Aineiston tiedot

Tekijä (t):Salmi, Juhani
Salmi, Pekka
Moilanen, Pentti
Aineiston nimi:Ammattikalastus ja merimetso : Merestä elantoaan hankkivien näkemyksiä
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/531236/rks2010_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, hylkeet, merimetsot, verkkokalastus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2010
Sivumäärä:18
ISBN/ISSN:978-951-776-739-2 ; 1796-8887
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:1/2010 Tämä selvitys käsittelee rannikon ammattikalastajien kokemia merimetso-ongelmia ja niiden lievittämismahdollisuuksia. Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen alkuvuodesta 2009 tekemiin puhelinhaastatteluihin. Puolet rannikkokalastajista ilmoitti merimetson vaikeuttavan kalastuselinkeinon harjoittamista. Nopeasti lisääntyneet merimetsokannat ovat aiheuttaneet saaliin vähenemistä sekä pyydys- ja kalavaurioita. Kesällä suurimmat ongelmat koetaan merimetsoyhdyskuntien läheisyydessä. Syksyllä pesimäajan jälkeen merimetsot aiheuttavat yhtä paljon ongelmia ammattikalastajille kuin kesällä, mutta laajemmalla alueella. Kalastuksen kannalta tärkeät merenlahdet ovat syksyllä merimetsolle tärkeitä syönnösalueita...
Sijainti:F-RKTL Selvityksiä