Aineiston tiedot

Tekijä (t):Toivonen, Anna-Liisa
Moilanen, Pentti
Railo, Eira
Aineiston nimi:Suomi kalastaa 2001 : kalastusrasitus kalastusalueilla
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536640/raportti266.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalasaaliit - kalansaaliit, vapaa-ajankalastus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2002
Sivumäärä:52+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-390-5 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 266 Vuoden 2001 vapaa-ajankalastuksesta tehtiin postikysely. Väestörekisteristä systemaattisena satunnaisotantana poimituille 40 177 kotitaloudelle lähetettiin kyselylomake, täyttöohje ja kalastusaluekartta. Vastaajia pyydettiin yksilöimään koko kotitalouden kalastuspäivät ja lajisaaliit kalastuslupatyypeittäin ja kalastusalueittain. Kyselyyn vastaamattomille lähetettiin kaksi uusintakyselyä. Kyselyn vastausprosentiksi tuli 61,1 ja tuloksena saatiin noin 3 200 estimaattia kalastuspäivistä, kalastuspäivien jakautumasta ja kokonaissaaliista sekä niiden variaatiokertoimet. Sekä ongintaa ja pilkintää että muuta kalastusta, lähinnä verkkokalastusta, harrastetaan kumpaakin vuodessa 9 miljoonana henkilöpäivänä ja viehekalastusta lähes 8 miljoonana henkilöpäivänä. Eniten kalastuspäiviä kertyy Suur-Saimaalla, Pohjois-Päijänteellä ja Haukivedellä. Saalista kertyy tämän tutkimuksen mukaan kaikkiaan 33,6 miljoonaa kiloa. Saalisarvio on merkittävästi pienempi kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Eniten saalista nostetaan Suur-Saimaan, Ala- ja KeskiKeiteleen sekä Pielisen kalastusalueilta. Rapusaalis, 2,4 miljoonaa kappaletta, ylittää aikaisemmat tilastoarviot.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja