Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
AvaaAhvonen, Anssi
Jutila, Eero
Järvenpää, Teuvo
Lappalainen, Antti
Rask, Matti
Vuorinen, Pekka
Metsätalouden vaikutukset kaloihin, rapuihin ja kalatalouteen : kirjallisuusselvityslinkkikirjakalat, kalatalous, kirjallisuuskatsaukset, metsätalous, ravut, ympäristövaikutuksetRKTLHelsinki1992380787-8478Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 45 Kalatutkimuksia -sar...F-RKTL Kalatutkimuksia ; F-Kalanviljely, kalankasvatus
AvaaHaapaniemi, Teppo
Jutila, Eero
Jokikokko, Erkki
Kalastajien näkemykset Simojoen vesistön tilan, kuormituksen ja kalaston muutoksistalinkkikirjaSimojoki, vedenlaatu, vesistönkuormitusRKTLHelsinki199829951-776-197-X ; 1238-3325Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 137F-RKTL Kala- ja riistaraportteja
AvaaHeinimaa, Petri toim.
Jutila, Eero toim.
Pakarinen, Tapani toim.
Itämeren meritaimentyöpaja (Baltic Sea Trout Workshop)linkkikirjaItämeri, kalakannat, kalanistutus, kalastuksen säätely, kalastus, meritaimenRKTLHelsinki200769978-951-776-563-3 ; 1238-3325Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 410 Itämeren luonnonva...F-RKTL Kala- ja riistaraportteja
AvaaIkonen, Erkki
Jutila, Eero
Koljonen, Marja-Liisa
Pruuki, Veijo
Romakkaniemi, Atso
Tornionjoen vesistön meritaimenkantojen tila, geneettiset erot ja viljelytarpeetlinkkikirjakalakannat, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, kalat, kalataloustutkimus, meritaimen, taimenRKTLHelsinki1986103951-9092-86-2 ; 0358-4623Monistettuja julkaisuja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosastonro 57F-RKTL Monistettuja julkaisuja
AvaaJokikokko, Erkki
Jutila, Eero
Simojoen ylimmän osan ja sivujokien kalastoselvitys ja koskikartoituksetlinkkikirjakalasto, koekalastus, kosket, purot, Simojoki, sähkökalastusRKTLHelsinki199339951-8914-37-0 ; 0787-8478Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 64, sivut 1-39 Kalatutk...F-RKTL Kalatutkimuksia
AvaaJutila, Eero
Eri taimenmuodot istutuskaloina Merikarvianjoella. [Artikkeli] / Eero Jutila, Irma Kallio-NybergartikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki2002Suomen Kalastuslehtis. 34-35
AvaaJutila, Eero
Juntunen, Keijo
Etableringsmetoder från odling till reglering av fisketartikkelikutupaikatCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19990015-3125Fiskeritidskrift för Finland1999: Nr 6, s. 17-23
AvaaJutila, Eero
Forskning utgör grunden för prognoser och rekommendationerartikkelikalataloustutkimus, koekalastusCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19990015-3125Fiskeritidskrift för Finland1999: Nr 6, s. 24-25
AvaaJutila, Eero
From The River to The Open Sea : a Critical Life Phase of Young Atlantic Salmon Migrating from The Simojoki Riverlinkkiopinnäytejoet, lohikalat, merivesi, Simojoki, vaelluskalat, väitöskirjatFinnish Game and Fisheries ResearchHelsinki200826978-951-776-676-25 Liitettä.I-väitöskirjat
AvaaJutila, Eero
Saura, Ari
Pakarinen, Tapani
Havsöringens fångststorlek och naturstammarnas överlevnad påverkas av nätens knutavståndartikkelikalastuksen säätely, kuolleisuus, meritaimen, verkkokalastusCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors20070015-3125Fiskeritidskrift för Finland2007: Nr 3, s. 13-15
AvaaJutila, Eero
Hossanjoen uittoperkauksien aiheuttamat kalataloudelliset vahingot ja niiden poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet : Hossanjoen uittosäännön kumoamiseen liittyvä kalataloudellinen selvityslinkkikirjakalatalous, uittoRKTLHelsinki198614951-9092-73-0 ; 0358-4623Monistettuja julkaisuja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosastonro 45, sivut 113-126F-RKTL Monistettuja julkaisuja
