Aineiston tiedot

Tekijä (t):Jutila, Eero
Koljonen, Marja-Liisa
Koskiniemi, Jarmo
Aineiston nimi:Kauhajoen vesistön taimenkantojen geneettinen rakenne ja hoitosuositus
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/537200/luke-luobio_42_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y
Aineistolaji:artikkeli
Asiasanat:genetiikka - perinnöllisyystiede, kalakantojen hoito, Kauhajoki, purotaimen, taimen, vesistöalueet
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2016
Sivumäärä:27
ISBN/ISSN:978-952-326-275-1 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 42/2016 Geneettisen monimuotoisuuden määrä on säilynyt Kauhajoen vesistön taimenpopulaatioissa korkeana ja on samaa luokkaa kuin sen naapurivesistössä Isojoessa. Taimenkantojen hoidon tavoitteena tulee olla vesistön geneettisesti erilaistuneiden taimenpopulaatioiden säilyttäminen omassa elinympäristössään elinvoimaisina ja itsensä ylläpitävinä. Hoidon keskeisiä tehtäviä ovat taimenen elinympäristöstä huolehtiminen ja kalastuksen järjestely kestävän käytön mukaisella tavalla. Vesistön alueelle ei tulisi sallia istutuksia vierailla taimenkannoilla, mutta hoitoyksikön sisällä voidaan tarvittaessa tehdä siirtoistutuksia lähipuroista taimenettomiin puroihin. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN: 978-952-326-275-1 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-276-8 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-276-
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6) ; I-Kalatutkimus: Taimen (avokotelo 5)