Aineiston tiedot

Tekijä (t):Forsman, Leena
Moilanen, Pentti
Aineiston nimi:Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2019
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/547197/luke-luobio_11_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:halli, harmaahylje, hyljevahingot, hylkeet, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, vesiviljely (kalatalous)
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2021
Sivumäärä:12
ISBN/ISSN:978-952-380-161-5 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 11/2021 Suomessa kasvatettiin vuonna 2019 noin 15,3 miljoonaa kiloa ruokakalaa, mikä oli miljoona kiloa enemmän kuin edellisvuonna. Koko maan ruokakalasta 82 % (12,5 milj. kg) kasvatettiin merialueella. Kalankasvatus merialueella on lähes yksinomaan verkkoaltaissa tapahtuvaa ruokakalan kasvatusta. Vuonna 2019 hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot olivat kalamäärinä yhteensä 201 000 kg ja vahinkojen arvoksi arvioitiin 919 000 euroa. Noin 87 % tappioista aiheutui hylkeiden tappamista kaloista ja loput vahingot hylkeiden vaurioittamista kaloista. Vahingot olivat suurimmat siellä, missä tuotantoa oli eniten... Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN 978-952-380-161-5 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-162-2 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-162-2
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)