AvaaJutila, Eero
Joki- ja meriveden alkukesän lämpötilat vaikuttavat lohen smolttivaelluksen ajoittumiseen ja henkiinjääntiin. [Artikkeli] / Eero Jutila, Erkki Jokikokko, Markku JulkunenartikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki2005Suomen Kalastuslehtis. 16-18
AvaaJutila, Eero
Kotitarve- ja virkistyskalastus Kiiminkijokivarren kunnissa. [Artikkeli] artikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki1989Suomen Kalastuslehtis. 33-36
AvaaJutila, Eero
Kunnostukset parantavat koskien taimentuotantoa. [Artikkeli] / Eero Jutila, Vesa Karttunen, Vesa NiemitaloartikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki1995Suomen Kalastuslehtis. 9-11
AvaaJutila, Eero
Ikonen, Erkki
Lappfjärds å och dess havssöringisstam är hotadeartikkelihajakuormitus, meritaimenCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19900015-3125Fiskeritidskrift för Finland1990: Nr 2, s. 32-36
AvaaJutila, Eero
Lapväärtin-Isojoki ja sen meritaimenkanta uhattuina. [Artikkeli] / Eero Jutila, Erkki IkonenartikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki1990Suomen Kalastuslehtis. 49-54
AvaaJutila, Eero
Lohen ja meritaimenen istutuskokeilut Pyhäjoessa. [Artikkeli] / Eero Jutila, Alpo Huhmarniemi, Kauko PoikolaartikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki1987Suomen Kalastuslehtis. 416-419
AvaaJutila, Eero
Lohen ja taimenen mädin haudontakokeet kertovat jokien veden laadusta. [Artikkeli] / Eero Jutila, Veijo Pruuki, Atso RomakkaniemiartikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki1993Suomen Kalastuslehtis. 20-23
AvaaJutila, Eero
Lohenpoikastuotannon ja kalansaaliiden kehitys Simojoessa koskien kunnostuksen jälkeen vuosina 1982-1985kirjajokikunnostukset, kalatalous, lohi, lohisaaliit, SimojokiRKTLHelsinki198750951-8914-00-1 ; 0358-4623Monistettuja julkaisuja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosastonro 71, sivut 47-96F-RKTL Monistettuja julkaisuja
AvaaJutila, Eero
Meritaimenen alamitta ja lisääntymiskoko. [Artikkeli] / Eero Jutila, Ari Saura, Atso RomakkaniemiartikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki2005Suomen Kalastuslehtis. 12-14
AvaaJutila, Eero
Meritaimenkantojen säilyminen epävarmaa. [Artikkeli] : Rannikkojoista löytyi vain vähän meritaimenen luonnonpoikasia. / Eero Jutila, Ari Saura, Atso Romakkaniemi, Alpo HuhmarniemiartikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki2005Suomen Kalastuslehtis. 22-24
AvaaJutila, Eero
Heinimaa, Petri
Pakarinen, Tapani
Saura, Ari
Meritaimenkantojen tila huolestuttavaartikkelimeritaimenKalatalouden KeskusliittoHelsinki20120039-5528Suomen Kalastuslehti2012: Nr 4, s. 16-19
AvaaJutila, Eero
Ojitukset ja perkaukset tuhoavat taimenkantoja - esimerkkinä Isojoki. [Artikkeli] / Eero Jutila, Anssi Ahvonen, Mika Kiuru, Jarmo Koskiniemi, Mika LaamanenartikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki1996Suomen Kalastuslehtis. 12-13
AvaaJutila, Eero
Palaako lohi Merikarvianjokeen? [Artikkeli] artikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki2002Suomen Kalastuslehtis. 32-33
AvaaJutila, Eero
Karttunen, Vesa
Niemitalo, Vesa
Parempi kivi koskessa kuin kymmenen rannalla : erilaisten kunnostusmenetelmien vaikutus taimenen poikasmääriin Iijoen sivujokien koskissalinkkikirjaIijoki, jokikunnostukset, järvitaimen, purotaimen, taimen, vesistöjen kunnostusRKTLHelsinki199429+liite951-8914-80-XKalatutkimuksia87
AvaaJutila, Eero
