Aineiston tiedot

Tekijä (t):Väänänen, Tuula
Marjomäki, Timo J.
Karjalainen, Juha
Aineiston nimi:Kasvatetun siian (Coregonus lavaretus) ja kirjolohen (Oncorhynchus mykiss) maksa elintarvikkeena
Verkko-osoite:https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/72625/Tiedonantoja_1-2020_edit_protected.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:elintarvikkeet, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, kirjolohi, maksa, siika - siiat, vierasaineet
Kustantaja:Jyväskylän yliopisto
Painopaikka:Jyväskylä
Vuosi:2020
Sivumäärä:48+liitteet
ISBN/ISSN:978-951-39-8368-0 ; 2669-8986
Lehti/sarja ym.:Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tiedonantoja
Lisätietoa:1/2020 MAKSAA VAIVAN -hankkeessa selvitettiin kalanviljelyn perkuujätteen, kalanmaksan, hyödyntämisen mahdollisuuksia elintarvikkeena ja ravintoloiden erikoistuotteena. Tavoitteena oli edistää kalanviljelyn maksasivuvirran hyödyntämistä, lisätä suomalaisen kalanviljelyn arvoa sekä innovoida uutta terveellistä ruokakulttuuria. Elintarvikekäytön turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamiseksi selvitettiin viljellyn kirjolohen ja siian sekä villin siian maksojen energiasisältö, rasva-, proteiini- ja hiilihydraattipitoisuudet sekä rasvahappojen ja eräiden maksaan kertyvien vierasaineiden pitoisuudet (kadmium (Cd), lyijy (Pb), elohopea (Hg), organoklooriyhdisteistä PCB-indikaattoriyhdisteet). Säilyvyysaikaa tutkittiin määrittämällä tuoreen maksan hygieeninen laatu sekä pakastussäilytysajan vaikutus rasvahappokoostumukseen. Kalan maksan makua, miellyttävyyttä sekä lajin ja kasvatusympäristön vaikutusta makuun, pakastusajan ja sappinesteen vaikutusta aistittavaan laatuun ja kuluttajan suhtautumista kalanmaksaan elintarvikkeena tutkittiin kyselyn ja makutestien avulla... Abstract in English. Pysyvä osoite: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72625
Sijainti:I-Tutkimus