Aineiston tiedot

Tekijä (t):Koljonen, Saija
Maunula, Markku
Artell, Janne
Belinskij, Janne
Hellsten, Seppo
Huusko, Ari
Juutinen, Artti
Marttunen, Mika
Mustajoki, Jyri
Mäki-Petäys, Aki
Rotko, Pia
Soininen, Niko
Vehanen, Teppo
Aineiston nimi:Vaelluskalakantojen elvyttäminen – ympäristövirtaama ja muut ratkaisut
Verkko-osoite:https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/69_Kalavirta_raportti_valmis_30102017.pdf/dcc38ab8-f0b4-4a8e-a91d-ca0d5aebb521/69_Kalavirta_raportti_valmis_30102017.pdf?version=1.0&t=1509354202000
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:elinympäristö - habitaatti, jokikunnostukset, kalakannat, vaelluskalat, vesistökunnostus - vesistöjen kunnostus, vesivoima, ympäristö, ympäristönsuojelu, ympäristöntutkimus
Kustantaja:Valtioneuvoston kanslia
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2017
Sivumäärä:142
ISBN/ISSN:978-952-287-461-0
Lehti/sarja ym.:Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; 69/2017
Lisätietoa:Vaelluskalakantojen elvyttämiseen rakennetuissa ja säännöstellyissä jokivesissä liittyy ympäristövirtaaman määrittely ja huomioon ottaminen juoksutuskäytännöissä. Ympäristövirtaamalla tarkoitetaan riittävää veden määrää lajistolle tärkeiden elinvaiheiden aikana, alueellisten ja ajallisten virtaamatarpeiden vaihdellessa kohde- ja lajikohtaisesti. Ympäristövirtaaman ohella tarvitaan myös muita ratkaisuja uhanalaisten vaelluskalapopulaatioiden luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi. Näiden yhteydessä on otettava huomioon eri osapuolten tavoitteet ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen.
Sijainti:H-Vesistökunnostukset (avokotelo 5)