Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
AvaaForsman, Leena
Moilanen, Pentti
Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2019linkkikirjahalli - hallit, harmaahylje, hyljevahingot, hylkeet, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, vesiviljely (kalatalous)LukeHelsinki202112978-952-380-161-5 ; 2342-7647Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskusnro 11/2021 Suomessa kasvat...F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)
AvaaLeinonen, Kalevi
Moilanen, Pentti
Rinne, Jukka
Toivonen, Anna-Liisa
Tuunainen, Anna-Liisa
Yrjölä, Rauno
Kuinka Suomi kalastaa, Osaraportti 1: Kalastusrasitukset alueittainlinkkikirjahaastattelututkimus, kalastusalueet, kyselytutkimus, vapaa-ajankalastus, virkistyskalastusRKTLHelsinki199850951-776-180-5 ; 1238-3325Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 121 Korjattu painosF-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; D-Vapaa-ajan kalastus, suomenkielinen, isokokoiset
AvaaLeinonen, Kalevi
Moilanen, Pentti
Rinne, Jukka
Stigzelius, Johanna
Toivonen, Anna-Liisa
Tuunainen, Anna-Liisa
Yrjölä, Rauno
Kuinka Suomi kalastaa, Osaraportti 2: Saaliit ja viehekalastusjärjestelmän käytännön toimivuus kalastusalueittainlinkkikirjakalasaaliit, kalastus, kalastusalueet, kyselytutkimus, saaliit, vapaa-ajankalastus, vieheet, virkistyskalastusRKTLHelsinki199898951-776-189-9 ; 1238-3325Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 131F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; D-Vapaa-ajan kalastus, suomenkielinen, isokokoiset
AvaaMoilanen, Pentti
Nylander, Eija
Ahvonen, Anssi
Setälä, Jari
Direktförsäljning ger bättre pris för laxartikkelilohi - salmo salarCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors20080015-3125Fiskeritidskrift för Finland2008: Nr 3, s. 16-17
AvaaMoilanen, Pentti
Merenkurkun vapaa-ajankalastajatlinkkikirjakalakantojen hoito, kalastajat, kyselytutkimus, Merenkurkku, vapaa-ajankalastusRKTLHelsinki, Reposaari199656951-776-070-1 ; 1238-3325Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 69F-RKTL Kala- ja riistaraportteja
AvaaMoilanen, Pentti
Muistitietoa ja kirjanpitoa : kalastustiedustelun menetelmävertailulinkkikirjakyselytutkimus, saaliit, tutkimus - tutkimuksetRKTLHelsinki, Pori199639951-776-094-9 ; 1238-3325Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 79F-RKTL Kala- ja riistaraportteja
AvaaMoilanen, Pentti
Siikaistutukset, kalastus ja siikakantojen vaihtelu säännöstellyssä Ontojärvessäopinnäytekalakannat, kalanistutus, kalastus, Ontojärvi - Nurmesjärvi, pro gradut, siika - siiat, vesien säännöstely → vesistöjen säännöstelyHelsingin yliopistoHelsinki199138+liitteetB-pro gradut
AvaaMoilanen, Pentti
Nylander, Eija
Ahvonen, Anssi
Setälä, Jari
Suoramyynti nostaa kalastajan lohesta saamaa hintaaartikkelikalastajatKalatalouden KeskusliittoHelsinki20080356-1585Kalastaja2008: Nr 3, s. 9
AvaaMoilanen, Pentti
Vapaa-ajankalastus Merenkurkussa vuonna 1992kirjaMerenkurkku, vapaa-ajankalastus, virkistyskalastusRKTLHelsinki, Reposaari199420951-8914-75-3 ; 1237-8615Kalaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 6 Julkaisu ei ole pdf-m...F-RKTL Kalaraportteja
AvaaOlin, Mikko
Moilanen, Pentti
Rahikainen, Mika
Seimola, Tuomas
Söderkultalahti, Pirkko
Tiainen, Joni
Kyselytutkimus kaupallisten kalastajien saamasta lintusivusaaliista merialueella 2019linkkikirjaammattikalastus, kalastajat, kalastus, kyselytutkimus, linnut, saaliit, vapaa-ajankalastusLukeHelsinki202114978-952-380-296-4 ; 2342-7647Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskusnro 74/2021 Euroopan Komiss...F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)
AvaaSalmi, Juhani
Salmi, Pekka
Moilanen, Pentti
Ammattikalastuksen profiilitutkimuksen kertomaa: Kalastajan pääomat ja riskit ovat yleensä pieniäartikkeliammattikalastus, kalastajatKalatalouden KeskusliittoHelsinki19960356-1585Kalastaja1996: Nr 1, s. 6-7
AvaaSalmi, Juhani
Salmi, Pekka
Moilanen, Pentti
Ammattikalastus ja merimetso : Merestä elantoaan hankkivien näkemyksiälinkkikirjaammattikalastus, hylkeet, merimetsot, verkkokalastusRKTLHelsinki201018978-951-776-739-2 ; 1796-8887Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos1/2010 Tämä selvitys käs...F-RKTL Selvityksiä ; I-Ammattikalastus
AvaaSalmi, Juhani
Salmi, Pekka
Moilanen, Pentti
Finlands yrkesfiske i strålkastarljuset, bred intervjuundersökning under bearbetningartikkeliammattikalastus, haastattelututkimusCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19960015-3125Fiskeritidskrift för Finland1996: Nr 1, s. 4-6
AvaaSalmi, Juhani
Honkanen, Asmo
Jurvelius, Juha
Moilanen, Pentti
Salmi, Pekka
Vesala, Kari Mikko
Haastatteluja Hangosta Utsjoelle : ammattikalastuksen profiilitutkimuksen metodiikkaalinkkikirjaammattikalastus, haastattelututkimusRKTLHelsinki199625+liitteet951-776-085-X ; 0787-8478Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 116 Kalatutkimuksia -sa...F-RKTL Kalatutkimuksia ; I-Ammattikalastus
AvaaSalmi, Juhani
Salmi, Pekka
Moilanen, Pentti
Havsområdets fiskarkår 0ch yrkets utgångspunkterartikkeliammattikalastus, merikalastusCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19960015-3125Fiskeritidskrift för Finland1996: Nr 1, s. 6-8
AvaaSalmi, Juhani
Salmi, Pekka
Moilanen, Pentti
Kalastusyrityksen voimavarat : katsaus ammattikalastuksen profiilit -tutkimuksen lomakehaastatteluiden tuloksiinlinkkikirjaammattikalastus, haastattelututkimus, kalatalousRKTLHelsinki, Pori199640951-776-075-2 ; 1238-3325Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 68F-RKTL Kala- ja riistaraportteja
AvaaSalmi, Juhani
Salmi, Pekka
Moilanen, Pentti
Merialueen kalastajakunta ja ammatin lähtökohdatartikkeliammattikalastus, kalastajat, merikalastusKalatalouden KeskusliittoHelsinki19950356-1585Kalastaja1995: Nr 4, s. 9
AvaaSalmi, Juhani
Salmi, Pekka
Moilanen, Pentti
Osäkerheten minskar investeringslusten i kust- och havsfisketartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19960015-3125Fiskeritidskrift för Finland1996: Nr 4, s. 22-25
AvaaSalmi, Juhani
Salmi, Pekka
Moilanen, Pentti
Suomen ammattikalastus valokeilassa - laaja haastattelututkimus valmistumassaartikkeliammattikalastus, haastattelututkimusKalatalouden KeskusliittoHelsinki19950356-1585Kalastaja1995: Nr 4, s. 8
AvaaSalmi, Juhani
Salmi, Pekka
Moilanen, Pentti
Yrkesfisket längs kusten, ekonomiska resurser och försäljningskanalerartikkeliresurssitCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19960015-3125Fiskeritidskrift för Finland1996: Nr 3, s. 4-6
AvaaSalmi, Pekka
Salmi, Juhani
Moilanen, Pentti
Sisävesien ammattikalastus hakee uusia muotojaartikkeliammattikalastus, sisävesikalastus, troolikalastus, verkkokalastusKalatalouden KeskusliittoHelsinki19960356-1585Kalastaja1996: Nr 3, s. 10-11
AvaaSalmi,Pekka
Salmi, Juhani
Moilanen, Pentti
Strategies and flexibility in Finnish commercial fisheriesartikkeliammattikalastus, kalakauppaRKTLHelsinki1998131239-6095Boreal Enviroment Research 3s. 347-359L-Kalanjalostus (avokotelo 4)
AvaaSalojärvi, Kalervo
Moilanen, Pentti
Hyvärinen, Pekka
Oulujärven siian kalastus, siikojen ekologia, istutustoiminnan tulokset ja ekologiset vaikutuksetmonisteekologia, kalanistutus, kalastus, Oulujoen vesistö, Oulujärvi, siika - siiat, tulokset - tutkimustulokset, vaikutus - vaikutuksetRKTL, KalantutkimusosastoHelsinki1990113+11 liitettäE-Oulujoen vesistö: Oulujärvi
AvaaSavolainen, Riitta
Moilanen, Pentti
Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2015linkkikirjahyljevahingot, hylkeet, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, kalavahingot → kalakuolemat, vesiviljely (kalatalous)LukeHelsinki201612978-952-326-327-7 ; 2342-7647Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskusnro 67/2016 Luonnonvara- ja...F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)
AvaaSöderkultalahti, Pirkko
Tuunainen, Anna-Liisa
Moilanen, Pentti
Suomalaisten pyydyksiin 172 miljoonaa kiloa kalaa vuonna 1998artikkelikalastustilastot, tilastotKalatalouden KeskusliittoHelsinki20000356-1585Kalastaja2000: Nr 2, s. 11
AvaaToivonen, Anna-Liisa
Moilanen, Pentti
Railo, Eira
Suomi kalastaa 2001 : kalastusrasitus kalastusalueillalinkkikirjakalasaaliit, vapaa-ajankalastusRKTLHelsinki200252+liitteet951-776-390-5 ; 1238-3325Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 266 Vuoden 2001 vapaa-a...F-RKTL Kala- ja riistaraportteja
AvaaToivonen, Anna-Liisa
Moilanen, Pentti
Stigzelius, Johanna
Railo, Eira
Suomi kalastaa 2001 : Lajisaaliitlinkkikirjakalasaaliit, kalastusalueet, kyselytutkimus, saaliit, vapaa-ajankalastusRKTLHelsinki200334+liitteet951-776-410-3 ; 1238-3325Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 283 Vuoden 2001 vapaa-a...F-RKTL Kala- ja riistaraportteja
AvaaVihervuori, Aune
Nylander, Eija
Moilanen, Pentti
Produktionen av förädlade fiskprodukter år 1997artikkelikalanjalostusCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19990015-3125Fiskeritidskrift för Finland1999: Nr 4, s. 22
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu Lisätietoa