html

 

hardy1

 

Vanhat Hardyn luettelot ovat keräilijöiden suosiossa, hinnat on sn mukaiset. Ensimmäinen luettelo ilmestyi vuonna 1883. 1800-luvun ja 1900- luvun alun luettelot ovat  keräilyharvinaisuuksia. Niistä on otettu uusia painoksia ainakin vuonna 2000.

Vanhoja Hardyn luetteloita voi ostaa ainakin tuolta http://www.vintagefishingtackle-uk.com/hardycatalogues.htm ja http://www.tuftysvintagefishingtackle.com/vintage-hardy-fishing-catalogues/

Nämä löytyvät Suomen Kalakirjastosta.

Uusintapainokset 1883, 1888, 1894, 1900 ja 1905

1925

1929

1960

1964

1965

1966

1981

1982

1983

1984

1986/87

1989

1994

1995

1996 new for 96

1999

2001

2004

2006

2008

 

 

Grays

1992

2003

 

 

Elbe

1964 sportfiska med Elbe

Havfiske med Elbe 1966

79-80

80-81 (ruotsi)

1982

1983

 

Ryobi

1980

1981

1982

1985 (Eng)

 

Shakespeare (1.suomenkielinen 1962)

 

1966 kalastusuutisia

1969 kalastusuutisia

1970 kalastusuutisia

1971 kalastusuutisia

1972 kalastusuutisia

1977 ota onkeesi

1978 ota onkeesi

1979 ota onkeesi

1980 ota onkeesi

1981 ota onkeesi

1984 fiske för alla

1989 (englanti)

 

Mitchell

1961

1965 Haspelrullar i särklass

1967 (ilmeisesti 1.suomenkielinen)

1969

1969 (swe)

1970 (swe)

1971 (swe)

1972

 

1972 (swe)

1973 (swe)

1974 (swe)

1974

1981

1992

2002

2003

2004

 

OPM

 

1991

1991-92

1992- 93

1993- 1994

1995

1995- 96

1998

2001

2007

2008

2009

2011

 

 

Vision (1.1999 sitä ennen OPM perhokalastus 1998 1.kerran vision mukana)

1999

2000

2001

2002

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

Loop

1989

1993/94 (swe)

1996

1999 (vapalehti4/99)

2000/2001

2002

2005

2006

2007

2008

Orvis

1987 autuumm/winter

 

1989

1999

2000

2001*2

2004

2011

Guideline

2004

2006

2007

2008

 

Scott

?

 

 

Rio

 

2008

 

fenwick

2004

 

 

Normark

1973 (englanti)

1983 kalastusvälineluettelo

1984 välineluettelo

1985+hinnasto välineluettelo

1996+hinnasto

1989

1990-1991 perhokalastus

1991

1992

1996

talvikalastus 2004/5

Rapala

Rapalan vaappujen laajempi valmistus ja myynti oli tarkoitus aloittaa jo 1930-luvulla, mutta sodan tultua väliin tähän päästiin vasta 1940-luvun lopussa, jolloin sarjatuotanto varsinaisesti alkoi. Vaapunteko alkoi kannattaa yhä enemmän kun uistimet levisivät kauppias Fritz Schröderin tilausten välityksellä Suomeen ja Pohjoismaihin 1950-luvun alussa. Tuotantoa lisättiin, tuotantotiloja laajennettiin (1953) ja paikalliset värvättiin kaarnankeruuseen – tuolloinhan elettiin vaapunteon “kaarna-aikaa” – sekä runkojen vuolemiseen. Käsityö eli kukoistustaan. Sarjatuotannon alettua tehostettiin työprosessia mm. vannesahan ja sirkkelin avulla.

Rapalan suuri menestystarina oli ulkomaankaupan onnistumisen ansiosta. Lauri Rapala ja pojat perustivat vuonna 1957 uuden yhtiön nimeltä Rapala-Uistin. Tuona vuonna Ruotsiin tehdyllä kauppareissulla kohdattiin alan keinoja kaihtamaton kilpailu: ruotsalainen firma oli rekisteröinyt Rapala-nimen itselleen ja alkanut valmistaa ns. Super-Rapalaa Ruotsin markkinoille. Kauppoihin kuitenkin päästiin ja lohduksi saatiin yhtiölle ensimmäinen runkosorvi, jolla voitiin lisätä roimasti vaapunrunkojen tuotantoa. Sorvi oli pian todella tarpeen, sillä Yhdysvaltain markkinat aukenivat suurella kohinalla. Rapala-uistimia oli alkanut liikkua Yhdysvalloissa jo 1950-luvun kuluessa niin, että kauppias ja innokas kalamies Ron Weber saattoi ne löytää sekä tehdä niistä yhdessä kauppias Ray Ostromin kanssa ensimmäisen suuremman uistintilauksen vuonna 1959. Perustettu amerikkalainen markkinointiyhtiö Normark alkoi tehdä jatkossa yhä suurempia tilauksia. Hyvät liikesuhteet olivat menestyksen perusta, mutta Rapalan markkinoiden räjähtämiseen vaikutti yllättäen eräs historian merkkihenkilö poismenollaan.  Vuonna 1962 oli nimittäin Life-lehdessä artikkeli sekä Rapalan vaapuista – “uistimesta jota kala ei voi ohittaa” – että kohuraportti Marilyn Monroen kuolemasta. Markkinoiden laajetessa Vääksyyn rakennettiin uusi tehdasrakennus vuonna 1962 ja Riihilahteen seuraavana vuonna toinen tuotantolaitos. Vuonna 1972 juhlittiin Vääksyssä uuden tehtaan avajaisia ja tuotanto keskitettiin tänne. Vuonna 1980 Rapala perusti tehtaan Irlantiin, minkä jälkeen tuotannon osia on siirretty muihinkin maihin. Yhtiö muutettiin osakeyhtiöksi (Rapala Oy), kunnes se sulautui alan markkinointijätiksi kehittyneeseen Normarkiin. Markkinointi on kehittynyt maailmanlaajuiseksi, ja Lauri Rapalan kuoltua vuonna 1974 pojat sekä lastenlapset jatkoivat tuotannossa.

Kirjoja:

John E. Mitchell ; tutkimustyö: Sirpa Glad-Staf ; [suomennos: Elina Lustig] 2005. Rapala: legendaariset uistimet. 204 s. Otava

Raimo Olkkonen, Sirpa Glad-Staf. 2013. Vaapunvuolijasta maailmanmaineeseen: Lauri Rapalan tarina. 165 s. Sysmän Kirjakylä

 

Rapalan luetteloita

1975

1987

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

Mepps

1975

1978

1984

1985

 

Shimano

1997

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2012

 

Emma

2006

 

Tervajoen uistin

1997

 

Grosari

ei vuosilukua

 

 

Storm

2006

 

Dam

Dam product of west berlin (no280)

Katalog nr. 26 (swe)

Luettelo n:o 28 (1961)

1968 fiskeredskap (swe)

1969 fiskeredskap (swe)

1970 fiskeredskap (swe)

1971 kalastusvälineitä

1972 Kalamiehen kataloogi

1973 Urheilukalastus

1974 Urheilukalastus

1976 Urheilukalastus

1977 Urheilukalastus

1978 Urheilukalastus

1979 Vapaa-ajankalastus

1980 kun laatu ratkaisee

1981 kun laatu ratkaisee

1997 (englanti)

1998 (saksa)

2005

2006

2007

2008

 

Thomas&Thomas

2000

 

 

Berkley

1987 (englanti)

1998

2002

2003

2004

 

Perhopörssi

1984

1986

1987- 88

1990- 91

 

Virveli

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992/93

1993

1994

 

Nils Master

 

1993

2002

2003

2007-08

2011-12

 

 

Verkkoteollisuus oy

n:o 18 1962

 

Lindeman

1954

1956

1958

1992

2002

2003

2004

verkkokalastajan ABC

 

 

 

VS-pyydysvälitys

2/1993

 

Nipponverkko oy

1/1998

1/1999

2000- 01

 

Kivikangas

 

1991 1

1992 1

1993 1,2

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2001 kesä, talvi

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

Pyydys

1971 talvi

1971 kesä

1975-76 talvi

78/79 talvi

1985

talvi 85/86

kesä 86

talvi 87/88

 

Royal Wulff  products

2000

Cortland

2004

 

Dan Baileys

1987

1988

1995

 

Salmon fly

2003

2004

 

 

Sölvkroken

1997

 

N.S.F

2001*2

?

kesä 2010

Plano

2006

Thomas&Thomas

2000

Puustijärvi

Uistin ja pilkkikuvasto 1983

uistimet, värimallit 2000

100 vuotta suomalaista laatua ja käsityötä

 

Tyrskytaimen

1990

1991 kesä

1991 syksy

Kesä 1992

1993

2005

Turun urheilukalastus oy

1998

1/93

Kalakokko

1979

Cormoran

1989/90

Silstar

1991

A.A Pro shop

1997

Kustavin kalastustarvike

Kenkä-Masa

Ultimateflyfishing.com

Ragot

1993

Suomaa 1940-1990

sportfish 1993 catalogue n o 1

airflow

1989

2010

G loomis

1991

2010

Wobbleri

1993/94

1994/95

1995/96

 

Salakala

1/91

1998

Katiska

1995

Penn

1998 (englanti)

Simms

2005

Free Master (1.1991)

2/1991

3/1991

2/1992

1/1993

1/1994

2/1994

1996 (eka kerran Hong kong)

 

Weke-katiskat

1997

Sepen Tuuri

Onkiapaja

1995

1995 pilkkikuvaso

1996

2001

Pentin uistin

1984

Solifer

1981

Turkistuottajat oy

japanilaisia verkonliinoja

Trojan

Kalastuskolmio

talvi 87/88 + hinnasto

Talvi 88/89

kesä 89

talvi 92-93

2003-2004

2007

2008

Olympic

1983

Zebco

1983

Fladen

2009

Salmo

?

2011

ei vuosilukua

Forell lures

ei vuosilukua

Högård

Råd og redskap 1981

Råd og redskap 1982

Råd og redskap 1984

Råd og redskap 1986

 

Weke-katiska

2002

2006

DePaul Desingn

2010

2011

Eumer

Savagear

2008

2011

 

Rialinna

 

Victory

1958

Motonet

kesäkalastus 2012

talvikalastus 2012

talvikalastus 2013

kesäkalastus 2013