Aineiston tiedot

Tekijä (t):Toivonen, Anna-Liisa
Moilanen, Pentti
Stigzelius, Johanna
Railo, Eira
Aineiston nimi:Suomi kalastaa 2001 : Lajisaaliit
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536641/raportti283.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalasaaliit - kalansaaliit, kalastusalueet, kyselytutkimus, vapaa-ajankalastus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2003
Sivumäärä:34+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-410-3 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 283 Vuoden 2001 vapaa-ajankalastuksesta tehtiin postikysely. Väestörekisteristä systemaattisena satunnaisotantana poimituille 40 177 kotitaloudelle lähetettiin kyselylomake, täyttöohje ja kalastusaluekartta. Vastaajia pyydettiin yksilöimään koko kotitalouden kalastuspäivät ja lajisaaliit kalastuslupatyypeittäin ja kalastusalueittain. Kyselyyn vastaamattomille lähetettiin kaksi uusintakyselyä. Kyselyn vastausprosentiksi tuli 61,1. Aikaisemmin julkaistujen kalastuspäivä- ja kokonaissaalisestimaattien lisäksi tässä raportissa julkaistaan lajikohtaiset kalasaaliit kalastusalueittain ja TE-keskuksittain. Ahven ja hauki olivat tärkeimmät saalislajit ja niiden yhteinen osuus oli miltei puolet koko vapaaajankalastussaaliista. Muita merkittäviä lajeja olivat muikku, särki, siika, lahna ja kuha. Muikkusaalis kalastettiin Itä-Suomen puoleisilta sisävesiltä. Särki oli levittäytynyt tasaisesti vapaa-ajankalastajien saaliisiin ja sitä tuli joka pyydyksellä. Siikasaaliiden painopiste oli Perämerellä ja Lapissa. Lahnaa tuli tasaisesti koko maasta Lappia lukuun ottamatta. Kuhasaaliit saatiin merialueella Saaristomereltä ja Suomenlahdelta sekä sisävesiltä järvi-Suomesta. Kuhasaaliista noin kolmannes saatiin vetouistimella ja noin kaksi kolmannesta verkoilla. Muiden lajien osuus saaliissa oli edellisiä pienempi ja kalastusaluekohtainen estimaatti usein liian epävarma julkaistavaksi.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja