Aineiston tiedot

Tekijä (t):Arola, Hanna
Aineiston nimi:Taimenen mädin säilyvyys ja alkioiden kasvu Savijoen kipsinlevitysalueella
Verkko-osoite:https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/64580/BIOYMP%20tiedonantoja-2019-1_screen%20%28002%29_1.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:mäti, säilyvyys, taimen
Kustantaja:Jyväskylän yliopisto
Painopaikka:Jyväskylä
Vuosi:2019
Sivumäärä:30
ISBN/ISSN:978-951-39-7724-5 ; 2669-8986
Lehti/sarja ym.:Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tiedonantoja
Lisätietoa:1/2019 Tiivistelmä: Pelloille tehtävän kipsinlevityksen vesistövaikutuksia tutkittiin Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishankkeessa ”SAVE - Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä”. Hanke oli ympäristöministeriön rahoittama hallituksen kärkihanke. Siinä missä kipsin, eli kalsiumsulfaatin, levitys on vähentänyt pelloilta tulevaa fosforikuormitusta, se on toisaalta nostanut pilottialuetta halkovan Savijoen sulfaattipitoisuuden kolminkertaiseksi. Suuren sulfaattipitoisuuden tiedetään olevan haitallista vesieliöille, kuten kaloille. Näin ollen Jyväskylän yliopisto selvitti kipsinlevityksen vaikutuksia taimenen (Salmo trutta) varhaisten elinvaiheiden säilyvyyteen ja kasvuun. Tutkimusmenetelmänä käytettiin mädinhaudontakoetta, joka alkoi lokakuussa 2017 ja päättyi toukokuussa 2018. Kokeessa oli kolme mädinhaudontapaikkaa: vertailu- ja kipsinlevitysalue Savijoella ja metsäisen valuma-alueenvertailupaikka läheisellä Järvijoella... Pysyvä osoite: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64580
Sijainti:I-Kalatutkimus: Taimen (avokotelo 1)