Aineiston tiedot

Tekijä (t):Airaksinen, Susanna
Aro, Tarja
Norrdahl, Olli
Riihimäki, Jari
Ruohonen, Kari
Vaajala, Markku
Aineiston nimi:Kalojen elävänä jäähdyttäminen ja sen vaikutukset teuraslaatuun
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536729/raportti356.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ahven, jäähdytys - jäähdyttäminen, kalanjalostus, kirjolohi, kutu, kutupaikat, siika - siiat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:19+liite
ISBN/ISSN:951-776-497-9 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 356 Kalan tehokas jäähdyttäminen on tärkeä kalan laatuun ja säilyvyyteen vaikuttava tekijä. Elintarvikekalan jäähdyttäminen aloitetaan useimmiten vasta perkauksen jälkeen kalaa pakattaessa. Kalan vaihtolämpöisyys tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden jäähdyttämisen tehostamiseen. Tässä hankkeessa tavoitteena oli tutkia elävänä jäähdyttämisen vaikutuksia kasvatetulla kirjolohella ja siialla sekä kalastetulla ahvenella. Elävänä jäähdyttäminen voisi olla yksi keino vähentää veden lämpötilasta ja vuodenajasta aiheutuvaa vaihtelua kalojen teuraslaadussa. Tutkimuksessa keskityttiin kunkin lajin jäähdyttämisen seurantaan ja jäähdytyksen vaikutusten arviointiin rigor-, stressi- ja teuraslaatumittauksien avulla. Kirjolohella ja ahvenella liian alhainen jäähdytyslämpötila aiheutti stressiä ja jäävesijäähdytys edellyttää siten ennusteiden luomista, jotta kala heti halutun lämpötilan saavutettuaan voidaan jatkokäsitellä. Oikean jäähdytyslämpötilan löytäminen lienee keskeisessä asemassa jäähdytyksen positiivisia vaikutuksia optimoitaessa kullekin kalalajille sopivaksi. Kokeiden perusteella jäähdytyksen laatuun vaikuttavana mekanismina voidaan pitää lämpötilan vuorovaikutusta kalan aineenvaihdunnan ja stressivasteiden kanssa.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; F-Kalatalous: Kalanjalostus