Rannikkojokien meritaimenkantoja uhkaa häviäminen. [Artikkeli] / Eero Jutila, Ari SauraartikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki2004Suomen Kalastuslehtis. 39
AvaaJutila, Eero
Selvitys Uvan vesistön uittoloitteiden ja -rakenteiden kalataloudelle aiheuttamasta haitasta sekä niiden poistamiseksi tarvittavista toimenpiteistömonistejokikunnostukset, Oulujoki, uitto, vesistöjen kunnostusHelsinki197914
AvaaJutila, Eero
Selvitys Vieksinjoen vesistön uittolaitteiden ja -rakenteiden kalataloudelle aiheuttamista haitoista sekä niiden poistamiseksi tarvittavista toimenpiteistälinkkikirjakalatalous, uittoRKTLHelsinki198616951-9092-73-0 ; 0358-4623Monistettuja julkaisuja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosastonro 45, sivut 97-112F-RKTL Monistettuja julkaisuja
AvaaJutila, Eero
Simojoen lohenpoikasten esiintyminen, kasvu ja vaellus mereenopinnäytekalanpoikaset, lohi, merivesi, pro gradut, Simojoki, vaellusHelsingin yliopistoHelsinki19756710 Liitettä.I-pro gradut
AvaaJutila, Eero
Simojoen lohi tutkimuksen ja hoidon kohteenalinkkikirjakalakantojen hoito, kalantutkimus, lohi, SimojokiRKTLHelsinki199090085-6940Suomen kalatalous - Finlands fiskeriernro 56, sivut 40-48 Sammand...F-Suomen kalatalous (F 1/3)
AvaaJutila, Eero
Simojoen luonnonvaraista lohikantaa uhkaa sukupuuttoon kuoleminen. [Artikkeli] artikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki1987Suomen Kalastuslehtis. 38-41
AvaaJutila, Eero
Taimenen poikastuotanto, kalastus ja saaliit Mäntyharjun reitin Puuskankoskessa kunnostuksen jälkeen vuosina 1978-1985linkkikirjajokikunnostukset, kalanpoikaset, kalasaaliit, kalatalous, Mäntyharjun reitti, taimenRKTLHelsinki198740951-8914-00-1 ; 0358-4623Monistettuja julkaisuja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosastonro 71, sivut 167-206F-RKTL Monistettuja julkaisuja
AvaaJutila, Eero
Vaikkojoen kunnostussuunnitelmaa koskeva tarkastus- ja selvitystyölinkkiartikkelikalatalous, käyttö- ja hoitosuunnitelmatRKTLHelsinki198621951-9092-73-0 ; 0358-4623Monistettuja julkaisuja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosastonro 45, sivut 75-96F-RKTL Monistettuja julkaisuja
AvaaJutila, Eero
Verkkojen solmuvälin vaikutus meritaimenen saaliskokoon ja luonnonkantojen säilymiseen. [Artikkeli] / Eero Jutila, Ari Saura, Tapani PakarinenartikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki2007Suomen Kalastuslehtis. 18-20
AvaaJutila, Eero toimitus
Hildén, Mikael toimitus
Vesistöjen rakentaminen ja kalatalouskirjakalatalous, vesivoimalatVesi-ja kalatalousalan ammattijärjestö VKA ryHelsinki1982176951-95471-4-2Vesi-ja kalatalousalan ammatti...
AvaaJutila, Eero
Jokikokko, Erkki
Salo, Pauli
Viehekalastuksen kehitys Simojoella : kalastus Simossa ja Ranualla 1994-1997linkkikirjaammattikalastus, kalastus, lohi, Ranua, Simojoki, virkistyskalastusRKTLHelsinki199930951-776-212-7 ; 0787-8478Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 154F-RKTL Kalatutkimuksia
AvaaJutila, Eero
Ympäristötekijöiden sekä erilaisten kunnostusrakenteiden vaikutus taimenen poikastiheyksiin pienten metsäjokien koskissaopinnäytejoet, kalanpoikaset, pienvedet, pro gradut, taimen, ympäristötekijätHelsingin yliopistoHelsinki200329+Liitteet.I-pro gradut
AvaaKallio-Nyberg, Irma
Romakkaniemi, Atso
Jokikokko, Erkki
Saloniemi, Irma
Jutila, Eero
Differences between wild and reared Salmo salar stocks of two northern Baltic Sea riverslinkkiartikkeligenetiikka, kalanistutus, kalantutkimus, lohi, Simojoki, TornionjokiFisheries Research201511Fisheries ResearchVolume 165, May 2015, Pages 85...
AvaaKallio-Nyberg, Irma
Jutila, Eero
Koljonen, Marja-Liisa
Koskiniemi, Jarmo
Saloniemi, Irma
Kan bäcköringen rädda havsöringbeståndet?artikkelikalakantojen hoito, meritaimen, purotaimenCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors20100015-3125Fiskeritidskrift för Finland2010: Nr 3, s. 10-11
AvaaKallio-Nyberg, Irma
Jutila, Eero
Jokikokko, Erkki
Saloniemi, Irma
Lohissa on erojaartikkelikalakantojen hoito, lohikalatKalatalouden KeskusliittoHelsinki20110039-5528Suomen Kalastuslehti2011: Nr 7, s. 28-30
AvaaKallio-Nyberg, Irma
Jutila, Eero
Mereen vaeltavan taimenen tila ja kalastus Pohjanlahdellaartikkelikalakantojen hoito, kalastus, Pohjanlahti, taimen, vaelluskalatKalatalouden KeskusliittoHelsinki20020356-1585Kalastaja2002: Nr 3, s. 8
AvaaKallio-Nyberg, Irma
Jutila, Eero
Saloniemi, Irma
Meritaimenen eloonjäänti heikentynytartikkelimeritaimenKalatalouden KeskusliittoHelsinki20150039-5528Suomen Kalastuslehti2015: Nr 3, s. 28-30
AvaaKallio-Nyberg, Irma toim.
Jutila, Eero toim.
Saura, Ari toim.
Meritaimenen tila ja kalastus Pohjanlahden alueellalinkkikirjakalanistutus, meritaimen, uhanalaiset lajitRKTLHelsinki200269951-776-362-X ; 0787-8478Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 182 Suurin osa Pohjanla...F-RKTL Kalatutkimuksia
AvaaKallio-Nyberg, Irma
Jutila, Eero
Koljonen, Marja-Liisa
Koskiniemi, Jarmo
Saloniemi, Irma
Meritaimenkannan palauttaminen purotaimenen avullaartikkelikalakantojen hoito, meritaimen, purotaimenKalatalouden KeskusliittoHelsinki20100039-5528Suomen Kalastuslehti2010: Nr 4, s. 20-23
AvaaKallio-Nyberg, Irma
Veneranta, Lari
Saloniemi, Irma
Pakarinen, Tapani
Jutila, Eero
Meritaimenten vaelluksissa on erojaartikkeliItämeri, meritaimen, tilastot, tutkimus, uhanalaiset lajit, vaelluskalatKalatalouden KeskusliittoHelsinki20180039-5528Suomen Kalastuslehti2018: Nr 2, s.24
AvaaKallio-Nyberg, Irma
Koljonen, Marja-Liisa
Jutila, Eero
Taimenatlaslinkkikirjakalakannat, taimenRKTLHelsinki200157951-776-319-0 ; 0787-8478Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosnro 173F-RKTL Kalatutkimuksia
AvaaKallio-Nyberg, Irma
Koljonen, Marja-Liisa
Jutila, Eero
Taimenatlaslinkkikirjajärvitaimen, kalakannat, meritaimen, purotaimen, taimenRKTLHelsinki200157951-776-319-0Kalatutkimuksia173
AvaaKallio-Nyberg, Irma
Romakkaniemi, Atso
Jokikokko, Erkki
Jutila, Eero
Saloniemi, Irma
Viljelty lohi eroaa luonnon lohestaartikkelilohi, tutkimusKalatalouden KeskusliittoHelsinki20150039-5528Suomen Kalastuslehti2015: Nr 5, s.28-30
AvaaKallio-Nyberg, Irma
Jutila, Eero
Jokikokko, Erkki
Saloniemi, Irma
Vuosien viljely muuttaa lohenpoikasiaartikkelilohiKalatalouden KeskusliittoHelsinki20130039-5528Suomen Kalastuslehti2013: Nr 8, s. 28-30
AvaaKarttunen, Vesa
Jutila, Eero
Fiskeregleringens inverkan på Simo älvs laxstamartikkelikalastuksen säätely, saaliit, SimojokiCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19920015-3125Fiskeritidskrift för Finland1992: Nr 5-6, s. 19-21
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu