Aineiston tiedot

Tekijä (t):Airaksinen, Susanna
Norrdahl, Olli
Paassilta, Minna
Riihimäki, Jari
Ruohonen, Kari
Vaajala, Markku
Aineiston nimi:Itseohjautuva ruokinta kirjolohen verkkoallasviljelyssä (ITSE)
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536644/raportti288.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kirjolohi, ruokinta
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2003
Sivumäärä:23+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-416-2 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 288 Kalatalouden ohjausrahastosta (KOR) rahoitetussa työssä tutkittiin Akvasmart-itseruokintajärjestelmää kirjolohen verkkoallasviljelyssä. Kirjolohen kasvatustulosta sekä hyötyjä ravinnekuormituksen ja rehunkulutuksen vähentämisessä tutkittiin verkkoallaskokeessa, jossa kaloja ruokittiin joko tietokoneohjatulla taulukkoruokintalla (ITU) tai Akvasmart-laitteistolla (ITSE). Lisäksi kokeessa käytettiin kahta rasva-proteiinisuhteeltaan erilaista rehua (A=28/43%, B=24/51%) itseohjautuvassa ruokintajärjestelmässä. Tutkittavat muuttujat olivat kalojen kasvu, rehunkulutus, rehukerroin, ravinteiden hyväksikäyttö sekä typen ja fosforin kuormitus. Lisäksi saatujen tulosten pohjalta arvioitiin itseruokintalaitteen hankinnan yritystaloudellista kannattavuutta...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja