Teuvo Hahl-Marjokorpi (1930–2009) luonnon ja ihmisten kuvaaja

Teuvo Hahl-Marjokorven tunnetuin,ja ennen kaikkea käytetyin teos lienee vuonna 1972 ilmestynyt Pohjois-Norjan kalavesillä, jota on pidettiin pitkään parhaana oppaana pohjoisen kalavesistä.

hahl

1979 ilmestyi toinen kalamiesten käsissä kulunut opas pohjoisille kalavesille. Tämä opas on laajennettu käsittämään myös Suomen ja Ruotsin lapin vesistöt.

teuvo hahl

Hänen kertomuksensa Suomen Lapista ja Ruijan rannoilla eivät olleet pelkästään kalastuskertomuksia, vaan ne sisälsivät kuvauksia alueen ihmisistä. Tarinat olivat rosoisen karheita ja syvälle luotaavia.

Kirjoittaminen oli hänelle harrastus, hän oli äidinkielen opettajana Lahden ammattikoulussa. Yleisradion selostajana hän toimi vuodesta 1958 alkaen.

Innokkaana Lapin-kävijänä tunnettu Hahl-Marjokorpi keräsi noin 700 kokoelman silloin kun munien kerääminen oli vielä laillista. Tämä kokoelma on nykyisin Oulun yliopiston eläinmuseossa.

Teokset:

Tuulta, tuntureita, taimenta. WSOY 1963
Virkistyskalastuksen opas. Tekniikan maailma, Helsinki 1966
Pohjois-Norjan kalavesiltä. WSOY 1972
Yöauringon maa : tarinoita ihmisistä. WSOY 1976
Pohjoiset kalavedet : Ruotsi, Suomi ja Norja. WSOY 1979, 2. painos 1980
Lapinturisteja ja yksinkulkijoita. WSOY 1981
Jäämeren tarinoita. WSOY 1984
Polkuja maailmanlaitaan : valitut tarinat. WSOY 1987